move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / science / chain

Čo takto obrátiť základy fyziky?!

entries
78
shows
7 367
uniques
575
theme was created 26.12.2019 by Boris
28

27. Boris 27.12.2019, 13:06

Veď áno. Priestor týmto spôsobom vidím ako nejakú "vlákninu" do ktorej ak hodíme nejakú ťažsiu guľu, tak sa okolo nej tá vláknina zmrští, čím sa zahustí v tom mieste a vytvára na tú guľu tlak a keď tú guľu odstránime, tak sa znova natiahne.

27.12.2019, 13:43
Presne tak, ale tá "vláknina" musí byť na okrajoch pevne upätá, inak by efekt nefungoval.
2D priestor je napätý inak, vesmír nemá okraje. Plynutie času rozpína priestor.
consents: Boris
as response to :
27

26. Fénix 27.12.2019, 13:00

Energia je práca. Hmota je energia pôsobiaca na plochu. Predstav si 2D priestor ako rovinu komplexných čísel. Každé komplexné číslo predstavuje bod v komplexnej rovine. Predstav si, že každé komplexné číslo je maticou šiestich čísel. To sú vnútorné tri rozmery 2D priestoru.

27.12.2019, 13:06
Veď áno.
Priestor týmto spôsobom vidím ako nejakú "vlákninu" do ktorej ak hodíme nejakú ťažsiu guľu, tak sa okolo nej tá vláknina zmrští, čím sa zahustí v tom mieste a vytvára na tú guľu tlak a keď tú guľu odstránime, tak sa znova natiahne.
as response to :
26

25. Boris 27.12.2019, 12:27

Ak vákuúm, teda priestor obsahuje energetickú hodnotu, tak by mal predstavovať nejakú štruktúru. Do hĺbky ale samozrejme niesom schopný vysvetliť nič. Aj energia je hmota a ak si vezmeme neskutočné kvantá priestoru vo vesmíre, tak aj tá maličká energetická váha má v konečnom dôsledku obrovský potenciál.

27.12.2019, 13:00
Energia je práca. Hmota je energia pôsobiaca na plochu.

Predstav si 2D priestor ako rovinu komplexných čísel. Každé komplexné číslo predstavuje bod v komplexnej rovine.
Predstav si, že každé komplexné číslo je maticou šiestich čísel. To sú vnútorné tri rozmery 2D priestoru.
consents: Boris
as response to :
25

24. Fénix 27.12.2019, 12:22

2D priestor musí byť napätý, aby vo vzťahu s ním pôsobil tlak na povrch hmoty. Čo ho napína?

27.12.2019, 12:27
Ak vákuúm, teda priestor obsahuje energetickú hodnotu, tak by mal predstavovať nejakú štruktúru. Do hĺbky ale samozrejme niesom schopný vysvetliť nič. Aj energia je hmota a ak si vezmeme neskutočné kvantá priestoru vo vesmíre, tak aj tá maličká energetická váha má v konečnom dôsledku obrovský potenciál.
as response to :
24

23. Boris 27.12.2019, 11:47

Všetko, čo sme sa o gravitácii učili platí, len je to naopak. Sila nevychádza zo stredobodu hmoty, ale z okolia priestoru okolo tej hmoty. Zaujímali by ma námietky. Prečo by to tak byť nemohlo.

27.12.2019, 12:22
2D priestor musí byť napätý, aby vo vzťahu s ním pôsobil tlak na povrch hmoty. Čo ho napína?
as response to :
23

21. Fénix 27.12.2019, 10:48

F=p.V Na ľavej strane rovnice je sila, na pravej je tiež sila, ale vyjadrená ako tlak priestoru. Pravidlá fyziky sa tým nemenia.

27.12.2019, 11:47
Všetko, čo sme sa o gravitácii učili platí, len je to naopak. Sila nevychádza zo stredobodu hmoty, ale z okolia priestoru okolo tej hmoty.
Zaujímali by ma námietky. Prečo by to tak byť nemohlo.
as response to :
21

1. Boris 26.12.2019, 17:42

Nevieme vysvetliť, čo je gravitácia. Hľadáme preto nejakú časticu, ktorá by gravitáciu vysvetlila. Už sme jej aj dali meno, aj keď nevieme, či existuje - Gravitón. Nevieme, prečo vesmír expanduje, prečo rastie priestor, prečo sa objekty navzájom vzďaľujú. Nevieme, čo je to tá temná hmota, nevieme ju nikam zaradiť, ale niečo nám hovorí na základe deformácie svetla, tak ju akceptujeme, dokonca vítame. A napokon veľký tresk. Naozaj počiatok všetkého? Nedá sa hýbnosť vesmíru vysvetliť aj inak? Ale č...

