for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Discussion Forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  other  /  theme

Večný vesmír ;)

entries
128
shows
8 658
uniques
404
theme was created 26.2.2022 19:13 by EnaXnaY
1
26.02.2022, 19:13
Od nepamäti sa tu ľudstvo naťahuje na tom, či existuje STVORITEĽ 😉

Ale ide o to, že ak áno, tak zrejme obýva nejaký druh reality 😉

A ďalej ide o to, že tá realita musí byť večná ak STVORITEĽ je večný, čo niektorí tvrdia 😉

Potom sa pýtam, ak existuje nejaká realita, ktorá je večná, prečo nie potom tá naša? 😉
none
2

1. EnaXnaY 26.02.2022, 19:13

Od nepamäti sa tu ľudstvo naťahuje na tom, či existuje STVORITEĽ 😉 Ale ide o to, že ak áno, tak zrejme obýva nejaký druh reality 😉 A ďalej ide o to, že tá realita musí byť večná ak STVORITEĽ je večný, čo niektorí tvrdia 😉 Potom sa pýtam, ak existuje nejaká realita, ktorá je večná, prečo nie potom tá naša? 😉

26.02.2022, 20:34
EnaXnaY, pár podnetov:

1. Čo máš na mysli pod výrazom "od nepamäti"? Tak sa mi totiž marí, že otázka existencie Stvoriteľa sa nerieši viac ako 500 rokov.
A hoci prvý dôkaz existencie Boha nachádzame už u Platóna (5. stor. pred Kr.), neskôr u Aristotela a v stredoveku u Anzelma, Tomáša Akvinského atď., zmyslom týchto dôkazov nebolo dokázať existenciu Boha niekomu, kto v neho neveril (taký človek takmer neexistoval) - teda nejaké naťahovanie sa, ale skôr šlo len o akademické diskusie a skúšanie ľudského rozumu, kam až dokáže zájsť.

2. Pripomínam iba, že je rozdiel medzi dokazovaním existencie Stvoriteľa a Boha. Napr. niektoré Tomášove (Akvinského) dôkazy dokazujú Boha, ale nie v zmysle Stvoriteľa. Pokiaľ ma pamäť neklame, tak s dôkazom Božej existencie v zmysle Boh ako Stvoriteľ, prišli až Arabi.

3. Ak je Stvoriteľ večný, znamená to, že je mimo čas a nie, že je stále v čase.

4. Domnievam sa, že to, že vesmír nie je večný, t.j., že bol okamih, kedy začal existovať, je už dnes považované za vedecký fakt.

5. Z toho potom vyplýva to, že dnes sa z mnohých dôkazov Božej existencie dávajú do pozornosti práve tie, ktoré sa zameriavajú na Stvoriteľa sveta.
none
3

2. Patrick 26.02.2022, 20:34

EnaXnaY, pár podnetov:

1. Čo máš na mysli pod výrazom "od nepamäti"? Tak sa mi totiž marí, že otázka existencie Stvoriteľa sa nerieši viac ako 500 rokov.
A hoci prvý dôkaz existencie Boha nachádzame už u Platóna (5. stor. pred Kr.), neskôr u Aristotela a v stredoveku u Anzelma, Tomáša Akvinského atď., zmyslom týchto dôkazov nebolo dokázať existenciu Boha niekomu, kto v neho neveril (taký človek takmer neexistoval) - teda nejaké naťahovanie sa, ale skôr šlo len o akademické diskusie a s...

26.02.2022, 20:44
1. Tak mal SOM na mysli moju pamäť, čo sledujem ako sa diskutéri naťahujú nad touto otázkou 😉

2. Áno, preto SOM použil pojem STVORITEĽ, lebo mi ide o tvorcu vesmíru 😉 Niektorí si to spájajú s pojmom BOH 😉

3. Lenže čas môže byť len taká akási ilúzia, ktorú my používame na označkovanie trvania dejov 😉

4. Hovorí sa len o akomsi big bangu ale nie je definované, čo bolo pred ním, takže taká teória je zatiaľ na NIČ 😉

5. Ale môj myšlienkový konštrukt práve potrebu takej entity eliminuje 😉
👍: Patrick
none
4

3. EnaXnaY 26.02.2022, 20:44

1. Tak mal SOM na mysli moju pamäť, čo sledujem ako sa diskutéri naťahujú nad touto otázkou 😉

2. Áno, preto SOM použil pojem STVORITEĽ, lebo mi ide o tvorcu vesmíru 😉 Niektorí si to spájajú s pojmom BOH 😉

3. Lenže čas môže byť len taká akási ilúzia, ktorú my používame na označkovanie trvania dejov 😉

4. Hovorí sa len o akomsi big bangu ale nie je definované, čo bolo pred ním, takže taká teória je zatiaľ na NIČ 😉

5. Ale môj myšlienkový konštrukt práve potrebu takej...

26.02.2022, 20:49
Navyše big bang nevylučuje večný vesmír, takých big bangov mohlo byť a ešte bude mnoho 😉

SOM videl taký článok, ktorý o tom hovoril 😉
consents: J.Tull
none
5

4. EnaXnaY 26.02.2022, 20:49

Navyše big bang nevylučuje večný vesmír, takých big bangov mohlo byť a ešte bude mnoho 😉

