for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Discussion Forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  technics  /  theme

C# .NET

entries
5
shows
2 470
uniques
490
theme was created 21.1.2021 15:13 by Dušan
1
21.01.2021, 15:13
Ahoj
Založil Som tému na to aby sme si pomáhali s jazykom C# .NET. Ak poznáš riešenie na príklad, radi ho uvítame.
Vložím sem jeden vyriešený a v budúcnu budem pridávať ďalšie, s ktorými si (ne)vieme radi.

Dĺžka mena:

link


Console.WriteLine("Zadej své jméno:");
           string s = Console.ReadLine();
           int a = s.Length;
           if ((a >= 3) && (a <= 10))
           Console.WriteLine("Normální jméno.",s.Length);
           else
           Console.WriteLine("Máš moc krátké nebo moc dlouhé jméno!",s.Length);
           Console.ReadKey();
none
2

1. Dušan 21.01.2021, 15:13

Ahoj
Založil Som tému na to aby sme si pomáhali s jazykom C# .NET. Ak poznáš riešenie na príklad, radi ho uvítame.
Vložím sem jeden vyriešený a v budúcnu budem pridávať ďalšie, s ktorými si (ne)vieme radi.

Dĺžka mena:

https://i.servimg.com/u/f34/19/77/96/51/th/dka_me10.png


Console.WriteLine("Zadej své jméno:");
           string s = Console.ReadLine();
           int a = s.Length;
           if ((a >= 3) && (a <= 10))
           Console.WriteLine("Normá...

21.01.2021, 15:18
Poznáš riešenie? Sem s ním!

Zadaj smajlíka:

link

using System;

namespace OnlineApp
{
class Program
{
static void Main(string[] args) {


}
}
}
none
3

2. Dušan 21.01.2021, 15:18

Poznáš riešenie? Sem s ním!

Zadaj smajlíka:

https://i.servimg.com/u/f34/19/77/96/51/th/zadaj_10.png

using System;

namespace OnlineApp
{
class Program
{
static void Main(string[] args) {


}
}
}

22.01.2021, 05:58
Úloha:
link

Riešenie:

Console.WriteLine("Zadej smajlíka:");
string smajlík = Console.ReadLine();

switch (smajlík)
{
case ":-)":
Console.WriteLine("Tvůj smajlík je veselý");
break;
case "🙂":
Console.WriteLine("Tvůj smajlík je veselý");
break;
case ":-(":
Console.WriteLine("Tvůj smajlík je smutný");
break;
case ":(":
Console.WriteLine("Tvůj smajlík je smutný");
break;
case ":-*":
Console.WriteLine("Tvůj smajlík je zamilovaný");
break;
case ":*":
Console.WriteLine("Tvůj smajlík je zamilovaný");
break;
case ":-P":
Console.WriteLine("Tvůj smajlík je s vyplazeným jazykem");
break;
case ":P":
Console.WriteLine("Tvůj smajlík je s vyplazeným jazykem");
break;
default:
Console.WriteLine("Tvůj smajlík je neznámy");
break;
};
Console.ReadKey();

none
4

1. Dušan 21.01.2021, 15:13

Ahoj
Založil Som tému na to aby sme si pomáhali s jazykom C# .NET. Ak poznáš riešenie na príklad, radi ho uvítame.
Vložím sem jeden vyriešený a v budúcnu budem pridávať ďalšie, s ktorými si (ne)vieme radi.

Dĺžka mena:

https://i.servimg.com/u/f34/19/77/96/51/th/dka_me10.png


Console.WriteLine("Zadej své jméno:");
           string s = Console.ReadLine();
           int a = s.Length;
           if ((a >= 3) && (a <= 10))
           Console.WriteLine("Normá...

23.01.2021, 19:20
Dnes som v práci rozmýšľal o šachovom algoritme dokonalého výberu, konkrétne o jeho komplexnej časti. Snažil som sa predstaviť si štvorrozmernú plochu, piaty rozmer je čas. Objavil som v tom možné riešenie Riemannovej hypotézy prostredníctvom algoritmu priameho výpočtu prvočísel a algoritmus dokonalého riešenia rubikovej kocky. Zachádzam len do takej hĺbky, do akej mi to moja predstavivosť dovolí.
consents: Dušan
5

4. Fénix 23.01.2021, 19:20

Dnes som v práci rozmýšľal o šachovom algoritme dokonalého výberu, konkrétne o jeho komplexnej časti. Snažil som sa predstaviť si štvorrozmernú plochu, piaty rozmer je čas. Objavil som v tom možné riešenie Riemannovej hypotézy prostredníctvom algoritmu priameho výpočtu prvočísel a algoritmus dokonalého riešenia rubikovej kocky. Zachádzam len do takej hĺbky, do akej mi to moja predstavivosť dovolí.

26.01.2021, 01:12
Dnes som zistil, že konečné riešenie šachového algoritmu je v deviatich rozmeroch. Najvyššia šachová figúra má deväť bodov, to je deväť smerov pohybu, osem smerov v priestore a jeden smer v čase. Preštudoval som si niečo o Hamiltonových kvaterniónoch. Sú to štvorzložkové čísla, ktoré majú osem rozmerov. Deviaty rozmer je absolútna hodnota. Zatiaľ som na piatich rozmeroch. Komplexné čísla majú štyri rozmery. Piaty rozmer mi umožňuje analyzovať časové línie vývoja udalostí. Tie sa však rozvetvujú, preto potrebujem operovať v deviatich rozmeroch, aby so analyzoval útok ako celok.
consents: Dušan , Lemmy
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 74 711 B generated in : 0.242 s this site needs to use cookies, to work properly... themes displays : 21 583 002 x unique displays : 2 529 142 x ip address : 18.207.129.175

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 3, donaters clicked me on ads 0,30 € (5 clicks), for today 0,00 € (0 clicks), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated