move to top

Sump

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / theme

TO: Keď ateistický kuchár sa rozhodne byť lekárom, nedopadne to dobre

entries
136
shows
52 535
uniques
2 453
theme was created 07.07.2018 by TvojOponent
1
07.07.2018, 15:43
v domove pre starých ľudí si pohan-kuchár urobil výnosný kšeft. Bez lekárskeho vzdelania obsadil miesto - LEKÁRA.

link

O tomto ateistickom chrapúnstve Lemmy mlčí. Možno zisťuje, či bol krstený. Jemu to bude stačiť...
2

1. TvojOponent 07.07.2018, 15:43

v domove pre starých ľudí si pohan-kuchár urobil výnosný kšeft. Bez lekárskeho vzdelania obsadil miesto - LEKÁRA. https://dennikn.sk/1170680/zatvorene-obchody-pocas-sviatkov-ludia-prijali-zakaz-nedelneho-predaja-moze-spolocnost-viac-stiepit/ O tomto ateistickom chrapúnstve Lemmy mlčí. Možno zisťuje, či bol krstený. Jemu to bude stačiť...

08.07.2018, 01:53
Dokonca aj Hlavné správy predbehli portál Humanisti.sk

link
3

1. TvojOponent 07.07.2018, 15:43

v domove pre starých ľudí si pohan-kuchár urobil výnosný kšeft. Bez lekárskeho vzdelania obsadil miesto - LEKÁRA. https://dennikn.sk/1170680/zatvorene-obchody-pocas-sviatkov-ludia-prijali-zakaz-nedelneho-predaja-moze-spolocnost-viac-stiepit/ O tomto ateistickom chrapúnstve Lemmy mlčí. Možno zisťuje, či bol krstený. Jemu to bude stačiť...

08.07.2018, 05:49
A čo to dokazuje? Že všetci atesiti sú zlí? Je nám jasné, že sa medzi nimi nájdu aj takýto ľudia (ak dotyčný "lekár" vôbec je ateista). Ale aj medzi katolíkmi sa nájdu takí, čo sa dopúšťajú podobných činov. Veď aj medzi nacistami bolo mnoho horlivých katolíkov...Takže nechápem čo chceš touto témou povedať...
4

3. Ludwig 08.07.2018, 05:49

A čo to dokazuje? Že všetci atesiti sú zlí? Je nám jasné, že sa medzi nimi nájdu aj takýto ľudia (ak dotyčný "lekár" vôbec je ateista). Ale aj medzi katolíkmi sa nájdu takí, čo sa dopúšťajú podobných činov. Veď aj medzi nacistami bolo mnoho horlivých katolíkov...Takže nechápem čo chceš touto témou povedať...

08.07.2018, 08:50
1/ Hneď v prvých dvoch vetách sa dopúšťaš argumentačného klamu a to tým, že podsúvaš tvrdenie, ktoré som nikde a nikdy nevyslovil. Že všetci ateisti sú zlí.

2/ Následne pokračuješ opäť argumentačným klamom - podsúvaš tvrdenie, že jednotlivci v RKC sú charakteristickým správaním pre celú Cirkev. Najmä ak konajú zlo (pritom táto argumentácia neobstojí vôbec, lebo reč nie je o katolíkoch)

3/ Do tretice používaš argumentačný klam - Argumentum ad Hitlerum - argumentácia Hitlerom, úplne v nezlúčiteľných súvislostiach.

4/ Až posledná veta by mohla byť považovaná za správnu - že nechápeš. Úplne stačilo, keby si začal aj skončil tou poslednou vetou. Lenže aj táto veta je v tomto prípade argumentačným klamom, lebo sa tvári, akokeby každý, kto tomu príspevku porozumel, musel byť zákonite na tej nesprávnej strane.
******************************************
Mal si začať tým, že odsúdiš zvrátené amorálne konanie lekára. Kde sa v Tebe stratili vznešené ľudské hodnoty - súcit, zdesenie z amorálnosti? Kde sa stratila Tvoja túžba po spravodlivosti, pomoci núdznym, skutočnom humanizme prízvukujúcom ľudské potreby?

Potom si mal pokračovať tým, že potvrdíš, že ateizmus nemá morálne bariéry zakazujúce takto konať a zneužívať systém v osobný prospech. A až v konečnom rade si mal vysloviť výchovné smerovanie, že ateisti majú povinnosť pestovať v sebe vznešené zásady altruizmu, ak chcú patriť do ľudskej civilizácie charakterizovanej ľudskosťou.

Tento príklad i Tvoja reakcia potvrdzujú pravdivosť myšlienky Nietzscheho, kto tvrdil, že vzdanie krsťanských princípov morálky povedie ku kolotoču (vlne, prívalu, prepuknutiu) správania nespútaného žiadnymi princípmi ľudskosti. Až z toho násilia a amorálnosti si ľudstvo bude musieť opäť stanoviť nový kodex správania, ktorý bude mať postavenie diktátu, kľudne napíšem diktatúry, a bude vymáhateľný represiou.
Spoločnosť totiž tvorí celok porovnateľný s organizmom s bunkami s rovnakým kodexom správania (DNK) a ak sa v nej nájdu bunky s inými kodexami alebo poškodenými (DNK), telo sa voči nim začne účinne brániť - v tomto podobenstve strážnu funkciu majú na starosti biele krvinky a celý zložitý imunitný systém.

************

Môžme ísť aj hlbšie do problému a môžme sa rovnako pýtať, čo spôsobilo u kuchára takéto správanie. Trest totiž nesmie byť pomstou, ak sa vzdávame trestu smrti so vznešených zásad pravého humanizmu (nehovorím o kamufláži nenávisti nazývanom humanizmus sekulárny), ale prevýchovou. Výchovná zložka trestu je bytostne dôležitá. A na to, aby bol organizmus úspešne liečený, musíme poznať príčiny ochorenia. Musíme poznať, čo viedlo tohoto lekára k správaniu nadradenej bytosti k človeku ako zvieraťu. Aby sa takéto prípady dali eliminovať.

*****************

Chcel si ráno kopnúť do katolíkov, ale poznáš ma - ja neoplácam nenávisť nenávisťou. Nechávam ľudí s otvorenými otázkami, aby vytvárali kvas nespokojnosti vedúci k rastu.

Dobré ráno prajem :-)
5

4. TvojOponent 08.07.2018, 08:50

1/ Hneď v prvých dvoch vetách sa dopúšťaš argumentačného klamu a to tým, že podsúvaš tvrdenie, ktoré som nikde a nikdy nevyslovil. Že všetci ateisti sú zlí. 2/ Následne pokračuješ opäť argumentačným klamom - podsúvaš tvrdenie, že jednotlivci v RKC sú charakteristickým správaním pre celú Cirkev. Najmä ak konajú zlo (pritom táto argumentácia neobstojí vôbec, lebo reč nie je o katolíkoch) 3/ Do tretice používaš argumentačný klam - Argumentum ad Hitlerum - argumentácia Hitlerom, úplne v nezlúčiteľ...

08.07.2018, 09:26
Tie body, čo mi adresuješ, by si mal vztiahnuť predovšetkým na seba. Ak by si sa ich pridŕžal, nezakladal by si podobné témy. Ty si vypichol jeden zločin ateistu a hovoríš o ňom ako o atesistickom chrapúňstve a útočíš tým na ateistov všeobecne. A ja ti pripomínam, že aj katolíci sa podopúšťali kdečoho. A tiež protestuješ proti tomu aby sa na základe toho hodnotili všetci katolíci (čo ja nerobím). Tak sa podla toho právaj aj ty a neútoč na ateistov takýmito absurdnými príkladmi...
21

5. Ludwig 08.07.2018, 09:26

Tie body, čo mi adresuješ, by si mal vztiahnuť predovšetkým na seba. Ak by si sa ich pridŕžal, nezakladal by si podobné témy. Ty si vypichol jeden zločin ateistu a hovoríš o ňom ako o atesistickom chrapúňstve a útočíš tým na ateistov všeobecne. A ja ti pripomínam, že aj katolíci sa podopúšťali kdečoho. A tiež protestuješ proti tomu aby sa na základe toho hodnotili všetci katolíci (čo ja nerobím). Tak sa podla toho právaj aj ty a neútoč na ateistov takýmito absurdnými príkladmi...

08.07.2018, 10:36
5/
Ty si vypichol jeden zločin ateistu a hovoríš o ňom ako o atesistickom chrapúňstve
Je to ateistické chrapúnstvo, lebo ten človek konal ako zviera, konal na základe vlastného uspokojenia potrieb. Jeho správanie nenesie znaky sebaobety núdznym. A mám potrebu sa zastať tých onkologických pacientov v terminálnom štádiu svojej choroby aj v tom prípade, ak by boli tí pacienti ateistami.

Ak by si sa ich pridŕžal, nezakladal by si podobné témy.
Zakladanie takýchto tém nemôže byť urážkou. Je poukázaním na páchanie zla, jeho celospoločenským odsúdením a vytváraním tlaku na správanie tých občanov bez vyznania alebo formálnych katolíkov nepestujúcich najvznešenejšie hodnoty evanjelií, aby konali humánne.

a útočíš tým na ateistov všeobecne.
Nájdi v mojom príspevku vetu, kde na základe tohoto znevažujem všetkých ateistov všeobecne - poprosím citát. Ak nenájdeš, môžeš ako obyčajne tíško vec zahovoriť a ospravedlňovať sa nemusíš :-) Ono totiž ospravedlniť sa vlastné pochybenie sa vyslovuje v každom jazyku veľmi ťažko a žiaľ mnohí, aj kresťania, veľmi ťažko nesú tento kríž pokory a poníženia...

A tiež protestuješ proti tomu aby sa na základe toho hodnotili všetci katolíci (čo ja nerobím).
Odmietam princípy kolektívnej viny u kohokoľvek, aj u ateistov. Kde som na základe konkrétneho zločinu odsúdil všetkých ateistov? Vari nevidíš, nečítaš, že považujem za nutné skúmať aj pohnútky páchateľa? Vari si nečítal, že trest má mať aj výchovnú zložku?

hodnotili všetci katolíci (čo ja nerobím).
Ale robíš - len máš krátku pamäť. Veľmi krátku. Hneď vo vete pre tým:
ja ti pripomínam, že aj katolíci sa podopúšťali kdečoho.
24

21. TvojOponent 08.07.2018, 10:36

5/ Ty si vypichol jeden zločin ateistu a hovoríš o ňom ako o atesistickom chrapúňstve Je to ateistické chrapúnstvo, lebo ten človek konal ako zviera, konal na základe vlastného uspokojenia potrieb. Jeho správanie nenesie znaky sebaobety núdznym. A mám potrebu sa zastať tých onkologických pacientov v terminálnom štádiu svojej choroby aj v tom prípade, ak by boli tí pacienti ateistami. Ak by si sa ich pridŕžal, nezakladal by si podobné témy. Zakladanie takýchto tém nemôže byť urážkou. Je poukáza...

08.07.2018, 10:41
Si obyčajný demagóg. To čo si napísal, o tom ateistickom chrapúňstve, je úplne to isté ako keby som vytiahol nejaký zločin ktorého sa dopustil katolík, a nazýval by som to katolíckym chrapúňstvom...To by nebol v tvojich očiach útok na všetkých katolíkov? A tak aj ty urážaš ateistov všeobecne, ak nejaký nemorálny čin údajného ateistu nazveš ateistickým chrapúňstvom...
51

24. Ludwig 08.07.2018, 10:41

Si obyčajný demagóg. To čo si napísal, o tom ateistickom chrapúňstve, je úplne to isté ako keby som vytiahol nejaký zločin ktorého sa dopustil katolík, a nazýval by som to katolíckym chrapúňstvom...To by nebol v tvojich očiach útok na všetkých katolíkov? A tak aj ty urážaš ateistov všeobecne, ak nejaký nemorálny čin údajného ateistu nazveš ateistickým chrapúňstvom...

08.07.2018, 12:06
24/ Katolicizmus má morálku, ateizmus nemá.
Ak niekto tvrdí, že katolícki kňazi zneužívajú dospievajúcich ľudí a majú s nimi poväčšinou homosexuálny pohlavný styk, je to pravda. Ak niekto bude tvrdiť, že všetci katolícki kňazi zneužívajú deti, je to demagógia.
Kňazi, ktorí zneužívajú deti, svojim skutkom popreli hodnoty evanjleií, svojimi činmi popreli vieru v boha a konali teda ako ateisti - pritom nespochybňujem nezmazateľnosť krstu, ktorým sa trvale začlenili do RKC. Ak niekto v tomto kontexte označí pedofilné činy týchto kňazov za katolícke chrapúnstvo - má predsa pravdu.Ak však na základe týchto skutkov bude odsudzovať celú katolícku komunitu, ohradím sa.

Nájdi u mňa jasný a nespochybniteľný dôkaz, vetu, ktorú zacituješ, kde všetkých ateistov označujem za chrapúňov.

Nenájdeš takú.

A vieš prečo? Lebo ja mám ateistov rád :-)
A mám rád aj Teba. (Neboj, neočakávam prejavy opätovanej lásky od Teba). Každá veta a každé slovo totiž je prejavom Tvojej osobnosti, citového rozpoloženia a hodnotového nastavenia. Si prírodný úkaz, s ktorým sa dá viesť rozhovor, no ktorý je mimo mojich možností zmeniť. Vnútorná premena sa musí odohrať v Tebe (v každom z nás). Inak by to bol len prachobyčajný diktát, totalita.
6

4. TvojOponent 08.07.2018, 08:50

1/ Hneď v prvých dvoch vetách sa dopúšťaš argumentačného klamu a to tým, že podsúvaš tvrdenie, ktoré som nikde a nikdy nevyslovil. Že všetci ateisti sú zlí. 2/ Následne pokračuješ opäť argumentačným klamom - podsúvaš tvrdenie, že jednotlivci v RKC sú charakteristickým správaním pre celú Cirkev. Najmä ak konajú zlo (pritom táto argumentácia neobstojí vôbec, lebo reč nie je o katolíkoch) 3/ Do tretice používaš argumentačný klam - Argumentum ad Hitlerum - argumentácia Hitlerom, úplne v nezlúčiteľ...

08.07.2018, 09:29
Ale kde beriete, že je ateista? Neviem to nájsť :)
8

6. Nadja 08.07.2018, 09:29

Ale kde beriete, že je ateista? Neviem to nájsť :)

08.07.2018, 09:52
To ja netuším odkiaľ to vyhrabal. Ja píšem v tom zmysle, že aj keby to ateista bol, tak nemá taký prípad zneužívať a urážať ním všetkých ateistov. A to píšem ako človek čo tvrdí, že bez Boha človek nemôže byť spravodlivý. Toto presvedčenie mi ale nedáva právo ľudí čo v Boha neveria urážať tak ako tamten "kresťan"...
9

8. Ludwig 08.07.2018, 09:52

To ja netuším odkiaľ to vyhrabal. Ja píšem v tom zmysle, že aj keby to ateista bol, tak nemá taký prípad zneužívať a urážať ním všetkých ateistov. A to píšem ako človek čo tvrdí, že bez Boha človek nemôže byť spravodlivý. Toto presvedčenie mi ale nedáva právo ľudí čo v Boha neveria urážať tak ako tamten "kresťan"...

