move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Lebensborn (Prameň života)

entries
155
shows
41 276
uniques
2 112
theme was created 04.08.2018 by Nadja
49

1. Nadja 04.08.2018, 21:50

Pripadám si ako úchyl, ale fakt som sa musela smiať tomu paradoxu, že po oslobodení Europy sa všetky deti bez rodičov, či už narodené vďaka programu Lebensdorf na "výrobu" čistej árijskej rasy, alebo židovských detí z koncentráku, porozdelovali spoločne do detských domovov v rôznych krajinách...

06.08.2018, 07:43
Tým, čím bol kedysi hákový kríž a neskôr (ale i pred ním) kosák s kladivom, je dnes dúha. Opäť ideológia a systém kultúry smrti, ktorý nabáda na anonymné rodenie detí a poníženie ich osudu na zobchodvateľnú komoditu pre homosexuálne páry. Takto splodeným deťom je zákonom odopierané právo na poznanie svojich rodičov v mene ideológie homosexualizmu.

Ateistická zvrátenosť, kde takto počaté deti majú byť uchránené od škodlivých vplyvov náboženstva a indoktrinované teoriou, že homosexualita a heterosexualita sú rovnocenné alternatívy a prirodzená rodiína je zavrhnutiahodný konštrukt patriaci do stredoveku.
as response to :
1
04.08.2018, 21:50
Pripadám si ako úchyl, ale fakt som sa musela smiať tomu paradoxu, že po oslobodení Europy sa všetky deti bez rodičov, či už narodené vďaka programu Lebensdorf na "výrobu" čistej árijskej rasy, alebo židovských detí z koncentráku, porozdelovali spoločne do detských domovov v rôznych krajinách...

newest entries : 

Pa [show chain]01.08.2020
created by dzio.skcontact creatorsize : 71 623 Bgenerated in : 0.080 si'm using cookies,
if you disagree leave
themes displays : 5 226 137 xunique displays : 694 992 xip address : 3.235.107.209

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and ads
you may contribute...
by bank transfer
SK 41 1100
000 000
261 872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatslipkažumpaandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook