move to top

Lipka

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / philosophy / chain

Na (za)myslenie - Ako zistiť, že ste prekonali vlastné eGo?

entries
2
shows
505
uniques
182
theme was created 17.05.2021 by Dušan
2

1. Dušan 17.05.2021, 09:50

Na (za)myslenie - Ako zistiť, že ste prekonali vlastné eGo? Ako zistiť, že ste prekonali vlastné eGo? Človek celý život len bojuje so sebou samým. Je to (ne)konečný a (ne)zmyselný boj, ktorý (ne)pozná víťaza a ani porazeného. Bojuje s vlastnou a cudzou mysľou, so slovami, s obrazmi a symbolmy, s úkonmi, činmi či skutkami v podobe (auto)komplexov, či afektov. A ako zistiť, či ste svoje eGo porazili, usmrtili, či popravili? Chodte na to cez disociáciu (z pohľadu druhých očí). Ak budete počuť t...

18.05.2021, 09:06
Zmysluplnosť ega je hľadanie poučenia z vlastných chýb. Ego je vedené duchom sadizmu, ktorý trestá každú chybu. Odpútať sa od ega má zmysel v neotrasiteľnej viere, ktorá nepotrebuje poučenie z chýb. Je vedená duchom masochizmu. Privádzanie nového života na svet si vyžaduje silné ego, naopak dožívanie svojho života si vyžaduje silnú vieru.
consents: Dušan
as response to :
1
17.05.2021, 09:50

Na (za)myslenie - Ako zistiť, že ste prekonali vlastné eGo?
Ako zistiť, že ste prekonali vlastné eGo?

Človek celý život len bojuje so sebou samým. Je to (ne)konečný a (ne)zmyselný boj, ktorý (ne)pozná víťaza a ani porazeného. Bojuje s vlastnou a cudzou mysľou, so slovami, s obrazmi a symbolmy, s úkonmi, činmi či skutkami v podobe (auto)komplexov, či afektov.

A ako zistiť, či ste svoje eGo porazili, usmrtili, či popravili? Chodte na to cez disociáciu (z pohľadu druhých očí). Ak budete počuť ticho zo strany spoločnosti, z verejnosti, teda vášho okolia. Nik a nič vás (ne)odsudzuje a (ne)posudzuje, Nik a nič sa vás (ne)týka a (ne)dotýka, Váš stred (jemné krehké energetické telo, bod, centrum, zdroj, dych) je večne (ne)dotknutý. Uvedomujete si seba v meditáciach ako (ne)prejavené Bytie (Som, opak eGa, tichého, prítmoného... pozorovateľa) a mimo meditáciach ako (ne)Bytie (nie Som, Som nikto a nič, opak Bytia, žiadny tichý a prítomný pozorovateľ...).

Ak si seba uvedomujete ako individualitu oslobodenú od vlastnej osobnosti (faloše, fasády, pretvárky). Ak sa nachádzate mimo spoločnosť, mimo verejnosť (seba)uvedomujúco, čo znamená zdravie, prirodzenosť, múdrosť, minulé životy a stavanie do popredia (seba)uvedomovanie.

A čo je vlastne to eGo? Je to dualita "ja" a "Som" nachádzajúca sa prevažne v soločnosti ľudí a na verejnosti. Tam sa vášho eGa všetko týka a (do)týka. eGo značí "ja", ktoré nesie so sebou starosti (problémy, utrpenia, trápenia, bolesti.).

eGo je tak prejavené, ktoré reaguje a prejavuje sa na svoju a cudziu myseľ, na slová, na obrazy a symboly, na činy, skutky a koná okamžikovo, (auto)komplexne, afektívne. eGo je okraj, čo znamená emočné telo bolesti. Preto potom sa všetko eGa týka a (do)týka.

Súčasťou eGa je (seba)vedomie, čo znamená choroba, hlúposť, tento život, stavanie do popredia kladenie dôrazu na seba a (ne)ustále si seba prípomínanie sa.

Jedna citáciao eGu:

"eGo je môj nástroj, ktorý (po)užívam iba ja, podľa svojej vôle, akokoľvek chcem, podľa potreby."

link

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 82 356 Bgenerated in : 0.076 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 139 945 xunique displays : 1 245 757 xip address : 52.205.167.104

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...