move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / philosophy / chain

Pol na pol

entries
15
shows
3 711
uniques
669
theme was created 11.01.2020 by Boris
6

5. Boris 12.01.2020, 21:51

Môžeš to kľudne rozviesť. Rád si prečítam.

13.01.2020, 15:58
Kvalita je objekt pohybu. Pasivita je hypotetická možnosť pohybu. Aktivita je krok pohybu.

Už Aristoteles vedel, že pohyb nie je reálne možný, jeho možnosť je len hypotéza.

Aktivita je daná dráhou, pasivita časom. Pohyb v čase je hypotetická možnosť, pohyb po dráhe je krok.
as response to :
5

4. Fénix 12.01.2020, 14:42

Hodnota kvality je daná počtom rozmerov.

12.01.2020, 21:51
Môžeš to kľudne rozviesť. Rád si prečítam.
as response to :
4

3. Fénix 12.01.2020, 14:34

Sú tri kvality, tri aktivity a tri pasivity.

12.01.2020, 14:42
Hodnota kvality je daná počtom rozmerov.
as response to :
3

1. Boris 11.01.2020, 17:19

Je to dualistický svet. Svet kladov a záporov. Presne tak do neho zapadá aj naša existencia. Je z polovice materiálna a z polovice duchovná. Žiť len v jednej kvalite je stagnácia. Až súhra oboch kvalít dokáže tvoriť a postupovať. Ani svetlo samé o sebe obraz neukáže, na to potrebuje aj tieň, aby boli vyditeľné kontúry. To isté platí o temnote. Sama o sebe obraz neukáže, na to potrebuje aj svetlo. Záporne nabité častice samé o sebe nepredstavujú hýbnu silu, to isté platí o tých kladných. Až...

12.01.2020, 14:34
Sú tri kvality, tri aktivity a tri pasivity.
as response to :
1
11.01.2020, 17:19
Je to dualistický svet. Svet kladov a záporov.
Presne tak do neho zapadá aj naša existencia.
Je z polovice materiálna a z polovice duchovná.
Žiť len v jednej kvalite je stagnácia. Až súhra oboch kvalít dokáže tvoriť a postupovať.

Ani svetlo samé o sebe obraz neukáže, na to potrebuje aj tieň, aby boli vyditeľné kontúry.
To isté platí o temnote. Sama o sebe obraz neukáže, na to potrebuje aj svetlo.

Záporne nabité častice samé o sebe nepredstavujú hýbnu silu, to isté platí o tých kladných. Až ich interakcia sa stará o uvolnenie energie a teda hýbnej sily.

Len teplo, tak isto ako aj len zima by na trvalo znemožnili život. Ak však teplo strieda zima, tak sa vytvorí klíma vhodná pre rozkvetanie života.
a tak podobne. Tento princíp je všeobecný.

A tak isto to platí aj pre život človeka.
Ani duchovný život nepredstavuje žiadny vrchol, nič obdivuhodné. Ako krásny a extrémny príklad vnímam Indiu., Tam sú ľudia obzvlášť duchovní. Až tak, že dokážu úplne ovládnuť telo. Reálny príklad mních si povie, že už bude iba v tureckom sede. A núti svojou mysľou telo zabudnút na to, že trpí, lebo je iba v tureckom sebe. Ten mních je tak či bdie, či spí, alebo vykonáva potreby. Ostal tak po dobu 11 rokov, ked som to o ňom pred niekoľkými rokmi čítal aj s fotografiami. Jeho nohy po tej dobe úplne ochromeli. Sú po zbytok života nepoužiteľné. To tomu mníchovi neprekáža, on je rád, že dokázal, že je myseľ nad ducha. Prehral....
Presne tak isto je to s ľuďmi, ktorí sa naopak oddajú telesnému životu a úplne zanevrú na svoju duchovnú stránku. Takí obyčajne zakapú osamotení a chorí. Osamotení preto, že jednoducho takisto, ako v sebe neevidujú duchovnú bytosť, tak ju neevidujú ani u druhých a o takých ľudí nieje úprimný záujem, ktorí nevedia, že existujete, ktorí vás vnímajú len ako biorobota. To je niečo, čomu hovoríme, že v takom nieje štipka lásky. A chorí zomrú preto, aj napriek tomu, že majú najlepšiu možnú materiálnu zdravotnú starostlivosť, lebo sú smutní.Tým, že sú osamelí, sú vo svojom vnútri hlboko a permanetne smutní, a smutná myseľ je slabá myseľ, čo podlamuje aj imunitu tela.

Život je o materiálnej, ako aj o duchovnej stránke, presne pol na pol a aby to dobre v živote fungovalo, musí byť táto rovnováha dodržiavaná bez velkých výkyvov na jednu, či na druhú stranu. Tak sa dá tvoriť jasný obraz. Tak ostáva život vitálny a v pohybe.

newest entries : 

created by dzI/Osize : 88 519 Bgenerated in : 0.071 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 7 015 184 xunique displays : 952 945 xip address : 54.236.58.220

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and from ads...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...