Už SOM videl taký článok, ktorý o tom hovoril 😉

26.02.2022, 20:51
Čo ak vesmír pulzuje medzi ustavičným expandovaním a kolapsom? 😉

Ako pľúca, ktoré sa nadýchavajú a vydy****ú 😉
consents: J.Tull
none
10

5. EnaXnaY 26.02.2022, 20:51

Čo ak vesmír pulzuje medzi ustavičným expandovaním a kolapsom? 😉

Ako pľúca, ktoré sa nadýchavajú a vydy****ú 😉

26.02.2022, 21:04
5. Ja som videl v jednej knižke túto tému vyvrátenú.
none
13

10. Patrick 26.02.2022, 21:04

5. Ja som videl v jednej knižke túto tému vyvrátenú.

26.02.2022, 21:09
No, môže byť nehádam sa, aj keď ešte vieme o veľkej väčšine vesmíru NIČ (temná hmota, temná energia) a už dávame závery 😉
none
118

10. Patrick 26.02.2022, 21:04

5. Ja som videl v jednej knižke túto tému vyvrátenú.

03.03.2022, 17:10
Patrick, vyvrátenú? ... snáď spochybnenú
none
6

3. EnaXnaY 26.02.2022, 20:44

1. Tak mal SOM na mysli moju pamäť, čo sledujem ako sa diskutéri naťahujú nad touto otázkou 😉

2. Áno, preto SOM použil pojem STVORITEĽ, lebo mi ide o tvorcu vesmíru 😉 Niektorí si to spájajú s pojmom BOH 😉

3. Lenže čas môže byť len taká akási ilúzia, ktorú my používame na označkovanie trvania dejov 😉

4. Hovorí sa len o akomsi big bangu ale nie je definované, čo bolo pred ním, takže taká teória je zatiaľ na NIČ 😉

5. Ale môj myšlienkový konštrukt práve potrebu takej...

26.02.2022, 20:57
A to, čo je BOH, to bude inteligencia nachádzajúca sa vo vesmíre, vrátane nás 😉
none
7

6. EnaXnaY 26.02.2022, 20:57

A to, čo je BOH, to bude inteligencia nachádzajúca sa vo vesmíre, vrátane nás 😉

26.02.2022, 21:00
Boh je jedina realne entita . pretoze je vecne neohranicene bytie . vsecko co je docasne nie je realne
none
9

7. Scarlette 26.02.2022, 21:00

Boh je jedina realne entita . pretoze je vecne neohranicene bytie . vsecko co je docasne nie je realne

26.02.2022, 21:03
Hoc aj dočasne, sme inteligentným prejavom a reálnym, ktohovie čo sa s nami stane keď príde SMRŤ, možno sa vypneme a možno budeme pokračovať niekde inde 😉
none
11

9. EnaXnaY 26.02.2022, 21:03

Hoc aj dočasne, sme inteligentným prejavom a reálnym, ktohovie čo sa s nami stane keď príde SMRŤ, možno sa vypneme a možno budeme pokračovať niekde inde 😉

26.02.2022, 21:04
vsetko co je pominutelne nie je realne :-)
none
14

11. Scarlette 26.02.2022, 21:04

vsetko co je pominutelne nie je realne :-)

26.02.2022, 21:10
A s kým si teraz píšem, ak nie si reálna? 😉
none
15

14. EnaXnaY 26.02.2022, 21:10

A s kým si teraz píšem, ak nie si reálna? 😉

26.02.2022, 21:20
To je zaujímavá otázka 🙂
👍: EnaXnaY
none
91

15. era 26.02.2022, 21:20

To je zaujímavá otázka 🙂

27.02.2022, 20:43
15. ale enax nepochopil tvoj postreh
none
92

91. Scarlette 27.02.2022, 20:43

15. ale enax nepochopil tvoj postreh

27.02.2022, 20:45
Čo SOM zas nepochopil? 😉
none
93

92. EnaXnaY 27.02.2022, 20:45

Čo SOM zas nepochopil? 😉

27.02.2022, 20:49
Reality is merely an illusion, although a very persistent one. Albert Einstein
none
94

93. Scarlette 27.02.2022, 20:49

Reality is merely an illusion, although a very persistent one. Albert Einstein

27.02.2022, 20:51
Tomu chápem, ale nesúhlasím 😉
consents: Scarlette
none
95

94. EnaXnaY 27.02.2022, 20:51

Tomu chápem, ale nesúhlasím 😉

27.02.2022, 21:33
to je na margo . ale vsetko okrem Boha sa obrati na prach . len to co pretrva je realne .
none
96

95. Scarlette 27.02.2022, 21:33

to je na margo . ale vsetko okrem Boha sa obrati na prach . len to co pretrva je realne .