27.12.2019, 10:48
F=p.V

Na ľavej strane rovnice je sila, na pravej je tiež sila, ale vyjadrená ako tlak priestoru. Pravidlá fyziky sa tým nemenia.
consents: Boris
as response to :
1
26.12.2019, 17:42
Nevieme vysvetliť, čo je gravitácia. Hľadáme preto nejakú časticu, ktorá by gravitáciu vysvetlila. Už sme jej aj dali meno, aj keď nevieme, či existuje - Gravitón. Nevieme, prečo vesmír expanduje, prečo rastie priestor, prečo sa objekty navzájom vzďaľujú. Nevieme, čo je to tá temná hmota, nevieme ju nikam zaradiť, ale niečo nám hovorí na základe deformácie svetla, tak ju akceptujeme, dokonca vítame. A napokon veľký tresk. Naozaj počiatok všetkého? Nedá sa hýbnosť vesmíru vysvetliť aj inak?
Ale čo ak je to celé zle, už od základu?
Už od pána Newtona.

Všetko sa odráža od gravitácie. Čo to gravitácia je? Čo to ten Izák vlastne vymyslel?
Newton vymyslel gravitáciu a ostatná veda sa jej držala, právom!
Čím sa doposiaľ však nikto nezaoberal je, či to ten Newton pochopil naozaj správne. Aspoň som zatiaľ o takomto koncepte doposiaľ nikde nepočul, nečítal a preto sa drž, možno je to prelom vo vede, aj keď sa o ňom teraz sotva niekto dozvie, ale možno raz, možno neskôr. A možno ho už niekto niekde spomenul, ale nemal dosť titulov...
Newton premýšlal o tom, prečo jablko padá na zem a povedal si, že je tu nejaká neviditeľná sila, ktorá jablko priťahuje. Tá sila vychádza zo zeme, z telesa, z vačšieho telesa. Vacšie teleso priťahuje to menšie a nazval túto silu gravitácia.
Od tohoto bodu sa odrážali všetci.

Teraz si sadnem pod strom ja a budem sa tváriť, že zatiaľ o gravitácii nič neviem. Padne jablko a ja si tak vravím, že čo to jablko tlačí k zemi?!

Nepriťahuje! Ale tlačí. Je tu nejaký tlak, ktorý na nás z hora tlačí. Ale prečo tlačí? Môže to byť podobný tlak, ako keď sme hlbšie vo vode a cítime stále silnejší tlak na naše ušné bubienky. A Čím vačšie teleso do vody ponoríme, o to tam bude vyvíjať vačši okolitý tlak, o čo sa stará všetká voda v okolí. Takže napokon obrátim význam gravitácie, pri čom ako fyzikálna veličina bude stále platná, len jej zdroj bude iný. Nazvyme tento opak gravitácie teraz amatérsky - priestorový tlak.

Ak teda nieje hmota zdrojom gravitácie, čo je zdrojom priestorového tlaku? Priestor sám. Dnes vieme už na isto, že vákuúm nieje prázdny priestor. Čiže prázdny priestor ani neexistuje. Ak nieje prázdny, tak má nejakú energetickú hodnotu, čo už vieme tiež a vraj je dokonca potenciál tejto hodnoty enormný.
Všetko, čo sme sa o gravitácii učili platí, len je to naopak. Sila nevychádza zo stredobodu hmoty, ale z okolia priestoru okolo tej hmoty.Čím je hmota objemnejšia, tým je okolitý priestorový tlak vačší. Čím je hmota hustejšia, o to je opať priestorový tak vačší. Čím hustejšia hmota, tým menej priestoru medzi atómami!!!

Je to náročné, lebo tu bojujejeme so samotnými základmi toho, čo sme sa celý život učili, s čím sme operovali, ale..

Gravitón nepotrebujeme.
Žiadna temná hmota nieje! Je to sám priestor v koncentrovanej forme, generuje priestorový tlak, čo vidíme ako gravitačnú deformáciu svetla.
Expandovanie vesmíru je priestorový tlak sám o sebe.... Avšak ak sa na dané miesto vráti hmotný objekt, tak sa priestor opať zmrští, preto stále vidíme všetky hviezdy, galaxie, pretože ako sa vzďalujú, tak sa znova neskôr približujú.
A veľký tresk nepotrebujeme. Hmota a priestor samé sa starajú o nekonečný pohyb na báze vzájomného pretláčania sa. Reliktné žiarenie môže byť následok explózie supermasívnej čiernej diery, napríklad.

Ak máš nejaké dotazy, námietky, budem len veľmi rád.

link

newest entries : 

created by dzio.skcontact creatorsize : 91 075 Bgenerated in : 0.067 si'm using cookies,
if you disagree leave
themes displays : 5 843 688 xunique displays : 798 148 xip address : 3.235.101.141

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and ads
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatslipkažumpaandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook