move to top

Lipka (Linden)

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Uhol pohľadu.

entries
6
shows
177
uniques
66
theme was created 18.09.2021 by Fénix
1
18.09.2021, 14:16
Kocka má tri osi, štvorec dve a úsečka jednu os. Otáčaním kocky okolo troch osí môžeme dosiahnúť, že ju vidíme ako plochu, štvorec. Otáčaním štvorca okolo dvoch osí ho môžeme vidieť ako úsečku. Úsečka má len jednu os. Otáčaním úsečky vidíme stále úsečku. Úsečka je daná dvoma bodmi. Úsečka má smerovú polohu, je to smer pohybu telesa z bodu A do bodu B. Dva body sú dve 3D telesá, môžeme ich vidieť ako dve kocky.

V aritmetike miešame suroviny v nádobách varechami. Suroviny sú definičné obory premenných hodnôt, nádoby sú funkčné platformy a varechy sú smery rátania, rozmery.
Suroviny získame spojením definícií geometrických a aritmetických veličín. Veličiny nachádzame na základnej funkčnej platforme, na šachovnici a spájame do súvislostí, čím vzniknú definície veličín. Na začiatku a na konci je základná funkčná platforma, šachovnica. Cyklus je uzavretý.

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 73 983 Bgenerated in : 0.089 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 496 602 xunique displays : 1 191 402 xip address : 3.229.142.91

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...