08.07.2018, 09:59
Veď hej... ale vlastne si tým aj naznačil, že ani s Bohom nemusí byť spravodlivý :)
Pojem spravodlivosť sa ale utvárala v časoch, keď o Bohu ludia ani nechyrovali, ja zasa vidím veľkú nespravodlivosť Boha napr. vtedy pri potope sveta, keď pozabíjal všetko živé vrátane detí aj zvierat ... smutné.
10

9. Nadja 08.07.2018, 09:59

Veď hej... ale vlastne si tým aj naznačil, že ani s Bohom nemusí byť spravodlivý :) Pojem spravodlivosť sa ale utvárala v časoch, keď o Bohu ludia ani nechyrovali, ja zasa vidím veľkú nespravodlivosť Boha napr. vtedy pri potope sveta, keď pozabíjal všetko živé vrátane detí aj zvierat ... smutné.

08.07.2018, 10:04
Byť s Bohom (biblia napríklad používa slová "chodiť s Bohom) ale neznamená len veriť že Boh existuje. Jednak musí človek poznať pravého Boha a tiež plniť jeho vôlu, k tomu aby žil spravodlivo.
Boh poslal na ľudí potopu lebo "zmýšlanie ich srdca bolo zlé" a zem bola plná násilia a zkazenosti. Bol to zaslúžený trest. Ale to človek nedokáže prijať bez viery. Ako atesistka hodnotíš túto vec podla svojich meradiel spravodlivosti, a tie nemusia byť správne.
11

10. Ludwig 08.07.2018, 10:04

Byť s Bohom (biblia napríklad používa slová "chodiť s Bohom) ale neznamená len veriť že Boh existuje. Jednak musí človek poznať pravého Boha a tiež plniť jeho vôlu, k tomu aby žil spravodlivo. Boh poslal na ľudí potopu lebo "zmýšlanie ich srdca bolo zlé" a zem bola plná násilia a zkazenosti. Bol to zaslúžený trest. Ale to človek nedokáže prijať bez viery. Ako atesistka hodnotíš túto vec podla svojich meradiel spravodlivosti, a tie nemusia byť správne.

08.07.2018, 10:07
Ok, takže povedzme si, čo je spravodlivé: Potrestať vinníkov, alebo potrestať všetkých, aj nenarodené deti a zvieratká? Ty obhajuješ genocídu... tomuto fakt nerozumiem.
12

11. Nadja 08.07.2018, 10:07

Ok, takže povedzme si, čo je spravodlivé: Potrestať vinníkov, alebo potrestať všetkých, aj nenarodené deti a zvieratká? Ty obhajuješ genocídu... tomuto fakt nerozumiem.

08.07.2018, 10:09
Chvalabohu, že som ateistkou, a že mi nik nedokáže nahovoriť, že zabíjať deti je spravodlivé :)
13

11. Nadja 08.07.2018, 10:07

Ok, takže povedzme si, čo je spravodlivé: Potrestať vinníkov, alebo potrestať všetkých, aj nenarodené deti a zvieratká? Ty obhajuješ genocídu... tomuto fakt nerozumiem.

08.07.2018, 10:14
Deti vyrastajúca v takom prostredí by sa všetky stali takými istými násilníkmi akými boli ich rodičia. Boh dokáže vidieť do budúcnosti a vie aký človek vyrastie z dieťaťa. Čo ak by to boli všetko vrahovia, násilníci, smilníci? Ty vidíš deti čo eštenemali hriech, ale Boh v nich videl ľudí ktorými by sa nevyhnutne stali. Tak si to vysvetlujem ja.
16

13. Ludwig 08.07.2018, 10:14

Deti vyrastajúca v takom prostredí by sa všetky stali takými istými násilníkmi akými boli ich rodičia. Boh dokáže vidieť do budúcnosti a vie aký človek vyrastie z dieťaťa. Čo ak by to boli všetko vrahovia, násilníci, smilníci? Ty vidíš deti čo eštenemali hriech, ale Boh v nich videl ľudí ktorými by sa nevyhnutne stali. Tak si to vysvetlujem ja.

08.07.2018, 10:20
Takže podľa teba je spravodlivé trestať niekoho za to, čo neurobil?
Je štatisticky nemožné, aby všetci boli zlí. Neustále prebieha boj dobra so zlom, to dobre vieš aj sám zo svojej skúsenosti. Keby si si sa dozvedel, že tvoje dieťa určite zhreší, tak by si ho zabil? No pekne...
30

16. Nadja 08.07.2018, 10:20

Takže podľa teba je spravodlivé trestať niekoho za to, čo neurobil? Je štatisticky nemožné, aby všetci boli zlí. Neustále prebieha boj dobra so zlom, to dobre vieš aj sám zo svojej skúsenosti. Keby si si sa dozvedel, že tvoje dieťa určite zhreší, tak by si ho zabil? No pekne...

08.07.2018, 10:57
Ak si nedospela k poznaniu že Boh existuje a je spravodlivý, tak tieto veci nikdy neprijmeš. V podstate je jedno čo napíšem, argument ktorým budeš odporovať si vždy nájdeš. Napríklad taký, že je štatisticky nemožné aby boli všetci zlí. Ako to môžeš vedieť? Daj mi dôkaz že je to skutočne štatisticky nemožné. Prepáč, ale toto nepovažujem za pádny argument. Naviac, všetci zlí neboli. Noach predsa našiel milosť v Božích očiach, lebo to bol nábožný a spravodlivý muž. A s ním sa zachránilo aj jeho potomstvo.
A k tomu trestaniu toho čo človek ešte nespáchal. Predstav si hypotetickú situáciu. Máš schopnosť vidieť do budúcnosti, povedzme že pri stretnutí s ľuďmi by si dostávala zjavenia v ktorých by si videla ich budúce skutky a toľkokrát by sa ti potvrdila pravdivosť tých zjavení, žeby si o nich nemohla pochybovať. Proste by sa vždy splnili. A stretla by si človeka, pri ktorom by si videla že sa dopustí brutálnej vraždy. Akoby si sa pozerala na toho človeka? Dokázala by si sa naňho pozerať ako na nevinného, lebo sa ešte nedopustil zločinu, pričom vieš že sa ho určite dopustí? A bolo by nespravodlivé ak by sa povedzme uväznením toho človeka zabránilo jeho činu? Hoci ešte skôr než ho vykonal?
40

30. Ludwig 08.07.2018, 10:57

Ak si nedospela k poznaniu že Boh existuje a je spravodlivý, tak tieto veci nikdy neprijmeš. V podstate je jedno čo napíšem, argument ktorým budeš odporovať si vždy nájdeš. Napríklad taký, že je štatisticky nemožné aby boli všetci zlí. Ako to môžeš vedieť? Daj mi dôkaz že je to skutočne štatisticky nemožné. Prepáč, ale toto nepovažujem za pádny argument. Naviac, všetci zlí neboli. Noach predsa našiel milosť v Božích očiach, lebo to bol nábožný a spravodlivý muž. A s ním sa zachránilo aj jeho po...

08.07.2018, 11:15
Ten dôkaz je pomerne jednoduchý - ak neexistuje dobro, nemôže existovať ani zlo, je to duálny jav. Ak nevydýchneš, nemôžeš sa ani nadýchnuť :)
Podľa teba máme hodnotiť skutok podľa toho, kto ho vykonal. Takže vládca (král) ak popraví svojich poddaných, je to v poriadku, nech urobili čokolvek. Ja s tým nesúhlasím a hovorím, že skutok musíme posúdiť podla jeho podstaty, čím je prospešný pre komunitu. :)
43

40. Nadja 08.07.2018, 11:15

Ten dôkaz je pomerne jednoduchý - ak neexistuje dobro, nemôže existovať ani zlo, je to duálny jav. Ak nevydýchneš, nemôžeš sa ani nadýchnuť :) Podľa teba máme hodnotiť skutok podľa toho, kto ho vykonal. Takže vládca (král) ak popraví svojich poddaných, je to v poriadku, nech urobili čokolvek. Ja s tým nesúhlasím a hovorím, že skutok musíme posúdiť podla jeho podstaty, čím je prospešný pre komunitu. :)

08.07.2018, 11:23
Dobro predsa existovalo. Vo svete ho reprezentoval nábožný Noach. A azda svet pre veriaceho človeka predstavuje len zem? Veríme aj v nebeské kráľovstvo, kde vládne spravodlivý Boh a sú v ňom Boží synovia.
A kde som napísal že vládca môže popraviť svojich poddaných nech by urobili čokoľvek? To predsa z mojich slov nevyplýva. Len som podal vysvetlenie prečo mohli byť zahubené pri potope aj deti a predsa to nemôžeš označiť za neprávosť. Naviac, ja konanie Boha nepotrebujem hodnotiť a analyzovať. Ani netvrdím že moje vysvetlenie musí byť správne. Len som ti chcel ukázať, že sa dá na túto vec pozerať aj z iného uhlu pohladu, než len z tvojho.
45

43. Ludwig 08.07.2018, 11:23

Dobro predsa existovalo. Vo svete ho reprezentoval nábožný Noach. A azda svet pre veriaceho človeka predstavuje len zem? Veríme aj v nebeské kráľovstvo, kde vládne spravodlivý Boh a sú v ňom Boží synovia. A kde som napísal že vládca môže popraviť svojich poddaných nech by urobili čokoľvek? To predsa z mojich slov nevyplýva. Len som podal vysvetlenie prečo mohli byť zahubené pri potope aj deti a predsa to nemôžeš označiť za neprávosť. Naviac, ja konanie Boha nepotrebujem hodnotiť a analyzovať. An...

08.07.2018, 11:29
Je mi jasné, že nemôžeš veriť v Boha, ktorý takmer vyvraždil ľudstvo, to by tvoje svedomie protestovalo...
Lenže viem aj to, že človek, keď chce, vie ospravedlniť čokoľvek, a preto hladám všeobecnejšie vzorce, podľa ktorým by som vo svojej omylnosti mohla hodnotiť činy s minimalizovaním svojej zaujatosti, a práve vtedy mi vychádza, že pozabíjať (ktorýkoľvek) všetok ľud lubovoľnej krajiny okrem jednej jedinej rodiny je genocída, s tým nič nenarobím.
46

45. Nadja 08.07.2018, 11:29

Je mi jasné, že nemôžeš veriť v Boha, ktorý takmer vyvraždil ľudstvo, to by tvoje svedomie protestovalo... Lenže viem aj to, že človek, keď chce, vie ospravedlniť čokoľvek, a preto hladám všeobecnejšie vzorce, podľa ktorým by som vo svojej omylnosti mohla hodnotiť činy s minimalizovaním svojej zaujatosti, a práve vtedy mi vychádza, že pozabíjať (ktorýkoľvek) všetok ľud lubovoľnej krajiny okrem jednej jedinej rodiny je genocída, s tým nič nenarobím.

08.07.2018, 11:32
Skús mi ale odpovedať na to čo som sa a pýtal v 30. Pozerala by si sa na človeka, o ktorom s istotou vieš že spácha strašný zločin, ako na nevinného?
47

46. Ludwig 08.07.2018, 11:32

Skús mi ale odpovedať na to čo som sa a pýtal v 30. Pozerala by si sa na človeka, o ktorom s istotou vieš že spácha strašný zločin, ako na nevinného?

08.07.2018, 11:44
Ano, ved nič zlé nespáchal, ale urobila by som všetko pre to, aby ten zločin nespáchal... nemyslím tým, že by som ho zabila, veď to je sám o sebe strašný zločin, ale byť všemocná, tak ho zmením... :)
49

47. Nadja 08.07.2018, 11:44

Ano, ved nič zlé nespáchal, ale urobila by som všetko pre to, aby ten zločin nespáchal... nemyslím tým, že by som ho zabila, veď to je sám o sebe strašný zločin, ale byť všemocná, tak ho zmením... :)

08.07.2018, 11:52
No neviem Nadji. Dosť pochybujem žeby to neovplyvnilo tvoj postoj k tomu človeku, ak by si vedela čo spácha. Skús sa do toho vžiť.
Boh chce aby mu ľudia slúžili z lásky, a preto konali dobro. Nezasahuje takým spôsobom, že človeka, ktorý chce stoj čo stoj konať zlo, proti jeho vôli "urobí" dobrým. To by bytosti čo stvoril prestali byť bytosťami slobodnými...
56

49. Ludwig 08.07.2018, 11:52

No neviem Nadji. Dosť pochybujem žeby to neovplyvnilo tvoj postoj k tomu človeku, ak by si vedela čo spácha. Skús sa do toho vžiť. Boh chce aby mu ľudia slúžili z lásky, a preto konali dobro. Nezasahuje takým spôsobom, že človeka, ktorý chce stoj čo stoj konať zlo, proti jeho vôli "urobí" dobrým. To by bytosti čo stvoril prestali byť bytosťami slobodnými...

08.07.2018, 12:32
No hej, on ho radšej zabije, inak sa nechce miešať do toho čo spraví... :)
Chápeš, ako to ja vidím? :) Proti jeho vôli ho nespraví dobrým, ale v pohode ho proti jeho vôli zabije...
85

56. Nadja 08.07.2018, 12:32

No hej, on ho radšej zabije, inak sa nechce miešať do toho čo spraví... :) Chápeš, ako to ja vidím? :) Proti jeho vôli ho nespraví dobrým, ale v pohode ho proti jeho vôli zabije...

