move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Očkovať sa bude každý rok

entries
2
shows
86
uniques
47
theme was created 13.04.2021 by Nadja
1
13.04.2021, 22:07
V Čechách sa nakazil človek po plnom dávkovaní obidvomi dávkami vakciny, nie senior, a má stredne ťažký priebeh juhoafrického variantu covid-19.
Predpokladá sa, že sa bude treba očkovať každoročne tak, ako pri chrípke.
Ste rozhodnutí dať sa očkovať, a ktorou vakcinou, ak si budete môcť vybrať?

newest entries : 

created by dzI/Osize : 73 432 Bgenerated in : 0.074 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 7 696 835 xunique displays : 1 023 356 xip address : 18.232.50.137

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and from ads...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...