MaPos

Systém na definovanie dzI/Ovho sveta

JA

pevný bod vo vesmíre

v3.78 27.09.2017 18:09

JA je základom všetkého...
Od JA sa všetko odvíja...
JA je centrom mnou poznaného vesmíru...
JA je bodom nula vzťažnej sústavy, ktorú som zadefinoval podľa teórie relativity...
Ako hýbem nohami, tak zemeguľa uteká podo MNOU...
Lebo ak nájdeš pevný bod vo vesmíre (JA), tak pohneš aj zemeguľou...
Kto je vlastne ten JA?
Dlho som nevedel odpovedať na túto otázku...
Nakoniec som JA zadefinoval takto:
JA je ten, ktorý položil otázku KTO JE JA...

JA SOM

existujem

v2.03 27.09.2017 18:09

Ale naozaj existujem?
Cogito, ergo sum
to znamená...
Myslím, teda som
Pozorujem SEBA ako myslím...
Preto musím existovať...
ako pozorovateľ...
a zároveň ako činiteľ...
To všetko vďaka spätnej väzbe...

SOM ČLOVEK

patrím k druhu homo sapiens sapiens

v1.12 06.09.2017 16:19

SOM MUŽ

nie som žena

v1.01 27.09.2017 18:07

SOM ŽIVÝ

cítim to

v1.08 27.09.2017 18:08

SOM OMYLNÝ

používam metódu pokus-omyl

v1.03 27.09.2017 18:08

SOM LENIVÝ

neznášam to

v1.03 27.09.2017 18:08

SOM EGOISTA

moja vôľa je tá jediná pravá

v1.06 27.09.2017 18:08

SOM OTEC

mám dieťa

v1.03 27.09.2017 18:08

SOM SYN

mám rodičov

v1.05 27.09.2017 18:08

SOM DUCH SVÄTÝ

oheň očistil môjho ducha

v1.04 27.09.2017 18:08

SOM PROGRAMÁTOR

živím sa tým

v1.05 27.09.2017 18:09

SOM FILOZOF

toto robím vo voľnom čase

v1.06 27.09.2017 18:09

SOM OBČAN

hrdý vlastenec

v1.02 27.09.2017 18:09

SOM ZAMESTNANEC

práca ma živí

v1.04 27.09.2017 18:09

SOM PODNÁJOMNÍK

nemám vlastné bývanie

v1.04 27.09.2017 18:09

JA MÁM

moje poklady

v1.68 05.09.2017 22:38

MÁM TELO

hmotná časť mňa

v1.14 05.09.2017 22:37

TELO MÁ

z čoho sa skladá telo

v1.08 05.09.2017 22:37

TELO MÁ KOSTRU

drží formu

v1.01 05.09.2017 19:20

TELO MÁ SVALY

hýbu svetom

v1.01 05.09.2017 19:21

TELO MÁ TUK

izolácia

v1.01 05.09.2017 19:21

TELO MÁ ORGÁNY

zabezpečujú funkcie

v1.01 05.09.2017 19:22

TELO MÁ ČASTI TELA

súčiastky

v1.01 05.09.2017 19:23

MÁM VEDOMIE

nehmotná časť mňa

v1.36 05.09.2017 22:38

VEDOMIE VNÍMA

je to záhada

v1.12 05.09.2017 22:38

VEDOMIE VNÍMA SAMÉHO SEBA

spätná väzba

v1.02 05.09.2017 18:46

VEDOMIE VNÍMA INÝCH ĽUDÍ

my sme

v1.02 05.09.2017 18:47

VEDOMIE VNÍMA INÉ ŽIVÉ TVORY

všetko čo žije

v1.01 05.09.2017 18:46

VEDOMIE VNÍMA PROSTREDIE

aj to existuje

v1.03 05.09.2017 18:46

VEDOMIE POUŽÍVA

komponenty vedomia

v1.16 05.09.2017 22:38

VEDOMIE POUŽÍVA MYSEĽ

mysliaci nástroj

v1.01 05.09.2017 14:46

VEDOMIE POUŽÍVA PAMÄŤ

báza znalostí

v1.03 05.09.2017 14:44

VEDOMIE POUŽÍVA ZMYSLY

vstupné parametre

v1.11 05.09.2017 22:38

ZMYSLY ZAHRŇAJÚ

zoznam zmyslov

v1.09 05.09.2017 22:38

ZMYSLY ZAHRŇAJÚ ZRAK

tak vidíme

v1.01 05.09.2017 18:51

ZMYSLY ZAHRŇAJÚ SLUCH

takto počujeme

v1.01 05.09.2017 18:52

ZMYSLY ZAHRŇAJÚ ČUCH

takto cítime

v1.02 05.09.2017 19:27

ZMYSLY ZAHRŇAJÚ CHUŤ

takto rozoznávame chute

v1.01 05.09.2017 19:27

ZMYSLY ZAHRŇAJÚ HMAT

takto cítime

v1.01 05.09.2017 19:28

JA CHCEM

moje túžby

v1.06 05.09.2017 22:37

CHCEM ŽIŤ

lebo byť je lepšie ako nebyť

v1.01 05.09.2017 08:26

CHCEM FAJČIŤ

alebo je to závislosť

v1.01 05.09.2017 09:07

JA MUSÍM

moje povinnosti

v1.09 07.09.2017 09:42

MUSÍM DÝCHAŤ

základná potreba

v1.01 05.09.2017 08:25

MUSÍM SPAŤ

alternatívne svety

v1.01 05.09.2017 09:31

MUSÍM VYLUČOVAŤ

aj to treba

v1.01 05.09.2017 09:33

MUSÍM PIŤ

najlepšia je čistá voda

v1.01 05.09.2017 09:34

MUSÍM JESŤ

aj chuťové bunky si prídu na svoje

v1.01 05.09.2017 09:35

MUSÍM ZOMRIEŤ

je to nevyhnutnosť

v1.01 07.09.2017 09:42

JA MÁM RÁD

moje obľúbené

v1.44 05.09.2017 19:17

MÁM RÁD MOJICH RODIČOV

dali mi život

v1.02 05.09.2017 07:46

MÁM RÁD MÔJHO BRATA

je mi podobný

v1.01 05.09.2017 19:14

MÁM RÁD MOJU DCÉRU

krv mojej krvi

v1.07 05.09.2017 19:14

MÁM RÁD MOJU DOMÁCU

stará sa o mňa

v1.02 05.09.2017 19:14

MÁM RÁD MOJU PSYCHIATRIČKU

moja bútľavá vŕba

v1.05 05.09.2017 19:15

MÁM RÁD ROZMÝŠĽANIE

zavriem oči a idem na to

v1.04 05.09.2017 19:15

MÁM RÁD MOJU KREATIVITU

rád tvorím

v1.09 05.09.2017 19:15

MÁM RÁD SNÍVANIE

sny sú super

v1.01 05.09.2017 19:16

MÁM RÁD JEDENIE

vychutnávam si to

v1.04 05.09.2017 19:16

MÁM RÁD ŠOFÉROVANIE

len tak splynúť s autom

v1.04 05.09.2017 19:17

JA NEMÁM RÁD

to ma zabíja

v1.12 05.09.2017 19:41

NEMÁM RÁD PRÁCU

lebo od roboty aj kone dochnú

v1.05 05.09.2017 14:40

NEMÁM RÁD ŠPORT

len zbytočné míňanie energie

v1.02 05.09.2017 14:39

NEMÁM RÁD HÁDKY

načo je to dobré

v1.01 05.09.2017 19:41

JA VERÍM

moje presvedčenie

v1.05 06.09.2017 14:42

VERÍM V STVORITEĽA VESMÍRU

o simulačnej teórii

v1.01 05.09.2017 22:23

VERÍM V LEPŠIE ZAJTRAJŠKY

progres je zaručený

v1.01 05.09.2017 22:25

VERÍM ŽE LÁSKA A MÚDROSŤ ZVÍŤAZÍ

niet inej cesty

v1.01 05.09.2017 22:27