09.07.2018, 08:27
56. Posudzuješ veci len svojím ľudským pohladom. Prečo si myslíš, že človek môže objektívne posúdiť takéto hlboké veci? To všetko je niečo čo nás prevyšuje a čomu nemôžeme skutočne rozumieť. Predstav si napríklad indiána z nejakého primitívneho kmeňa žijúceho v pralesoch, ktorý nevie čo je to operácia. Povedzme, že sa jedného dňa pre vážne zdravotné problémy dostane k lekárovi, čo ordinuje v nejakej chudobnej, zaostalej dedine, a ten ho bude nútený operovať, inak zomrie. Nebude ho však môcť uspať ani mu podať lokálne anestetikum, lebo mu ho jednoducho nedodali. Ani nepozná reč toho indiána, takže mu nemôže vysvetliť čo bude robiť. Proste ho len prikáže chytiť a začne ho rezať. Ako sa bude ten indián pozerať na toho lekára? Pre nedostatok poznania bude ten lekár preňho, v okamžiku čo ho začne rezať, obyčajný krutý sadista ktorý mu ubližuje. Bude však jeho pohlad na lekára zodpovedať pravde? Nie, ten koho považuje za sadistu je v skutočnosti človek snažiaci sa mu zachrániť život a keď operácia úspešne dopadne, tak mu ho aj zachráni. Tak je to aj s nami. Podobáme sa svojimi vedomosťami tomu indiánovi a preto nemôžeme posúdiť mnohé veci objektívne. Nesnaž sa pochopiť prečo Boh zatopil aj deti v zlom, skazenom svete. Radšej hľaď na Božie dielo a spoznávaj v ňom neskonalú múdrosť a vznešenosť Stvoriteľa. To by ťa malo viesť k poznaniu že Boh nemôže byť zlý, a v tejto viere potom dokážeš prijať každé Božie rozhodnutie za správne, hoci ho nepochopíš.
27

13. Ludwig 08.07.2018, 10:14

Deti vyrastajúca v takom prostredí by sa všetky stali takými istými násilníkmi akými boli ich rodičia. Boh dokáže vidieť do budúcnosti a vie aký človek vyrastie z dieťaťa. Čo ak by to boli všetko vrahovia, násilníci, smilníci? Ty vidíš deti čo eštenemali hriech, ale Boh v nich videl ľudí ktorými by sa nevyhnutne stali. Tak si to vysvetlujem ja.

08.07.2018, 10:50
13/Je opovážlivé hodnotiť Boha.
Potom by tá istá pohnútka zabíjať deti zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo z morálne dekadentného prostredia musela platiť aj teraz.

Lenže tak to nie je. Svedomie je kontrolná funkcia výstupov nášho konania aj myslenia a časom človek páchajúci zlo v zmysle prirodzenej morálky - ak nie patologicky duševne chorý - prehodnotí svoje správanie.

Medzi ateistami však sledujeme opačné trendy - napr. nadšenie pre zabíjanie downíkov alebo niektorými ateistami pretláčaná agenda nútených strerilizácií cigániek alebo ľudí dlhodobo nezamestaných. A nebuďte prekvapený - reč je o našej vlasti, našich spoluobčanoch a našich multimilionároch (prinajmenšom v pôvodnej mene skk) na významných postoch a významnými politickými ambíciami.

Aby to nezaniklo - Ide o návrhy na nútené sterilizácie na Slovensku už v paragrafovom znení na Slovensku.

Poprosím čitateľov, kde proti tomuto protestovali tzv. sekulárni humanisti, Liga proti rasizmu, prezident, tretí sektor, Spoločnosť Promethesu - pomôžte mi, ak sa mýlim a prehliadol som ich protest
31

27. TvojOponent 08.07.2018, 10:50

13/Je opovážlivé hodnotiť Boha. Potom by tá istá pohnútka zabíjať deti zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo z morálne dekadentného prostredia musela platiť aj teraz. Lenže tak to nie je. Svedomie je kontrolná funkcia výstupov nášho konania aj myslenia a časom človek páchajúci zlo v zmysle prirodzenej morálky - ak nie patologicky duševne chorý - prehodnotí svoje správanie. Medzi ateistami však sledujeme opačné trendy - napr. nadšenie pre zabíjanie downíkov alebo niektorými ateistami pret...

08.07.2018, 10:59
Ja nehodnotím Boha. Len nepripúšťam tvrdenie, že zabíjal nevinné deti. Odpusť že sa snažím Boha hájiť proti takémuto tvrdeniu...Si ty teda veriaci...
33

27. TvojOponent 08.07.2018, 10:50

13/Je opovážlivé hodnotiť Boha. Potom by tá istá pohnútka zabíjať deti zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo z morálne dekadentného prostredia musela platiť aj teraz. Lenže tak to nie je. Svedomie je kontrolná funkcia výstupov nášho konania aj myslenia a časom človek páchajúci zlo v zmysle prirodzenej morálky - ak nie patologicky duševne chorý - prehodnotí svoje správanie. Medzi ateistami však sledujeme opačné trendy - napr. nadšenie pre zabíjanie downíkov alebo niektorými ateistami pret...

08.07.2018, 11:01
Alebo ty pripúšťaš že tie deti boli nevinné. Potom neboli boli zahubené nespravodlivo? A to nie je opovážlivosť toto tvrdiť o Bohu?
50

33. Ludwig 08.07.2018, 11:01

Alebo ty pripúšťaš že tie deti boli nevinné. Potom neboli boli zahubené nespravodlivo? A to nie je opovážlivosť toto tvrdiť o Bohu?

08.07.2018, 11:54
Záleží od tej definície morálky.
Boh má právo zabíjať tých, ktorých naše ponímanie morálky označuje za nevinných.
Vari zabíjanie prvorodených bola aktom sekulárnej spravodlivosti?
Aj nespravodlivá smrť má svoje hlbšie príčiny. Ale touto cestou tu, v tejto téme, nechcem ísť.
consents: Ludwig
52

50. TvojOponent 08.07.2018, 11:54

Záleží od tej definície morálky. Boh má právo zabíjať tých, ktorých naše ponímanie morálky označuje za nevinných. Vari zabíjanie prvorodených bola aktom sekulárnej spravodlivosti? Aj nespravodlivá smrť má svoje hlbšie príčiny. Ale touto cestou tu, v tejto téme, nechcem ísť.

08.07.2018, 12:10
Áno, súhlasím s tým ako si to napísal. To svoje vysvetlenie naozaj nechcem vydávať za istú pravdu, len za možnosť. Boha nemôžeme hodnotiť našimi kritériami spravodlivosti. Môžeme Ho však spoznávať natoľko, aby sme dospelu k poznaniu, že je Dokonalým a Jeho rozhodnutia sú tedavždy správne, aj keď ich význam vo svojej malosti nemôžeme častokrát pochopiť.
consents: TvojOponent
55

50. TvojOponent 08.07.2018, 11:54

Záleží od tej definície morálky. Boh má právo zabíjať tých, ktorých naše ponímanie morálky označuje za nevinných. Vari zabíjanie prvorodených bola aktom sekulárnej spravodlivosti? Aj nespravodlivá smrť má svoje hlbšie príčiny. Ale touto cestou tu, v tejto téme, nechcem ísť.

08.07.2018, 12:21
Ináč podobná otázka morálky je aj v prípade človeka, ktorý "letí" cestičkou 90km/h rýchlosťou a zabije pri tom tisíce nevinných chrobáčikov

Možno pre prípadného BOHA sme my takí chrobáčikovia len
53

10. Ludwig 08.07.2018, 10:04

Byť s Bohom (biblia napríklad používa slová "chodiť s Bohom) ale neznamená len veriť že Boh existuje. Jednak musí človek poznať pravého Boha a tiež plniť jeho vôlu, k tomu aby žil spravodlivo. Boh poslal na ľudí potopu lebo "zmýšlanie ich srdca bolo zlé" a zem bola plná násilia a zkazenosti. Bol to zaslúžený trest. Ale to človek nedokáže prijať bez viery. Ako atesistka hodnotíš túto vec podla svojich meradiel spravodlivosti, a tie nemusia byť správne.

08.07.2018, 12:20
Antickí Gréci nechodili s bohom, v ktorého ty veríš. A predsa neboli ateisti. Katolík Tvojoponent neovláda logiku, preto píše také hlúposti. Len drzosť a nadradenosť vašej náboženskej viery vám umožňuje namýšľať si, že práve vy veríte v toho pravého boha. Otázka je, či ty veríš v toho istého boha ako katolík Tvojoponent alebo jeho vzor Adolf Hitler.
62

53. Lemmy 08.07.2018, 12:20

Antickí Gréci nechodili s bohom, v ktorého ty veríš. A predsa neboli ateisti. Katolík Tvojoponent neovláda logiku, preto píše také hlúposti. Len drzosť a nadradenosť vašej náboženskej viery vám umožňuje namýšľať si, že práve vy veríte v toho pravého boha. Otázka je, či ty veríš v toho istého boha ako katolík Tvojoponent alebo jeho vzor Adolf Hitler.

08.07.2018, 13:28
53/
Katolík Tvojoponent neovláda logiku
Zaiste toto platí vtedy, ak sa zhodneme na tvrdení, že len Lemmy ovláda logiku :)

jeho vzor Adolf Hitler
Keby si sa spýtal, prečo mám v hlavičke blogu Neznaboh podobizeň Hitlera na ľavej strane a na pravej sochu muža s lebkou na rukách, vyhol by si sa nepravdivému osočeniu, že mojim vzorom je Hitler. Ty ale logiku "ovládaš" a dobre vieš, že ak nevieš Oponenta presvedčiť, môžeš ho aspoň pošpiniť. Veď takéto plytké pošpinenie zaberie na ľudí plytkého uvažovania.
Je to Tvoj výrok, Tvoje postoje a Tvoje myšlienky a tie charakterizujú Teba. Mohol si sa spýtať priamo na stránkach blogu Neznaboh. Nie je tam cenzúra. Mne ak nie je niečo jasné, na diskusnom fóre humanistov sa nemám problém spýtať - mám tam stovky príspevkov a Ty u mňa na Neznabohu ani (tuším) jeden. Kto sa nepýta, ten sa nedozvie.
Nečuduj sa ale potom tomu, že Tvojmu tvdeniu o logike neverí ani tím rozhodujúci o udelení titulu Humanista roka. Mopslíkom sa totiž dávajú len granule, nie tituly
66

62. TvojOponent 08.07.2018, 13:28

53/ Katolík Tvojoponent neovláda logiku Zaiste toto platí vtedy, ak sa zhodneme na tvrdení, že len Lemmy ovláda logiku :) jeho vzor Adolf Hitler Keby si sa spýtal, prečo mám v hlavičke blogu Neznaboh podobizeň Hitlera na ľavej strane a na pravej sochu muža s lebkou na rukách, vyhol by si sa nepravdivému osočeniu, že mojim vzorom je Hitler. Ty ale logiku "ovládaš" a dobre vieš, že ak nevieš Oponenta presvedčiť, môžeš ho aspoň pošpiniť. Veď takéto plytké pošpinenie zaberie na ľudí plytkého u...

08.07.2018, 14:47
Táraš. Ja nie som ako ty, čo sa snažíš vyrovnať svojmu Hitlerovi. Netvrdím, že som neomylný. Iste, aj mne sa stane, že sa pomýlim, že napíšem nelogickú vetu. A? Rozdiel medzi spočíva v tom, že to nezneužívam chrapúnsky ako ty. Napríklad použitím slova mopslík. Vážne, neviem, komu robíš mopslíka, ale zdá sa, že je s tebou spokojný majiteľ. Teda pastier, ako ty vravíš svojmu predstavenému. Len sa predstavuj ďalej, ukazuj svoje katolícke, kresťanské bezcharakterné vlastnosti.
69

66. Lemmy 08.07.2018, 14:47

Táraš. Ja nie som ako ty, čo sa snažíš vyrovnať svojmu Hitlerovi. Netvrdím, že som neomylný. Iste, aj mne sa stane, že sa pomýlim, že napíšem nelogickú vetu. A? Rozdiel medzi spočíva v tom, že to nezneužívam chrapúnsky ako ty. Napríklad použitím slova mopslík. Vážne, neviem, komu robíš mopslíka, ale zdá sa, že je s tebou spokojný majiteľ. Teda pastier, ako ty vravíš svojmu predstavenému. Len sa predstavuj ďalej, ukazuj svoje katolícke, kresťanské bezcharakterné vlastnosti.

08.07.2018, 16:01
66/ Len si nepolám pršteky na klávesnici, než tie jedy napíšeš na monitor :-)
link
71

66. Lemmy 08.07.2018, 14:47

Táraš. Ja nie som ako ty, čo sa snažíš vyrovnať svojmu Hitlerovi. Netvrdím, že som neomylný. Iste, aj mne sa stane, že sa pomýlim, že napíšem nelogickú vetu. A? Rozdiel medzi spočíva v tom, že to nezneužívam chrapúnsky ako ty. Napríklad použitím slova mopslík. Vážne, neviem, komu robíš mopslíka, ale zdá sa, že je s tebou spokojný majiteľ. Teda pastier, ako ty vravíš svojmu predstavenému. Len sa predstavuj ďalej, ukazuj svoje katolícke, kresťanské bezcharakterné vlastnosti.

08.07.2018, 16:04
Lemmy, skutočný kresťan katolík, by takto nereagoval

Poznám ich pár a sú to milí a ústretoví ľudia

Toto bude nejaký vlčko tlčko prezlečený v ovčom rúchu
76

71. EnaXnaY 08.07.2018, 16:04

Lemmy, skutočný kresťan katolík, by takto nereagoval Poznám ich pár a sú to milí a ústretoví ľudia Toto bude nejaký vlčko tlčko prezlečený v ovčom rúchu

08.07.2018, 16:09
No vidíš, Lemmy, aj on pozná len samých a ústretových kresťanov.
78

76. TvojOponent 08.07.2018, 16:09

No vidíš, Lemmy, aj on pozná len samých a ústretových kresťanov.

08.07.2018, 16:12
A preto som precitlivelý na tých, ktorí sa na nich len hrajú
80

71. EnaXnaY 08.07.2018, 16:04

Lemmy, skutočný kresťan katolík, by takto nereagoval Poznám ich pár a sú to milí a ústretoví ľudia Toto bude nejaký vlčko tlčko prezlečený v ovčom rúchu

08.07.2018, 20:43
Na Slovensku sa ku katolíkom hlási 62 % občanov. Najhoršie pre katolíka Tvojoponenta je, že ho netrápi 90 % z tých 62 % katolíkov, že sú to podľa jeho názoru ateisti. On radšej zapára do slušných občanov, ktorých je menej (do humanistov). Na číslach nezáleží v presnosti, ale je z toho vidno, aký je katolík pokrytec. Mal by najprv vykonať upratovanie vo vlastnom košiari. Katolík tára hneď v úvode: pohan-kuchár urobil výnosný kšeft. Pohan je kresťanský výraz pre nekresťanov, a to môže byť aj budhista, moslim… Akonáhle nejaký katolík spácha zločin, katolík ho hneď vyjme z množiny kresťanov, a snaží sa z neho vyfabrikovať ateistu!!! Jemu náboženská ideológia, ktorej verí, veľmi ublížili, pokiaľ ide o niečo, čoho možno v mozgu má príliš málo.
84

53. Lemmy 08.07.2018, 12:20

Antickí Gréci nechodili s bohom, v ktorého ty veríš. A predsa neboli ateisti. Katolík Tvojoponent neovláda logiku, preto píše také hlúposti. Len drzosť a nadradenosť vašej náboženskej viery vám umožňuje namýšľať si, že práve vy veríte v toho pravého boha. Otázka je, či ty veríš v toho istého boha ako katolík Tvojoponent alebo jeho vzor Adolf Hitler.

09.07.2018, 05:47
53. Lemmy, trošku sa zamysli nad tým čo si napísal. Čo je na tom drzé a nadradené, ak si myslíme, že veríme v pravého Boha? Môžeme azda veriť v Boha o ktorom by sme si mysleli že nie je pravý, že je len ľudským výmyslom? Môže mať vôbec niekto takú vieru? A k čomu by taká viera bola?
Pokial ide o tú otázku, myslím si, že neverím v toho istého Boha ako Tvojoponent, ak mám byť úprimný. Ale neviem prečo ti na tom záleží.
86

84. Ludwig 09.07.2018, 05:47

53. Lemmy, trošku sa zamysli nad tým čo si napísal. Čo je na tom drzé a nadradené, ak si myslíme, že veríme v pravého Boha? Môžeme azda veriť v Boha o ktorom by sme si mysleli že nie je pravý, že je len ľudským výmyslom? Môže mať vôbec niekto takú vieru? A k čomu by taká viera bola? Pokial ide o tú otázku, myslím si, že neverím v toho istého Boha ako Tvojoponent, ak mám byť úprimný. Ale neviem prečo ti na tom záleží.

09.07.2018, 10:12
Ludwig, veľmi na tom záleží, lebo je to o logike. Ak ty veríš v pravého boha [1], aj katolík verí v pravého boha [2], potom keby ste mali obaja pravdu (ty neveríš v toho istého boha ako katolík), jeden z vás logicky verí v nepravého boha. Presnejšie, jeden z vás sa mýli. A nakoľko takých ľudí, ako ste vy dvaja, sú milióny, potom je logicky isté, že sa milióny ľudí mýli. Ty veríš rovnako ako verí katolík, ako verí moslim, ako verí veriaci v bohyňu Afroditu alebo boha Jupitera. Ste na tom rovnako, len veríte. Akurát sa v tej vašej viere mýlite. Rozumiem tomu, že ty nejakému bludu pevne veríš. Inak by tvoja viera v tvojej psychike spôsobovala ťažkosti. Ty si skalopevne presvedčený o tom, že nejaký výmysel je pravdivý. Ale nie je!!! Len sa ti podarilo takto nastaviť svoj mozog, aby si to takto predstavoval.
88

86. Lemmy 09.07.2018, 10:12

Ludwig, veľmi na tom záleží, lebo je to o logike. Ak ty veríš v pravého boha [1], aj katolík verí v pravého boha [2], potom keby ste mali obaja pravdu (ty neveríš v toho istého boha ako katolík), jeden z vás logicky verí v nepravého boha. Presnejšie, jeden z vás sa mýli. A nakoľko takých ľudí, ako ste vy dvaja, sú milióny, potom je logicky isté, že sa milióny ľudí mýli. Ty veríš rovnako ako verí katolík, ako verí moslim, ako verí veriaci v bohyňu Afroditu alebo boha Jupitera. Ste na tom rovnako,...

09.07.2018, 11:13
Ale veď dobre, ja nepopieram že dvaja veriaci môžu veriť v dvoch rozdielnych bohov, alebo snáď lepšie povedané dvom rozdielnym predstavám o Bohu. Avšak pravdu môže mať len jeden alebo žiaden, obaja nie.
Nevieš či verím bludu. Môžeš len povedať, že nezdielaš moju vieru, nie že je to blud. Na to nemáš žiadne dôkazy, ktoré vy ateisti tak radi žiadate...
89

88. Ludwig 09.07.2018, 11:13

Ale veď dobre, ja nepopieram že dvaja veriaci môžu veriť v dvoch rozdielnych bohov, alebo snáď lepšie povedané dvom rozdielnym predstavám o Bohu. Avšak pravdu môže mať len jeden alebo žiaden, obaja nie. Nevieš či verím bludu. Môžeš len povedať, že nezdielaš moju vieru, nie že je to blud. Na to nemáš žiadne dôkazy, ktoré vy ateisti tak radi žiadate...

09.07.2018, 12:19
Mňa však nezaujíma, či veríš bludu, či to blud je, len som logicky poukázal na vaše rozdiely. Áno, pravdu môže mať jeden z vás, alebo nikto (z vás). Obaja nemôže mať určite logicky pravdu.
90

89. Lemmy 09.07.2018, 12:19

Mňa však nezaujíma, či veríš bludu, či to blud je, len som logicky poukázal na vaše rozdiely. Áno, pravdu môže mať jeden z vás, alebo nikto (z vás). Obaja nemôže mať určite logicky pravdu.

09.07.2018, 15:17
V závere si písal niečo iné...
Inak máš pravdu, obaja pravdu mať nemôžeme, ak sú medzi našimi vierovyznaniami zásadné a nezmieriteľné rozpory.
91

90. Ludwig 09.07.2018, 15:17

V závere si písal niečo iné... Inak máš pravdu, obaja pravdu mať nemôžeme, ak sú medzi našimi vierovyznaniami zásadné a nezmieriteľné rozpory.

09.07.2018, 19:33
Čo som písal v závere? Možno preto, lebo si myslím, že si maximálne nechápavý. Keď aspoň jeden z vás sa mýli o pravom bohu, nenapadlo ťa, že sa môžeš aj ty mýliť? Zbytočne sa obhajuješ, pretože nemôžeš mať pravdu. Nejde o nezmieriteľné rozpory, ale o logiku, že sa zdá, že sa obaja mýlite v tom, že si myslíte, že veríte v pravého boha.
92

91. Lemmy 09.07.2018, 19:33

Čo som písal v závere? Možno preto, lebo si myslím, že si maximálne nechápavý. Keď aspoň jeden z vás sa mýli o pravom bohu, nenapadlo ťa, že sa môžeš aj ty mýliť? Zbytočne sa obhajuješ, pretože nemôžeš mať pravdu. Nejde o nezmieriteľné rozpory, ale o logiku, že sa zdá, že sa obaja mýlite v tom, že si myslíte, že veríte v pravého boha.

09.07.2018, 20:15
Prečo by som nemohol mať pravdu? Lebo ty si povedal, velký Lemmy?
Môžem pripustiť že niektoré veci o Bohu som nepochopil z Písma správne, ale v základných veciach mám istotu. Podotýkam, že v týchto základných veciach (že existuje jeden Boh čo stvoril svet a že je dokonalou bytosťou) sa zhodnem s každým monoteistom. Takže tu nemôžeš argumentovať tým, že ak mám s inými veriacimi rozpory, tak sa môžem vo všetkom mýliť. Naše rozpory sa vôbec netýkajú existencie Boha, Jeho dobroty, toho že odmeňuje spravodlivých ľudí čo ho hĺadajú, že je sudcom, čo bude súdiť celý svet, že daruje večný život svojím služobníkom. V tomto sa zhodnem tak s katolíkom, ako aj so židom či moslimom.
93

92. Ludwig 09.07.2018, 20:15

Prečo by som nemohol mať pravdu? Lebo ty si povedal, velký Lemmy? Môžem pripustiť že niektoré veci o Bohu som nepochopil z Písma správne, ale v základných veciach mám istotu. Podotýkam, že v týchto základných veciach (že existuje jeden Boh čo stvoril svet a že je dokonalou bytosťou) sa zhodnem s každým monoteistom. Takže tu nemôžeš argumentovať tým, že ak mám s inými veriacimi rozpory, tak sa môžem vo všetkom mýliť. Naše rozpory sa vôbec netýkajú existencie Boha, Jeho dobroty, toho že odmeňuje s...

09.07.2018, 20:17
Robíš zo seba idiota slovom "veľký". Som taký veľký ako ty. Akurát navyše premýšľam. Mohol by si mať pravdu, keby si ju vedel dokázať.
95

93. Lemmy 09.07.2018, 20:17

Robíš zo seba idiota slovom "veľký". Som taký veľký ako ty. Akurát navyše premýšľam. Mohol by si mať pravdu, keby si ju vedel dokázať.

09.07.2018, 20:18
Ty svoju pravdu tiež nevieš dokázať. Takže premýšľaš rovnako ako ja a si rovnako v blude ako ja...Ty dôkaz...
98

95. Ludwig 09.07.2018, 20:18

Ty svoju pravdu tiež nevieš dokázať. Takže premýšľaš rovnako ako ja a si rovnako v blude ako ja...Ty dôkaz...

09.07.2018, 20:21
Akú ja mám mať pravdu? Veď bremeno dôkazu leží na tebe, na katolíkovi, vy hovoríte, že veríte v pravého boha, pritom priznávaš, že veríš v iného boha ako on, a tak ďalej. Môj postoj k vám je východzí, ja nemám čo dokazovať.
101

98. Lemmy 09.07.2018, 20:21

Akú ja mám mať pravdu? Veď bremeno dôkazu leží na tebe, na katolíkovi, vy hovoríte, že veríte v pravého boha, pritom priznávaš, že veríš v iného boha ako on, a tak ďalej. Môj postoj k vám je východzí, ja nemám čo dokazovať.

09.07.2018, 20:22
Keď nazveš moje presvedčenie bludom, mal by si dokázať že je bludom...
97

93. Lemmy 09.07.2018, 20:17

Robíš zo seba idiota slovom "veľký". Som taký veľký ako ty. Akurát navyše premýšľam. Mohol by si mať pravdu, keby si ju vedel dokázať.

09.07.2018, 20:20
A správaš sa ako by si bol niekým Velkým. Hneď všetko rozsúdiš, všetko vieš, aj do mňa dokonale vidíš...Ako ťa mám teda nazvať?
99

97. Ludwig 09.07.2018, 20:20

A správaš sa ako by si bol niekým Velkým. Hneď všetko rozsúdiš, všetko vieš, aj do mňa dokonale vidíš...Ako ťa mám teda nazvať?

09.07.2018, 20:21
Lebo na rozdiel od teba myslím. Stačí, ak ma nazveš premýšľajúcim.
102

99. Lemmy 09.07.2018, 20:21

Lebo na rozdiel od teba myslím. Stačí, ak ma nazveš premýšľajúcim.

09.07.2018, 20:25
A ja nepremýšľam? Prečo, lebo som uveril "rozprávke" o Stvoriteľovi, zatiaľ čo ty veríš rozprávke o samosato urobilo svet? To z teba robí mysliaceho človeka a zo mňa hlupáka čo slepo verí dogmám? Zaujímavé...
104

102. Ludwig 09.07.2018, 20:25

A ja nepremýšľam? Prečo, lebo som uveril "rozprávke" o Stvoriteľovi, zatiaľ čo ty veríš rozprávke o samosato urobilo svet? To z teba robí mysliaceho človeka a zo mňa hlupáka čo slepo verí dogmám? Zaujímavé...

09.07.2018, 20:26
Ludwig: zatiaľ čo ty veríš rozprávke o samosato urobilo svet?

Tak ja tomu neverím.
106

104. Lemmy 09.07.2018, 20:26

Ludwig: zatiaľ čo ty veríš rozprávke o samosato urobilo svet? Tak ja tomu neverím.

09.07.2018, 20:28
Nie? Ty nie si evolucionista? Tak čo potom? Prívrženec nejakého smeru čo ešte nepoznám?
109

106. Ludwig 09.07.2018, 20:28

Nie? Ty nie si evolucionista? Tak čo potom? Prívrženec nejakého smeru čo ešte nepoznám?

09.07.2018, 20:51
Evolúcia sa týka vývoja živočíchov na Zemi, a tam je toľko dôkazov, že dnes sa už neuvažuje o tom, či je evolúcia, ale len o detailoch, lebo nie všetko o evolúcii vieme dnes spoľahlivo vysvetliť.
111

109. Lemmy 09.07.2018, 20:51

Evolúcia sa týka vývoja živočíchov na Zemi, a tam je toľko dôkazov, že dnes sa už neuvažuje o tom, či je evolúcia, ale len o detailoch, lebo nie všetko o evolúcii vieme dnes spoľahlivo vysvetliť.

09.07.2018, 20:54
Nežartuj...
113

111. Ludwig 09.07.2018, 20:54

Nežartuj...

09.07.2018, 20:56
Tak to nie je vôbec žart. Z čoho sa chceš posmievať? Vzdelávaj sa:
link
120

113. Lemmy 09.07.2018, 20:56

Tak to nie je vôbec žart. Z čoho sa chceš posmievať? Vzdelávaj sa: http://www.humanisti.sk/view.php?cisloclanku=2007070008

09.07.2018, 21:08
Vždy ma dokáže pobaviť, ako páni vedci nevedia nájsť lieky na to čo majú rovno pod nosom, ale s istotou vedia čo sa presne dialo pred miliardami rokov. Podobajú sa lekárovi čo vykrikuje že vie vyliečiť aj najťažšie choroby, a pritom mu tečie z nosa a zjavne nedokáže vyliečiť ani vlastnú nádchu... Veril by si takému lekárovi?
107

104. Lemmy 09.07.2018, 20:26

Ludwig: zatiaľ čo ty veríš rozprávke o samosato urobilo svet? Tak ja tomu neverím.

09.07.2018, 20:32
Inak, ak nepripúšťaš že na vzniku sveta sa podielala inteligencia, potom automaticky veríš v samosato. Hovoriť si môžeš čo chceš. Tu sú len dve altenatívy...
108

107. Ludwig 09.07.2018, 20:32

Inak, ak nepripúšťaš že na vzniku sveta sa podielala inteligencia, potom automaticky veríš v samosato. Hovoriť si môžeš čo chceš. Tu sú len dve altenatívy...

09.07.2018, 20:50
Napísal si hlúposť, že sú len 2 alternatívy. Ide o to, že o tretej, 4., 5., nič nevieš, preto považuješ svoj názor za správny. Neuvažuješ, že sa môžeš mýliť. Veriť v samosato je rovnako detinské ako veriť v inteligenciu pri vzniku vesmíru. Dávam na tretiu, ďalšiu možnosť. Myslím si, že dnes máme málo informácií a poznatkov, aby sme vedeli posúdiť, ako to s vesmírom naozaj je. Tým sa od teba odlišujem. Ty potrebuješ k životu okamžitú odpoveď, čiže príbeh, rozprávku. Ja som zdržanlivý, a nehanbím sa za odpoveď: Neviem.
110

108. Lemmy 09.07.2018, 20:50

Napísal si hlúposť, že sú len 2 alternatívy. Ide o to, že o tretej, 4., 5., nič nevieš, preto považuješ svoj názor za správny. Neuvažuješ, že sa môžeš mýliť. Veriť v samosato je rovnako detinské ako veriť v inteligenciu pri vzniku vesmíru. Dávam na tretiu, ďalšiu možnosť. Myslím si, že dnes máme málo informácií a poznatkov, aby sme vedeli posúdiť, ako to s vesmírom naozaj je. Tým sa od teba odlišujem. Ty potrebuješ k životu okamžitú odpoveď, čiže príbeh, rozprávku. Ja som zdržanlivý, a nehanbím ...

