for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Discussion Forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

meaning of life of the day :

you are here : 

main page  /  other  /  theme

Čas

entries
7
shows
4 703
uniques
736
theme was created 7.9.2020 20:24 by Fénix
1
07.09.2020, 20:24
Čas je pôsobenie objektov s určitou hmotnosťou v určitom objeme priestoru.

Čas je prúd silovo nabitých častíc s určitou hybnosťou.

V CERNe sa otvára časový portál. Anjel priepasti, Apollón z neho vystúpi.
2

1. Fénix 07.09.2020, 20:24

Čas je pôsobenie objektov s určitou hmotnosťou v určitom objeme priestoru. Čas je prúd silovo nabitých častíc s určitou hybnosťou. V CERNe sa otvára časový portál. Anjel priepasti, Apollón z neho vystúpi.

07.09.2020, 20:44
3

2. Fénix 07.09.2020, 20:44

https://www.youtube.com/results?search_query=Cern+uvolnen&app=desktop

07.09.2020, 22:52
link
Zaujímavá konšpiračná teória.
4

1. Fénix 07.09.2020, 20:24

Čas je pôsobenie objektov s určitou hmotnosťou v určitom objeme priestoru. Čas je prúd silovo nabitých častíc s určitou hybnosťou. V CERNe sa otvára časový portál. Anjel priepasti, Apollón z neho vystúpi.

08.09.2020, 17:14
Čas je hustota. Čierna diera je portál.
5

1. Fénix 07.09.2020, 20:24

Čas je pôsobenie objektov s určitou hmotnosťou v určitom objeme priestoru. Čas je prúd silovo nabitých častíc s určitou hybnosťou. V CERNe sa otvára časový portál. Anjel priepasti, Apollón z neho vystúpi.

08.09.2020, 20:07
Čas je predovšetkým zmena polohy (zmena priestorových súradníc) elementárnych častíc. Keby nebolo týchto zmien, o čase by neexistoval pojem.
none
6

5. Fotón 08.09.2020, 20:07

Čas je predovšetkým zmena polohy (zmena priestorových súradníc) elementárnych častíc. Keby nebolo týchto zmien, o čase by neexistoval pojem.

08.09.2020, 23:16
Zmena polohy je dráha pohybu objektu z bodu A do bodu B. Subjektívny čas je hustota objektu. Zrýchlením sa mení hustota. Objektívny čas je hustota pozorovateľa. Čas je tok, prúd, pohyb v jednom smere.
7

6. Fénix 08.09.2020, 23:16

Zmena polohy je dráha pohybu objektu z bodu A do bodu B. Subjektívny čas je hustota objektu. Zrýchlením sa mení hustota. Objektívny čas je hustota pozorovateľa. Čas je tok, prúd, pohyb v jednom smere.

09.09.2020, 20:11
Zmena polohy je vektor. Čas je pohyb objektu po dráhe, ktorá je vektorom pohybu. Hustota je vnútorný pohyb objektu. Podstatné je, že pohyb sa dá koncentrovať v objekte. Zrážkou dvoch kvantových objektov pri rýchlosti približujúcej sa svetlu vzniká udalosť, ktorá sa pohybuje spätne v čase. Vzniká portál do iných dimenzií, miniatúrna čierna diera. Keby sa v jednom bode zrazilo viac párov častíc naraz, vznikla by kombinovaná udalosť, ktorá by mala dlhšiu trvácnosť. Jej pravdepodobné možnosti vývoja by sa rozvetvovali ako možnosti vývoja v šachu. Bolo by to okno do paralelného vesmíru. Možno preto potrebovali najprv vyrobiť Higgsov bozón.
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 69 153 B generated in : 0.314 s this site needs to use cookies, to work properly... version : 1.05 ( 27.4.2024 21:45 ) themes displays : 23 846 461 x unique displays : 2 650 536 x ip address : 100.28.0.143

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 7, donaters clicked me on ads 5,80 € (15 clicks), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
account name:
Dziak Maroš, Ing.
bank:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated

facebook

MaDzi
Lipka
Help
Zmysel života
Kniha života
Documentor
Univerozum
share this page

statistics

TOPlist