for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Discussion Forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  religion  /  theme

Pohľad bývalého ateistu, ktorého nudil vlastný odraz v smartfóne

entries
31
shows
282
uniques
62
theme was created 16.3.2023 22:35 by omega
1
16.03.2023, 22:35
Jedným z veľkých darov konverzie na katolicizmus bolo oslobodenie od únavného a márneho projektu sebautvárania.

Viera nepodporuje ilúziu sebautvárania – akoby sme mali dostatočnú moc nato, aby sme sa stvorili alebo si zmenili podstatu duše –, ale zjavuje ľudskú identitu takú, aká je, objektívne, vo vzťahu k Stvoriteľovi.
none
2

1. omega 16.03.2023, 22:35

Jedným z veľkých darov konverzie na katolicizmus bolo oslobodenie od únavného a márneho projektu sebautvárania. Viera nepodporuje ilúziu sebautvárania – akoby sme mali dostatočnú moc nato, aby sme sa stvorili alebo si zmenili podstatu duše –, ale zjavuje ľudskú identitu takú, aká je, objektívne, vo vzťahu k Stvoriteľovi.

16.03.2023, 23:02
A katolík TvojOponent to vôbec nechápe.
none
3

1. omega 16.03.2023, 22:35

Jedným z veľkých darov konverzie na katolicizmus bolo oslobodenie od únavného a márneho projektu sebautvárania. Viera nepodporuje ilúziu sebautvárania – akoby sme mali dostatočnú moc nato, aby sme sa stvorili alebo si zmenili podstatu duše –, ale zjavuje ľudskú identitu takú, aká je, objektívne, vo vzťahu k Stvoriteľovi.

16.03.2023, 23:09
Bol akože ateista, lebo nevedel mať vlastný názor?
none
4

1. omega 16.03.2023, 22:35

Jedným z veľkých darov konverzie na katolicizmus bolo oslobodenie od únavného a márneho projektu sebautvárania. Viera nepodporuje ilúziu sebautvárania – akoby sme mali dostatočnú moc nato, aby sme sa stvorili alebo si zmenili podstatu duše –, ale zjavuje ľudskú identitu takú, aká je, objektívne, vo vzťahu k Stvoriteľovi.

16.03.2023, 23:18
Máš dôkaz, že bol ateista?
none
5

4. Lemmy 16.03.2023, 23:18

Máš dôkaz, že bol ateista?

16.03.2023, 23:19
Tomáš tiež raz dal video o pekle, ale vo videu nebol dôkaz, že ide o ateistu.
none
28

5. Lemmy 16.03.2023, 23:19

Tomáš tiež raz dal video o pekle, ale vo videu nebol dôkaz, že ide o ateistu.

17.03.2023, 11:14
A čo tým vlastne chceš povedať ? Chceš azda naznačiť že neexistuje ateista ktorý konvertoval na kresťanstvo kvoli strachu z pekla ?
none
29

28. tomas12345 17.03.2023, 11:14

A čo tým vlastne chceš povedať ? Chceš azda naznačiť že neexistuje ateista ktorý konvertoval na kresťanstvo kvoli strachu z pekla ?

17.03.2023, 11:16
Nenaznačujem. Len mám pochybnosti o jeho ateizme podľa toho, ako sa o sebe vyjadruje.
none
30

28. tomas12345 17.03.2023, 11:14

A čo tým vlastne chceš povedať ? Chceš azda naznačiť že neexistuje ateista ktorý konvertoval na kresťanstvo kvoli strachu z pekla ?

17.03.2023, 11:22
Platí to aj opačne, z kresťana sa stane ateista.
none
31

30. Lemmy 17.03.2023, 11:22

Platí to aj opačne, z kresťana sa stane ateista.

17.03.2023, 11:24
ano
none
6

4. Lemmy 16.03.2023, 23:18

Máš dôkaz, že bol ateista?

17.03.2023, 01:02
Tvrdil to o sebe ako napr. ty. Akurát bol dôslednejší.

Ateisti v podstate neexistujú. Buď sa obrátia alebo nevidia v živote zmysel. Tento volil tú múdru možnosť.

link
none
7

6. omega 17.03.2023, 01:02

Tvrdil to o sebe ako napr. ty. Akurát bol dôslednejší.

Ateisti v podstate neexistujú. Buď sa obrátia alebo nevidia v živote zmysel. Tento volil tú múdru možnosť.

https://svetkrestanstva.postoj.sk/126100/pohlad-byvaleho-ateistu-ktoreho-nudil-vlastny-odraz-v-smartfone

17.03.2023, 03:55
Už v tejto vete trepal hlúposť o sebe:

A keďže som sa vyhlasoval za „vážneho ateistu“, ktorý bral sám seba smrteľne vážne, doviedol som neveru v Boha do jej logických dôsledkov: vo svete bez Boha nie sú žiadne objektívne hodnoty.

Pravý ateista totiž dobre pozná objektívne hodnoty.

Takže, ako som si o ňom myslel, bol len hlúpy, ale nebol ateista.
none
8

6. omega 17.03.2023, 01:02

Tvrdil to o sebe ako napr. ty. Akurát bol dôslednejší.

Ateisti v podstate neexistujú. Buď sa obrátia alebo nevidia v živote zmysel. Tento volil tú múdru možnosť.

https://svetkrestanstva.postoj.sk/126100/pohlad-byvaleho-ateistu-ktoreho-nudil-vlastny-odraz-v-smartfone

17.03.2023, 04:00
Ateista odmieta akúkoľvek teistickú tézu. Nielen kresťanského Boha, ale akýchkoľvek bohov. Peter Laffin bol ideologický žobrák, pretože sa úpel len na kresťanského boha.
none
9

6. omega 17.03.2023, 01:02

Tvrdil to o sebe ako napr. ty. Akurát bol dôslednejší.

Ateisti v podstate neexistujú. Buď sa obrátia alebo nevidia v živote zmysel. Tento volil tú múdru možnosť.

https://svetkrestanstva.postoj.sk/126100/pohlad-byvaleho-ateistu-ktoreho-nudil-vlastny-odraz-v-smartfone

17.03.2023, 04:01
Nebol dôslednejší, čo tvrdím v 8.
none
10

6. omega 17.03.2023, 01:02

Tvrdil to o sebe ako napr. ty. Akurát bol dôslednejší.

Ateisti v podstate neexistujú. Buď sa obrátia alebo nevidia v živote zmysel. Tento volil tú múdru možnosť.

https://svetkrestanstva.postoj.sk/126100/pohlad-byvaleho-ateistu-ktoreho-nudil-vlastny-odraz-v-smartfone

17.03.2023, 04:02
Omega: Ateisti v podstate neexistujú.

Netáraj hlúposti.
none
11

6. omega 17.03.2023, 01:02

Tvrdil to o sebe ako napr. ty. Akurát bol dôslednejší.

Ateisti v podstate neexistujú. Buď sa obrátia alebo nevidia v živote zmysel. Tento volil tú múdru možnosť.

https://svetkrestanstva.postoj.sk/126100/pohlad-byvaleho-ateistu-ktoreho-nudil-vlastny-odraz-v-smartfone

17.03.2023, 04:11
Ateista je ktokoľvek, ktorý neuznáva, neverí, že nejakí bohovia existujú.

Omega, nevieš nič o svete, žiješ vo svojej falošnej bubline.
none
12

11. Lemmy 17.03.2023, 04:11

Ateista je ktokoľvek, ktorý neuznáva, neverí, že nejakí bohovia existujú.

Omega, nevieš nič o svete, žiješ vo svojej falošnej bubline.

17.03.2023, 08:03
"Nejakí bohovia" - to je veľmi nekonkrétne. Bohom môže byť človeku aj jeho vlastná závislosť na niečom.

Asi treba konkretizovať pojem "bohov, ktorí neexistujú" - v zmysle, že by to mali byť inteligentné bytosti, zväčša neviditeľné ľudskému zraku, vybavené nadľudskými silami a schopnosťami.

Takže ateista je ten, kto neuznáva, neverí, že existujú inteligentní, bytostní bohovia.
none
13

12. era 17.03.2023, 08:03

"Nejakí bohovia" - to je veľmi nekonkrétne. Bohom môže byť človeku aj jeho vlastná závislosť na niečom.