09.07.2018, 20:54
To predsa nie je žiadna tretia aleternatíva, povedať neviem. A vôbec sa nedržíš toho čo teraz píšeš. Pretože v tom prípade by si existenciu Boha a Stvoriteľa aspoň pripúšťal. Potom by si tu však nepísal tie svoje žlčovité antiteistické príspevky...
114

110. Ludwig 09.07.2018, 20:54

To predsa nie je žiadna tretia aleternatíva, povedať neviem. A vôbec sa nedržíš toho čo teraz píšeš. Pretože v tom prípade by si existenciu Boha a Stvoriteľa aspoň pripúšťal. Potom by si tu však nepísal tie svoje žlčovité antiteistické príspevky...

09.07.2018, 20:56
Je! Neviem, znamená, že odpoveď môže byť úplne iná, než máš ty dnes vo svojom mozgu.
116

114. Lemmy 09.07.2018, 20:56

Je! Neviem, znamená, že odpoveď môže byť úplne iná, než máš ty dnes vo svojom mozgu.

09.07.2018, 20:58
Ako príklad ti dám, že na gravitácii nie je nič inteligentné. Ona je, ale ona nemyslí. To len náš ľudský jazyk dokáže takto postaviť vetu, že sa môžeme o gravitácii baviť.
118

114. Lemmy 09.07.2018, 20:56

Je! Neviem, znamená, že odpoveď môže byť úplne iná, než máš ty dnes vo svojom mozgu.

09.07.2018, 21:00
Môže byť iná, ale môže byť aj rovnaká akú mám v mojom mozgu...To už však nepripúšťaš. Takže tá tvoja póza o objektivite je na smiech, keď človek vidí ako soptíš na veriacich...Kto nevie, pripustil by že môžu mať pravdu. To ty nedokážeš. Čiže v skutočnosti máš asi v tejto veci jasno...
94

91. Lemmy 09.07.2018, 19:33

Čo som písal v závere? Možno preto, lebo si myslím, že si maximálne nechápavý. Keď aspoň jeden z vás sa mýli o pravom bohu, nenapadlo ťa, že sa môžeš aj ty mýliť? Zbytočne sa obhajuješ, pretože nemôžeš mať pravdu. Nejde o nezmieriteľné rozpory, ale o logiku, že sa zdá, že sa obaja mýlite v tom, že si myslíte, že veríte v pravého boha.

09.07.2018, 20:17
V závere si písal že verím bludu, že môj výmysel nie je pravdivý, a potom napíšeš že ťa nezaujíma či verím bludu a či to blud je. Skús trošku krotiť ten svoj horlivý antiteizmus pri písaní príspevkov. Možno sa viac sústredíš na to čo píšeš...
96

94. Ludwig 09.07.2018, 20:17

V závere si písal že verím bludu, že môj výmysel nie je pravdivý, a potom napíšeš že ťa nezaujíma či verím bludu a či to blud je. Skús trošku krotiť ten svoj horlivý antiteizmus pri písaní príspevkov. Možno sa viac sústredíš na to čo píšeš...

09.07.2018, 20:19
To sú vysvetľujúce vety, doplnky, lebo vidím, že nechápeš základ, keď katolík verí v pravého boha, tak ty veríš bludu.
100

96. Lemmy 09.07.2018, 20:19

To sú vysvetľujúce vety, doplnky, lebo vidím, že nechápeš základ, keď katolík verí v pravého boha, tak ty veríš bludu.

09.07.2018, 20:22
Áno, súhlasím. Ak katolík verí v pravého Boha, potom sa mýlim ja. Ale nemýlim sa automaticky vo všetkom čo si myslim o Bohu, pretože v mnohých veciach sa zhodnem aj s tým katolíkom...
103

100. Ludwig 09.07.2018, 20:22

Áno, súhlasím. Ak katolík verí v pravého Boha, potom sa mýlim ja. Ale nemýlim sa automaticky vo všetkom čo si myslim o Bohu, pretože v mnohých veciach sa zhodnem aj s tým katolíkom...

09.07.2018, 20:26
Vy dvaja ste ako s tým plotom na konci sveta. Jeden tvrdí, že je natretý lakom, druhý tvrdí, že je natretý na zeleno, a ďalší, že je natretý na modro. Teda, v niečom sa zhodnete, v tom plote, a v niečom máte odlišné názory, modrá, zelená farba. Pravda je však úplne iná. Žiaden plot, pretože Zem je geoid. Dobrú noc! Viac premýšľaj!
105

103. Lemmy 09.07.2018, 20:26

Vy dvaja ste ako s tým plotom na konci sveta. Jeden tvrdí, že je natretý lakom, druhý tvrdí, že je natretý na zeleno, a ďalší, že je natretý na modro. Teda, v niečom sa zhodnete, v tom plote, a v niečom máte odlišné názory, modrá, zelená farba. Pravda je však úplne iná. Žiaden plot, pretože Zem je geoid. Dobrú noc! Viac premýšľaj!

09.07.2018, 20:27
Áno, o plote na konci sveta môžeš povedať že neexistuje. Ale o Bohu to povedať nemôžeš. V tom je velký rozdiel...
112

105. Ludwig 09.07.2018, 20:27

Áno, o plote na konci sveta môžeš povedať že neexistuje. Ale o Bohu to povedať nemôžeš. V tom je velký rozdiel...

09.07.2018, 20:54
Ja v tom nevidím rozdiel. Rovnako ako ľudia tárajú o bohu, tárajú aj o plote. Je to dané tým, že sa im nechce čakať na odpoveď. Nechce sa im premýšľať. Ako si vôbec ty premýšľal o bohu, keď si dospel k inému záveru ako pôvodní obyvatelia Ameriky? Chceš povedať, že oni sa mýlili? Tak ja rovnako viem toto o tebe povedať. Bodka. Nevidím žiaden rozdiel.
115

112. Lemmy 09.07.2018, 20:54

Ja v tom nevidím rozdiel. Rovnako ako ľudia tárajú o bohu, tárajú aj o plote. Je to dané tým, že sa im nechce čakať na odpoveď. Nechce sa im premýšľať. Ako si vôbec ty premýšľal o bohu, keď si dospel k inému záveru ako pôvodní obyvatelia Ameriky? Chceš povedať, že oni sa mýlili? Tak ja rovnako viem toto o tebe povedať. Bodka. Nevidím žiaden rozdiel.

09.07.2018, 20:57
Pôvodným obyvateľom Ameriky nebola daná Biblia. A môžeš s istotou povedať že žiaden obyvateľ Ameriky nedospel k podobnej viere akú mám ja?
117

115. Ludwig 09.07.2018, 20:57

Pôvodným obyvateľom Ameriky nebola daná Biblia. A môžeš s istotou povedať že žiaden obyvateľ Ameriky nedospel k podobnej viere akú mám ja?

09.07.2018, 20:59
To musíš vedieť ty, či existuje nejaký človek v Amerike, ktorý premýšľal ako ty. Nie je to môj problém. Máš ďalší nedokázaný predsudok, že pravý boh je len boh biblie.
119

117. Lemmy 09.07.2018, 20:59

To musíš vedieť ty, či existuje nejaký človek v Amerike, ktorý premýšľal ako ty. Nie je to môj problém. Máš ďalší nedokázaný predsudok, že pravý boh je len boh biblie.

09.07.2018, 21:02
Prečo predsudok? Ktorá iná kniha píše o jedinom Bohu čo stvoril nebo a zem? Chceš povedať že je veľa takých vierovyznaní?
121

119. Ludwig 09.07.2018, 21:02

Prečo predsudok? Ktorá iná kniha píše o jedinom Bohu čo stvoril nebo a zem? Chceš povedať že je veľa takých vierovyznaní?

09.07.2018, 21:13
Predsudok spočíva v tom, že ešte nemáš poznatok o človeku z Ameriky, ale dopredu o ňom hovoríš, ako keby veril v jedného pravého boha.
122

121. Lemmy 09.07.2018, 21:13

Predsudok spočíva v tom, že ešte nemáš poznatok o človeku z Ameriky, ale dopredu o ňom hovoríš, ako keby veril v jedného pravého boha.

09.07.2018, 21:32
Ty si predsa napísal že som dopel k inému poznaniu než obyvatelia Ameriky. Ako si mohol prísť k takému záveru? Ty máš o tom také dokonalé poznatky? A ja som narozdiel od tvojich jasných súdov len pripustil možnosť, že aj v Amerike mohli byť ľudia podobnej viery akú mám ja...
125

122. Ludwig 09.07.2018, 21:32

Ty si predsa napísal že som dopel k inému poznaniu než obyvatelia Ameriky. Ako si mohol prísť k takému záveru? Ty máš o tom také dokonalé poznatky? A ja som narozdiel od tvojich jasných súdov len pripustil možnosť, že aj v Amerike mohli byť ľudia podobnej viery akú mám ja...

10.07.2018, 08:24
To nie je averzia, ale logika. Ak si dvaja veriaci navzájom odporujú, ja môžem pokojne použiť tretiu možnosť, že sa obaja mýlite. Aj tak obaja nie ste schopní nič dokázať, len sa bránite, že tomu veríte. Tak si verte! Každý v niečo iné, a každý z vás je presvedčený o svojej pravde.
126

125. Lemmy 10.07.2018, 08:24

To nie je averzia, ale logika. Ak si dvaja veriaci navzájom odporujú, ja môžem pokojne použiť tretiu možnosť, že sa obaja mýlite. Aj tak obaja nie ste schopní nič dokázať, len sa bránite, že tomu veríte. Tak si verte! Každý v niečo iné, a každý z vás je presvedčený o svojej pravde.

10.07.2018, 18:43
Kludne si tú tretiu možnosť použi Lemmy. A zaraď medzi tých čo nemôžu dokázať svoju pravdu aj seba, budeme tak trojica čo je v niečom zajedno...
129

126. Ludwig 10.07.2018, 18:43

Kludne si tú tretiu možnosť použi Lemmy. A zaraď medzi tých čo nemôžu dokázať svoju pravdu aj seba, budeme tak trojica čo je v niečom zajedno...

10.07.2018, 23:43
Ja nemusím dokazovať, že veríš bludu, pretože to vyplýva z tvojich a jeho vyjadrení. Pozri 128. Bol by si príliš namyslený, keby si veril, že práve ty jediný na svete sa nemýliš, a ostatní sa mýlia. Ty síce len veríš, ale pre svoju vieru nemáš žiadne dôkazy. Nechaj si svoju vieru. Ak ťa drží pri živote.
133

129. Lemmy 10.07.2018, 23:43

Ja nemusím dokazovať, že veríš bludu, pretože to vyplýva z tvojich a jeho vyjadrení. Pozri 128. Bol by si príliš namyslený, keby si veril, že práve ty jediný na svete sa nemýliš, a ostatní sa mýlia. Ty síce len veríš, ale pre svoju vieru nemáš žiadne dôkazy. Nechaj si svoju vieru. Ak ťa drží pri živote.

11.07.2018, 05:03
Ja ale pripúšťam možnosť, že sa v niektorých veciach môžem mýliť, že som nemusel porozumieť všetkému v Biblii správne. A kde som tvrdil niečo také, že ja jediný sa nemýlim a všetci sa mýlia? Ja nereprezentujem nejaké súkromné náboženstvo, ktoré vyznávam len ja sám. Na svete sú milióny ľudí, čo chápu Biblické posolstvo podobne ako ja.
134

133. Ludwig 11.07.2018, 05:03

Ja ale pripúšťam možnosť, že sa v niektorých veciach môžem mýliť, že som nemusel porozumieť všetkému v Biblii správne. A kde som tvrdil niečo také, že ja jediný sa nemýlim a všetci sa mýlia? Ja nereprezentujem nejaké súkromné náboženstvo, ktoré vyznávam len ja sám. Na svete sú milióny ľudí, čo chápu Biblické posolstvo podobne ako ja.

11.07.2018, 05:32
Ludwig, netráp havka

Vidíš, že havko to nechápe - zjavne nechce
127

125. Lemmy 10.07.2018, 08:24

To nie je averzia, ale logika. Ak si dvaja veriaci navzájom odporujú, ja môžem pokojne použiť tretiu možnosť, že sa obaja mýlite. Aj tak obaja nie ste schopní nič dokázať, len sa bránite, že tomu veríte. Tak si verte! Každý v niečo iné, a každý z vás je presvedčený o svojej pravde.

10.07.2018, 19:01
Stačí Lemmy, že majú akoby len iný pohľad na danú problematiku

Veriaci sú od toho, že niečomu veria a to niečo sa môže lýšiť prípad od prípadu

Jedná sa o to, že niekedy v čase niekto prišiel s nejakou teóriou a teraz niektorí z nás dané teórie rozvíjajú

Aj tak sa podľa mňa nakoniec všetci stretneme v "jednej posteli" a tam si budeme svoje pohľady na veci vymieňať

Nevidím v tom nič zlé alebo nežiadúce
128

127. EnaXnaY 10.07.2018, 19:01

Stačí Lemmy, že majú akoby len iný pohľad na danú problematiku Veriaci sú od toho, že niečomu veria a to niečo sa môže lýšiť prípad od prípadu Jedná sa o to, že niekedy v čase niekto prišiel s nejakou teóriou a teraz niektorí z nás dané teórie rozvíjajú Aj tak sa podľa mňa nakoniec všetci stretneme v "jednej posteli" a tam si budeme svoje pohľady na veci vymieňať Nevidím v tom nič zlé alebo nežiadúce

10.07.2018, 23:38
Nesúhlasím, pretože oni veria v rôznych bohov, pričom každý z nich verí, že existuje len jeden boh, čiže tvrdia zároveň, že ten druhý verí v nezmysel. To vyplýva z ich tvrdení. Ja nemusím nič tvrdiť, mne stačia ich vyjadrenia. Oni sami tvrdia, že tí druhí veria v nezmysly, bludy. Tým, že sú monoteisti, sa dostávajú na šikmú argumentačnú plochu. Sami si medzi sebou protirečia.
130

128. Lemmy 10.07.2018, 23:38

Nesúhlasím, pretože oni veria v rôznych bohov, pričom každý z nich verí, že existuje len jeden boh, čiže tvrdia zároveň, že ten druhý verí v nezmysel. To vyplýva z ich tvrdení. Ja nemusím nič tvrdiť, mne stačia ich vyjadrenia. Oni sami tvrdia, že tí druhí veria v nezmysly, bludy. Tým, že sú monoteisti, sa dostávajú na šikmú argumentačnú plochu. Sami si medzi sebou protirečia.

10.07.2018, 23:51
S čím konkrétne nesúhlasíš?
131

130. EnaXnaY 10.07.2018, 23:51

S čím konkrétne nesúhlasíš?

10.07.2018, 23:55
S tým, že stačí, že majú akoby len iný pohľad na danú problematiku. Lebo to vôbec nestačí. Ich protirečivé tvrdenia sú dobré v tom zmysle, že ukazujú na to, že ich viery nemajú s pravdou nič spoločné.
132

131. Lemmy 10.07.2018, 23:55

S tým, že stačí, že majú akoby len iný pohľad na danú problematiku. Lebo to vôbec nestačí. Ich protirečivé tvrdenia sú dobré v tom zmysle, že ukazujú na to, že ich viery nemajú s pravdou nič spoločné.

11.07.2018, 04:49
Lemmy, rád argumentuješ logikou, ale tvoje vlastné tvrdenia logiku akosi postrádajú. To že sa dvaja ľudia v otázke viery vo všetkom nezhodnú je dôkazom toho, že ani jeden nemôže mať pravdu? To je tak logické ako keby si tvrdil, že ak dvaja lekári stanovia jednému pacientovi odlišnú diagnózu, tak ani jeden nemôže mať pravdu...
135

132. Ludwig 11.07.2018, 04:49

Lemmy, rád argumentuješ logikou, ale tvoje vlastné tvrdenia logiku akosi postrádajú. To že sa dvaja ľudia v otázke viery vo všetkom nezhodnú je dôkazom toho, že ani jeden nemôže mať pravdu? To je tak logické ako keby si tvrdil, že ak dvaja lekári stanovia jednému pacientovi odlišnú diagnózu, tak ani jeden nemôže mať pravdu...

11.07.2018, 07:19
Jeden monoteista verí v boha A, druhý monoteista verí v boha B, tretí monoteista verí v boha C. A sa nerovná B, a B sa nerovná C. Ani A sa nerovná C. Takže záver: Každý verí len v jedného boha, ale zároveň každý v iného. Je takmer nulová pravdepodobnosť, že jeden z vás sa nemýli!
136

135. Lemmy 11.07.2018, 07:19

Jeden monoteista verí v boha A, druhý monoteista verí v boha B, tretí monoteista verí v boha C. A sa nerovná B, a B sa nerovná C. Ani A sa nerovná C. Takže záver: Každý verí len v jedného boha, ale zároveň každý v iného. Je takmer nulová pravdepodobnosť, že jeden z vás sa nemýli!

11.07.2018, 07:30
Opakovane ti dávam za pravdu. Ale ty ideš ďalej a vyvodzuješ z toho, že ani jeden monoteista nemôže mať pravdu a VŠETCI sa mýlia.
123

121. Lemmy 09.07.2018, 21:13

Predsudok spočíva v tom, že ešte nemáš poznatok o človeku z Ameriky, ale dopredu o ňom hovoríš, ako keby veril v jedného pravého boha.

09.07.2018, 21:35
A vieš čo Lemmy? Zbav sa najprv svojej averzie voči každému veriacemu, staň sa konečne aspoň ateistom (teraz si jasný antiteista) a potom môžeme spolu diskutovať. Takto len vrčíš ako pes za vrátami a to diskusia nie je. Ja sa nepotrebujem s tebou handrkovať. Vezmi si príklad s takej Nadji. Tá so mnou nesúhlasí podobne ako ty, ale dokáže komunikovať úplne inak.
consents: uchostrapate
124

123. Ludwig 09.07.2018, 21:35

A vieš čo Lemmy? Zbav sa najprv svojej averzie voči každému veriacemu, staň sa konečne aspoň ateistom (teraz si jasný antiteista) a potom môžeme spolu diskutovať. Takto len vrčíš ako pes za vrátami a to diskusia nie je. Ja sa nepotrebujem s tebou handrkovať. Vezmi si príklad s takej Nadji. Tá so mnou nesúhlasí podobne ako ty, ale dokáže komunikovať úplne inak.

09.07.2018, 21:36
...z takej...
17

8. Ludwig 08.07.2018, 09:52

To ja netuším odkiaľ to vyhrabal. Ja píšem v tom zmysle, že aj keby to ateista bol, tak nemá taký prípad zneužívať a urážať ním všetkých ateistov. A to píšem ako človek čo tvrdí, že bez Boha človek nemôže byť spravodlivý. Toto presvedčenie mi ale nedáva právo ľudí čo v Boha neveria urážať tak ako tamten "kresťan"...

08.07.2018, 10:22
8/ Skús citovať moju vetu, v ktorej urážam ako "tamten kresťan" všetkých ateistov.
Prečo klameš?
(Nie nemusíš sa ospravedlňovať, odpúšťam Ti aj bez toho. No skús sa zamyslieť, či nepíšeš náhodou motivovaný zaujatosťou).
25

17. TvojOponent 08.07.2018, 10:22

8/ Skús citovať moju vetu, v ktorej urážam ako "tamten kresťan" všetkých ateistov. Prečo klameš? (Nie nemusíš sa ospravedlňovať, odpúšťam Ti aj bez toho. No skús sa zamyslieť, či nepíšeš náhodou motivovaný zaujatosťou).

08.07.2018, 10:43
Úražaš ich opakovane tým ako formuluješ vety. Ak to nevidíš, nemáme sa o čom baviť...
36

25. Ludwig 08.07.2018, 10:43

Úražaš ich opakovane tým ako formuluješ vety. Ak to nevidíš, nemáme sa o čom baviť...

08.07.2018, 11:02
25/ Ak to vidíš a ja nie, potom som nevinný a je Tvojou povinnosťou tie vety citovať. Tvoje slová, že sa nemáš o čom baviť, ak neprijmem Tvoj pohľad na vec, je jednak prejav vydierania, nátlaku a jednak útek z debaty.
S ľuďmi utekajúcim z debaty sa naozaj nedá baviť. Môžem im len zakývať a dať kytičku na hrob:
14

6. Nadja 08.07.2018, 09:29

Ale kde beriete, že je ateista? Neviem to nájsť :)

08.07.2018, 10:16
6/ Musíš si ujasniť, kto je to katolík a kto ateista.

Poznáte ich po ovocí. Vari bude mať jabĺčko inú chuť, ako ho nazveš klobásou? Opäť a opäť tu sledujem, že ľuďom robia problémy základné definície.

Nehodnotím ľudí podľa formálnych znakov, ale podľa správania. Tento človek konal tak, akokeby boh neexistoval. Svojim správaním poprel existenciu božích prikázaní, konal ako ateista, teda človek bez zjavnej hodnotovej orientácie na evanjeliá, bohoprázdnik, neznaboh. Preto jeho čin nazývam ateistickým. A je jedno, či je formálne lutherán, jehovista, alpinista, mečiarovec, špagetovec, katolík... poukazujem na dôsledky ateizmu. Ten stojí na egoizme.
A keďže cítim, že Ty a Ludvig potrebujete čítať, že aj ateista môže byť morálny, tak ano, aj ateisti sú morálni. Napr. môj sused bol milicionár a komunista alebo totť tretí sused masový vrah. Či priateľ mojej susedky kriminalista - všetci prešli nejakým hodnotovým vývojom a poznal som ich ako ľudí vyznávajúcich vznešené hodnoty ľudskosti.

Ateizmus je veľmi rizikový životný štýl, lebo nemá ukotvené zásady morálky vo viere presahujúcej naše bytie a chápanie. Tak ako katolíci, ktorí majú ukotvené zásady morálky v bohu. Je to pre katolíkov (nie formálnych, ale skutočne veriacich) silne motivujúce ukotvenie morálky.

Preto pestovanie najvznešenejších hodnôt humánnej spoločnosti, predovšetkým spolupatričnosti a altruizmu, je u ateistov bytostne dôležité. Vonkajší tlak je pre ľudí bez pevne ukotvenej morálky významnou pohnútkou konať morálne.

Ale prečo ateisti majú také nutkanie vyvinovať sa tým, že začnú hľadať dôkazy o krste páchateľa, či vlastníkovi budovy?

Za všetkým zlom hľadaj ateizmus.

Lebo kresťania majú základné morálne zákony - milovať blížneho svojho. Vari vidíš v koncentračných táboroch motiváciu napĺňať tento odkaz? Nenájdeš ho ani v križiackych výpravách a ani v zločinoch páchaných Inkvizíciou, ani v ustašovských zločinoch, ani v pedofílii kňazov.

Ale beriem, ak si vystačíte len s hľadaním záznamu o krste, o návšteve na bohoslužbách.

Žijeme v dobe konzumu a ľudia už nehľadajú príčiny. Povrchnosť je charakterovou črtou tejto spoločnosti.
19

14. TvojOponent 08.07.2018, 10:16

6/ Musíš si ujasniť, kto je to katolík a kto ateista. Poznáte ich po ovocí. Vari bude mať jabĺčko inú chuť, ako ho nazveš klobásou? Opäť a opäť tu sledujem, že ľuďom robia problémy základné definície. Nehodnotím ľudí podľa formálnych znakov, ale podľa správania. Tento človek konal tak, akokeby boh neexistoval. Svojim správaním poprel existenciu božích prikázaní, konal ako ateista, teda človek bez zjavnej hodnotovej orientácie na evanjeliá, bohoprázdnik, neznaboh. Preto jeho čin nazývam ateist...

08.07.2018, 10:25
Toto je nádherné, takže človek, ktorý je spravodlivý, je podľa teba automaticky veriaci, tak potom už chápem tvoje postoje, k tomu nemám čo povedať :)
20

19. Nadja 08.07.2018, 10:25

Toto je nádherné, takže človek, ktorý je spravodlivý, je podľa teba automaticky veriaci, tak potom už chápem tvoje postoje, k tomu nemám čo povedať :)

08.07.2018, 10:26
Ale potom ťa podľa tvojho vlastného pravidla označujem za ateistu
23

19. Nadja 08.07.2018, 10:25

Toto je nádherné, takže človek, ktorý je spravodlivý, je podľa teba automaticky veriaci, tak potom už chápem tvoje postoje, k tomu nemám čo povedať :)

08.07.2018, 10:39
19/ No schválene, či vo svojom príspevku nájdeš argumentačný klam :)
28

23. TvojOponent 08.07.2018, 10:39

19/ No schválene, či vo svojom príspevku nájdeš argumentačný klam :)

08.07.2018, 10:52
Ok, prepáč, nedočítala som to celé.
Na vine si ale ty, keď tak veľmi provokuješ, a nemysli si, že to vyčítam len tebe, to isté píšem aj ruwolfovi :) že nik ho nebude počúvať, lebo provokuje emócie a nie triezve uvažovanie... :)
32

28. Nadja 08.07.2018, 10:52

Ok, prepáč, nedočítala som to celé. Na vine si ale ty, keď tak veľmi provokuješ, a nemysli si, že to vyčítam len tebe, to isté píšem aj ruwolfovi :) že nik ho nebude počúvať, lebo provokuje emócie a nie triezve uvažovanie... :)

08.07.2018, 10:59
Kresťan by nemal bojovať so zbraňou v ruke za zmenu štátneho usporiadania, alebo naozaj len vo výnimočných prípadoch v rámci toho, čo Akvinský definoval ako spravodlivá vojna.
Kresťan, a predovšetkým katolík (hovorím na základe svojej konfesnej príslušnosti) má vytvárať kvas v spoločnosti, kvas nespokojnosti so všeobecne prijímamý zlom, ak také vidí. A to robím - moje články sú provokatívne, lebo spúšťajú v ľuďoch nutkanie hľadať odpovede a hľadať súvislosti.
35

32. TvojOponent 08.07.2018, 10:59

Kresťan by nemal bojovať so zbraňou v ruke za zmenu štátneho usporiadania, alebo naozaj len vo výnimočných prípadoch v rámci toho, čo Akvinský definoval ako spravodlivá vojna. Kresťan, a predovšetkým katolík (hovorím na základe svojej konfesnej príslušnosti) má vytvárať kvas v spoločnosti, kvas nespokojnosti so všeobecne prijímamý zlom, ak také vidí. A to robím - moje články sú provokatívne, lebo spúšťajú v ľuďoch nutkanie hľadať odpovede a hľadať súvislosti.

08.07.2018, 11:02
Hitler viedol "spravodlivú vojnu", keď v ve Wehrmachte bojovalo so zbraňou v ruke milióny katolíkov? Necítiš sa ako pokrytec, keď niečo takéto napíšeš?
41

35. Ludwig 08.07.2018, 11:02

Hitler viedol "spravodlivú vojnu", keď v ve Wehrmachte bojovalo so zbraňou v ruke milióny katolíkov? Necítiš sa ako pokrytec, keď niečo takéto napíšeš?

08.07.2018, 11:18
35/ Necítiš sa ako citujem Ťa pokrytec, keď mi niečo takéto podsúvaš?
Dopustil si sa totiž argumentačného klamu - rozpoznáš ho?
37

32. TvojOponent 08.07.2018, 10:59

Kresťan by nemal bojovať so zbraňou v ruke za zmenu štátneho usporiadania, alebo naozaj len vo výnimočných prípadoch v rámci toho, čo Akvinský definoval ako spravodlivá vojna. Kresťan, a predovšetkým katolík (hovorím na základe svojej konfesnej príslušnosti) má vytvárať kvas v spoločnosti, kvas nespokojnosti so všeobecne prijímamý zlom, ak také vidí. A to robím - moje články sú provokatívne, lebo spúšťajú v ľuďoch nutkanie hľadať odpovede a hľadať súvislosti.

08.07.2018, 11:07
A to je práve to, o čom som presvedčená (mimochodom, presne toto tvrdí aj ruwolf, že núti ľudí sa zamyslieť), že nútite ľudí nie sa zamýšľať, ale reagovať emotívne, čo zastiera naopak rozum a chuť hlbšie skúmať podstatu veci...
Definuj spravodlivú vojnu :)
Napríklad prví kresťania, prečo oni spravodlivo nebojovali... ?
A naopak, križiacke vojny boli spravodlivé?...
44

37. Nadja 08.07.2018, 11:07

A to je práve to, o čom som presvedčená (mimochodom, presne toto tvrdí aj ruwolf, že núti ľudí sa zamyslieť), že nútite ľudí nie sa zamýšľať, ale reagovať emotívne, čo zastiera naopak rozum a chuť hlbšie skúmať podstatu veci... Definuj spravodlivú vojnu :) Napríklad prví kresťania, prečo oni spravodlivo nebojovali... ? A naopak, križiacke vojny boli spravodlivé?...

08.07.2018, 11:29
Lenže ja neragujem emotívne - nájdi medzi mojimi príspevkami urážky! V príspevkoch ruwolfa Ti ich nájdem rádovo desiatky.

Definuj spravodlivú vojnu :)
link

Napríklad prví kresťania, prečo oni spravodlivo nebojovali... ?
Prví kresťania nemali armádu a nenesieli zodpovednosť za štátne celky, kráľovstvá. S mierou moci rastie aj zodpovednosť za krajinu, obyvateľstvo. Proti nepriateľovi (z pohľadu môjho presvedčenia ním nie je človek, ale zlo, teda ani toť nenávistný Ludwig, ale zlom sú jeho nenávistné klamstvá a argumentačné klamy) sa bojuje na dvoch úrovniach. Jednou je snaha o vnútornú obrodu a v prípade masívnej intervencie armády, ak taký odpor má zmysel, aj použitie vojenských prostriedkov. Napríklad proti tzv. Islamskému štátu.

A naopak, križiacke vojny boli spravodlivé?
Ano, križiacke vojny boli spravodlivé. A ano, v rámci križiackych vojen došlo k udalostiam, ktoré boli vojnovým zločinom. Tému som spracoval, ak máš chuť sa do tejto témy pustiť hlbšie, môžeš tu:
link
(Inak si všimni, je v sekcii Zneužitie viery) :)
7

4. TvojOponent 08.07.2018, 08:50

1/ Hneď v prvých dvoch vetách sa dopúšťaš argumentačného klamu a to tým, že podsúvaš tvrdenie, ktoré som nikde a nikdy nevyslovil. Že všetci ateisti sú zlí. 2/ Následne pokračuješ opäť argumentačným klamom - podsúvaš tvrdenie, že jednotlivci v RKC sú charakteristickým správaním pre celú Cirkev. Najmä ak konajú zlo (pritom táto argumentácia neobstojí vôbec, lebo reč nie je o katolíkoch) 3/ Do tretice používaš argumentačný klam - Argumentum ad Hitlerum - argumentácia Hitlerom, úplne v nezlúčiteľ...

08.07.2018, 09:33
Zato som ale zistila, že je to budova cirkvi...
15

7. Nadja 08.07.2018, 09:33

Zato som ale zistila, že je to budova cirkvi...

08.07.2018, 10:19

Vari poznáš nejakú budovu Spoločnosti Prometheus, v ktorej by Hrádecký, Baťala alebo Pietruchová vytierali onkologickým pacientom zadky? No skús, aspoň jednu :)
Takže podľa vlastníka budovy chceš hodnotiť komunitu?
18

15. TvojOponent 08.07.2018, 10:19

Vari poznáš nejakú budovu Spoločnosti Prometheus, v ktorej by Hrádecký, Baťala alebo Pietruchová vytierali onkologickým pacientom zadky? No skús, aspoň jednu :) Takže podľa vlastníka budovy chceš hodnotiť komunitu?

08.07.2018, 10:22
Ja som nič nehodnotila, to si robil ty. Ja som len napísala, čo som zistila, a ty radšej napíš, kde si zistil, že ide o ateistu :)
22

18. Nadja 08.07.2018, 10:22

Ja som nič nehodnotila, to si robil ty. Ja som len napísala, čo som zistila, a ty radšej napíš, kde si zistil, že ide o ateistu :)

08.07.2018, 10:38
18/ Najprv mi napíš, čo si predstavuješ pod slovom ateista. Lebo ak sa nezjednotíme na význame tohoto slova, dopadneme ako v tom starozákonnom príbeho stavitelia Babylonskej veže. Na to, aby sme mohli viesť zmysluplný rozhovor, musíme rozprávať nielen spoločnou rečou, ale musíme mať rovnaký názor na význam slov.
consents: Nadja
26

22. TvojOponent 08.07.2018, 10:38

18/ Najprv mi napíš, čo si predstavuješ pod slovom ateista. Lebo ak sa nezjednotíme na význame tohoto slova, dopadneme ako v tom starozákonnom príbeho stavitelia Babylonskej veže. Na to, aby sme mohli viesť zmysluplný rozhovor, musíme rozprávať nielen spoločnou rečou, ale musíme mať rovnaký názor na význam slov.

08.07.2018, 10:45
Ateistom je človek, ktorý verí, že neexistuje Boh.
Neviem, že by mohol byť aj nejaký iný výklad tohto slova...
consents: TvojOponent
29

26. Nadja 08.07.2018, 10:45

Ateistom je človek, ktorý verí, že neexistuje Boh. Neviem, že by mohol byť aj nejaký iný výklad tohto slova...

08.07.2018, 10:54
Páči sa mi Tvoja definícia a som jej náchylný zatlieskať. Uvidíme, čo na ňu napíše Lemmy - ten sa totiž bráni označiť ateizmus za vieru.

Ak dovolíš, dovolím si ešte doplňujúcu otázku a potom Ti napíšem svoj pohľad.

Čo je to ateistické správanie a môže krstený katolík veriť, že boh neexistuje a byť teda krsteným katolíkom ateistickej viery. A môže krstený katolík pestovať ateistický životný štýl - teda správať sa ako ateista?
34

29. TvojOponent 08.07.2018, 10:54

Páči sa mi Tvoja definícia a som jej náchylný zatlieskať. Uvidíme, čo na ňu napíše Lemmy - ten sa totiž bráni označiť ateizmus za vieru. Ak dovolíš, dovolím si ešte doplňujúcu otázku a potom Ti napíšem svoj pohľad. Čo je to ateistické správanie a môže krstený katolík veriť, že boh neexistuje a byť teda krsteným katolíkom ateistickej viery. A môže krstený katolík pestovať ateistický životný štýl - teda správať sa ako ateista?

08.07.2018, 11:01
Ateistické správanie sa vyznačuje tým, že neoslavuje ani neobviňuje Boha, keďže verí, že neexistuje, a v ostatnom sa správa rovnako, ako veriaci, poplatne tomu, o akých zásadách morálky alebo osobného prospechu z tých či oných dôvodov, je presvedčený.
38

34. Nadja 08.07.2018, 11:01

Ateistické správanie sa vyznačuje tým, že neoslavuje ani neobviňuje Boha, keďže verí, že neexistuje, a v ostatnom sa správa rovnako, ako veriaci, poplatne tomu, o akých zásadách morálky alebo osobného prospechu z tých či oných dôvodov, je presvedčený.

08.07.2018, 11:09
Ak je ateista poplatný rôznym morálnym kodexom a hodnotám, ktoré vyznáva z presvedčenia alebo praktizujúceho životného štýlu, vari je popretím ateizmu zo svojej podstaty, ak niekto pomáha katolíckej charite umývať a ošetrovať bezdomovcov? Vari je popretím ateizmu, ak niekto tých istých bezdomovcov zabíja, hoci iný ateista im pomáha? Vari je popretím ateizmu, ak ateista chráni iného človeka pred lúežou nasadením vlastného života a iný ateista sa tej lúpeže dopúšťa? Vari je popretím ateizmu pestovanie vegetariánstva s presvedčenia nezabíjať iné cítiace tvory, hoci iný rovnako ateista zabíja cítiace tvory pre kožušinu, chová pre peniaze suky v neznesiteľných podmienkach?
Je niečo z toho popretím ateizmu?
42

38. TvojOponent 08.07.2018, 11:09

Ak je ateista poplatný rôznym morálnym kodexom a hodnotám, ktoré vyznáva z presvedčenia alebo praktizujúceho životného štýlu, vari je popretím ateizmu zo svojej podstaty, ak niekto pomáha katolíckej charite umývať a ošetrovať bezdomovcov? Vari je popretím ateizmu, ak niekto tých istých bezdomovcov zabíja, hoci iný ateista im pomáha? Vari je popretím ateizmu, ak ateista chráni iného človeka pred lúežou nasadením vlastného života a iný ateista sa tej lúpeže dopúšťa? Vari je popretím ateizmu pestov...

08.07.2018, 11:19
"je popretím ateizmu zo svojej podstaty, ak"
Nie to nie je popretím ateizmu, ale dodržiavaním alebo odvrhnutím tých zásad... popretím ateizmu je iba viera v boha, nič iné... :)
48

42. Nadja 08.07.2018, 11:19

"je popretím ateizmu zo svojej podstaty, ak" Nie to nie je popretím ateizmu, ale dodržiavaním alebo odvrhnutím tých zásad... popretím ateizmu je iba viera v boha, nič iné... :)

08.07.2018, 11:47
42/ Takže sme sa zhodli na tom, že ateizmus nemá morálku zo svoje podstaty a nech ateista koná čokoľvek, koná ako ateista.
Ak katolík koná tak, že svojim správaním, konaním ale aj myšlienkami (lebo katolicizmus dáva na rovnakú úroveň nielen napr. vraždu, ale aj pomyslenie na vraždu), koná tak, že protirečí Desatoru a v rozpore s kresťanským presvedčením, koná ako ateista. Veď svojim konaním poprel boha. A ateizmus je práve o tom - o popretí boha. O vzopretí sa bohu. O jeho odmietaní.
Ten kuchár-lekár konal tak, že svojim správaním poprel to, čo kresťanstvo nariaďuje. Konal ako ateista. Svojim správaním poprel boha. neviem to napísať lepšie ale verím, že mi rozumieš.

Lemmymu stačí vypátrať, či bol krstený. Pre mňa nie je dôležitá formálna príslušnosť, ale hodnotím skutok. Skutok bol v rozpore s kresťanstvom.

Ak Ti ktosi zaviaže oči a podá predmet ubezpečujúc, že je to jabĺčko, a Ty zmyslami - čuchom, hmatom. chuťou zistíš, že to nie je jabĺčko, ale psí exkrement, budeš ten predmet aj naďalej považovať za jabĺčko?

Ateizmus nemá morálku. Ateista sa môže správať morálne podľa istých zásad kodexov morálky. No nemusí. Morálkou nie je ateizmus definovaný. Ateizmus vedie k amorálnemu správaniu, lebo ateista bez morálky sa stáva zvieraťom. Zviera rovnako nemá morálku. Lenže zviera za to nemôže, veď nie je schopné prijať koncept metafyzický. Ateista toho je schopný, no ak vedome ho odmieta, sám sa posúva na úroveň zvieraťa - byť jeho vedomé rozhodnutie ho z tejto živočíšnej komunity vymaňuje - lebo aj ateista má pečať Stvoriteľa. Ateista nie je zvieraťom z pohľadu teológie, ale len z pohľadu životného štýlu, ktorí si ateista sám zvolí.

Ak sa niekto rozhodne spáchať samovraždu skokom z útesu do priepasti, sám sa rozhodne byť vecou, telesom, ktoré je výhradne ovládané zákonmi gravitácie. Neprestáva byť človekom z pohľadu teológie (ani prírodovedy), ale taký samovrah si sám zvolil byť telesom nárokujúcim si už len na fyzikálne zákony zrýchlenia, gravitácie, deformácie.

To, čím chceš byť, či zvieraťom alebo telesom a najvznešenejšou bytosťou na Zemi, o tom rozhoduješ sama.
54

48. TvojOponent 08.07.2018, 11:47

42/ Takže sme sa zhodli na tom, že ateizmus nemá morálku zo svoje podstaty a nech ateista koná čokoľvek, koná ako ateista. Ak katolík koná tak, že svojim správaním, konaním ale aj myšlienkami (lebo katolicizmus dáva na rovnakú úroveň nielen napr. vraždu, ale aj pomyslenie na vraždu), koná tak, že protirečí Desatoru a v rozpore s kresťanským presvedčením, koná ako ateista. Veď svojim konaním poprel boha. A ateizmus je práve o tom - o popretí boha. O vzopretí sa bohu. O jeho odmietaní. Ten kuchár-...

08.07.2018, 12:21
Katolík: Skutok bol v rozpore s kresťanstvom.

Aj v rozpore s humanizmom podľa IHEU.
consents: TvojOponent
57

48. TvojOponent 08.07.2018, 11:47

42/ Takže sme sa zhodli na tom, že ateizmus nemá morálku zo svoje podstaty a nech ateista koná čokoľvek, koná ako ateista. Ak katolík koná tak, že svojim správaním, konaním ale aj myšlienkami (lebo katolicizmus dáva na rovnakú úroveň nielen napr. vraždu, ale aj pomyslenie na vraždu), koná tak, že protirečí Desatoru a v rozpore s kresťanským presvedčením, koná ako ateista. Veď svojim konaním poprel boha. A ateizmus je práve o tom - o popretí boha. O vzopretí sa bohu. O jeho odmietaní. Ten kuchár-...

08.07.2018, 12:39
Nie, súhlasím, že ateizmus nehovorí nič o morálke, tak, ako veriaci, lebo veriť môže napríklad v antichrista, a to mi ver, že existujú aj satanistické viery... :)
59

57. Nadja 08.07.2018, 12:39

Nie, súhlasím, že ateizmus nehovorí nič o morálke, tak, ako veriaci, lebo veriť môže napríklad v antichrista, a to mi ver, že existujú aj satanistické viery... :)

08.07.2018, 13:12
57/ Prvým teológom bol Satan. :)
Satan nie je ateista v zmysle viery v Boha - on totiž nespochybňuje jeho existenciu, ale je symbolom vzbury voči Bohu.

So satanistami je to komplikovanejšie. Sú satanisti, ktorí berú satanizmus ako provokáciu. Sú satanisti v zmysle viery. Sú to ateisti? Asi nie sú - veď Satan je nadprirodzenou bytosťou. Je satanizmus aj ako druh ateizmu - ateisti ho berú ako možnosť znevažovať svetonázorové presvedčenie kresťanov.

A satanistom robí reklamu aj toť Lemmy. Byť sa hlási k morálke IHEU, verejne ju pošliapava.

Hľadať v páchateľovi neľudského či vypočítavé konania voči onkologickým pacientom katolíka alebo ateistu je v rozpore s princípmi sekulárneho štátu. Lemmy s týmto má stále problém - ak sa iečo stane, snorí po katolíckom pôvode páchateľa, jeho psa, alebo vlastníkovi budovy a pod. Skutočný sekulárny humanista by to nerobil a zločin tohoto druhu odsúdi a čo je dôležité - páchateľovi treba podať pomocnú ruku (ano, aj obetiam), ale to páchateľovi zdôrazňujem preto, že sa často páchateľ vníma a symbol exkomunikácie zo spoločnosti.
Aj zločinci sú ľudské bytosti a treba im pomáhať.

Pri odsudzovaní zločinu skutočný sekularista ani len neškrtne - náznakom, priamo či nepriamo - o svetonázorové nastavenie zločinca, vinníka.

Sekulárni humanisti však s týmto majú problém, lebo oni si našli svoj zmysel práve v hľadaní nerpiateľa - a tou je RKC. Veď Spoločnosť Prometheus založili eštebáci a ideologickí pracovníci z Ústavu vedeckého ateizmu. Táto parta eštebákov zneužíva potrebu neveriacich ľudí sa identifikovať a tak ich klame s víziou alternatívy. V skutočnosti ide o ateistickú sektu manipulátorov, ktorí pochopili, že založiť pseudoateistické spoločenstvo je docela výnosný biznis.

Lmmy je len obeťou tejto sekty.

Inak minulý mesiac som otvoril oči ďaľšiemu členovi Spoločnosti Prometheus. Aj on je inalidným človekom s ťažkou psychiatrickou diagnózou. Keď som ukázal dokumenty usvedčujúce špičky Spoločnosti Prometheus zo spolupráce s ŠTB, prešiel hlbokým pohnutím a pochopil, ako ťažko ním bolo manipulované. Nesie to ťažko, prihliadnuc na jeho psychiatrický stav. ako zradu dôvery - ale je to liečivý proces. Lemmy zatiaľ nenašiel odvahu si priznať, že je obeťou manipulácie. Je poslušným mopslíkom eštebákov. Ono mnohým skôr vyhovuje ilúzia klamstva ako drsná realita.
39

34. Nadja 08.07.2018, 11:01

Ateistické správanie sa vyznačuje tým, že neoslavuje ani neobviňuje Boha, keďže verí, že neexistuje, a v ostatnom sa správa rovnako, ako veriaci, poplatne tomu, o akých zásadách morálky alebo osobného prospechu z tých či oných dôvodov, je presvedčený.

