move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Korunovaný sedlák.

entries
5
shows
205
uniques
87
theme was created 18.06.2021 by Fénix
5

4. Fénix 18.06.2021, 20:17

Kráľ môže mať dám koľko chce, ale len jedna je prvá.

19.06.2021, 00:03
Len či aj kráľ je pre každú z tých dám prvý...
as response to :
4

3. Fénix 18.06.2021, 20:08

Kráľ uznáva mnohoženstvo. Môže mať dám koľko chce, ale nikdy nedosiahne úroveň ani jednej z nich. Kráľa chráni zákon, čiže skrýva sa za koňom, niekedy aj za vežou, keď je to závažné.

18.06.2021, 20:17
Kráľ môže mať dám koľko chce, ale len jedna je prvá.
as response to :
3

1. Fénix 18.06.2021, 20:03

Kráľ má rovnakú hodnotu ako sedlák, len s tým rozdielom, že je zakázané ho vyhodiť. Zato kráľovná má úroveň. Je to dáma.

18.06.2021, 20:08
Kráľ uznáva mnohoženstvo. Môže mať dám koľko chce, ale nikdy nedosiahne úroveň ani jednej z nich. Kráľa chráni zákon, čiže skrýva sa za koňom, niekedy aj za vežou, keď je to závažné.
as response to :
1
18.06.2021, 20:03
Kráľ má rovnakú hodnotu ako sedlák, len s tým rozdielom, že je zakázané ho vyhodiť. Zato kráľovná má úroveň. Je to dáma.

newest entries : 

created by dzI/Osize : 67 166 Bgenerated in : 0.065 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 8 679 004 xunique displays : 1 110 297 xip address : 35.172.136.29

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...