move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / religion / chain

Smrť a Strach

entries
2
shows
126
uniques
68
theme was created 27.09.2021 by Lemmy
1
27.09.2021, 16:26
Smrť sedí pred mestskými hradbami a čaká. Príde kňaz, sadne si k nej a pýta sa: „Čo tu robíš?“
Smrť odpovedá: „Idem teraz do mesta a zoberiem si 100 ľudí.“
Kňaz vbehne do mesta a vzrušene vykrikuje: „Smrť príde a vezme so sebou 100 ľudí!“
A tak všetci v panike vbehli do svojich domov a zamkli sa na mnoho týždňov, 5 000 ľudí zomrelo. Keď kňaz opúšťal mesto, Smrť tam stále sedela.
Kňaz jej nahnevane hovorí: „Chcela si odviesť 100 ľudí, ale bolo ich 5 000!“
Smrť odpovedala: „Odniesla som ich 100. Chorých a starých, ako každý týždeň. Zvyšok si vzal Strach, za ktorý nesiete zodpovednosť vy!“
consents: ninka

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 69 051 Bgenerated in : 0.071 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 578 776 xunique displays : 1 198 883 xip address : 3.214.224.207

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...