for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Discussion Forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

meaning of life of the day :

you are here : 

main page  /  other  /  theme

Záchranný plán Slovenska

entries
83
shows
528
uniques
39
theme was created 14.7.2023 07:17 by Wolfsmörder
1
14.07.2023, 07:17
1. Vytvorenie takzvaného ,, Občinového hospodárstva ,,
Napríklad Občina Obuvníkov, Občina Včelárov a podobne.
Teda prestane akékoľvek vykorisťovanie nadnárodnými korporáciami bánk a kapitálu finaančníkov !
Podnikateľ Občiny, napríklad pestovateľ kapusty si najprv dá u Národného podnikateľa schváliť povolenie na predaj kapusty.
Národný Podnikateľ pošle Ľudových Komisárov do Občiny Kapustárov a Ľudoví Komisári potom sčítajú kapustu dopestovanú Občinou, vypracujú návrhy a buď povolia predaj alebo zabavia časť kapusty Občine. Toto musí ešte do 60 pracovnných dní odobriť Komisia poverenníkov ustanovených Národným Podnikateľom .
👍: J.Tull
2

1. Wolfsmörder 14.07.2023, 07:17

1. Vytvorenie takzvaného ,, Občinového hospodárstva ,, Napríklad Občina Obuvníkov, Občina Včelárov a podobne. Teda prestane akékoľvek vykorisťovanie nadnárodnými korporáciami bánk a kapitálu finaančníkov ! Podnikateľ Občiny, napríklad pestovateľ kapusty si najprv dá u Národného podnikateľa schváliť povolenie na predaj kapusty. Národný Podnikateľ pošle Ľudových Komisárov do Občiny Kapustárov a Ľudoví Komisári potom sčítajú kapustu dopestovanú Občinou, vypracujú návrhy a buď povolia predaj ale...

14.07.2023, 07:30
Neviem či som to správne pochopil, takže keď bude mať pestovateľ dobrú sezónu a dopestuje viac kapusty, tak miesto toho aby za svoju dobrú prácu dostal zaslúženú odmenu, mu jeho (pomyselnú) nadprodukciu zhabú? Akú motiváciu dopestovať čo najviac bude mať ten človek budúci rok?
none
3

2. clear1 14.07.2023, 07:30

Neviem či som to správne pochopil, takže keď bude mať pestovateľ dobrú sezónu a dopestuje viac kapusty, tak miesto toho aby za svoju dobrú prácu dostal zaslúženú odmenu, mu jeho (pomyselnú) nadprodukciu zhabú? Akú motiváciu dopestovať čo najviac bude mať ten človek budúci rok?

14.07.2023, 07:41
Pretože prvoradá je Sebestačnosť a nie podpora Rokefelerovcov a podobných imperialistov !
5

3. Wolfsmörder 14.07.2023, 07:41

Pretože prvoradá je Sebestačnosť a nie podpora Rokefelerovcov a podobných imperialistov !

14.07.2023, 07:49
Takže v rámci sebestačnosti farmárovi časť produkcie jednoducho ukradneme?
none
8

5. clear1 14.07.2023, 07:49

Takže v rámci sebestačnosti farmárovi časť produkcie jednoducho ukradneme?

14.07.2023, 08:05
To vieš, je to typické pre komunistov.
none
9

8. Lemmy 14.07.2023, 08:05

To vieš, je to typické pre komunistov.

14.07.2023, 08:11
Kapitalisti nekradnú Lemmy?
👍: J.Tull
none
10

9. clear1 14.07.2023, 08:11

Kapitalisti nekradnú Lemmy?

14.07.2023, 08:14
Ako sa kapitalista okradne? Komunisti nemajú ten kapitál, ktorý si vezmú od kapitalistu. Čiže mu ho ukradnú, a až potom ho vlastnia.
none
14

10. Lemmy 14.07.2023, 08:14

Ako sa kapitalista okradne? Komunisti nemajú ten kapitál, ktorý si vezmú od kapitalistu. Čiže mu ho ukradnú, a až potom ho vlastnia.

14.07.2023, 08:18
A je dnes úplne jedno, kto okradne farmára. Či kapitalista, komunista, fašista alebo ktorýkoľvek človek. Máme zákony proti krádežiam.
consents: ninka
none
11

9. clear1 14.07.2023, 08:11

Kapitalisti nekradnú Lemmy?

14.07.2023, 08:15
Kradnú a to oveľa sofistikovanejšie, než komunisti.

Komunistické zločiny sú zväčša brutálne, kapitalistické zločiny sú neobyčajne chladne kruto inteligentné.
consents: clear1 , Milaníčko
👍: J.Tull
none
13

11. era 14.07.2023, 08:15

Kradnú a to oveľa sofistikovanejšie, než komunisti.

Komunistické zločiny sú zväčša brutálne, kapitalistické zločiny sú neobyčajne chladne kruto inteligentné.

