for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Discussion Forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  philosophy  /  theme

"Celý materiálny svet je z iného sveta"

entries
81
shows
867
uniques
172
theme was created 25.4.2022 14:15 by astro
1
25.04.2022, 14:15
Tak to povedal Boris. Zaujímavá veta , ktorá ma inšpirovala k úvahe , ktorá sa vám bude zdáť možno hlúpa , ale s vašou pomocou to vyjasníme. Pripusťme tú základnú Borisovú paradigmu , že je iný svet ktorý je materiálny. Začal by som tým : aký je vlastne ten náš "matrix?
none
2

1. astro 25.04.2022, 14:15

Tak to povedal Boris. Zaujímavá veta , ktorá ma inšpirovala k úvahe , ktorá sa vám bude zdáť možno hlúpa , ale s vašou pomocou to vyjasníme. Pripusťme tú základnú Borisovú paradigmu , že je iný svet ktorý je materiálny. Začal by som tým : aký je vlastne ten náš "matrix?

25.04.2022, 14:16
Môže existovať vo forme simulácie na nejakom superpočítači 😉
👍: Patrick
none
3

2. EnaXnaY 25.04.2022, 14:16

Môže existovať vo forme simulácie na nejakom superpočítači 😉

25.04.2022, 14:23
EnaXnaY Taký počítač som už videl vo filme "Matrix", kde vlastne boli maerializované situácie na úrovni vedomia. Tu hrozí možnosť , že tí ktorí objavia ako to dostať pod kontrólu vlastne by mohli v okamihu zmeniť námi vnímanú "fiktívnu realitu". Skús si predstaviť túto možnosť. Musí tu byť možnosť nejakého prvopočiatku , ktorý by mal referenčnú hodnotu.
none
4

3. astro 25.04.2022, 14:23

EnaXnaY Taký počítač som už videl vo filme "Matrix", kde vlastne boli maerializované situácie na úrovni vedomia. Tu hrozí možnosť , že tí ktorí objavia ako to dostať pod kontrólu vlastne by mohli v okamihu zmeniť námi vnímanú "fiktívnu realitu". Skús si predstaviť túto možnosť. Musí tu byť možnosť nejakého prvopočiatku , ktorý by mal referenčnú hodnotu.

25.04.2022, 14:24
Z toho ako o tom uvažujem žiadny počiatok nebol, lebo NIEČO je večné 😉

Teda nejaká realita na vrchole hierarchie realít (ak také niečo existuje) 😉
none
5

4. EnaXnaY 25.04.2022, 14:24

Z toho ako o tom uvažujem žiadny počiatok nebol, lebo NIEČO je večné 😉

Teda nejaká realita na vrchole hierarchie realít (ak také niečo existuje) 😉

25.04.2022, 14:27
Môžme uvažovať o našej realite, že mala počiatok (ak bola stvorená) a to bude moment, keď niekto v nadradenej realite spustil simuláciu 😉
none
9

4. EnaXnaY 25.04.2022, 14:24

Z toho ako o tom uvažujem žiadny počiatok nebol, lebo NIEČO je večné 😉

Teda nejaká realita na vrchole hierarchie realít (ak také niečo existuje) 😉

25.04.2022, 15:07
EnaXnaY Napríklad "také niečo" v idealistickom chápaní by mohol byť Boh?
none
10

9. astro 25.04.2022, 15:07

EnaXnaY Napríklad "také niečo" v idealistickom chápaní by mohol byť Boh?

25.04.2022, 15:09
Mohol, tak aj vravia niektorí, že ním je 😉
none
13

10. EnaXnaY 25.04.2022, 15:09

Mohol, tak aj vravia niektorí, že ním je 😉

25.04.2022, 15:21
EnaXnaY Problém je však v tom, že nikto zatiaľ si nedovolil skúmať materiálnu podstatu Boha. Chápem, že hovoriť o materiálnej podstate Boha asi nie je celkom na mieste ale skôr by som to chápal ako materializáciu vo vedomí človeka. Ja mám taký názor , že Boh je výtvor človeka , aby nesmierne rozšíril svoju moc.
none
15

13. astro 25.04.2022, 15:21

EnaXnaY Problém je však v tom, že nikto zatiaľ si nedovolil skúmať materiálnu podstatu Boha. Chápem, že hovoriť o materiálnej podstate Boha asi nie je celkom na mieste ale skôr by som to chápal ako materializáciu vo vedomí človeka. Ja mám taký názor , že Boh je výtvor človeka , aby nesmierne rozšíril svoju moc.

25.04.2022, 15:24
Aj to je možné, ale z môjho pohľadu, musí vesmír obsahovať istý druh "inteligencie", ktorá zabezpečuje jeho bezproblémový chod 😉

To akej povahy je tá inteligencia, o tom sa dá špekulovať 😉

Môže byť nehmotnej povahy a môže byť tak, že samotný vesmír je jej "telom" 😉
none
16

15. EnaXnaY 25.04.2022, 15:24

Aj to je možné, ale z môjho pohľadu, musí vesmír obsahovať istý druh "inteligencie", ktorá zabezpečuje jeho bezproblémový chod 😉

To akej povahy je tá inteligencia, o tom sa dá špekulovať 😉

Môže byť nehmotnej povahy a môže byť tak, že samotný vesmír je jej "telom" 😉

25.04.2022, 15:25
Alebo aj, na mieste kde sa nachádza inteligentná bytosť (človek) sa prejavuje tá inteligencia v nejakej parciálnej forme 😉
none
21

15. EnaXnaY 25.04.2022, 15:24

Aj to je možné, ale z môjho pohľadu, musí vesmír obsahovať istý druh "inteligencie", ktorá zabezpečuje jeho bezproblémový chod 😉

To akej povahy je tá inteligencia, o tom sa dá špekulovať 😉

Môže byť nehmotnej povahy a môže byť tak, že samotný vesmír je jej "telom" 😉

25.04.2022, 15:34
EnaXnaY Signál a informácia je vlastne jeden byt ktorý má svoju hodnotu s nulou a jedničkou. a to už je systém , ktorého opakovaním 1 a 0 môžeš vyjadriť čokoľvek.
none
22

21. astro 25.04.2022, 15:34

EnaXnaY Signál a informácia je vlastne jeden byt ktorý má svoju hodnotu s nulou a jedničkou. a to už je systém , ktorého opakovaním 1 a 0 môžeš vyjadriť čokoľvek.

25.04.2022, 15:34
Ale potrebuješ NIEČO, čo bude ten signál, informáciu spracovávať 😉
none
6

1. astro 25.04.2022, 14:15

Tak to povedal Boris. Zaujímavá veta , ktorá ma inšpirovala k úvahe , ktorá sa vám bude zdáť možno hlúpa , ale s vašou pomocou to vyjasníme. Pripusťme tú základnú Borisovú paradigmu , že je iný svet ktorý je materiálny. Začal by som tým : aký je vlastne ten náš "matrix?

25.04.2022, 14:44
Začal by som otázkou.
Čo bolo pravdepodobne skôr?
Hmota, alebo informácia o nej?
none
7

6. Boris 25.04.2022, 14:44

Začal by som otázkou.
Čo bolo pravdepodobne skôr?
Hmota, alebo informácia o nej?

25.04.2022, 14:53
Kinder vajce
none
8

7. djjaro 25.04.2022, 14:53

Kinder vajce

25.04.2022, 14:56
Chcem hračku, čokoláda je tvoja.
consents: djjaro
none
11

6. Boris 25.04.2022, 14:44

Začal by som otázkou.
Čo bolo pravdepodobne skôr?
Hmota, alebo informácia o nej?

25.04.2022, 15:11
Na základe čoho si hmota stanovila svoju hmotnosť? Vodík vznikol náhodným hodením čísla, alebo bola jeho charakteristika vopred daná a vodík bol iba "vyhodený z formy"?
Je tak komplexne fungujúci svet iba náhodné usporiadanie?
Vesmír, je ako obrovský mechanizmus, kde všetky kolieska zapadajú presne do seba a tým vytvára nespočet funkcií.
Ak veríme v náhodu, tak veríme v to, že kopec koliesok bolo hodených do priestoru tak, že sa usporiadali do perfekne fungujúceho stroja.
Skúsme to s takým automobilom. Koľko pokusov by sme asi potrebovali, keby sme vsetky jeho súčiastky hádzali na kopu dovtedy, kým by nespadli tak, že dopadne zložené a funkčné auto.
consents: astro
none
17

11. Boris 25.04.2022, 15:11

Na základe čoho si hmota stanovila svoju hmotnosť? Vodík vznikol náhodným hodením čísla, alebo bola jeho charakteristika vopred daná a vodík bol iba "vyhodený z formy"?
Je tak komplexne fungujúci svet iba náhodné usporiadanie?
Vesmír, je ako obrovský mechanizmus, kde všetky kolieska zapadajú presne do seba a tým vytvára nespočet funkcií.
Ak veríme v náhodu, tak veríme v to, že kopec koliesok bolo hodených do priestoru tak, že sa usporiadali do perfekne fungujúceho stroja.
Skúsme ...

25.04.2022, 15:26
Boris Nech je atóm vodíka ako najjednoduchšia jednotka stabilnej hmoty na úrovni mezosveta , tak v skutočnosti je to systém v ktorom sa opakuje jeho štruktúra , ktorá je platná pre všetky prvky hmoty.
consents: Boris
none
18

17. astro 25.04.2022, 15:26

Boris Nech je atóm vodíka ako najjednoduchšia jednotka stabilnej hmoty na úrovni mezosveta , tak v skutočnosti je to systém v ktorom sa opakuje jeho štruktúra , ktorá je platná pre všetky prvky hmoty.

25.04.2022, 15:28
Iste a fungovalo by to aj inak?
A teda v tom vodíku sa skrýva koncept celého vesmíru?
none
12

6. Boris 25.04.2022, 14:44

Začal by som otázkou.
Čo bolo pravdepodobne skôr?
Hmota, alebo informácia o nej?

25.04.2022, 15:15
Boris to by sme sa vrátili k nejakej forme "big bangu" . Videl som zaujímavú úvahu o digitálnom vzniku Vesmíru kde došlo k narušeniu stability vákua medzi 0 a 1 , čo viedlo k big bangu.
none
14

12. astro 25.04.2022, 15:15

Boris to by sme sa vrátili k nejakej forme "big bangu" . Videl som zaujímavú úvahu o digitálnom vzniku Vesmíru kde došlo k narušeniu stability vákua medzi 0 a 1 , čo viedlo k big bangu.

25.04.2022, 15:23
astro,

1, Čo zapríčinilo to narušenie?

2, pri big bangu ostáva otázka, ktorú som položil. Bol ten postupný vznik vopred nadizajnovaný? Bola charakteristika hmoty vopred daná? Alebo to bol číro náhodný dej? Ale čo je náhoda? Ne je to iba pojem, ktorým si nahrádzame nevedomosť okolností?
none
78

14. Boris 25.04.2022, 15:23

astro,

1, Čo zapríčinilo to narušenie?

