move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Každý, kto si uvedomuje SEBA ;)

entries
22
shows
6 271
uniques
722
theme was created 26.01.2020 by EnaXnaY
15

10. EnaXnaY 26.01.2020, 20:46

Dá sa definovať SEBA Napr. JA SOM lenivý

26.01.2020, 20:52
Vedomie je schopnosť udržať pozornosť. Lenivosť je neschopnosť udržať pozornosť. Definuješ seba ako nevedomie, to je správna definícia seba.
as response to :
10

9. Fénix 26.01.2020, 20:45

Nemá zmysel o sebe niečo vedieť, nedá sa totiž definovať seba. Vedomie o vlastnej existencii slúži na odlíšenie vedomia od seba.

26.01.2020, 20:46
Dá sa definovať SEBA

Napr. JA SOM lenivý
as response to :
9

7. EnaXnaY 26.01.2020, 20:38

To už je iná otázka

26.01.2020, 20:45
Nemá zmysel o sebe niečo vedieť, nedá sa totiž definovať seba. Vedomie o vlastnej existencii slúži na odlíšenie vedomia od seba.
as response to :
7

6. Fénix 26.01.2020, 20:38

Vie že existuje, ale nevie kto je.

26.01.2020, 20:38
To už je iná otázka
as response to :
6

5. EnaXnaY 26.01.2020, 20:36

Tým, že to o SEBE povie dá najavo, že vie, že existuje

26.01.2020, 20:38
Vie že existuje, ale nevie kto je.
as response to :
5

4. Fénix 26.01.2020, 20:36

Tým, že to o sebe povie, dáva najavo, že o sebe nič nevie.

26.01.2020, 20:36
Tým, že to o SEBE povie dá najavo, že vie, že existuje
as response to :
4

3. EnaXnaY 26.01.2020, 20:34

Práve naopak Ten, ktorý o SEBE vie že JE to môže o SEBE povedať

26.01.2020, 20:36
Tým, že to o sebe povie, dáva najavo, že o sebe nič nevie.
as response to :
3

2. Fénix 26.01.2020, 20:32

Vedomie je schopnosť udržať pozornosť. Som, ktorý som môže povedať ten, kto o sebe nič nevie.

26.01.2020, 20:34
Práve naopak

Ten, ktorý o SEBE vie že JE to môže o SEBE povedať
as response to :
2

1. EnaXnaY 26.01.2020, 20:23

Každý, kto si uvedomuje SEBA, vie že JE, teda existuje SOM To charakterizuje takú osobu A potom môže tvrdiť: SOM, KTORÝ SOM

26.01.2020, 20:32
Vedomie je schopnosť udržať pozornosť. Som, ktorý som môže povedať ten, kto o sebe nič nevie.
as response to :
1
26.01.2020, 20:23
Každý, kto si uvedomuje SEBA, vie že JE, teda existuje

SOM

To charakterizuje takú osobu

A potom môže tvrdiť: SOM, KTORÝ SOM

newest entries : 

created by dzI/Osize : 83 268 Bgenerated in : 0.098 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 7 710 256 xunique displays : 1 024 508 xip address : 3.238.98.214

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and from ads...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...