08.07.2018, 11:13
Aby som Ti nezostal dĺžny odpovede na otázku, kto je kresťan a kto ateista.
Onoho času som sa zamýšľal nad týmto problém a došiel som k záveru, že ateista aj kresťan môže byť človek s rôznymi definíciami a charakterovými črtami, preto je dôležité pri použití slova zdôrazniť, v akom význame sa toto slovo používa.
Ja kladiem dôraz na osobné presvedčenie a ním motivované správanie. Tu je moja úvaha:
link
58

39. TvojOponent 08.07.2018, 11:13

Aby som Ti nezostal dĺžny odpovede na otázku, kto je kresťan a kto ateista. Onoho času som sa zamýšľal nad týmto problém a došiel som k záveru, že ateista aj kresťan môže byť človek s rôznymi definíciami a charakterovými črtami, preto je dôležité pri použití slova zdôrazniť, v akom význame sa toto slovo používa. Ja kladiem dôraz na osobné presvedčenie a ním motivované správanie. Tu je moja úvaha: https://sites.google.com/site/tvojoponent/ateizmus/kategoria-ateizmu/kto-je-krestan-a-kto-ateista

08.07.2018, 13:10
Zabíjali ľudí, aby neskončili v pekle. V Japonsku po 23 rokoch potichu popravili členov sekty, ktorá v metre vraždila sarínom

Útok sarinom na tokijské metro 20. marca 1995 si vyžiadal 13 obetí a viac ako 6-tisíc zranených. Tento akt bol najhorším masovým teroristickým činom vykonaným na území Japonska od druhej svetovej vojny. V dejinách terorizmu mu patrí ešte jedno neslávne prvenstvo – prvýkrát bola počas útoku použitá chemická zbraň.

Zodpovednosť za tento ohavný čin niesla sekta Óm šinrikjó (Najvyššia pravda), ktorá v metre nechala prepichnuté vrecúška s tekutým nervovým plynom sarínom. Priami svedkovia pre BBC uviedli, že táto nebezpečná chemikália im zasiahla oči v priebehu niekoľkých sekúnd.
60

58. Nadja 08.07.2018, 13:10

Zabíjali ľudí, aby neskončili v pekle. V Japonsku po 23 rokoch potichu popravili členov sekty, ktorá v metre vraždila sarínom Útok sarinom na tokijské metro 20. marca 1995 si vyžiadal 13 obetí a viac ako 6-tisíc zranených. Tento akt bol najhorším masovým teroristickým činom vykonaným na území Japonska od druhej svetovej vojny. V dejinách terorizmu mu patrí ešte jedno neslávne prvenstvo – prvýkrát bola počas útoku použitá chemická zbraň. Zodpovednosť za tento ohavný čin niesla sekta Óm šinrikjó...

08.07.2018, 13:17
Aspoň vidíš, aké nebezpečné je odmietať pravého boha.
Kresťanstvo má výhodu v tom, že tam, kde dáva Boha, je v tom istom bode láska aj pravda.
Katolíci sú hodnotovo najbližšie k sekulárnym humanistom, no sekulárni humanisti najviac nenávidia katolíkov a podporujú práve tieto alternatívy. V sektách inovercov totiž vidia spojencov proti katolíkom. Veď Lemmy robí reklamu jehovistom, dokonca hovorové označenie jehovistov považuje za urážku. Hoci to nie je urážka.
61

60. TvojOponent 08.07.2018, 13:17

Aspoň vidíš, aké nebezpečné je odmietať pravého boha. Kresťanstvo má výhodu v tom, že tam, kde dáva Boha, je v tom istom bode láska aj pravda. Katolíci sú hodnotovo najbližšie k sekulárnym humanistom, no sekulárni humanisti najviac nenávidia katolíkov a podporujú práve tieto alternatívy. V sektách inovercov totiž vidia spojencov proti katolíkom. Veď Lemmy robí reklamu jehovistom, dokonca hovorové označenie jehovistov považuje za urážku. Hoci to nie je urážka.

08.07.2018, 13:23
Nuž, satanisti rozhodne nie sú ateisti, že :)
Ako môžeš rozhodovať, ktorý Boh je správny, ak napríklad, pozri tuna Ludwig píše, že to už je povyšovanie sa nad boha? Takže, zrejme, s ktorým prvým sa stretneš, v toho musíš uveriť :)
Lemmy rozhodne nerobí reklamu jehovistom, a jehovisti považujú za nesprávne torto označenie, Lemmymu je to zrejme fuk...

Si presvedčený, že katolíci sú najbližšie SEKULáRNYM humanistom? Naozaj chcú odkol od štátu? sa mi nejak nepozdáva...
63

61. Nadja 08.07.2018, 13:23

Nuž, satanisti rozhodne nie sú ateisti, že :) Ako môžeš rozhodovať, ktorý Boh je správny, ak napríklad, pozri tuna Ludwig píše, že to už je povyšovanie sa nad boha? Takže, zrejme, s ktorým prvým sa stretneš, v toho musíš uveriť :) Lemmy rozhodne nerobí reklamu jehovistom, a jehovisti považujú za nesprávne torto označenie, Lemmymu je to zrejme fuk... Si presvedčený, že katolíci sú najbližšie SEKULáRNYM humanistom? Naozaj chcú odkol od štátu? sa mi nejak nepozdáva...

08.07.2018, 13:44
Ako môžeš rozhodovať, ktorý Boh je správny, ak napríklad, pozri tuna Ludwig píše, že to už je povyšovanie sa nad boha? Takže, zrejme, s ktorým prvým sa stretneš, v toho musíš uveriť :)
Ak na túre zablúdiš, pôjdeš cestou, ktorú budeš považovať za nesprávnu? Vari veriaci chce vyznávať to náboženstvo, ktoré nepovažuje za pravé? Je to prejav osobného presvedčenia. Veriaci má právo utvrdiť vážnosť svojej viery aj tým, že považuje svojho boha za pravého. Prejavuje tak vážnosť svojho rozhodnutia nasledovať isté morálne a svetonázorové požiadavky.

Ak ale niekto hľadá pravé náboženstvo len preto, aby sa vyvyšoval nad iné náboženstvá, tak tomu nepomôže ani to, keby sa hneď stal klerikom RKC.

Si presvedčený, že katolíci sú najbližšie SEKULáRNYM humanistom? Naozaj chcú odkol od štátu? sa mi nejak nepozdáva...
Odluka Cirkvi od štátu na Slovensku už je. Otázkou je ešte doriešenie vysporiadania škôd, ktoré štát spôsobil Cirkvi počas ateizácie a financovanie cirkví. Veriaci si aj dnes de facto svoje cirkvi financujú už sami - daňami, ktoré platia štátu.

A doporučujem Ti prečítať tento článok na to, aby si pochopila, akej manipulácie sa dopúšťajú eštebáci nazývajúci sa sekulárnymi humanistami:
link
64

63. TvojOponent 08.07.2018, 13:44

Ako môžeš rozhodovať, ktorý Boh je správny, ak napríklad, pozri tuna Ludwig píše, že to už je povyšovanie sa nad boha? Takže, zrejme, s ktorým prvým sa stretneš, v toho musíš uveriť :) Ak na túre zablúdiš, pôjdeš cestou, ktorú budeš považovať za nesprávnu? Vari veriaci chce vyznávať to náboženstvo, ktoré nepovažuje za pravé? Je to prejav osobného presvedčenia. Veriaci má právo utvrdiť vážnosť svojej viery aj tým, že považuje svojho boha za pravého. Prejavuje tak vážnosť svojho rozhodnutia nasled...

08.07.2018, 14:13
Takže veriaci sa predsa len rozhoduje aké náboženstvo bude vyznávať? Lebo Ludwig píše inak...

A k odluke:

V decembri 2017 schválila vláda zvýšenie platov cirkevných zamestnancov. Tieto zmeny sa dotknú 3624 osôb. Platy kňazov sa delia do 11 platových skupín a od 1. januára je odmena v najnižšej triede 310,64 eura. V roku 2017 to bolo len 296,41 eur.

Naopak najvyšší plat stúpol zo 752,48 na 788,60 eura.

Základný plat duchovných sa podľa zákona o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností zvýši o rovnaké percento, ako sa zvýši základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Od 1. januára sa teda základné platy zvýšili o 4,8 percenta.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky uviedlo, že na ocenenie vysokej kvality výkonu môže príslušná cirkev zvýšiť tarifný plat duchovného až o 30 percent. Rovnako duchovný môže dostať hodnostný prídavok. "Nárok na príspevok zo štátneho rozpočtu na platy duchovných si uplatňuje v súčasnosti 12 z 18 registrovaných cirkví a náboženských spoločností," dodal pre aktuality.sk rezort kultúry.

Takže nijaká odluka, štát platí kňazov, tu to máš aj v paragrafoch :)
73

64. Nadja 08.07.2018, 14:13

Takže veriaci sa predsa len rozhoduje aké náboženstvo bude vyznávať? Lebo Ludwig píše inak... A k odluke: V decembri 2017 schválila vláda zvýšenie platov cirkevných zamestnancov. Tieto zmeny sa dotknú 3624 osôb. Platy kňazov sa delia do 11 platových skupín a od 1. januára je odmena v najnižšej triede 310,64 eura. V roku 2017 to bolo len 296,41 eur. Naopak najvyšší plat stúpol zo 752,48 na 788,60 eura. Základný plat duchovných sa podľa zákona o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženskýc...

08.07.2018, 16:05
64/ Že Ty si ten odkaz ani neotvorila?
75

73. TvojOponent 08.07.2018, 16:05

64/ Že Ty si ten odkaz ani neotvorila?

08.07.2018, 16:07
SPRÁVNE !!!

Netreba otvárať odkazy od pochybných individuí

Internet je plný sračiek, ktoré sa na teba nalepia ani nevieš ako
65

63. TvojOponent 08.07.2018, 13:44

Ako môžeš rozhodovať, ktorý Boh je správny, ak napríklad, pozri tuna Ludwig píše, že to už je povyšovanie sa nad boha? Takže, zrejme, s ktorým prvým sa stretneš, v toho musíš uveriť :) Ak na túre zablúdiš, pôjdeš cestou, ktorú budeš považovať za nesprávnu? Vari veriaci chce vyznávať to náboženstvo, ktoré nepovažuje za pravé? Je to prejav osobného presvedčenia. Veriaci má právo utvrdiť vážnosť svojej viery aj tým, že považuje svojho boha za pravého. Prejavuje tak vážnosť svojho rozhodnutia nasled...

08.07.2018, 14:43
Čiže nábožní rôznych vier považujú svojich bohov za pravých. Katolík verí v jedného pravého boha. Moslim verí v druhého pravého boha. Antický Grék verí v pravú bohyňu Heru. Azték verí tiež v pravých bohov. Dá sa povedať, že všetci veríte v nejakých pravých bohov.

Nebolo by múdrejšie veriť v ľavého boha?
67

65. Lemmy 08.07.2018, 14:43

Čiže nábožní rôznych vier považujú svojich bohov za pravých. Katolík verí v jedného pravého boha. Moslim verí v druhého pravého boha. Antický Grék verí v pravú bohyňu Heru. Azték verí tiež v pravých bohov. Dá sa povedať, že všetci veríte v nejakých pravých bohov. Nebolo by múdrejšie veriť v ľavého boha?

08.07.2018, 15:53
samozrejme môžeš byť ateistom a veriť v existenciu Špagetového monštra. Veď ateisti nie sú viazaní morálkou a ani logikou
68

67. TvojOponent 08.07.2018, 15:53

samozrejme môžeš byť ateistom a veriť v existenciu Špagetového monštra. Veď ateisti nie sú viazaní morálkou a ani logikou

08.07.2018, 16:00
Ba práve naopak

My ateisti dodržiavame logické pravidlá a prísnu morálku
consents: Lemmy
70

68. EnaXnaY 08.07.2018, 16:00

Ba práve naopak My ateisti dodržiavame logické pravidlá a prísnu morálku

08.07.2018, 16:04
Keď jeden ateista sa považuje za viacerých, je to už naozaj logika...
72

70. TvojOponent 08.07.2018, 16:04

Keď jeden ateista sa považuje za viacerých, je to už naozaj logika...

08.07.2018, 16:05
Nie som sám, sme tu viacerí

Takže si dávaj bacha aby si nenarazil niekde do múra, ktorý neuvidíš
74

72. EnaXnaY 08.07.2018, 16:05

Nie som sám, sme tu viacerí Takže si dávaj bacha aby si nenarazil niekde do múra, ktorý neuvidíš

08.07.2018, 16:07
Nie som gej, aby som si dával Bacha
79

74. TvojOponent 08.07.2018, 16:07

Nie som gej, aby som si dával Bacha

08.07.2018, 16:18
Čo nie je môže byť

Vieš jak to funguje

Stačí si želať a vesmír ti to splní
81

70. TvojOponent 08.07.2018, 16:04

Keď jeden ateista sa považuje za viacerých, je to už naozaj logika...

08.07.2018, 20:44
Nie jeden, ale mnoho, ak vezmeme do úvahy ľudí z celého sveta.
82

67. TvojOponent 08.07.2018, 15:53

samozrejme môžeš byť ateistom a veriť v existenciu Špagetového monštra. Veď ateisti nie sú viazaní morálkou a ani logikou

08.07.2018, 20:47
Omyl. Viera v toto monštrum je názornou ukážkou pre nábožných idiotov, aby sa zamysleli nad vlastnou náboženskou ideológiou. Táto viera sa vymyslela práve pre takých ako si ty, neschopných zamyslieť sa. Je to paródia na tzv. tradičné náboženstva.
83

82. Lemmy 08.07.2018, 20:47

Omyl. Viera v toto monštrum je názornou ukážkou pre nábožných idiotov, aby sa zamysleli nad vlastnou náboženskou ideológiou. Táto viera sa vymyslela práve pre takých ako si ty, neschopných zamyslieť sa. Je to paródia na tzv. tradičné náboženstva.

09.07.2018, 00:41
Dost trapna parodia.
87

83. omega 09.07.2018, 00:41

Dost trapna parodia.

09.07.2018, 10:14
Je fajn, že si to uvedomuješ. Aspoň vidíš, ako normálni ľudia vnímajú kresťanstvo (tvoju náboženskú ideológiu). Tá paródia je presne o tom, je nastavením zrkadla.

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 473 865 Bgenerated in : 0.141 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 530 152 xunique displays : 1 195 253 xip address : 3.237.16.210

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...