2, pri big bangu ostáva otázka, ktorú som položil. Bol ten postupný vznik vopred nadizajnovaný? Bola charakteristika hmoty vopred daná? Alebo to bol číro náhodný dej? Ale čo je náhoda? Ne je to iba pojem, ktorým si nahrádzame nevedomosť okolností?

06.05.2022, 19:05
Boris keby som vedel odpoveď na tvoju otázku č.1 tak mám 10 nobeloviek
alebo by som sa priznal , že som Boh a veril by som v seba. Na otázku č.2 by som musel uznať , že existuje nejaký algotitmus vzniku a vývoja Vesmíru. No vzhľadom na to , že jediný kto má dosť času je čas, tak s nekonečným náhodným dejom si môže poradiť iba ON. Pojem pre nahrádzanie vedomostí je BOH:
none
19

1. astro 25.04.2022, 14:15

Tak to povedal Boris. Zaujímavá veta , ktorá ma inšpirovala k úvahe , ktorá sa vám bude zdáť možno hlúpa , ale s vašou pomocou to vyjasníme. Pripusťme tú základnú Borisovú paradigmu , že je iný svet ktorý je materiálny. Začal by som tým : aký je vlastne ten náš "matrix?

25.04.2022, 15:31
Všetko sa deje z nejakého dôvodu?
Prečo je tu vesmír? A prečo vlastne v tom obrovskom mŕtvom mieste vzniklo niečo tak malé a bezvýznamné, ako je život? Načo????
none
20

19. Boris 25.04.2022, 15:31

Všetko sa deje z nejakého dôvodu?
Prečo je tu vesmír? A prečo vlastne v tom obrovskom mŕtvom mieste vzniklo niečo tak malé a bezvýznamné, ako je život? Načo????

25.04.2022, 15:33
Ak je tu vesmír, tak buď vždy bol alebo bol stvorený 😉

Teda otázku prečo buď je nutné smerovať na stvoriteľa alebo nemá zmysel 😉
none
24

20. EnaXnaY 25.04.2022, 15:33

Ak je tu vesmír, tak buď vždy bol alebo bol stvorený 😉

Teda otázku prečo buď je nutné smerovať na stvoriteľa alebo nemá zmysel 😉

25.04.2022, 15:38
Enax, len tak uvažujem, že v malom, kam dosiahneme s chápaním, má všetko svoj dôvod, svoju príčinu, nejakú postupnosť.
Prečo by to nemalo platiť aj vo veľkom? Lebo keď mi niekto povie, že vesmír, jeho vznik, to je čira náhoda, tak ma až strasie od nesúhlasu. To sa proste nedá akceptovať a prečo? Lebo veda si povedala, že boh je a bude tabu?! A snaží sa storočie vysvetliť (samozrejme absolútne neúspesne), ako vzniklo niečo z ničoho... Ja sa pýtam prečo? Prečo má človek taký strasný problém si uznať, že malo byť niečo nad ním, čomu absolútne nerozumie. Tak to radšej NIEJE.. jednoduché, ale hlúpe.
none
25

24. Boris 25.04.2022, 15:38

Enax, len tak uvažujem, že v malom, kam dosiahneme s chápaním, má všetko svoj dôvod, svoju príčinu, nejakú postupnosť.
Prečo by to nemalo platiť aj vo veľkom? Lebo keď mi niekto povie, že vesmír, jeho vznik, to je čira náhoda, tak ma až strasie od nesúhlasu. To sa proste nedá akceptovať a prečo? Lebo veda si povedala, že boh je a bude tabu?! A snaží sa storočie vysvetliť (samozrejme absolútne neúspesne), ako vzniklo niečo z ničoho... Ja sa pýtam prečo? Prečo má človek taký strasný problém si...

25.04.2022, 15:40
A to sa bavíme o bohu, ako o príčine, ktorej nerozumieme. Nie o deduškovi na obláčiku.
none
27

24. Boris 25.04.2022, 15:38

Enax, len tak uvažujem, že v malom, kam dosiahneme s chápaním, má všetko svoj dôvod, svoju príčinu, nejakú postupnosť.
Prečo by to nemalo platiť aj vo veľkom? Lebo keď mi niekto povie, že vesmír, jeho vznik, to je čira náhoda, tak ma až strasie od nesúhlasu. To sa proste nedá akceptovať a prečo? Lebo veda si povedala, že boh je a bude tabu?! A snaží sa storočie vysvetliť (samozrejme absolútne neúspesne), ako vzniklo niečo z ničoho... Ja sa pýtam prečo? Prečo má človek taký strasný problém si...

25.04.2022, 15:41
Áno ale dokázal SOM si, že NIEČO musí byť večné 😉

NIEČO z NIČoho nemôže vzniknúť a preto vždy muselo byť NIEČO 😉

Teraz je už len otázka, čo to bolo 😉

A potom treba prestať uvažovať o prvotnej príčine, lebo večnosť takú nemá 😉
consents: Boris
none
29

27. EnaXnaY 25.04.2022, 15:41

Áno ale dokázal SOM si, že NIEČO musí byť večné 😉

NIEČO z NIČoho nemôže vzniknúť a preto vždy muselo byť NIEČO 😉

Teraz je už len otázka, čo to bolo 😉

A potom treba prestať uvažovať o prvotnej príčine, lebo večnosť takú nemá 😉

25.04.2022, 15:43
Aj tá večnosť musí mať príčinu. A tou príčinou je chcenie. Záujem.
none
30

29. Boris 25.04.2022, 15:43

Aj tá večnosť musí mať príčinu. A tou príčinou je chcenie. Záujem.

25.04.2022, 15:44
No ako chápem ten pojem, tak vždy bola, je aj bude 😉

Nemá počiatok ani koniec 😉
consents: Boris
none
31

30. EnaXnaY 25.04.2022, 15:44

No ako chápem ten pojem, tak vždy bola, je aj bude 😉

Nemá počiatok ani koniec 😉

25.04.2022, 15:45
To súhlasí, ale JE. A JE z nejakého dôvodu. Ak by nebol dôvod, nebola by večnosť.
none
32

31. Boris 25.04.2022, 15:45

To súhlasí, ale JE. A JE z nejakého dôvodu. Ak by nebol dôvod, nebola by večnosť.

25.04.2022, 15:47
Treba začať uvažovať aj tým smerom, že dôvod neexistuje, že prosto len je 😉
none
33

32. EnaXnaY 25.04.2022, 15:47

Treba začať uvažovať aj tým smerom, že dôvod neexistuje, že prosto len je 😉

25.04.2022, 15:52
Ale to sa prieči všetkému, čo vo vesmíre poznáme. Teda je to veľmi nepravdepodobné. A nebudem predsa vychadzať z nepravdepodobnosti, keď všetko nasvedčuje tomu, že všetko má nejakú príčinu. Teda príčina vesmíru je pravdepodobná.
Je dôležité si pripomenúť, že ľudskou vlastnosťou je, že ked niečomu nerozumie, tak sa tvári radšej, ze to ani nie je. To je taký malý egotrip našeho druhu.
none
34

33. Boris 25.04.2022, 15:52

Ale to sa prieči všetkému, čo vo vesmíre poznáme. Teda je to veľmi nepravdepodobné. A nebudem predsa vychadzať z nepravdepodobnosti, keď všetko nasvedčuje tomu, že všetko má nejakú príčinu. Teda príčina vesmíru je pravdepodobná.
Je dôležité si pripomenúť, že ľudskou vlastnosťou je, že ked niečomu nerozumie, tak sa tvári radšej, ze to ani nie je. To je taký malý egotrip našeho druhu.

25.04.2022, 15:55
Vycházam z toho, že zmysel bytia si určujeme sami 😉

Potom to bytie ako také, zmysel nemusí mať 😉
consents: Boris
none
35

34. EnaXnaY 25.04.2022, 15:55

Vycházam z toho, že zmysel bytia si určujeme sami 😉

Potom to bytie ako také, zmysel nemusí mať 😉

25.04.2022, 15:57
Ale to je už nejaký dôvod, aby sme si sami určovali zmysel bytia. Nebyť vesmíru, tak si sami neurčujeme zmysel bytia, je tak?
none
37

35. Boris 25.04.2022, 15:57

Ale to je už nejaký dôvod, aby sme si sami určovali zmysel bytia. Nebyť vesmíru, tak si sami neurčujeme zmysel bytia, je tak?

25.04.2022, 16:00
No ono to je zapeklité, čo budeš robiť ak si neurčíš? 😉

Jedno je isté, že nateraz sme tu 😉

Apropó, jeden zo zmyslov života, ktorý SOM spísal, môže byť samotné hľadanie zmyslu života 😉

Vesmír mohol byť preto stvorený 😉

Aby sme ho hľadali 😉
consents: Boris
none
38

37. EnaXnaY 25.04.2022, 16:00

No ono to je zapeklité, čo budeš robiť ak si neurčíš? 😉

Jedno je isté, že nateraz sme tu 😉

Apropó, jeden zo zmyslov života, ktorý SOM spísal, môže byť samotné hľadanie zmyslu života 😉

Vesmír mohol byť preto stvorený 😉

Aby sme ho hľadali 😉

25.04.2022, 16:06
Vychádzame teda z toho, že bol nejaký dôvod.
Kto, alebo čo mohlo mať ten dôvod?
Keď chcelo materiálny svet, zrejme chcelo hranice, lebo nemateriálny svet logicky hranice nemá. Tam je možné všetko, nie sú obmedzenia, nie sú výzvy, ale tým pádom nieje ani priestor pre rast. Teda ak niečo JE, tak to chcelo rásť, chcelo postupnosť samého seba a jediný spôsob, ktorý vidím, je kultivácia.
Kultivácia je mozňá iba vo svete hraníc. Výziev. Teda vo vsete materiálnom.
Ja teda vychádzam z toho, že tento materiálny svet sme si vybudovali MY sami, aby sme mohli robiť seba samých lepších.

A to je to, k čomu dochádzaš aj ty, aj mnoho dalších ľudí a to preto, lebo to vieme všetci..
none
39

38. Boris 25.04.2022, 16:06

Vychádzame teda z toho, že bol nejaký dôvod.
Kto, alebo čo mohlo mať ten dôvod?
Keď chcelo materiálny svet, zrejme chcelo hranice, lebo nemateriálny svet logicky hranice nemá. Tam je možné všetko, nie sú obmedzenia, nie sú výzvy, ale tým pádom nieje ani priestor pre rast. Teda ak niečo JE, tak to chcelo rásť, chcelo postupnosť samého seba a jediný spôsob, ktorý vidím, je kultivácia.
Kultivácia je mozňá iba vo svete hraníc. Výziev. Teda vo vsete materiálnom.
Ja teda vychádzam z to...

25.04.2022, 16:09
No, stvorili sme si svet (alebo vždy bol), lebo keď už raz sme (a asi nemôžeme nebyť), tak aby sme sa mali kde realizovať 😉
none
40

39. EnaXnaY 25.04.2022, 16:09

No, stvorili sme si svet (alebo vždy bol), lebo keď už raz sme (a asi nemôžeme nebyť), tak aby sme sa mali kde realizovať 😉

25.04.2022, 16:16
Nie len realizovať, ale reálne rásť. Presne tak isto, ako atlét môže kultivovať svoje telo v materiálnom svete, tak duch kultivuje svoje duše v materiálnom svete. Niektoré sa nepodaria, niektoré sa podaria, vačšina sa podarí.
Realizácia je vedlajší produkt pri kultivácií. Tu nejde o techniku, ani umenie, či bádanie.. My všetko vieme. Tu ide len o vzťahy. Pri tých svojich aktivitách sa potýkame všade so vzťahmi, či už medzi ľuďmi, človekom a zvieraťom, a prírodou, alebo neživou hmotou. Učíme sa vzťahy a hľadáme rovnováhu, čím naša duša rastie.
none
41

40. Boris 25.04.2022, 16:16

Nie len realizovať, ale reálne rásť. Presne tak isto, ako atlét môže kultivovať svoje telo v materiálnom svete, tak duch kultivuje svoje duše v materiálnom svete. Niektoré sa nepodaria, niektoré sa podaria, vačšina sa podarí.
Realizácia je vedlajší produkt pri kultivácií. Tu nejde o techniku, ani umenie, či bádanie.. My všetko vieme. Tu ide len o vzťahy. Pri tých svojich aktivitách sa potýkame všade so vzťahmi, či už medzi ľuďmi, človekom a zvieraťom, a prírodou, alebo neživou hmotou. Učíme ...

25.04.2022, 16:17
No veď pod realizáciou myslím čokoľvek sa tu dá robiť 😉
consents: Boris
none
42

41. EnaXnaY 25.04.2022, 16:17

No veď pod realizáciou myslím čokoľvek sa tu dá robiť 😉

25.04.2022, 16:19
Áno, v podstate ide o realizáciu a tá sa stará o kultiváciu. Je jedno čo robíme, hlavne niečo 🙂
none
44

42. Boris 25.04.2022, 16:19

Áno, v podstate ide o realizáciu a tá sa stará o kultiváciu. Je jedno čo robíme, hlavne niečo 🙂

25.04.2022, 16:23
Áno, ideálne niečo, čo ťa baví 😉
consents: Boris
none
47

44. EnaXnaY 25.04.2022, 16:23

Áno, ideálne niečo, čo ťa baví 😉

25.04.2022, 16:28
Nič netvrdím
none
48

47. Boris 25.04.2022, 16:28

Nič netvrdím

25.04.2022, 16:31
Tak napríklad MŇA baví tvoriť a filozofovať 😉

A vesmír mi to umožnil, preto SOM nadmieru spokojný 😉
consents: Boris
none
51

48. EnaXnaY 25.04.2022, 16:31

Tak napríklad MŇA baví tvoriť a filozofovať 😉

A vesmír mi to umožnil, preto SOM nadmieru spokojný 😉

25.04.2022, 16:41
A rastieš, lebo keď robíš to, čo ťa baví, tak sa v tom zdokonaluješ a objavuješ vzťahy. Hudobník objavuje vzťahy tónin a vytvára stále komplexnejšie a krajšie skladby. Filozof objavuje vzťahy vecí všeobecne, vzťahy myšlienok a uchopuje ich v jednoduchých a nádherných formuláciách.....
consents: EnaXnaY
none
52

51. Boris 25.04.2022, 16:41

A rastieš, lebo keď robíš to, čo ťa baví, tak sa v tom zdokonaluješ a objavuješ vzťahy. Hudobník objavuje vzťahy tónin a vytvára stále komplexnejšie a krajšie skladby. Filozof objavuje vzťahy vecí všeobecne, vzťahy myšlienok a uchopuje ich v jednoduchých a nádherných formuláciách.....

25.04.2022, 16:44
Jasné, keď SOM začínal programovať a teraz je rozdiel 😉

Skúsenosti robia svoje 😉

Training makes a master 😉
consents: Boris
none
53

52. EnaXnaY 25.04.2022, 16:44

Jasné, keď SOM začínal programovať a teraz je rozdiel 😉

Skúsenosti robia svoje 😉

Training makes a master 😉

25.04.2022, 16:54
Teda ak to robíme radi. Mnohí ostanú tam, kde sú. Stagnujú. Naučia sa to, čo potrebujú vedieť a len to vykonávajú. Neučia sa viac, lebo ich to zaujíma a chcú prípadne niečo vytvoriť. Robia to, lebo potrebujú z toho len nejaké peniaze, tam to zhaslo. A takí to ani nerobia logicky radi.
V hinduizme máš 7 stupňov lásky a láska je to, čo nás poháňa. Keď to robíme radi, v podstate sme v láske, robíme to s láskou, najlepšie, ako vieme. Najnižší stupeň lásky je prežiť. Teda sebazachovanie, staranie sa o seba. Najvyšší stupeň je boh, ktorý miluje všetko a všetkých.
consents: EnaXnaY
none
54

53. Boris 25.04.2022, 16:54

Teda ak to robíme radi. Mnohí ostanú tam, kde sú. Stagnujú. Naučia sa to, čo potrebujú vedieť a len to vykonávajú. Neučia sa viac, lebo ich to zaujíma a chcú prípadne niečo vytvoriť. Robia to, lebo potrebujú z toho len nejaké peniaze, tam to zhaslo. A takí to ani nerobia logicky radi.
V hinduizme máš 7 stupňov lásky a láska je to, čo nás poháňa. Keď to robíme radi, v podstate sme v láske, robíme to s láskou, najlepšie, ako vieme. Najnižší stupeň lásky je prežiť. Teda sebazachovanie, staranie...

25.04.2022, 16:57
Tak možno si odhalil ďalší zmysel : stať sa bohom 😉
consents: Boris
none
56

54. EnaXnaY 25.04.2022, 16:57

Tak možno si odhalil ďalší zmysel : stať sa bohom 😉

25.04.2022, 16:59
To chceme predsa všetci
none
58

56. Boris 25.04.2022, 16:59

To chceme predsa všetci

25.04.2022, 17:01
Len či vieme, čo všetko to obnáša, byť bohom 😉
consents: Boris
none
60

58. EnaXnaY 25.04.2022, 17:01

Len či vieme, čo všetko to obnáša, byť bohom 😉

25.04.2022, 17:03
A možno, naozaj len možno, opakujeme životy stá tisíce rokov a kultivujeme sa práve do plodov, vo forme bohov, ktorí potom vytvárajú ďalšie, svoje vesmíry. Z duše raz vyrastie duch.
none
61

60. Boris 25.04.2022, 17:03

A možno, naozaj len možno, opakujeme životy stá tisíce rokov a kultivujeme sa práve do plodov, vo forme bohov, ktorí potom vytvárajú ďalšie, svoje vesmíry. Z duše raz vyrastie duch.

25.04.2022, 17:06
No áno, preto chcem stvoriť SIMULÁTOR VŠETKÉHO raz 😉
consents: Boris
none
63

61. EnaXnaY 25.04.2022, 17:06

No áno, preto chcem stvoriť SIMULÁTOR VŠETKÉHO raz 😉

25.04.2022, 17:09
Ty musíš byť už asi hodne stará duša
👍: djjaro
none
65

63. Boris 25.04.2022, 17:09

Ty musíš byť už asi hodne stará duša

25.04.2022, 17:11
Aj sa tak cítim 😉
👍: Boris
none
67

65. EnaXnaY 25.04.2022, 17:11

Aj sa tak cítim 😉

25.04.2022, 17:15
Ale to máš fajn, asi už nemáš teda veľa
none
68

67. Boris 25.04.2022, 17:15

Ale to máš fajn, asi už nemáš teda veľa

25.04.2022, 17:16
Všetko, čo SOM chcel mám už hotové, ten simulátor je posledný cieľ 😉
none
69

68. EnaXnaY 25.04.2022, 17:16

Všetko, čo SOM chcel mám už hotové, ten simulátor je posledný cieľ 😉

25.04.2022, 17:22
To je ale aj hodne ambiciózny projekt. Uz ich pár beží.- Posledne "Star Citizen" má byť hra, v ktorej je údajne ďalší celý vesmír. Ale zbierajú na to peniaze uz dve desaťročia, nabrali milióny a výsledok je stále dosť slabý podla slov fanúšikov.

link

Máš čo robiť
none
70

69. Boris 25.04.2022, 17:22

To je ale aj hodne ambiciózny projekt. Uz ich pár beží.- Posledne "Star Citizen" má byť hra, v ktorej je údajne ďalší celý vesmír. Ale zbierajú na to peniaze uz dve desaťročia, nabrali milióny a výsledok je stále dosť slabý podla slov fanúšikov.

https://en.wikipedia.org/wiki/Star_Citizen

Máš čo robiť

25.04.2022, 17:24
Je to najväčšia programátorská výzva, aká existuje 😉
none
55

53. Boris 25.04.2022, 16:54

Teda ak to robíme radi. Mnohí ostanú tam, kde sú. Stagnujú. Naučia sa to, čo potrebujú vedieť a len to vykonávajú. Neučia sa viac, lebo ich to zaujíma a chcú prípadne niečo vytvoriť. Robia to, lebo potrebujú z toho len nejaké peniaze, tam to zhaslo. A takí to ani nerobia logicky radi.
V hinduizme máš 7 stupňov lásky a láska je to, čo nás poháňa. Keď to robíme radi, v podstate sme v láske, robíme to s láskou, najlepšie, ako vieme. Najnižší stupeň lásky je prežiť. Teda sebazachovanie, staranie...

25.04.2022, 16:58
Inak tí hinduisti to mali premakané do detajlov. Podobné veci hovorili aj starí gréci, tí ludia prichádzali na tie isté veci uvažovaním po stovkách rokov. Toho by sme sa mali rozhodne chytať a odtiaľ ísť ďalej.
none
57

55. Boris 25.04.2022, 16:58

Inak tí hinduisti to mali premakané do detajlov. Podobné veci hovorili aj starí gréci, tí ludia prichádzali na tie isté veci uvažovaním po stovkách rokov. Toho by sme sa mali rozhodne chytať a odtiaľ ísť ďalej.

25.04.2022, 17:00
No JA si to chcem odmakať od piky, vybudovať poznanie od nuly 😉

To spoznávanie pravdy je zábavné 😉
none
59

57. EnaXnaY 25.04.2022, 17:00

No JA si to chcem odmakať od piky, vybudovať poznanie od nuly 😉

To spoznávanie pravdy je zábavné 😉

25.04.2022, 17:03
Hovorím tomu FROM ZERO TO HERO 😉
👍: Boris
none
62

59. EnaXnaY 25.04.2022, 17:03

Hovorím tomu FROM ZERO TO HERO 😉

25.04.2022, 17:08
Má to svoje čaro. Ale ked neporovnávaš svoje poznatky, tak nevieš, na čom si. Len si myslíš a myslieť si znamená ****o vedieť
Ale keď si porovnáš svoje poznatky a pocity s tým, čo zanechali celé civilizácie, tak si povieš.... OK
none
64

62. Boris 25.04.2022, 17:08

Má to svoje čaro. Ale ked neporovnávaš svoje poznatky, tak nevieš, na čom si. Len si myslíš a myslieť si znamená ****o vedieť
Ale keď si porovnáš svoje poznatky a pocity s tým, čo zanechali celé civilizácie, tak si povieš.... OK

