move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Humanisti su Don Bosco, Matka Tereza

entries
102
shows
26 049
uniques
2 038
theme was created 25.01.2019 by Skapala mačka
82

81. Lemmy 28.01.2019, 11:25

Tú definíciu objektívne poznám, len ju neuznávam, nakoľko ja vnímam humanizmus ako svetonázor, ako spôsob života. Pohľad na svet, a žijem podľa toho. Vyjadriť sa, že humanizmus prisudzuje ústredné miesto človeku je blud, veľmi podobný náboženským bludom o ústrednom mieste boha alebo komunistickom Ústrednom výbore KSČ, či fašistickom blude o nejakom vodcovi. Tú definíciu zrejme napísal nejaký zákerný človek. Žiadne ústredné miesto!!! Humanizmus je svetonázor, ktorý sa opiera o vedecké poznatky. V...

28.01.2019, 14:35
Jeden kvázi humanista si vymyslel definíciu humanizmu
consents: Skapala mačka
as response to :
81

15. Nadja 27.01.2019, 13:29

Lemmy, pri troche objektivity isto nájdeš aj odlišné definície. https://sk.wikipedia.org/wiki/Humanizmus_(%C4%BEudomilnos%C5%A5) Napr. "Filozoficko-etické stanovisko, ktorým sa ústredné miesto prisudzuje človeku, jeho blahu, potrebám a záujmom… Humanizmus je orientácia na hodnotu človeka, jeho práva na šťastie, slobodu, osobný rozvoj a uplatnenie; širšie láska k človeku."

28.01.2019, 11:25
Tú definíciu objektívne poznám, len ju neuznávam, nakoľko ja vnímam humanizmus ako svetonázor, ako spôsob života. Pohľad na svet, a žijem podľa toho. Vyjadriť sa, že humanizmus prisudzuje ústredné miesto človeku je blud, veľmi podobný náboženským bludom o ústrednom mieste boha alebo komunistickom Ústrednom výbore KSČ, či fašistickom blude o nejakom vodcovi. Tú definíciu zrejme napísal nejaký zákerný človek. Žiadne ústredné miesto!!! Humanizmus je svetonázor, ktorý sa opiera o vedecké poznatky. V tom sa odlišuje od náboženských svetonázorov. Humanisti majú dobre opísané svoje záujmy, i vo svetovom meradle, ako aj etické hodnoty. Len nie sú náboženské. Neviem o tom, že by humanisti podľa IHEU hovorili čosi o akomsi ústrednom mieste. Tá definícia je zlá v tom zmysle, že napodobňuje náboženské chápanie hodnôt, len namiesto boha je tam dosadený človek. Keď vezmeš do úvahy aspoň časť vesmíru, pochopíš, že ľudia sú tak bezvýznamní vo vesmíre, že je len na nás, a na nikom inom, akú hodnotu dáme svojim životom. O tom je humanizmus. Neustále sa vedú rôzne vojny, väčšinou s náboženským charakterom, takže humanizmus je ako mierová iniciatíva odpoveď na náboženské zlo vo svete.
as response to :
15

10. Lemmy 26.01.2019, 19:30

Tu je definovaný humanizmus: http://www.humanisti.sk/view.php?cisloclanku=2007010001

27.01.2019, 13:29
Lemmy, pri troche objektivity isto nájdeš aj odlišné definície.
link

Napr.
"Filozoficko-etické stanovisko, ktorým sa ústredné miesto prisudzuje človeku, jeho blahu, potrebám a záujmom… Humanizmus je orientácia na hodnotu človeka, jeho práva na šťastie, slobodu, osobný rozvoj a uplatnenie; širšie láska k človeku."
as response to :
10

6. Nadja 26.01.2019, 11:49

Veľmi zaujímavá téma, ale zjavne skrýva veľké množstvo nevyriešených podotázok, napr. či je dôležitejšie to, čo (ako) konáme, alebo prečo to konáme... Podľa mňa ani kresťanstvo (resp viera v boha) ani ateizmus nie je synonymom alebo antagonizmom pre humanizmus. Museli by sme sa ale najprv dohodnúť na definícii humanizmu, lebo ich je veľa. Ktorá je správna, ak rôzne slovníky majú rôzne definície? Slová "spravidla" alebo "zväčša" neurčujú nič jednoznačne. Podľa mňa by asi najlepšie rozlíšenie...

26.01.2019, 19:30
Tu je definovaný humanizmus: link
as response to :
6

1. Skapala mačka 25.01.2019, 13:01

a podobni. Ked sa par bolsevikov nazve humanistami, to este nic neznamena. Humanizmus je krestanstvo. Prave krestanstvo prinieslo lasku k bliznym a podobne.

26.01.2019, 11:49
Veľmi zaujímavá téma, ale zjavne skrýva veľké množstvo nevyriešených podotázok, napr. či je dôležitejšie to, čo (ako) konáme, alebo prečo to konáme...

Podľa mňa ani kresťanstvo (resp viera v boha) ani ateizmus nie je synonymom alebo antagonizmom pre humanizmus. Museli by sme sa ale najprv dohodnúť na definícii humanizmu, lebo ich je veľa. Ktorá je správna, ak rôzne slovníky majú rôzne definície? Slová "spravidla" alebo "zväčša" neurčujú nič jednoznačne.

Podľa mňa by asi najlepšie rozlíšenie bolo to, že humanizmus je konanie pre blaho človeka z toho dôvodu, že je to správne, a nie preto, že to chce a nariadil Boh... K tomu som došla vtedy, keď mi veriaci povedali, že keby neexistoval boh, tak by kašlali na morálku a začali by kradnúť a čo ja viem čo... to mi príde veľmi čudné.

Takže opäť tu máme nevyriešenú otázku (pre veriacich), či morálne zásady nám dal boh preto, lebo sú správne, alebo sú správne preto, lebo nám ich dal Boh :)))

Takže, čo si myslíte vy? :) Ako to je?
as response to :
1
25.01.2019, 13:01
a podobni.
Ked sa par bolsevikov nazve humanistami, to este nic neznamena.
Humanizmus je krestanstvo. Prave krestanstvo prinieslo lasku k bliznym a podobne.

newest entries : 

dobre? [show chain]before 21 hours
created by dzI/Osize : 83 480 Bgenerated in : 0.085 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 8 219 694 xunique displays : 1 067 972 xip address : 3.236.117.38

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and from ads...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...