for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Discussion Forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  other  /  chain

Existenčná otázka ;)

entries
89
shows
52 721
uniques
2 741
theme was created 27.3.2020 00:59 by EnaXnaY
51

50. EnaXnaY 04.04.2020, 21:31

EGO je len iné slovo pre JA 😉

04.04.2020, 22:11
Ja nie som hmotný, ani nehmotný. Ja som jedinečný.
as response to :
50

48. Fénix 04.04.2020, 21:16

Ja nie som duch, ani telo. Ja som ego, jedinečná osobnosť.

04.04.2020, 21:31
EGO je len iné slovo pre JA 😉
none
as response to :
48

47. EnaXnaY 04.04.2020, 20:06

Tak ešte raz a naposledy 😉

DUCH je odpoveďou na otázku KTO JE JA 😉

04.04.2020, 21:16
Ja nie som duch, ani telo. Ja som ego, jedinečná osobnosť.
as response to :
47

46. Fénix 03.04.2020, 18:01

Duch je racionálny pocit, intuícia.

04.04.2020, 20:06
Tak ešte raz a naposledy 😉

DUCH je odpoveďou na otázku KTO JE JA 😉
none
as response to :
46

45. EnaXnaY 03.04.2020, 17:13

Duch sa to volá preto, že to JA je nehmotné 😉

03.04.2020, 18:01
Duch je racionálny pocit, intuícia.
as response to :
45

44. Fénix 03.04.2020, 15:21

Ja som individualita. Žiaden duch ma nevystihuje. Ja som ten, kto vníma vonkajší svet a pociťuje vnútorný svet, ja som ten, kto myslí a cíti. Ja som ego.

03.04.2020, 17:13
Duch sa to volá preto, že to JA je nehmotné 😉
none
as response to :
44

43. EnaXnaY 03.04.2020, 12:16

DUCH je odpoveďou na otázku KTO JE JA 😉

03.04.2020, 15:21
Ja som individualita. Žiaden duch ma nevystihuje. Ja som ten, kto vníma vonkajší svet a pociťuje vnútorný svet, ja som ten, kto myslí a cíti. Ja som ego.
as response to :
43

41. Fénix 03.04.2020, 08:58

Ego je individuálne ja, duch je kolektívne ja.

03.04.2020, 12:16
DUCH je odpoveďou na otázku KTO JE JA 😉
none
as response to :
41

39. EnaXnaY 02.04.2020, 23:00

EGO je synonymum pre JA alebo aj DUCH 😉

03.04.2020, 08:58
Ego je individuálne ja, duch je kolektívne ja.
as response to :
39

38. Fénix 02.04.2020, 22:57

Ego je individualita. Odlišuje sa od ducha a tela.

02.04.2020, 23:00
EGO je synonymum pre JA alebo aj DUCH 😉
none
as response to :
38

37. EnaXnaY 02.04.2020, 15:16

EGO je JA, ten ktorý sa pýta 😉

02.04.2020, 22:57
Ego je individualita. Odlišuje sa od ducha a tela.
as response to :
37

36. Fénix 01.04.2020, 13:51

Odpoveď je nástroj otázky. Ego je medzi tým. Ego je zmysel otázky.

02.04.2020, 15:16
EGO je JA, ten ktorý sa pýta 😉
none
as response to :
36

35. EnaXnaY 01.04.2020, 12:04

Telo je nástroj DUCHA 😉

01.04.2020, 13:51
Odpoveď je nástroj otázky. Ego je medzi tým. Ego je zmysel otázky.
as response to :
35

34. Fénix 01.04.2020, 12:01

Telo je otázka, duch je odpoveď, ego je medzi tým.

01.04.2020, 12:04
Telo je nástroj DUCHA 😉
none
as response to :
34

33. EnaXnaY 01.04.2020, 11:06

DUCH je odpoveďou na otázku KTO JE JA 😉

01.04.2020, 12:01
Telo je otázka, duch je odpoveď, ego je medzi tým.
as response to :
33

32. Fénix 01.04.2020, 08:27

Duch je kolektívny, ego je individuálne. Ego je hovoriaci had.

01.04.2020, 11:06
DUCH je odpoveďou na otázku KTO JE JA 😉
none
as response to :
32

31. EnaXnaY 31.03.2020, 22:13

EGO je synonymum pre JA alebo aj DUCH 😉

01.04.2020, 08:27
Duch je kolektívny, ego je individuálne. Ego je hovoriaci had.
as response to :
31

30. Fénix 31.03.2020, 22:00

Ego sa odlišuje od ducha a tela.

31.03.2020, 22:13
EGO je synonymum pre JA alebo aj DUCH 😉
none
as response to :
30

29. EnaXnaY 31.03.2020, 19:52

Preto má DUCH (JA) telo ako nástroj aby sa vedel odlíšiť od okolia 😉

31.03.2020, 22:00
Ego sa odlišuje od ducha a tela.
as response to :
29

28. Fénix 31.03.2020, 19:41

To nestačí, ego sa musí odlíšiť od toho, čím nie je.

31.03.2020, 19:52
Preto má DUCH (JA) telo ako nástroj aby sa vedel odlíšiť od okolia 😉
none
as response to :
28

27. EnaXnaY 31.03.2020, 18:39

Cesta ega je keď si uvedomíš, že JA SOM 😉

31.03.2020, 19:41
To nestačí, ego sa musí odlíšiť od toho, čím nie je.
as response to :
27

26. Fénix 29.03.2020, 23:28

To je cesta ega.

31.03.2020, 18:39
Cesta ega je keď si uvedomíš, že JA SOM 😉
none
as response to :
26

25. Fénix 29.03.2020, 23:25

Kľučkovať medzi vonkajším a vnútorným, medzi studeným a horúcim.

29.03.2020, 23:28
To je cesta ega.
as response to :
25

24. Fénix 29.03.2020, 23:23

To je cesta hada.

29.03.2020, 23:25
Kľučkovať medzi vonkajším a vnútorným, medzi studeným a horúcim.
as response to :
24

23. Fénix 29.03.2020, 23:22

Nie len čo je vonku, ale aj čo je vnútri.

29.03.2020, 23:23
To je cesta hada.
as response to :
23

22. EnaXnaY 29.03.2020, 22:42

Treba oddeliť to čo prichádza z vonku od SEBA 😉

29.03.2020, 23:22
Nie len čo je vonku, ale aj čo je vnútri.
as response to :
22

21. Fénix 29.03.2020, 22:34

Myslenie, cítenie, intuícia, vnímanie. Štyri uhly vedomia.

29.03.2020, 22:42
Treba oddeliť to čo prichádza z vonku od SEBA 😉
none
as response to :
21

20. EnaXnaY 29.03.2020, 22:02

Nie uvedomiť ale vnímať cez zmysly 😉

Uvedomuješ si len SEBA 😉

29.03.2020, 22:34
Myslenie, cítenie, intuícia, vnímanie. Štyri uhly vedomia.
as response to :
20

19. Fénix 29.03.2020, 08:59

Väčšinu tela medúzy tvorí žalúdok. Medúza je sebavedomý organizmus. Človek si dokáže uvedomiť nie len seba, ale aj iných ľudí a Boha.

29.03.2020, 22:02
Nie uvedomiť ale vnímať cez zmysly 😉

Uvedomuješ si len SEBA 😉
none
as response to :
19

18. EnaXnaY 28.03.2020, 23:58

Žalúdok dokáže aj škvrkať 😉

29.03.2020, 08:59
Väčšinu tela medúzy tvorí žalúdok. Medúza je sebavedomý organizmus. Človek si dokáže uvedomiť nie len seba, ale aj iných ľudí a Boha.
as response to :
18

17. Fénix 28.03.2020, 17:16

Sebavedomý žalúdok? Vonkajší svet je potrava? Si to, čo ješ?

28.03.2020, 23:58
Žalúdok dokáže aj škvrkať 😉
none
as response to :
17

14. EnaXnaY 28.03.2020, 17:10

Najprv sa vyvinie SEBA VEDOMÝ ORGANIZMUS a potom umrie 😉

28.03.2020, 17:16
Sebavedomý žalúdok? Vonkajší svet je potrava? Si to, čo ješ?
as response to :
14

10. Lemmy 28.03.2020, 04:44

Inde si sa vyjadril, že cieľom života je smrť. Teraz, že cieľom života je vyvinutie sebavedomého organizmu. Tak ako to je?

28.03.2020, 17:10
Najprv sa vyvinie SEBA VEDOMÝ ORGANIZMUS a potom umrie 😉
none
as response to :
10

1. EnaXnaY 27.03.2020, 00:59

Celý tento humbuk, ktorý voláme ŽIVOT smeroval k jedinému cieľu 😉 K vyvinutiu SEBA VEDOMÉHO ORGANIZMU 😉 Lenže na to aby si ČLOVEK uvedomil SEBA, musí najprv vypnúť hovoriaceho hada 😉 Tým hadom je MYSEĽ 😉 Človek potrebuje TICHO a v tomto tichu obráti pozornosť na SEBA 😉 Kto je to ten, ktorý si uvedomuje SEBA? 😉 Tak to SOM JA 😉 Netreba študovať žiadne knihy, stačí len na chvíľu stíchnuť 😉 A JE TO 😉

28.03.2020, 04:44
Inde si sa vyjadril, že cieľom života je smrť. Teraz, že cieľom života je vyvinutie sebavedomého organizmu. Tak ako to je?
none
as response to :
1
27.03.2020, 00:59
Celý tento humbuk, ktorý voláme ŽIVOT smeroval k jedinému cieľu 😉

K vyvinutiu SEBA VEDOMÉHO ORGANIZMU 😉

Lenže na to aby si ČLOVEK uvedomil SEBA, musí najprv vypnúť hovoriaceho hada 😉

Tým hadom je MYSEĽ 😉

Človek potrebuje TICHO a v tomto tichu obráti pozornosť na SEBA 😉

Kto je to ten, ktorý si uvedomuje SEBA? 😉

Tak to SOM JA 😉

Netreba študovať žiadne knihy, stačí len na chvíľu stíchnuť 😉

A JE TO 😉
none

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2024 size : 165 375 B generated in : 0.354 s this site needs to use cookies, to work properly... version : 1.05 ( 27.4.2024 21:45 ) themes displays : 23 147 914 x unique displays : 2 572 802 x ip address : 3.236.142.143

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 6, donaters clicked me on ads 0,00 € (0 clicks), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
account name:
Dziak Maroš, Ing.
bank:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated

facebook

MaDzi
Lipka
Help
Zmysel života
Kniha života
Documentor
Univerozum
share this page

statistics

TOPlist