14.07.2023, 08:17
Pozri 12., a vysvetli.
none
16

13. Lemmy 14.07.2023, 08:17

Pozri 12., a vysvetli.

14.07.2023, 08:25
Kapitalizmus a socializmus treba rozlišovať v ich samotných základoch.
Nemožno socializmus hodnotiť podľa názorov kapitalizmu.

Socializmus má iné názory a tie sú vyjadrené v socialistických ústavách a zákonoch. Len podľa nich možno hodnotiť, či niekto kradne alebo nie. A len podľa nich možno zlodeja súdiť. Nie podľa kapitalistických predstáv a zákonov.
none
18

16. era 14.07.2023, 08:25

Kapitalizmus a socializmus treba rozlišovať v ich samotných základoch.
Nemožno socializmus hodnotiť podľa názorov kapitalizmu.

Socializmus má iné názory a tie sú vyjadrené v socialistických ústavách a zákonoch. Len podľa nich možno hodnotiť, či niekto kradne alebo nie. A len podľa nich možno zlodeja súdiť. Nie podľa kapitalistických predstáv a zákonov.

14.07.2023, 08:28
Veď práve preto sme sa zbavili socializmu. Komunisti páchali zločiny beztrestne.
none
24

18. Lemmy 14.07.2023, 08:28

Veď práve preto sme sa zbavili socializmu. Komunisti páchali zločiny beztrestne.

14.07.2023, 08:32
To však len preto, lebo mnoho ľudí túžilo po návrate kapitalistických náhľadov na právo a veci verejné.

Avšak nikde nie je dané, že by práve také náhľady boli objektívne pravdivé.
none
30

24. era 14.07.2023, 08:32

To však len preto, lebo mnoho ľudí túžilo po návrate kapitalistických náhľadov na právo a veci verejné.

Avšak nikde nie je dané, že by práve také náhľady boli objektívne pravdivé.

14.07.2023, 08:34
Ahoj, erka
none
40

30. ninka 14.07.2023, 08:34

Ahoj, erka

14.07.2023, 08:38
Zdar!!!
Káva No.1 práve dopitá.
consents: ninka
none
31

24. era 14.07.2023, 08:32

To však len preto, lebo mnoho ľudí túžilo po návrate kapitalistických náhľadov na právo a veci verejné.

Avšak nikde nie je dané, že by práve také náhľady boli objektívne pravdivé.

14.07.2023, 08:35
Čo je to? objektívne pravdivé

A priblíž neobjektívne pravdivé, objektívne nepravdivé, subjektívne pravdivé a subjektívne nepravdivé. Hádam dospeješ do diskusie o krádeží farmára.
none
36

31. Lemmy 14.07.2023, 08:35

Čo je to? objektívne pravdivé

A priblíž neobjektívne pravdivé, objektívne nepravdivé, subjektívne pravdivé a subjektívne nepravdivé. Hádam dospeješ do diskusie o krádeží farmára.

14.07.2023, 08:36
objektívne pravdivé: Nič takého v posuzovaní, či komunisti kradli NEEXISTUJE.

Preto aj tvoje obvinenia komunistov z krádeže sú čisto SUBJEKTÍVNE.
none
41

36. era 14.07.2023, 08:36

objektívne pravdivé: Nič takého v posuzovaní, či komunisti kradli NEEXISTUJE.

Preto aj tvoje obvinenia komunistov z krádeže sú čisto SUBJEKTÍVNE.

14.07.2023, 08:39
Tak to klameš, pretože fakt, že komunisti ukradli majetok ľuďom, je objektívne pravdivý. Naštuduj si, ako získali komunisti majetok po roku 1948.
none
43

41. Lemmy 14.07.2023, 08:39

Tak to klameš, pretože fakt, že komunisti ukradli majetok ľuďom, je objektívne pravdivý. Naštuduj si, ako získali komunisti majetok po roku 1948.

14.07.2023, 08:42
Pokiaľ viem, tak najskôr parlament odhlasoval zákony o znárodnení a následne sa znárodnilo. V súlade so zákonmi. Či nie?
none
44

43. era 14.07.2023, 08:42

Pokiaľ viem, tak najskôr parlament odhlasoval zákony o znárodnení a následne sa znárodnilo. V súlade so zákonmi. Či nie?

14.07.2023, 08:43
A toto bola práve tá krádež, keď komunisti kradli beztrestne. Vydali zákony, a pohodlne beztrestne mohli kradnúť.
none
45

44. Lemmy 14.07.2023, 08:43

A toto bola práve tá krádež, keď komunisti kradli beztrestne. Vydali zákony, a pohodlne beztrestne mohli kradnúť.

14.07.2023, 08:46
No práveže objektívne NEBOLA, lebo v súlade s právnym poriadkom, väčšinou v parlamente zmenili zákony z kapitalistických na socilistické.

A iná objektivita neexistuje.

Iba objektivita zákonov.
none
54

44. Lemmy 14.07.2023, 08:43

A toto bola práve tá krádež, keď komunisti kradli beztrestne. Vydali zákony, a pohodlne beztrestne mohli kradnúť.

14.07.2023, 10:24
Lemmy, komunisti i kapitalisti kradnú/li zo zákona. Stanovili si zákony, aby mohli kradnúť... rozdiel je ten, že vo všeobecnosti /nájdu sa výnimky.../ komunisti kradli pre celok, kým kapitalisti kradnú do vlastných vrecák
disconsents: Lemmy
none
55

54. J.Tull 14.07.2023, 10:24

Lemmy, komunisti i kapitalisti kradnú/li zo zákona. Stanovili si zákony, aby mohli kradnúť... rozdiel je ten, že vo všeobecnosti /nájdu sa výnimky.../ komunisti kradli pre celok, kým kapitalisti kradnú do vlastných vrecák

14.07.2023, 11:12
Nemáš pravdu. Komunisti kradli pomocou zákona, pretože na kradnutie si schválili zákony.

Kapitalista keď kradne, tak za to pôjde do väzenia. Minimálne sa o to polícia snaží, problém môže nastať s dokazovaním, ale aj pri prezumpcii neviny sa to rieši ako krádež, ako trestný čin.
none
56

55. Lemmy 14.07.2023, 11:12

Nemáš pravdu. Komunisti kradli pomocou zákona, pretože na kradnutie si schválili zákony.

Kapitalista keď kradne, tak za to pôjde do väzenia. Minimálne sa o to polícia snaží, problém môže nastať s dokazovaním, ale aj pri prezumpcii neviny sa to rieši ako krádež, ako trestný čin.

14.07.2023, 11:19
Si nikdy nepočul o to, že v našom kapitalizme je možné za istých okolností, aby človeku prepadol (bol zabavený) majetok v prospech štátu?

Tiež je to len na základe zákonov, ktoré si kapitalisti schválili. 🙂
none
57

55. Lemmy 14.07.2023, 11:12

Nemáš pravdu. Komunisti kradli pomocou zákona, pretože na kradnutie si schválili zákony.

Kapitalista keď kradne, tak za to pôjde do väzenia. Minimálne sa o to polícia snaží, problém môže nastať s dokazovaním, ale aj pri prezumpcii neviny sa to rieši ako krádež, ako trestný čin.

14.07.2023, 11:26
Lemmy, kde som napísal, že komunisti nekradli pomocou zákona? Kde som písal, že si na kradnutie neschválili zákony? Písal som predsa:
komunisti i kapitalisti kradnú/li zo zákona.

Stručná otázočka, ktorá je len čerešničkou na torte, kolonializmus neexistoval, neokolonializmus neexistuje?
none
58

57. J.Tull 14.07.2023, 11:26

Lemmy, kde som napísal, že komunisti nekradli pomocou zákona? Kde som písal, že si na kradnutie neschválili zákony? Písal som predsa:
komunisti i kapitalisti kradnú/li zo zákona.

Stručná otázočka, ktorá je len čerešničkou na torte, kolonializmus neexistoval, neokolonializmus neexistuje?

14.07.2023, 12:36
A ja ti na to, že komunisti kradli zo zákona, ale kradli. Kým na podnikateľov nemáš tromf. Tí totiž môžu byť stíhaní zo zákona pre trestnú činnosť. A si fakt zatvrdnutý komunista, keď tak hanebne od veci spomínaš kolonializmus. Tam bola skôr anarchia pri zákonoch.

Zober si príklad z toho, ako novousadlíci z Európy dohodovali zmluvy s pôvodnými obyvateľmi Ameriky, keď pozemky kupovali. Pravda, za alkohol, ale to bola z pohľadu trhu dohoda. Problém bol na strane Indiánov.
none
59

58. Lemmy 14.07.2023, 12:36

A ja ti na to, že komunisti kradli zo zákona, ale kradli. Kým na podnikateľov nemáš tromf. Tí totiž môžu byť stíhaní zo zákona pre trestnú činnosť. A si fakt zatvrdnutý komunista, keď tak hanebne od veci spomínaš kolonializmus. Tam bola skôr anarchia pri zákonoch.

Zober si príklad z toho, ako novousadlíci z Európy dohodovali zmluvy s pôvodnými obyvateľmi Ameriky, keď pozemky kupovali. Pravda, za alkohol, ale to bola z pohľadu trhu dohoda. Problém bol na strane Indiánov.

14.07.2023, 12:37
Podstata spočíva v tom, čo stále od začiatku hovorím, komunisti kradli beztrestne. To je typické pre komunistov.
none
60

59. Lemmy 14.07.2023, 12:37

Podstata spočíva v tom, čo stále od začiatku hovorím, komunisti kradli beztrestne. To je typické pre komunistov.

14.07.2023, 12:38
Príklad: Havlovi vrátili majetok, ktorý im ukradli komunisti.
👎: J.Tull
none
61

60. Lemmy 14.07.2023, 12:38

Príklad: Havlovi vrátili majetok, ktorý im ukradli komunisti.

14.07.2023, 12:39
Tull, a ukáž príklad zo Slovenska po roku 1993, kedy kapitalisti ukradli nejakému farmárovi majetok, a nepovažuje sa to za krádež.
none
65

61. Lemmy 14.07.2023, 12:39

Tull, a ukáž príklad zo Slovenska po roku 1993, kedy kapitalisti ukradli nejakému farmárovi majetok, a nepovažuje sa to za krádež.

14.07.2023, 13:22
Lemmy, Ty si nepamätáš, keď už je tu reč o kapuste, ako ju farmári zaorávali, lebo obchodné reťazce znížili jej cenu tak, že nevideli iné východisko? A následne, keď už mnohí z nich zbankrotovali cena kapusty vzrástla? Vari u nás nebolo umelo i kadejakými predpismi, zákonmi, špekuláciami... zlikvidované poľnohospodárstvo, aby sa sem mohli nasáčkovať kapitalistické potraviny ? Dokonca sme museli znížiť prísnosť potravinových noriem...
none
68

65. J.Tull 14.07.2023, 13:22

Lemmy, Ty si nepamätáš, keď už je tu reč o kapuste, ako ju farmári zaorávali, lebo obchodné reťazce znížili jej cenu tak, že nevideli iné východisko? A následne, keď už mnohí z nich zbankrotovali cena kapusty vzrástla? Vari u nás nebolo umelo i kadejakými predpismi, zákonmi, špekuláciami... zlikvidované poľnohospodárstvo, aby sa sem mohli nasáčkovať kapitalistické potraviny ? Dokonca sme museli znížiť prísnosť potravinových noriem...

14.07.2023, 13:37
Pripomeniem, lebo vidím, že si sa v diskusii stratil.

5. Clear: Takže v rámci sebestačnosti farmárovi časť produkcie jednoducho ukradneme?

A ja na to, že to je typické pre komunistov. Ostatné sú len také boľačky, náreky, lebo nedokážete si priznať, že to je typické pre komunistov.
none
70

68. Lemmy 14.07.2023, 13:37

Pripomeniem, lebo vidím, že si sa v diskusii stratil.

5. Clear: Takže v rámci sebestačnosti farmárovi časť produkcie jednoducho ukradneme?

A ja na to, že to je typické pre komunistov. Ostatné sú len také boľačky, náreky, lebo nedokážete si priznať, že to je typické pre komunistov.

14.07.2023, 13:48
Lemmy, čo sem pletieš cleara Odpovedal som na Tvoju 61...
none
72

70. J.Tull 14.07.2023, 13:48

Lemmy, čo sem pletieš cleara Odpovedal som na Tvoju 61...

14.07.2023, 14:02
Lenže to je už pre mňa nepodstatné.
none
73

72. Lemmy 14.07.2023, 14:02

Lenže to je už pre mňa nepodstatné.

14.07.2023, 14:11
Lemmy, podstatné sú zlodejstvá komunistov, zlodejstvá, výčiny kapitalistov sú nepodstatné
consents: Milaníčko
disconsents: Lemmy
none
74

73. J.Tull 14.07.2023, 14:11

Lemmy, podstatné sú zlodejstvá komunistov, zlodejstvá, výčiny kapitalistov sú nepodstatné

14.07.2023, 14:23
Kapitalisti nekradnú !!!!!!!!!!!!!
👍: J.Tull , era
none
76

73. J.Tull 14.07.2023, 14:11

Lemmy, podstatné sú zlodejstvá komunistov, zlodejstvá, výčiny kapitalistov sú nepodstatné

14.07.2023, 17:08
Vidím, že si poriadne mimo. Na zlodejov platia zákony, trestný zákon, a tomu sa nevyhne ako komunista, tak i kapitalista, nacionalista, fašista, jednoducho máme zákony, ktoré platia na všetkých zlodejov, bez ohľadu na stav či jeho -izmus.
👎: J.Tull
none
77

76. Lemmy 14.07.2023, 17:08

Vidím, že si poriadne mimo. Na zlodejov platia zákony, trestný zákon, a tomu sa nevyhne ako komunista, tak i kapitalista, nacionalista, fašista, jednoducho máme zákony, ktoré platia na všetkých zlodejov, bez ohľadu na stav či jeho -izmus.

14.07.2023, 17:22
Samozrejme, že na zlodejov platia zákony. Ale vždy tie, ktoré práve v tej dobe platia v tej krajine! Nie že sa súdi niečo podľa zákonov inej doby alebo inej krajiny.
none
78

76. Lemmy 14.07.2023, 17:08

Vidím, že si poriadne mimo. Na zlodejov platia zákony, trestný zákon, a tomu sa nevyhne ako komunista, tak i kapitalista, nacionalista, fašista, jednoducho máme zákony, ktoré platia na všetkých zlodejov, bez ohľadu na stav či jeho -izmus.

14.07.2023, 17:45
Lemmy, Tebe doteraz nedošlo, že kapitalisti kradnú zo zákona, že si na kradnutie schválili zákony v princípe tak, ako to urobili komunisti
none
79

78. J.Tull 14.07.2023, 17:45

Lemmy, Tebe doteraz nedošlo, že kapitalisti kradnú zo zákona, že si na kradnutie schválili zákony v princípe tak, ako to urobili komunisti

14.07.2023, 18:20
To vôbec nie je pravda. Napísal si nič ničovaté.
none
80

79. Lemmy 14.07.2023, 18:20

To vôbec nie je pravda. Napísal si nič ničovaté.

14.07.2023, 18:27
Nemôžem za to, že si si vybral dobrovoľnú slepotu /je to zrejmé nielen z Tvojej 58.../
none
81

79. Lemmy 14.07.2023, 18:20

To vôbec nie je pravda. Napísal si nič ničovaté.

14.07.2023, 21:26
Jasné oni to doviedli k dokonalosti, kam sa hrabú na nich komunisti!!!
👍: J.Tull
83

81. peter67 14.07.2023, 21:26

Jasné oni to doviedli k dokonalosti, kam sa hrabú na nich komunisti!!!

15.07.2023, 09:59
Veď preto sa aj mnohí komunisti prekabátili na rýchlokvasených kapitalistov... a tak mohli dokonalejšie kradnúť, kradnúť tak, ako sa im predtým ani nesnívalo...
none
66

60. Lemmy 14.07.2023, 12:38

Príklad: Havlovi vrátili majetok, ktorý im ukradli komunisti.

14.07.2023, 13:29
Lemmy, nevedel som, že prezident Edvard Beneš bol komunista
"Po druhé světové válce 11. 8. 1945 podepsal prezident Edvard Beneš Dekret o zestátnění československého filmu, který vstoupil v platnost v srpnu 1945.

Zdroj: link link
none
67

66. J.Tull 14.07.2023, 13:29

Lemmy, nevedel som, že prezident Edvard Beneš bol komunista
"Po druhé světové válce 11. 8. 1945 podepsal prezident Edvard Beneš Dekret o zestátnění československého filmu, který vstoupil v platnost v srpnu 1945.

Zdroj: https://www.extra.cz/jak-sel-cas-na-barrandove-aneb-kapka-historie-z-nejvetsich-filmovych-atelieru-v-cesku" https://www.extra.cz/jak-sel-cas-na-barrandove-aneb-kapka-historie-z-nejvetsich-filmovych-atelieru-v-cesku

14.07.2023, 13:35
OK, dal som chybný príklad o Havlovi. Dobre, zamerajme sa na tisíce iných podnikov, ktoré komunisti ukradli, keď tak chceš.
none
69

67. Lemmy 14.07.2023, 13:35

OK, dal som chybný príklad o Havlovi. Dobre, zamerajme sa na tisíce iných podnikov, ktoré komunisti ukradli, keď tak chceš.

14.07.2023, 13:45
Lemmy, a aký bol rozdiel medzi podnikmi... ktoré sa kradli za Československa pred 48. a kradnutím po 48.?
none
62

59. Lemmy 14.07.2023, 12:37

Podstata spočíva v tom, čo stále od začiatku hovorím, komunisti kradli beztrestne. To je typické pre komunistov.

14.07.2023, 12:41
Samozrejme, že beztrestne, pretože neexistoval zákon, ktorý by ich činnosť definoval ako krádež.
consents: Milaníčko
👍: J.Tull
none
63

62. era 14.07.2023, 12:41

Samozrejme, že beztrestne, pretože neexistoval zákon, ktorý by ich činnosť definoval ako krádež.

14.07.2023, 12:51
Radšej hovorme o súčasnosti, pretože diskusia začala súčasnosťou. Nechceš ísť kamsi až do praveku? Dnes máme na krádež trestný zákon. Čiže si vedľa.
none
64

63. Lemmy 14.07.2023, 12:51

Radšej hovorme o súčasnosti, pretože diskusia začala súčasnosťou. Nechceš ísť kamsi až do praveku? Dnes máme na krádež trestný zákon. Čiže si vedľa.

14.07.2023, 13:14
Dobre, hovorme o súčasnosti: Daj príklad, kedy od roku povedzme 2000 komunisti kradli a neboli za to potrestaní.
👍: J.Tull
none
71

58. Lemmy 14.07.2023, 12:36

A ja ti na to, že komunisti kradli zo zákona, ale kradli. Kým na podnikateľov nemáš tromf. Tí totiž môžu byť stíhaní zo zákona pre trestnú činnosť. A si fakt zatvrdnutý komunista, keď tak hanebne od veci spomínaš kolonializmus. Tam bola skôr anarchia pri zákonoch.

Zober si príklad z toho, ako novousadlíci z Európy dohodovali zmluvy s pôvodnými obyvateľmi Ameriky, keď pozemky kupovali. Pravda, za alkohol, ale to bola z pohľadu trhu dohoda. Problém bol na strane Indiánov.

14.07.2023, 13:51
Lemmy, "Zober si príklad z toho, ako novousadlíci z Európy dohodovali zmluvy s pôvodnými obyvateľmi Ameriky, keď pozemky kupovali. za alkohol, ale to bola z pohľadu trhu dohoda. Problém bol na strane Indiánov."

Ty si z nás robíš srandu
consents: Milaníčko
none
12

9. clear1 14.07.2023, 08:11

Kapitalisti nekradnú Lemmy?

14.07.2023, 08:16
Napísal si: Takže v rámci sebestačnosti farmárovi časť produkcie jednoducho ukradneme?

Tak vysvetli, ako v rámci sebestatočnosti kapitalista ukradne farmárovi časť produkcie? Veď na to máme predsa trestný zákon. Zlodej pôjde do väzenia!!!

Pri komunistoch to však tak nejde. Oni ukradnú farmárovi, a nič sa im nestane.
none
15

12. Lemmy 14.07.2023, 08:16

Napísal si: Takže v rámci sebestačnosti farmárovi časť produkcie jednoducho ukradneme?

Tak vysvetli, ako v rámci sebestatočnosti kapitalista ukradne farmárovi časť produkcie? Veď na to máme predsa trestný zákon. Zlodej pôjde do väzenia!!!

Pri komunistoch to však tak nejde. Oni ukradnú farmárovi, a nič sa im nestane.

14.07.2023, 08:25
Lemmy, v kapitalizme je X možností ako farmára okradnúť aj o posledné trenírky. Boháč ho môže okradnúť aj o pôdu na ktorej pestuje, nielen o úrodu. A beztrestne. Keď bude chcieť zničiť farmára, môže napr. skúpiť pozemky okolo jeho pozemku a zakázať mu cez ne chodiť. Farmárovi nezostane nič iné, len skončiť. A kto od neho kúpi pozemok na ktorý sa nedá dostať a pestovať? Len ten boháč.A za akú cenu? Za zlodejskú. A všetko je v súlade so zákonom..
consents: era , Milaníčko
👍: J.Tull
none
19

15. clear1 14.07.2023, 08:25

Lemmy, v kapitalizme je X možností ako farmára okradnúť aj o posledné trenírky. Boháč ho môže okradnúť aj o pôdu na ktorej pestuje, nielen o úrodu. A beztrestne. Keď bude chcieť zničiť farmára, môže napr. skúpiť pozemky okolo jeho pozemku a zakázať mu cez ne chodiť. Farmárovi nezostane nič iné, len skončiť. A kto od neho kúpi pozemok na ktorý sa nedá dostať a pestovať? Len ten boháč.A za akú cenu? Za zlodejskú. A všetko je v súlade so zákonom..

14.07.2023, 08:29
Pochybujem, že beztrestne. Ukáž príklad beztrestného okradnutia nejakého slovenského farmára kapitalistom.
none
23

19. Lemmy 14.07.2023, 08:29

Pochybujem, že beztrestne. Ukáž príklad beztrestného okradnutia nejakého slovenského farmára kapitalistom.

14.07.2023, 08:31
Ale keď sa niekde pohybuje "náš človek" nevidiac zlo, nepočujúc, neprerečiac...
none
26

23. ninka 14.07.2023, 08:31

Ale keď sa niekde pohybuje "náš človek" nevidiac zlo, nepočujúc, neprerečiac...

14.07.2023, 08:32
To vieš, kde nie je žalobca, tam nie je...
none
46

19. Lemmy 14.07.2023, 08:29

Pochybujem, že beztrestne. Ukáž príklad beztrestného okradnutia nejakého slovenského farmára kapitalistom.

14.07.2023, 08:46
Hore som Ti uviedol príklad ako je to možné urobiť a neporušiť zákon, a Ty chceš príklad.. 🙈
👍: J.Tull
none
82

19. Lemmy 14.07.2023, 08:29

Pochybujem, že beztrestne. Ukáž príklad beztrestného okradnutia nejakého slovenského farmára kapitalistom.

15.07.2023, 09:05
Lemmy nuž iste existuje aj kopec takýchto príkladov, ale ja ti dam iný. Široký spokojne okradol živnostníkov na stavbe diaľnice v súlade so zákonom prešiel reštrukturalizáciou čiže ich okradol v rámci zákona, všetko zakonne. Ale tento zákon ešte isto komunisti prijali, lebo dnes by to bolo bleee fuj a hanba!!!
20

8. Lemmy 14.07.2023, 08:05

To vieš, je to typické pre komunistov.