25.04.2022, 17:11
Postupujem metódou POKUS-OMYL a čo sa týka info, mám 4 škatuľky: ÁNO, NIE, MOŽNO, NEVIEM 😉

Iteračne postupujem vpred ako pionier s mačetou v pralese 😉
👍: Boris
none
66

64. EnaXnaY 25.04.2022, 17:11

Postupujem metódou POKUS-OMYL a čo sa týka info, mám 4 škatuľky: ÁNO, NIE, MOŽNO, NEVIEM 😉

Iteračne postupujem vpred ako pionier s mačetou v pralese 😉

25.04.2022, 17:14
Tak to ja zase radšej ako orol z výšky a s veľkým výhľadom
consents: EnaXnaY
none
71

57. EnaXnaY 25.04.2022, 17:00

No JA si to chcem odmakať od piky, vybudovať poznanie od nuly 😉

To spoznávanie pravdy je zábavné 😉

25.04.2022, 17:25
Čítal som aj také, že vraj sa to nedá "od piky".

Že vždy treba najskôr študovať to, čo dosiahli ľudia v minulosti.

Vraj hlavný dôvod k tomu je, že aby sme si jasne uvedomili, že ako ľudia patríme k sebe a nik sa nemôže vytrhnúť z celku ľudstva.
consents: ninka
none
72

71. era 25.04.2022, 17:25

Čítal som aj také, že vraj sa to nedá "od piky".

Že vždy treba najskôr študovať to, čo dosiahli ľudia v minulosti.

Vraj hlavný dôvod k tomu je, že aby sme si jasne uvedomili, že ako ľudia patríme k sebe a nik sa nemôže vytrhnúť z celku ľudstva.

25.04.2022, 17:27
Dá sa, potrebuješ len pevný bod vo vesmíre a tým je JA 😉
none
73

72. EnaXnaY 25.04.2022, 17:27

Dá sa, potrebuješ len pevný bod vo vesmíre a tým je JA 😉

25.04.2022, 17:31
Od neho všetko odvodíš, pozri si mapos 😉

link 😉
none
36

34. EnaXnaY 25.04.2022, 15:55

Vycházam z toho, že zmysel bytia si určujeme sami 😉

Potom to bytie ako také, zmysel nemusí mať 😉

25.04.2022, 15:58
A už kĺžeš po hrane skutočnosti.
none
74

24. Boris 25.04.2022, 15:38

Enax, len tak uvažujem, že v malom, kam dosiahneme s chápaním, má všetko svoj dôvod, svoju príčinu, nejakú postupnosť.
Prečo by to nemalo platiť aj vo veľkom? Lebo keď mi niekto povie, že vesmír, jeho vznik, to je čira náhoda, tak ma až strasie od nesúhlasu. To sa proste nedá akceptovať a prečo? Lebo veda si povedala, že boh je a bude tabu?! A snaží sa storočie vysvetliť (samozrejme absolútne neúspesne), ako vzniklo niečo z ničoho... Ja sa pýtam prečo? Prečo má človek taký strasný problém si...

26.04.2022, 14:19
Boris Britský astrofyzik , ktorý uprednostňuje teóriu Vesmíru ako vznik hovorí , že že je to dôsledok porušenia z neznámich dôvodov jeho stability , ktorá je bez akéhokoľvek pohybu. Teoretický taký výron vákua , čoho následkom je Vesmír "Big bang", môže vzniknúť kdekoľvek. Keď si uvedomíme , že vákum nie je "Nič" a má dokonca i svoje fyzikálne vlastnosti, napríklad permabilitu, indukčnosť i kapacitu, schopnosť prepúšťať žiarenie , elektromagnetické vlny a to ešte nie je všetko, vákuuVesmíre a možno i mimo neho, je vlastne veľmi tajomná kategória , ktorá sa prejavuje aj fyzikálne. Vesmír môže vzniknúť narušením stability váku. Vákuum , toto tzv "nič" je vlastne najroušírenejšie v celom Vesmíre .
none
23

19. Boris 25.04.2022, 15:31

Všetko sa deje z nejakého dôvodu?
Prečo je tu vesmír? A prečo vlastne v tom obrovskom mŕtvom mieste vzniklo niečo tak malé a bezvýznamné, ako je život? Načo????

25.04.2022, 15:36
Boris vidím v tom logickú postupnosť , ktorú môžeme analyzovať.
👍: Boris
none
26

23. astro 25.04.2022, 15:36

Boris vidím v tom logickú postupnosť , ktorú môžeme analyzovať.

25.04.2022, 15:41
Astro, tak začnime. Prečo vznikol vesmír? Za akým účelom?
👍: djjaro
none
28

26. Boris 25.04.2022, 15:41

Astro, tak začnime. Prečo vznikol vesmír? Za akým účelom?

25.04.2022, 15:42
Dobrá otázka Boris
👍: Boris
none
43

26. Boris 25.04.2022, 15:41

Astro, tak začnime. Prečo vznikol vesmír? Za akým účelom?

25.04.2022, 16:20
Vesmir, je sam o sebe Clovek, to len podnikavci, ktori su hladni na odpovede, ho rozkladaju ?
consents: Boris
45

43. Attis 25.04.2022, 16:20

Vesmir, je sam o sebe Clovek, to len podnikavci, ktori su hladni na odpovede, ho rozkladaju ?

25.04.2022, 16:24
"Vesmir, je sam o sebe Clovek"
Lenže koľkí tomuto rozumejú?

