Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain
move to top

Lebensborn (Prameň života)

entries
155
shows
32 863
uniques
1 875
theme was created 04.08.2018 by Nadja
49

1. Nadja 04.08.2018, 21:50

Pripadám si ako úchyl, ale fakt som sa musela smiať tomu paradoxu, že po oslobodení Europy sa všetky deti bez rodičov, či už narodené vďaka programu Lebensdorf na "výrobu" čistej árijskej rasy, alebo židovských detí z koncentráku, porozdelovali spoločne do detských domovov v rôznych krajinách...

06.08.2018, 07:43
Tým, čím bol kedysi hákový kríž a neskôr (ale i pred ním) kosák s kladivom, je dnes dúha. Opäť ideológia a systém kultúry smrti, ktorý nabáda na anonymné rodenie detí a poníženie ich osudu na zobchodvateľnú komoditu pre homosexuálne páry. Takto splodeným deťom je zákonom odopierané právo na poznanie svojich rodičov v mene ideológie homosexualizmu.

Ateistická zvrátenosť, kde takto počaté deti majú byť uchránené od škodlivých vplyvov náboženstva a indoktrinované teoriou, že homosexualita a heterosexualita sú rovnocenné alternatívy a prirodzená rodiína je zavrhnutiahodný konštrukt patriaci do stredoveku.
as response to :
1
04.08.2018, 21:50
Pripadám si ako úchyl, ale fakt som sa musela smiať tomu paradoxu, že po oslobodení Europy sa všetky deti bez rodičov, či už narodené vďaka programu Lebensdorf na "výrobu" čistej árijskej rasy, alebo židovských detí z koncentráku, porozdelovali spoločne do detských domovov v rôznych krajinách...

newest entries : 

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and ads
you may contribute...
by bank transfer
SK 41 1100
000 000
261 872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by PayPal
by Viamo
by Donater
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatsandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook
provided by dzio.sk...
contact creator...
i'm using cookies, if you disagree, then leave...
you are accessing this site from ip address : 35.172.195.82
size : 67 128 B, generated in : 0.066 s