27.02.2022, 21:33
Prach je reálny 😉
none
27

6. EnaXnaY 26.02.2022, 20:57

A to, čo je BOH, to bude inteligencia nachádzajúca sa vo vesmíre, vrátane nás 😉

27.02.2022, 13:18
Ak je vesmír rozdelený tak nemusí
none
28

27. djjaro 27.02.2022, 13:18

Ak je vesmír rozdelený tak nemusí

27.02.2022, 13:33
Čo nemusí? 😉
none
29

28. EnaXnaY 27.02.2022, 13:33

Čo nemusí? 😉

27.02.2022, 17:52
Nemusí to byť vrátane nás
none
30

29. djjaro 27.02.2022, 17:52

Nemusí to byť vrátane nás

27.02.2022, 17:53
Ale my sme inteligencia 😉
none
31

30. EnaXnaY 27.02.2022, 17:53

Ale my sme inteligencia 😉

27.02.2022, 17:53
Skôr inteligentne baktérie
none
32

31. djjaro 27.02.2022, 17:53

Skôr inteligentne baktérie

27.02.2022, 17:53
Netrep 😉
none
33

32. EnaXnaY 27.02.2022, 17:53

Netrep 😉

27.02.2022, 17:54
Zas pochybuješ
none
34

33. djjaro 27.02.2022, 17:54

Zas pochybuješ

27.02.2022, 17:55
O tebe nepochybujem, že si DEBIL 😉
👍: djjaro
none
35

34. EnaXnaY 27.02.2022, 17:55

O tebe nepochybujem, že si DEBIL 😉

27.02.2022, 17:57
Veď robím preto všetko aby si sa pobavil
none
36

35. djjaro 27.02.2022, 17:57

Veď robím preto všetko aby si sa pobavil

27.02.2022, 17:58
Nechcem sa pobaviť 😉

Chcem seriózne diskutovať 😉
none
37

36. EnaXnaY 27.02.2022, 17:58

Nechcem sa pobaviť 😉

Chcem seriózne diskutovať 😉

27.02.2022, 18:02
A kam by si sa chcel dostať?
none
38

37. djjaro 27.02.2022, 18:02

A kam by si sa chcel dostať?

27.02.2022, 18:04
Predsa k odpovediam 😉
none
39

38. EnaXnaY 27.02.2022, 18:04

Predsa k odpovediam 😉

27.02.2022, 18:05
Tak daj otázky
none
40

39. djjaro 27.02.2022, 18:05

Tak daj otázky

27.02.2022, 18:06
Dal SOM otázku v prvom príspevku 😉
none
41

40. EnaXnaY 27.02.2022, 18:06

Dal SOM otázku v prvom príspevku 😉

27.02.2022, 18:07
Ide ti o to či naša realita je večná?
Možno je možno nieje
none
42

41. djjaro 27.02.2022, 18:07

Ide ti o to či naša realita je večná?
Možno je možno nieje

27.02.2022, 18:09
Ak je tak nie v takejto hmotnej forme.... akú poznáme
none
43

42. djjaro 27.02.2022, 18:09

Ak je tak nie v takejto hmotnej forme.... akú poznáme

27.02.2022, 18:11
Ak vesmír je večný, potom nemá STVORITEĽA 😉
none
44

43. EnaXnaY 27.02.2022, 18:11

Ak vesmír je večný, potom nemá STVORITEĽA 😉

27.02.2022, 18:11
Netrep
none
45

44. djjaro 27.02.2022, 18:11

Netrep

27.02.2022, 18:12
Hovorím AK 😉
none
46

45. EnaXnaY 27.02.2022, 18:12

Hovorím AK 😉

27.02.2022, 18:13
Dobre vychádzajme z toho AK...
A prečo by nemal stvoriteľa?
none
47

46. djjaro 27.02.2022, 18:13

Dobre vychádzajme z toho AK...
A prečo by nemal stvoriteľa?

27.02.2022, 18:15
Nedopína? 😉

Keď je večný, tak ho nikdy tvorili 😉
none
48

47. EnaXnaY 27.02.2022, 18:15

Nedopína? 😉

Keď je večný, tak ho nikdy tvorili 😉

27.02.2022, 18:16
Práveže nedopína...
Lebo ak je vesmír večný odkiaľ sa vzal
none
49

48. djjaro 27.02.2022, 18:16

Práveže nedopína...
Lebo ak je vesmír večný odkiaľ sa vzal

27.02.2022, 18:17
Nevzal, vždy bol, ak je večný 😉
none
50

49. EnaXnaY 27.02.2022, 18:17

Nevzal, vždy bol, ak je večný 😉

27.02.2022, 18:20
A čo ak nieje večný?
consents: Milaníčko
none
52

50. djjaro 27.02.2022, 18:20

A čo ak nieje večný?

27.02.2022, 18:21
Potom je treba STVORITEĽA 😉
none
53

52. EnaXnaY 27.02.2022, 18:21

Potom je treba STVORITEĽA 😉

27.02.2022, 18:22
Prečo?
none
54

53. djjaro 27.02.2022, 18:22

Prečo?

27.02.2022, 18:23
Lebo sám od seba nevznikol 😉
none
55

54. EnaXnaY 27.02.2022, 18:23

Lebo sám od seba nevznikol 😉

27.02.2022, 18:23
A podľa teba je vesmír večný alebo nie
none
56

55. djjaro 27.02.2022, 18:23

A podľa teba je vesmír večný alebo nie

27.02.2022, 18:25
To neviem, viem len že NIEČO musí byť večné 😉
none
57

56. EnaXnaY 27.02.2022, 18:25

To neviem, viem len že NIEČO musí byť večné 😉

27.02.2022, 18:27
A to niečo si predstavuješ napríklad ako čo?
none
58

57. djjaro 27.02.2022, 18:27

A to niečo si predstavuješ napríklad ako čo?

27.02.2022, 18:28
No buď to je náš vesmír alebo ten STVORITEĽOV 😉
none
59

58. EnaXnaY 27.02.2022, 18:28

No buď to je náš vesmír alebo ten STVORITEĽOV 😉

27.02.2022, 18:29
Veď v podstate je to jedno
none
60

59. djjaro 27.02.2022, 18:29

Veď v podstate je to jedno

27.02.2022, 18:30
Nie je to jedno pri otázke či existuje STVORITEĽ 😉
none
61

60. EnaXnaY 27.02.2022, 18:30

Nie je to jedno pri otázke či existuje STVORITEĽ 😉

27.02.2022, 18:32
Pri otázke Stvoritel ide len o prijatie stvorenia od NEHO...
none
62

61. djjaro 27.02.2022, 18:32

Pri otázke Stvoritel ide len o prijatie stvorenia od NEHO...

27.02.2022, 18:34
Ešte sme nedoriešili, či existuje a ty už ideš prijímať 😉
none
63

62. EnaXnaY 27.02.2022, 18:34

Ešte sme nedoriešili, či existuje a ty už ideš prijímať 😉

27.02.2022, 18:36
Za teba neexistuje
none
64

63. djjaro 27.02.2022, 18:36

Za teba neexistuje

27.02.2022, 18:37
A to je problém
none
65

63. djjaro 27.02.2022, 18:36

Za teba neexistuje

27.02.2022, 18:37
Zas trepeš, povedal SOM, neviem 😉
none
66

65. EnaXnaY 27.02.2022, 18:37

Zas trepeš, povedal SOM, neviem 😉

27.02.2022, 18:39
Prečo nevieš?
Veď je mnoho ukazovateľov že môže existovať
none
67

66. djjaro 27.02.2022, 18:39

Prečo nevieš?
Veď je mnoho ukazovateľov že môže existovať

27.02.2022, 18:40
Napr taký človek ...
none
68

66. djjaro 27.02.2022, 18:39

Prečo nevieš?
Veď je mnoho ukazovateľov že môže existovať

27.02.2022, 18:40
Lebo sú 2 možnosti, buď je vesmír večný alebo nie a podľa toho treba/netreba STVORITEĽA 😉
none
71

68. EnaXnaY 27.02.2022, 18:40

Lebo sú 2 možnosti, buď je vesmír večný alebo nie a podľa toho treba/netreba STVORITEĽA 😉

27.02.2022, 18:44
Vesmír nediktuje podmienky na to či existuje / neexistuje stvoriteľ..
Vychádzaš z falošnej predstavy o vesmíre
none
72

71. djjaro 27.02.2022, 18:44

Vesmír nediktuje podmienky na to či existuje / neexistuje stvoriteľ..
Vychádzaš z falošnej predstavy o vesmíre

27.02.2022, 18:45
Tá večnosť to diktuje, to čo je večné nebolo tvorené a tým pádom netreba STVORITEĽA 😉
none
73

72. EnaXnaY 27.02.2022, 18:45

Tá večnosť to diktuje, to čo je večné nebolo tvorené a tým pádom netreba STVORITEĽA 😉

27.02.2022, 18:47
Aká večnosť?
Nieje nijako dokázané z vesmír je večný
Sú to len domienky
none
74

73. djjaro 27.02.2022, 18:47

Aká večnosť?
Nieje nijako dokázané z vesmír je večný
Sú to len domienky

27.02.2022, 18:48
Človek nevidí za oponu vesmíru...
none
75

73. djjaro 27.02.2022, 18:47

Aká večnosť?
Nieje nijako dokázané z vesmír je večný
Sú to len domienky

27.02.2022, 18:48
Prečítaj si ešte raz 68, JA netvrdím, že je večný 😉
none
76

75. EnaXnaY 27.02.2022, 18:48

Prečítaj si ešte raz 68, JA netvrdím, že je večný 😉

27.02.2022, 18:50
Ale tvrdíš o večnosti ze večnosť diktuje
none
77

76. djjaro 27.02.2022, 18:50

Ale tvrdíš o večnosti ze večnosť diktuje

27.02.2022, 18:50
Aká večnosť?
none
78

76. djjaro 27.02.2022, 18:50

Ale tvrdíš o večnosti ze večnosť diktuje

27.02.2022, 18:51
Áno, ten pojem je tak definovaný, ak je NIEČO večné, tak vždy bolo a bude 😉
none
79

78. EnaXnaY 27.02.2022, 18:51

Áno, ten pojem je tak definovaný, ak je NIEČO večné, tak vždy bolo a bude 😉

27.02.2022, 18:52
A preco by to malo byť AK
none
80

79. djjaro 27.02.2022, 18:52

A preco by to malo byť AK

27.02.2022, 18:53
To, že NIEČO je večné je dokázané 😉
none
81

80. EnaXnaY 27.02.2022, 18:53

To, že NIEČO je večné je dokázané 😉

27.02.2022, 18:54
Čím je to dokázané?
none
82

81. djjaro 27.02.2022, 18:54

Čím je to dokázané?

27.02.2022, 18:57
NIČ má nula prostriedkov nato aby sa zmenilo na NIEČO 😉
A keďže teraz je NIEČO, tak NIČ nikdy bolo 😉
A vždy (večne) bolo NIEČO 😉
none
83

82. EnaXnaY 27.02.2022, 18:57

NIČ má nula prostriedkov nato aby sa zmenilo na NIEČO 😉
A keďže teraz je NIEČO, tak NIČ nikdy bolo 😉
A vždy (večne) bolo NIEČO 😉

27.02.2022, 18:59
Ako vieš že nikdy nič bolo
none
84

83. djjaro 27.02.2022, 18:59

Ako vieš že nikdy nič bolo

27.02.2022, 19:00
Prečítaj si to aspoň sto krát, možno docvakne 😉
none
86

84. EnaXnaY 27.02.2022, 19:00

Prečítaj si to aspoň sto krát, možno docvakne 😉

27.02.2022, 19:02
Docvaklo mi že vychádzaš z toho že teraz je niečo a preto nikdy nič bolo...ako vieš že už nebolo pred tým ničím už niečo?
none
88

86. djjaro 27.02.2022, 19:02

Docvaklo mi že vychádzaš z toho že teraz je niečo a preto nikdy nič bolo...ako vieš že už nebolo pred tým ničím už niečo?

27.02.2022, 19:04
Prečo si vynechal prvú vetu? 😉
none
85

83. djjaro 27.02.2022, 18:59

Ako vieš že nikdy nič bolo

27.02.2022, 19:00
Lebo nič nemusí znamenat to čo si pod tým predstavujeme...
none
87

85. djjaro 27.02.2022, 19:00

Lebo nič nemusí znamenat to čo si pod tým predstavujeme...

27.02.2022, 19:04
Clovek sa nemá ako dostať do minulosti tak ďaleko aby odhadol či bolo alebo nebolo
none
89

87. djjaro 27.02.2022, 19:04

Clovek sa nemá ako dostať do minulosti tak ďaleko aby odhadol či bolo alebo nebolo

27.02.2022, 19:05
No mne sa to podarilo ako debilovi
none
51

49. EnaXnaY 27.02.2022, 18:17

Nevzal, vždy bol, ak je večný 😉

27.02.2022, 18:20
NIČ nie je večné !!!!!
consents: djjaro
none
69

51. Milaníčko 27.02.2022, 18:20

NIČ nie je večné !!!!!

27.02.2022, 18:42
Nič je večné!!!!
👎: EnaXnaY
70

69. peter67 27.02.2022, 18:42

Nič je večné!!!!

27.02.2022, 18:42
Nič nie je nevečné.
none
8

3. EnaXnaY 26.02.2022, 20:44

1. Tak mal SOM na mysli moju pamäť, čo sledujem ako sa diskutéri naťahujú nad touto otázkou 😉

2. Áno, preto SOM použil pojem STVORITEĽ, lebo mi ide o tvorcu vesmíru 😉 Niektorí si to spájajú s pojmom BOH 😉

3. Lenže čas môže byť len taká akási ilúzia, ktorú my používame na označkovanie trvania dejov 😉

4. Hovorí sa len o akomsi big bangu ale nie je definované, čo bolo pred ním, takže taká teória je zatiaľ na NIČ 😉

5. Ale môj myšlienkový konštrukt práve potrebu takej...

26.02.2022, 21:02
1. V tom prípade máš asi pravdu. A nielenže je to téma na internetových diskusiách už dlhodobo živá, ale živá stále aj bude. Aspoň si teda myslím. Myslíš si, že sa to niekedy skončí?

2. Som rád, že tie pojmy rozlišuješ. Možno totiž existuje Boh, ale neexistuje Stvoriteľ. A možno existuje Stvoriteľ, ale neexistuje Boh.

3. To mi pripomína Bergsona, ktorý rozlišoval medzi časom a trvaním. Čas je naše (subjektívne) uchopenie trvania (objektívne). Poprípade aj Kanta, ktorý považoval čas akoby za okuliare, cez ktoré sa človek pozerá na svet (odborne: apriórne formy nazerania). V oboch prípadoch sa však bavíme nie o empirickej vede, ale o metafyzike (u Bergsona možno o existencializme?) - bavíme sa o vede, ktorá presahuje empirickú vedu, ktorá prináša objektívne dôkazy. A preto je nemožné týmito, hoci vznešenými a možno aj pravdivými, myšlienkami argumentovať na pôde empirickej vedy.

4. No hovorí sa o tom, že začal exitovať vesmír: aj priestor a čas. Inak povedané: je dokázané, že čas začal existovať. Otázka, "čo bolo pred" tým pádom nedáva zmysel.

5. K tomu nemám čo povedať. Iba žeby si to chcel ty viac rozpísať :P
none
12

8. Patrick 26.02.2022, 21:02

1. V tom prípade máš asi pravdu. A nielenže je to téma na internetových diskusiách už dlhodobo živá, ale živá stále aj bude. Aspoň si teda myslím. Myslíš si, že sa to niekedy skončí?

2. Som rád, že tie pojmy rozlišuješ. Možno totiž existuje Boh, ale neexistuje Stvoriteľ. A možno existuje Stvoriteľ, ale neexistuje Boh.

3. To mi pripomína Bergsona, ktorý rozlišoval medzi časom a trvaním. Čas je naše (subjektívne) uchopenie trvania (objektívne). Poprípade aj Kanta, ktorý považoval čas...

26.02.2022, 21:08
1. No modlil SOM sa minule, že ak STVORITEĽ existuje, tak by sa mohol konečne zjaviť a dať nám odpovede 😉

2. Áno dovysvetlil SOM to v ďalších príspevkoch 😉

3-4. Vo fyzike sa operuje s časom ale ako taký čas môže existovať vo forme entity, ktorá zabezpečuje, že realita podlieha zmenám 😉 Lebo ak sú definované pravidlá, na základe ktorých funguje realita, tak potom tento čas je potrebný na to aby sa okamih zmenil na nový 😉

5. No ide mi o to, že NIEČO je večné 😉 A tak rozmýšľam, čo by to mohlo byť 😉
👍: Patrick
none
127

8. Patrick 26.02.2022, 21:02

1. V tom prípade máš asi pravdu. A nielenže je to téma na internetových diskusiách už dlhodobo živá, ale živá stále aj bude. Aspoň si teda myslím. Myslíš si, že sa to niekedy skončí?

2. Som rád, že tie pojmy rozlišuješ. Možno totiž existuje Boh, ale neexistuje Stvoriteľ. A možno existuje Stvoriteľ, ale neexistuje Boh.

3. To mi pripomína Bergsona, ktorý rozlišoval medzi časom a trvaním. Čas je naše (subjektívne) uchopenie trvania (objektívne). Poprípade aj Kanta, ktorý považoval čas...

03.03.2022, 22:35
Rozlišujem štyri významy času.

Čas ako množstvo sekúnd, obdobie.
Čas ako poradie sekúnd, plynutie.
Čas ako poloha sekúnd, trvanie.
Čas ako veľkosť jednej sekundy, hustota.
128

127. Fénix 03.03.2022, 22:35

Rozlišujem štyri významy času.

Čas ako množstvo sekúnd, obdobie.
Čas ako poradie sekúnd, plynutie.
Čas ako poloha sekúnd, trvanie.
Čas ako veľkosť jednej sekundy, hustota.

03.03.2022, 23:01
Hustota je relatívna veľkosť jednotky času, pretože čas je aritmetická veličina a pozorovateľ je ten, kto ráta čas.
20

2. Patrick 26.02.2022, 20:34

EnaXnaY, pár podnetov:

1. Čo máš na mysli pod výrazom "od nepamäti"? Tak sa mi totiž marí, že otázka existencie Stvoriteľa sa nerieši viac ako 500 rokov.
A hoci prvý dôkaz existencie Boha nachádzame už u Platóna (5. stor. pred Kr.), neskôr u Aristotela a v stredoveku u Anzelma, Tomáša Akvinského atď., zmyslom týchto dôkazov nebolo dokázať existenciu Boha niekomu, kto v neho neveril (taký človek takmer neexistoval) - teda nejaké naťahovanie sa, ale skôr šlo len o akademické diskusie a s...

26.02.2022, 23:05
Patrik: Čo máš na mysli pod výrazom "od nepamäti"?

Od pradávna.
none
16

1. EnaXnaY 26.02.2022, 19:13

Od nepamäti sa tu ľudstvo naťahuje na tom, či existuje STVORITEĽ 😉 Ale ide o to, že ak áno, tak zrejme obýva nejaký druh reality 😉 A ďalej ide o to, že tá realita musí byť večná ak STVORITEĽ je večný, čo niektorí tvrdia 😉 Potom sa pýtam, ak existuje nejaká realita, ktorá je večná, prečo nie potom tá naša? 😉

26.02.2022, 22:52
"ak existuje nejaká realita, ktorá je večná, prečo nie potom tá naša?"

Veď pozoruj priamo v našej realite, čo naozaj je tu večné.
none
17

16. era 26.02.2022, 22:52

"ak existuje nejaká realita, ktorá je večná, prečo nie potom tá naša?"

Veď pozoruj priamo v našej realite, čo naozaj je tu večné.

26.02.2022, 22:53
Večná je zmena 😉
none
18

17. EnaXnaY 26.02.2022, 22:53

Večná je zmena 😉

26.02.2022, 23:03
Nie. Večný je pojem.
none
19

18. era 26.02.2022, 23:03

Nie. Večný je pojem.

26.02.2022, 23:04
Pojem bude, kým budú ľudia. Potom už nie.
none
21

19. Lemmy 26.02.2022, 23:04

Pojem bude, kým budú ľudia. Potom už nie.

26.02.2022, 23:07
Chceš povedať, že niečo večné musí byť udržiavané množstvom pominuteľných?
none
22

21. era 26.02.2022, 23:07

Chceš povedať, že niečo večné musí byť udržiavané množstvom pominuteľných?

26.02.2022, 23:08
Dá sa to ak si to budú navzájom odovzdávať 😉
none
26

21. era 26.02.2022, 23:07

Chceš povedať, že niečo večné musí byť udržiavané množstvom pominuteľných?

26.02.2022, 23:34
Hej, keď nebudú ľudia, nebudú ani pojmy.
none
23

18. era 26.02.2022, 23:03

Nie. Večný je pojem.

26.02.2022, 23:09
Pojem "internet" kedysi neexistoval, vznikol len nedávno 😉
none
24

23. EnaXnaY 26.02.2022, 23:09

Pojem "internet" kedysi neexistoval, vznikol len nedávno 😉

26.02.2022, 23:11
Takže ZMENA, nebol a už je 😉
none
25

23. EnaXnaY 26.02.2022, 23:09

Pojem "internet" kedysi neexistoval, vznikol len nedávno 😉

26.02.2022, 23:32
Ježiš mal byť predvídavý.
none
90

23. EnaXnaY 26.02.2022, 23:09

Pojem "internet" kedysi neexistoval, vznikol len nedávno 😉

27.02.2022, 19:54
Samozrejme, pojmové podstaty sa navzájom splietajú a tkajú, takže novým zložením možno dosiahnuť nové kvality.

Ale ide o to, že veci v našej hmotnej rovine chradnú, menia sa a nakoniec zanikajú. Pojem, kedykoľvek k nemu siahneš, je stále rovnako živý.
none
97

90. era 27.02.2022, 19:54

Samozrejme, pojmové podstaty sa navzájom splietajú a tkajú, takže novým zložením možno dosiahnuť nové kvality.

Ale ide o to, že veci v našej hmotnej rovine chradnú, menia sa a nakoniec zanikajú. Pojem, kedykoľvek k nemu siahneš, je stále rovnako živý.

03.03.2022, 14:42
Nezanikajú, len menia svoju formu, o tom hovorí zákon zachovania hmotnosti a energie 😉
none
98

97. EnaXnaY 03.03.2022, 14:42

Nezanikajú, len menia svoju formu, o tom hovorí zákon zachovania hmotnosti a energie 😉

03.03.2022, 16:04
Ale ak niečo zmenilo svoju formu, tak vo fyzickom svete defacto zaniklo, lebo fyzickými zmyslami už vnímame niečo iné.

Zákon zachovania hmotnosti a energie je duchovná záležitosť. Nedá sa zmyslami vidieť, čuchať, chutnať, počuť ani hmatať.
none
99

98. era 03.03.2022, 16:04

Ale ak niečo zmenilo svoju formu, tak vo fyzickom svete defacto zaniklo, lebo fyzickými zmyslami už vnímame niečo iné.

Zákon zachovania hmotnosti a energie je duchovná záležitosť. Nedá sa zmyslami vidieť, čuchať, chutnať, počuť ani hmatať.

03.03.2022, 16:07
Nie, NIČ zaniklo, ešte aj biblia hovorí, že sa na prach zmenilo 😉

Prach je NIEČO, nie NIČ 😉

O tom zákone SOM sa učil na fyzike, žiadna ducharina 😉
none
100

99. EnaXnaY 03.03.2022, 16:07

Nie, NIČ zaniklo, ešte aj biblia hovorí, že sa na prach zmenilo 😉

Prach je NIEČO, nie NIČ 😉

O tom zákone SOM sa učil na fyzike, žiadna ducharina 😉

03.03.2022, 16:21
Skús pochopiť, že duchovným nazývam (v hrubom zmysle) všetko, čo nie je možné vnímať fyzickými zmyslami.

A fyzické zmysly sú: zrak, sluch, čuch, chuť, hmat.
none
101

100. era 03.03.2022, 16:21

Skús pochopiť, že duchovným nazývam (v hrubom zmysle) všetko, čo nie je možné vnímať fyzickými zmyslami.

A fyzické zmysly sú: zrak, sluch, čuch, chuť, hmat.

03.03.2022, 16:22
Kyslík nevidíš ani nečucháš, je duchovný? 😉
none
102

101. EnaXnaY 03.03.2022, 16:22

Kyslík nevidíš ani nečucháš, je duchovný? 😉

03.03.2022, 16:24
Je ho možné stlačiť, takže sa dá hmatať. Nie je duchovný.
none
105

101. EnaXnaY 03.03.2022, 16:22

Kyslík nevidíš ani nečucháš, je duchovný? 😉

03.03.2022, 16:26
Všetko hmotné je duchovné
Len je za potreby vnímať inak hmotu ...
none
103

100. era 03.03.2022, 16:21

Skús pochopiť, že duchovným nazývam (v hrubom zmysle) všetko, čo nie je možné vnímať fyzickými zmyslami.

A fyzické zmysly sú: zrak, sluch, čuch, chuť, hmat.

03.03.2022, 16:25
Nie je to dobrá definícia na duchovno 😉
none
104

103. EnaXnaY 03.03.2022, 16:25

Nie je to dobrá definícia na duchovno 😉

03.03.2022, 16:26
Či je dobrá, alebo zlá, je mi fuk. Ja to myslím tým spôsobom.
none
106

104. era 03.03.2022, 16:26

Či je dobrá, alebo zlá, je mi fuk. Ja to myslím tým spôsobom.

03.03.2022, 16:27
Keď je zlá, myslíš to zle 😉
none
107

106. EnaXnaY 03.03.2022, 16:27

Keď je zlá, myslíš to zle 😉

03.03.2022, 16:31
Treba najprv definíciu pre DUCH a z toho ti víde, že všetko čo vníma tam patrí, aj to čo si vylúčil v tvojej definícii 😉
none
108

107. EnaXnaY 03.03.2022, 16:31

Treba najprv definíciu pre DUCH a z toho ti víde, že všetko čo vníma tam patrí, aj to čo si vylúčil v tvojej definícii 😉

03.03.2022, 16:34
Keď DUCH je odpoveďou na otázku KTO JE JA, tak duchovno je všetko, čo sa JA týka 😉
none
110

108. EnaXnaY 03.03.2022, 16:34

Keď DUCH je odpoveďou na otázku KTO JE JA, tak duchovno je všetko, čo sa JA týka 😉

03.03.2022, 16:36
Tvoja definícia vzišla z tvojich skúseností. Mne nesedí.
none
111

110. era 03.03.2022, 16:36

Tvoja definícia vzišla z tvojich skúseností. Mne nesedí.

03.03.2022, 16:37
Prečo? 😉
none
114

111. EnaXnaY 03.03.2022, 16:37

Prečo? 😉

03.03.2022, 16:50
Príde mi odtrhnutá od života.
none
116

114. era 03.03.2022, 16:50

Príde mi odtrhnutá od života.

03.03.2022, 16:52
Konkretizuj, v čom 😉
none
109

106. EnaXnaY 03.03.2022, 16:27

Keď je zlá, myslíš to zle 😉

03.03.2022, 16:35
Overujem si to životom. Následne sa mi ukazuje, že mnohé z toho, čo iní ľudia písali, je takýmto prístupom osvetlené, dostáva normálny zmysel.
none
112

109. era 03.03.2022, 16:35

Overujem si to životom. Následne sa mi ukazuje, že mnohé z toho, čo iní ľudia písali, je takýmto prístupom osvetlené, dostáva normálny zmysel.

03.03.2022, 16:40
Zmysly prijímajú signály z okolia ale ako pomenuješ napr schopnosť "rozumieť" tomu čo vidíš? 😉
none
113

112. EnaXnaY 03.03.2022, 16:40

Zmysly prijímajú signály z okolia ale ako pomenuješ napr schopnosť "rozumieť" tomu čo vidíš? 😉

03.03.2022, 16:50
Dá sa "rozumieť" vnímať niektorým z vyššie menovaných zmyslov? Nedá. Takže je to duchovná záležitosť.
none
115

113. era 03.03.2022, 16:50

Dá sa "rozumieť" vnímať niektorým z vyššie menovaných zmyslov? Nedá. Takže je to duchovná záležitosť.

03.03.2022, 16:52
Ako spoznať duchovnú záležitosť?
none
117

113. era 03.03.2022, 16:50

Dá sa "rozumieť" vnímať niektorým z vyššie menovaných zmyslov? Nedá. Takže je to duchovná záležitosť.

03.03.2022, 16:54
Čo si predstavuješ pod pojmom DUCH? 😉
none
119

117. EnaXnaY 03.03.2022, 16:54

Čo si predstavuješ pod pojmom DUCH? 😉

03.03.2022, 17:11
V hrubom zmysle všetko, čo je možné človeku vnímať inak, než fyzickými zmyslami (zrak sluch čuch chuť hmat) a súčasne je to objektívne, nezávislé od jednotlivca. (napríklad popis fyzikálnych zákonov)
none
120

119. era 03.03.2022, 17:11

V hrubom zmysle všetko, čo je možné človeku vnímať inak, než fyzickými zmyslami (zrak sluch čuch chuť hmat) a súčasne je to objektívne, nezávislé od jednotlivca. (napríklad popis fyzikálnych zákonov)

03.03.2022, 17:12
To hovoríš príliš hmlisto. Duch je v ľudskej mysli.
none
123

120. Lemmy 03.03.2022, 17:12

To hovoríš príliš hmlisto. Duch je v ľudskej mysli.

03.03.2022, 17:18
Pre mňa je to úplne jasné.
none
126

120. Lemmy 03.03.2022, 17:12

To hovoríš príliš hmlisto. Duch je v ľudskej mysli.

03.03.2022, 17:27
niežeby som s drogami súhlasil, to teda vôbec, ale to vnímanie inak, než fyzickými zmyslami (zrak sluch čuch chuť hmat) a súčasne je to rovnako objektívne objektívne

link

none
121

119. era 03.03.2022, 17:11

V hrubom zmysle všetko, čo je možné človeku vnímať inak, než fyzickými zmyslami (zrak sluch čuch chuť hmat) a súčasne je to objektívne, nezávislé od jednotlivca. (napríklad popis fyzikálnych zákonov)

03.03.2022, 17:13
Zrak človeka je obmedzený, vníma len určité spektrum 😉
👍: Lemmy
none
122

121. EnaXnaY 03.03.2022, 17:13

Zrak človeka je obmedzený, vníma len určité spektrum 😉

03.03.2022, 17:15
Moje vidín len samé vagíny.
none
124

122. Milaníčko 03.03.2022, 17:15

Moje vidín len samé vagíny.

03.03.2022, 17:20
vidín bez toho enka na konci.
none
125

122. Milaníčko 03.03.2022, 17:15

Moje vidín len samé vagíny.

03.03.2022, 17:26
A čo tak pomoc na psychiatrii. Vyliečia ťa.
none
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 371 605 B generated in : 0.342 s this site needs to use cookies, to work properly... version : 1.05 ( 27.4.2024 21:45 ) themes displays : 22 810 486 x unique displays : 2 559 804 x ip address : 3.238.112.198

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 5, donaters clicked me on ads 4,22 € (18 clicks), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
account name:
Dziak Maroš, Ing.
bank:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated

facebook

MaDzi
Lipka
Help
Zmysel života
Kniha života
Documentor
Univerozum
share this page

statistics

TOPlist