Asi treba konkretizovať pojem "bohov, ktorí neexistujú" - v zmysle, že by to mali byť inteligentné bytosti, zväčša neviditeľné ľudskému zraku, vybavené nadľudskými silami a schopnosťami.

Takže ateista je ten, kto neuznáva, neverí, že existujú inteligentní, bytostní bohovia.

17.03.2023, 08:43
Týka sa to všetkých bohov. Afrodita, Zeus, Enki, Svarog a tak môžem menovať všetkých bohov, o ktorých ľudia čosi tvrdia.
none
14

12. era 17.03.2023, 08:03

"Nejakí bohovia" - to je veľmi nekonkrétne. Bohom môže byť človeku aj jeho vlastná závislosť na niečom.

Asi treba konkretizovať pojem "bohov, ktorí neexistujú" - v zmysle, že by to mali byť inteligentné bytosti, zväčša neviditeľné ľudskému zraku, vybavené nadľudskými silami a schopnosťami.

Takže ateista je ten, kto neuznáva, neverí, že existujú inteligentní, bytostní bohovia.

17.03.2023, 08:45
Pojem bohovia je jasný. Ide o nadprirodzené bytosti. Ľudská závislosť nie je boh.
none
19

14. Lemmy 17.03.2023, 08:45

Pojem bohovia je jasný. Ide o nadprirodzené bytosti. Ľudská závislosť nie je boh.

17.03.2023, 09:22
"Ľudská závislosť nie je boh."

Voči ľudskému bdelému vedomiu a jeho sebakontrole je mu bohom. Ridi jeho činy bez jeho vlastnej vôle, dokonca niekedy aj napriek jeho vôli.

Že takéto veci odmietame nazvať bohmi, alebo to tak nazývame iba v prenesenom význame, to je skôr našim neserióznym vzťahom k pojmovým súvislostiam. Čosi ako nedôsledné myslenie.

Mnohé idey sú dnes z ľudstve rovné bohom. Idea demokracie, idea rovnosti ľudí, idea ekológie... atp.
none
20

19. era 17.03.2023, 09:22

"Ľudská závislosť nie je boh."

Voči ľudskému bdelému vedomiu a jeho sebakontrole je mu bohom. Ridi jeho činy bez jeho vlastnej vôle, dokonca niekedy aj napriek jeho vôli.

Že takéto veci odmietame nazvať bohmi, alebo to tak nazývame iba v prenesenom význame, to je skôr našim neserióznym vzťahom k pojmovým súvislostiam. Čosi ako nedôsledné myslenie.

Mnohé idey sú dnes z ľudstve rovné bohom. Idea demokracie, idea rovnosti ľudí, idea ekológie... atp.

17.03.2023, 09:32
Przníš pôvodný význam slova.
none
21

20. Lemmy 17.03.2023, 09:32

Przníš pôvodný význam slova.

17.03.2023, 09:58
Ako vieš, ktorý bol pôvodný?

Základ Boha je, že je DUCH.

A idey sú tiež duchovné záležitosti.

Ak niekto nasilu robí z Boha hmotnú fyzicko-zmyslovú bytosť, tak ten przní pôvodný význam slova.
none
22

21. era 17.03.2023, 09:58

Ako vieš, ktorý bol pôvodný?

Základ Boha je, že je DUCH.

A idey sú tiež duchovné záležitosti.

Ak niekto nasilu robí z Boha hmotnú fyzicko-zmyslovú bytosť, tak ten przní pôvodný význam slova.

17.03.2023, 10:07
A ateista je ateistom preto, lebo odmieta teistické definície. Je teda úplne jedno, ako si definuješ boha.
👍: era
none
23

22. Lemmy 17.03.2023, 10:07

A ateista je ateistom preto, lebo odmieta teistické definície. Je teda úplne jedno, ako si definuješ boha.

17.03.2023, 10:27
Ako keby ateista nemal svoj ateizmus podložený žiadnymi myšlienkami.
none
24

23. era 17.03.2023, 10:27

Ako keby ateista nemal svoj ateizmus podložený žiadnymi myšlienkami.

17.03.2023, 10:41
To je už jedno, dôležité je myslieť si, že teista v tomto nemá pravdu.
none
25

24. Lemmy 17.03.2023, 10:41

To je už jedno, dôležité je myslieť si, že teista v tomto nemá pravdu.

17.03.2023, 10:46
To je práveže jediný bod, kde sa teista a ateista môže vzájomne stretnúť v pochopení - v myšlienkach.

Bohužiaľ, ak teisti nedokážu naplno žiť svoj teizmus v myšlienkach a ideách, ale zostávajú v pocitoch a zmrazených obrazoch z minulosti. tak sa k tomu bodu nemajú ani šancu priblížiť.

A z takého teistického postoja si potom ateisti nahovárajú, že sú ateistami preto, lebo myslia.
none
15

12. era 17.03.2023, 08:03

"Nejakí bohovia" - to je veľmi nekonkrétne. Bohom môže byť človeku aj jeho vlastná závislosť na niečom.

Asi treba konkretizovať pojem "bohov, ktorí neexistujú" - v zmysle, že by to mali byť inteligentné bytosti, zväčša neviditeľné ľudskému zraku, vybavené nadľudskými silami a schopnosťami.

Takže ateista je ten, kto neuznáva, neverí, že existujú inteligentní, bytostní bohovia.

17.03.2023, 08:49
Ateista je ten, kto neverí rečiam teistov o bojoch. Najprv si ujasni, kto je teista, čo je teizmus. Odmietanie teizmu je ateizmus. Ateizmus = neteizmus. Písmeno A znamená NE alebo BEZ.
👍: era
none
16

15. Lemmy 17.03.2023, 08:49

Ateista je ten, kto neverí rečiam teistov o bojoch. Najprv si ujasni, kto je teista, čo je teizmus. Odmietanie teizmu je ateizmus. Ateizmus = neteizmus. Písmeno A znamená NE alebo BEZ.

17.03.2023, 08:50
Uf, preklep v mobile, nie bojoch ale bohoch.
none
26

15. Lemmy 17.03.2023, 08:49

Ateista je ten, kto neverí rečiam teistov o bojoch. Najprv si ujasni, kto je teista, čo je teizmus. Odmietanie teizmu je ateizmus. Ateizmus = neteizmus. Písmeno A znamená NE alebo BEZ.

17.03.2023, 10:59
Bezbožníci....
Takže logicky dáma hore bez je dáma hore s A
27

26. TvojOponent 17.03.2023, 10:59

Bezbožníci....
Takže logicky dáma hore bez je dáma hore s A

17.03.2023, 11:08
A ty si božník?
none
17

12. era 17.03.2023, 08:03

"Nejakí bohovia" - to je veľmi nekonkrétne. Bohom môže byť človeku aj jeho vlastná závislosť na niečom.

Asi treba konkretizovať pojem "bohov, ktorí neexistujú" - v zmysle, že by to mali byť inteligentné bytosti, zväčša neviditeľné ľudskému zraku, vybavené nadľudskými silami a schopnosťami.

Takže ateista je ten, kto neuznáva, neverí, že existujú inteligentní, bytostní bohovia.

17.03.2023, 08:52
Neviem, či všetci bohovia sú inteligentní. Dôležité je, že ateista odmieta uznať teistické reči o bohoch.
none
18

17. Lemmy 17.03.2023, 08:52

Neviem, či všetci bohovia sú inteligentní. Dôležité je, že ateista odmieta uznať teistické reči o bohoch.

17.03.2023, 08:54
Je lepšie hovoriť o naturalistoch a supernaturalistoch.
none
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 137 898 B generated in : 0.272 s this site needs to use cookies, to work properly... version : 1.05 ( 27.4.2024 21:45 ) themes displays : 23 128 407 x unique displays : 2 571 966 x ip address : 34.239.170.244

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 6, donaters clicked me on ads 0,00 € (0 clicks), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
account name:
Dziak Maroš, Ing.
bank:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated

facebook

MaDzi
Lipka
Help
Zmysel života
Kniha života
Documentor
Univerozum
share this page

statistics

TOPlist