14.07.2023, 08:29
Lemmko, dnes si svet pripomína dobytie Bastily.
Hlavná myšlienka?
none
21

20. ninka 14.07.2023, 08:29

Lemmko, dnes si svet pripomína dobytie Bastily.
Hlavná myšlienka?

14.07.2023, 08:30
Neviem.
none
22

20. ninka 14.07.2023, 08:29

Lemmko, dnes si svet pripomína dobytie Bastily.
Hlavná myšlienka?

14.07.2023, 08:31
Toto: Dobytí Bastily proběhlo v úterý 14. července 1789 v Paříži. Tato událost je ve francouzských dějinách považována za konec tzv. starého režimu a začátek Velké francouzské revoluce. Bastila byla pevnost sloužící jako věznice a ačkoliv v ní bylo v době dobytí pouhých sedm vězňů, byla symbolem despocie Francouzské monarchie. Její dobytí způsobily společenské otřesy nejen ve Francii, ale i ve zbytku Evropy. Od roku 1880 je 14. červenec ve Francouzské republice státním svátkem.

link
none
25

22. Lemmy 14.07.2023, 08:31

Toto: Dobytí Bastily proběhlo v úterý 14. července 1789 v Paříži. Tato událost je ve francouzských dějinách považována za konec tzv. starého režimu a začátek Velké francouzské revoluce. Bastila byla pevnost sloužící jako věznice a ačkoliv v ní bylo v době dobytí pouhých sedm vězňů, byla symbolem despocie Francouzské monarchie. Její dobytí způsobily společenské otřesy nejen ve Francii, ale i ve zbytku Evropy. Od roku 1880 je 14. červenec ve Francouzské republice státním svátkem.

https://cs...

14.07.2023, 08:32
Vlastnými slovami som chcela počuť, pomaly.
none
27

25. ninka 14.07.2023, 08:32

Vlastnými slovami som chcela počuť, pomaly.

14.07.2023, 08:32
Veď mne je to jedno.
none
28

27. Lemmy 14.07.2023, 08:32

Veď mne je to jedno.

14.07.2023, 08:33
Nepovažuješ za dôležitý medzník, tś.
none
34

28. ninka 14.07.2023, 08:33

Nepovažuješ za dôležitý medzník, tś.

14.07.2023, 08:36
Nie, takých revolúcií bolo, i budú ešte.
none
38

28. ninka 14.07.2023, 08:33

Nepovažuješ za dôležitý medzník, tś.

14.07.2023, 08:38
Parížska komúna aj tak o chvíľu zanikla.
none
53

28. ninka 14.07.2023, 08:33

Nepovažuješ za dôležitý medzník, tś.

14.07.2023, 09:16
Francúzsko kapitulovalo pred Hitlerom za 6 týždňov. Porovnaj si to s Ruskom pochopíš dôležitosť Francúzska a jeho (ne)dôležitých medzníkov
none
32

20. ninka 14.07.2023, 08:29

Lemmko, dnes si svet pripomína dobytie Bastily.
Hlavná myšlienka?

14.07.2023, 08:35
Význam tej udalosti možno krásne vidieť z toho, aké násilie a krvipreliatia sa udiali v rokoch nasledovných.
none
51

32. era 14.07.2023, 08:35

Význam tej udalosti možno krásne vidieť z toho, aké násilie a krvipreliatia sa udiali v rokoch nasledovných.

14.07.2023, 09:05
Násilie plodí zväčša iba to násilie. Ale to tiež neznamená, že sa model poznaného násilia musí dediť.
consents: era
👍: J.Tull
none
4

2. clear1 14.07.2023, 07:30

Neviem či som to správne pochopil, takže keď bude mať pestovateľ dobrú sezónu a dopestuje viac kapusty, tak miesto toho aby za svoju dobrú prácu dostal zaslúženú odmenu, mu jeho (pomyselnú) nadprodukciu zhabú? Akú motiváciu dopestovať čo najviac bude mať ten človek budúci rok?

14.07.2023, 07:42
Predsa neber vážne. Nevidíš, že si len uťahuje?
none
6

4. Lemmy 14.07.2023, 07:42

Predsa neber vážne. Nevidíš, že si len uťahuje?

14.07.2023, 07:53
2. Svojstojnosť, Sebestačnosť a Zdravé potraviny
Potraviny budú musieť byť iba Zdravé a Slovenské.
Občan bude mať nárok na jeden hamburger, stredné hranolky a kolu s ľadom, raz do roka .
Samozrejme bude si musieť bezplatne odpracovať určitý počet dní v Občinách Dobytkárov, Hranolkárov a Limonádarov
7

6. Wolfsmörder 14.07.2023, 07:53

2. Svojstojnosť, Sebestačnosť a Zdravé potraviny
Potraviny budú musieť byť iba Zdravé a Slovenské.
Občan bude mať nárok na jeden hamburger, stredné hranolky a kolu s ľadom, raz do roka .
Samozrejme bude si musieť bezplatne odpracovať určitý počet dní v Občinách Dobytkárov, Hranolkárov a Limonádarov

14.07.2023, 08:03
Uf... Takže aj tú kapustu od farmára si zaplatím, a ešte si ju pôjdem k nemu odpracovať? A k ďalšiemu si pôjdem odpracovať cibuľu, k ďalšiemu mrkvu.... cukrovú repu, cesnak..... A kedy budem môcť zarábať normálne na seba? Myslím tým peniaze
none
17

4. Lemmy 14.07.2023, 07:42

Predsa neber vážne. Nevidíš, že si len uťahuje?

14.07.2023, 08:27
Rozkokošený je, kešo náš!
consents: era
none
29

17. ninka 14.07.2023, 08:27

Rozkokošený je, kešo náš!

14.07.2023, 08:34
? Nina
Veď vám sa nepáčia potraviny plné chemikálií.
Mne chutia a stačia aj tie čo sú v obchodoch.
Nuž a vy si budete všetko chovať a pestovať sami
Ale zato budete mať všetko BIO
33

29. Wolfsmörder 14.07.2023, 08:34

? Nina
Veď vám sa nepáčia potraviny plné chemikálií.
Mne chutia a stačia aj tie čo sú v obchodoch.
Nuž a vy si budete všetko chovať a pestovať sami
Ale zato budete mať všetko BIO

14.07.2023, 08:35
ODLOŽ SMARTFÓN, BER MOTYKU !!!
consents: clear1 , Milaníčko
👍: era
35

33. Wolfsmörder 14.07.2023, 08:35

ODLOŽ SMARTFÓN, BER MOTYKU !!!

14.07.2023, 08:36
BUDUJME SEBESTAČNOSŤ , NA POLI A NIE PRI POČÍTAČI !!!
consents: ninka , Milaníčko
42

35. Wolfsmörder 14.07.2023, 08:36

BUDUJME SEBESTAČNOSŤ , NA POLI A NIE PRI POČÍTAČI !!!

14.07.2023, 08:40
Dobre
consents: Milaníčko
none
47

42. ninka 14.07.2023, 08:40

Dobre

14.07.2023, 08:51
A som počula, možno aj motyka vystrelí.
Tak je to teda. :D
none
39

33. Wolfsmörder 14.07.2023, 08:35

ODLOŽ SMARTFÓN, BER MOTYKU !!!

14.07.2023, 08:38
Musím pozrieť, ako to vypadá. Oná, motka.
none
37

29. Wolfsmörder 14.07.2023, 08:34

? Nina
Veď vám sa nepáčia potraviny plné chemikálií.
Mne chutia a stačia aj tie čo sú v obchodoch.
Nuž a vy si budete všetko chovať a pestovať sami
Ale zato budete mať všetko BIO

14.07.2023, 08:37
Nepotrpím si na onykanie.
Viem presne, že na mňa si mieril tým návrhom.
Kľudne si niečo odpracujem.
consents: Wolfsmörder
none
48

37. ninka 14.07.2023, 08:37

Nepotrpím si na onykanie.
Viem presne, že na mňa si mieril tým návrhom.
Kľudne si niečo odpracujem.

14.07.2023, 08:56
Môžeš trebárs v Občine Braniciarov robiť v kancelárii...To vieš, že nie všetci budú otročiť na roliach
49

48. Wolfsmörder 14.07.2023, 08:56

Môžeš trebárs v Občine Braniciarov robiť v kancelárii...To vieš, že nie všetci budú otročiť na roliach

14.07.2023, 08:56
Baraniciarov
50

48. Wolfsmörder 14.07.2023, 08:56

Môžeš trebárs v Občine Braniciarov robiť v kancelárii...To vieš, že nie všetci budú otročiť na roliach

14.07.2023, 09:02
Potrebujem sa ešte praxou dovzdelať v pracovných pomôckach na poli.
👍: Wolfsmörder , era
none
52

50. ninka 14.07.2023, 09:02

Potrebujem sa ešte praxou dovzdelať v pracovných pomôckach na poli.

14.07.2023, 09:09
75

52. Wolfsmörder 14.07.2023, 09:09

14.07.2023, 14:49
Pre Slovensko :o)

/...................{•)
Ll___________=I)
......................./
......................JL
none
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 282 099 B generated in : 0.409 s this site needs to use cookies, to work properly... version : 1.05 ( 27.4.2024 21:45 ) themes displays : 23 823 639 x unique displays : 2 649 177 x ip address : 3.226.72.194

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 7, donaters clicked me on ads 5,68 € (15 clicks), for today 0,00 € (0 clicks), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
account name:
Dziak Maroš, Ing.
bank:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated

facebook

MaDzi
Lipka
Help
Zmysel života
Kniha života
Documentor
Univerozum
share this page

statistics

TOPlist