move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / philosophy / chain

Prečo boli zmenené slová hymny?

entries
84
shows
18 315
uniques
1 634
theme was created 21.07.2018 by Boris
67

63. Boris 21.07.2018, 14:53

Vďaka ruwolf, škoda, že nejde tá linka dole Ako sa menil text oficiálnej hymny a aké verzie existovali sa dozviete na adrese: http://dikda.eu/nad-tatrou-sa-blyska/ Teda aspoň mne nie, to by ma zaujímalo.

21.07.2018, 14:54
Je v Archive.Org:
link
consents: Boris
as response to :
63

60. ruwolf 21.07.2018, 14:50

Podľa SNK sa do roku 1966 ani nevedelo, kto je skutočným autorom: http://snk.sk/sk/media-snk/oddelenie-pre-styk-s-mediami-a-verejnostou/tlacove-spravy/1212-nad-tatrou-sa-blyska-je-tu-s-nami-od-roku-1844.html

21.07.2018, 14:53
Vďaka ruwolf,
škoda, že nejde tá linka dole

Ako sa menil text oficiálnej hymny a aké verzie existovali sa dozviete na adrese: link

Teda aspoň mne nie, to by ma zaujímalo.
as response to :
60

1. Boris 21.07.2018, 12:31

Smrdí, smrdí manipuláciou..... "Od roku 1918 až do roku 1990 oficiálny text hymny obsahoval slová „zastavme sa, bratia“. Dnes však spievame „zastavme ich, bratia“. " https://www.aktuality.sk/clanok/405456/slovaci-spievali-svoju-hymnu-roky-inak-ako-napisal-autor/ Je to zásadný rozdiel vo význame, ak tie slová zameníme. Zastavme SA znamená, že sme pacifisti, mierumilovní ľudia, ktorých filozofiou je, že ak zlo jednoducho netreba živiť a ono zmizne.. Zastavme ICH však znamená protiklad, že sm...

21.07.2018, 14:50
Podľa SNK sa do roku 1966 ani nevedelo, kto je skutočným autorom:
link
consents: Boris
as response to :
1
21.07.2018, 12:31
Smrdí, smrdí manipuláciou.....

"Od roku 1918 až do roku 1990 oficiálny text hymny obsahoval slová „zastavme sa, bratia“. Dnes však spievame „zastavme ich, bratia“. "

link

Je to zásadný rozdiel vo význame, ak tie slová zameníme.
Zastavme SA znamená, že sme pacifisti, mierumilovní ľudia, ktorých filozofiou je, že ak zlo jednoducho netreba živiť a ono zmizne..
Zastavme ICH však znamená protiklad, že sme bojovný národ.

Osobne pokladám za múdrejšie "zastavme sa bratia, veď sa oni stratia" Tak to cítim a tak mi vraví rozum.

Váš názor?

newest entries : 

created by dzI/Osize : 84 755 Bgenerated in : 0.076 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 7 018 627 xunique displays : 953 641 xip address : 3.238.7.202

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and from ads...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...