move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / philosophy / chain

Humanistická zbierka

entries
7
shows
2 052
uniques
428
theme was created 03.04.2020 by Lemmy
5

4. EnaXnaY 03.04.2020, 12:31

Pekné od teba

03.04.2020, 21:47
Už som našiel výhodnejšie riešenie. Budem rozdávať obedy. Cena jedného obeda je 2,60 €.

Prevádzka VARSPOL s.r.o. vývarovňa Myslina. Ponúka dovoz obedov priamo domov. Obedy sú hermeticky balené v škatuliach, zvlášť hlavné jedlo, zvlášť polievka. Cena obedov je 2,60 € vrátane dovozu a obalu. Platba sa vykonáva po ukončení mesiaca, po odsúhlasení počtov (vydaných jedál).

Kontakt: 0905 242 857.
as response to :
4

2. Lemmy 03.04.2020, 04:42

31. marca 2020 som išiel do obchodu BILLA, a zbadal som bezdomovcov, ako im nejaká žena daruje drobnú mincu. Rozhodol som sa k činu.

03.04.2020, 12:31
Pekné od teba
as response to :
2

1. Lemmy 03.04.2020, 04:42

Chcem ťa, Immanuel, informovať, že 31. 3. 2020 som prvý raz daroval potraviny pre bezdomovcov. Prvý dar pre bezdomovcov: http://www.humanisti.sk/view.php?cisloclanku=2020040002

03.04.2020, 04:42
31. marca 2020 som išiel do obchodu BILLA, a zbadal som bezdomovcov, ako im nejaká žena daruje drobnú mincu. Rozhodol som sa k činu.
as response to :
1
03.04.2020, 04:42
Chcem ťa, Immanuel, informovať, že 31. 3. 2020 som prvý raz daroval potraviny pre bezdomovcov.

Prvý dar pre bezdomovcov:

link

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 79 734 Bgenerated in : 0.131 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 514 239 xunique displays : 1 193 303 xip address : 3.236.232.99

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...