Ja kladiem otázky pre druhých, aby sa snažili odpovedať si.
none
46

45. Boris 25.04.2022, 16:24

"Vesmir, je sam o sebe Clovek"
Lenže koľkí tomuto rozumejú?

Ja kladiem otázky pre druhých, aby sa snažili odpovedať si.

25.04.2022, 16:27
Čo ma k tomu napadlo, že vesmír je telom BOHA 😉
consents: Boris , era , Attis
none
49

46. EnaXnaY 25.04.2022, 16:27

Čo ma k tomu napadlo, že vesmír je telom BOHA 😉

25.04.2022, 16:38
Tak nejako sa to dá chápať v medziach našeho obmedzeného pozemského života. Ja však nechcem nikoho balamutiť, každý má svoju úroveň chápania ,toto sú moje predstavy, moje chápanie vecí, žiadne absolútne tvrdenia.
none
50

49. Boris 25.04.2022, 16:38

Tak nejako sa to dá chápať v medziach našeho obmedzeného pozemského života. Ja však nechcem nikoho balamutiť, každý má svoju úroveň chápania ,toto sú moje predstavy, moje chápanie vecí, žiadne absolútne tvrdenia.

25.04.2022, 16:39
Hej, veď len si vymieňame pohľady 😉
👍: Boris
none
76

46. EnaXnaY 25.04.2022, 16:27

Čo ma k tomu napadlo, že vesmír je telom BOHA 😉

26.04.2022, 14:36
EnaXnaY -keď pripustíme také podobenstvo s telom , potom asi telo bude minimálne schopné toho čo i ľudské. Vákum je zdrojom buniek psychika je mentalita a vedomie Boha. Taký Boh by však nebol racionálny , keby konal to, čo od neho žiadajú ľudia. Preto asi ľudia nemôžu pochopiť božir zámrey.
none
77

76. astro 26.04.2022, 14:36

EnaXnaY -keď pripustíme také podobenstvo s telom , potom asi telo bude minimálne schopné toho čo i ľudské. Vákum je zdrojom buniek psychika je mentalita a vedomie Boha. Taký Boh by však nebol racionálny , keby konal to, čo od neho žiadajú ľudia. Preto asi ľudia nemôžu pochopiť božir zámrey.

26.04.2022, 14:38
Ak je Boh, tak je na vrchole hierarchie vôlí a ľudia si mylne vysvetľujú, že je nejaký poskok, ktorý koná ako oni chcú 😉
consents: astro
none
75

26. Boris 25.04.2022, 15:41

Astro, tak začnime. Prečo vznikol vesmír? Za akým účelom?

26.04.2022, 14:27
Boris predpokladám, že nečakáš , že je tu Vesmír kvôli ľuďom. Možno sme iba jedným ohnivkom vývoja a po nás budú nasledovať celkom iné na kvalitatívne vyššej úrovni.Možno práve vákuum je to , kde je "zakliata" hmota pre nekonečné množstvo Vesmírov a vznik nových otvára priestor pre ich vývoj a pohlcuje staré.
none
79

19. Boris 25.04.2022, 15:31

Všetko sa deje z nejakého dôvodu?
Prečo je tu vesmír? A prečo vlastne v tom obrovskom mŕtvom mieste vzniklo niečo tak malé a bezvýznamné, ako je život? Načo????

06.05.2022, 19:16
Boris Myslím, že existuje kauzalita a náhodilosť. Nekonečná energia sa postupne degraduje a v tom procese vzniká nová kvalita , zbavujúca sa nadbytočnej materialnej podstaty, prechádzajúc pri tom stále vyššou formou svojej existencie a na jej konci sú len "jedničky a nuly". Je to sci fi predstava , ale kto vie?
none
80

79. astro 06.05.2022, 19:16

Boris Myslím, že existuje kauzalita a náhodilosť. Nekonečná energia sa postupne degraduje a v tom procese vzniká nová kvalita , zbavujúca sa nadbytočnej materialnej podstaty, prechádzajúc pri tom stále vyššou formou svojej existencie a na jej konci sú len "jedničky a nuly". Je to sci fi predstava , ale kto vie?

06.05.2022, 19:19
A takto prebehne proces , až kým sa nespotrebuje posledný bozón
none
81

1. astro 25.04.2022, 14:15

Tak to povedal Boris. Zaujímavá veta , ktorá ma inšpirovala k úvahe , ktorá sa vám bude zdáť možno hlúpa , ale s vašou pomocou to vyjasníme. Pripusťme tú základnú Borisovú paradigmu , že je iný svet ktorý je materiálny. Začal by som tým : aký je vlastne ten náš "matrix?

06.05.2022, 19:29
Keby som chcel toto riešiť, začal by som otázkou vnímania a vedomia.

Prečo vnímame práve to, čo vnímame? Veď existuje spústa vecí, ktoré nevnímame. Čo s nimi?

Prečo sme si vedomí práve toho, čoho sme si vedomí? Veď existuje všeličo, čo sme si uvedomili až behom vývoja - takže existuj reálna možnosť, že v budúcnosti si uvedomíme niečo, čo si dnes neuvedomujeme. Čo nás teda obmedzuje?

Veď na týchto veciach sa zakladá náš pojem "svet", či "iný svet".

Ale úprimne - dnes sa mi naozaj o tom vôbec nechce špekulovať.
none
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 283 152 B generated in : 0.377 s this site needs to use cookies, to work properly... version : 1.03 ( 23.4.2024 10:00 ) themes displays : 22 285 812 x unique displays : 2 543 196 x ip address : 44.200.27.215

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 4, donaters clicked me on ads 3,13 € (36 clicks), for today 0,00 € (0 clicks), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
account name:
Dziak Maroš, Ing.
bank:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated