for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Žumpa

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  politics  /  theme

Pravda o Velké vlastenecké válce jako ideologii vítězství ve speciální operaci na Ukrajině‭

entries
2
shows
574
uniques
185
theme was created 2.4.2022 18:56 by Kasafran
1
02.04.2022, 18:56
Pravda o Velké vlastenecké válce jako ideologii vítězství ve speciální operaci na Ukrajině‭
Dmitrij Ajackov‭
29.‭ ‬března‭ ‬2022
www.izborskij klub.ru

Klíčovou chybu ideologie speciální operace na Ukrajině velmi přesně a přesvědčivě určil člen‭ „‬Izborského klubu‭“ ‬S.‭ ‬F.‭ ‬Chernjachovskij‭ ‬-‭ ‬je to odmítnutí‭ "‬sovětského‭" ‬a‭ "‬komunistického‭"‬.‭ ‬Sergej Felixovič také odhalil důsledky tohoto prohlášení‭ ‬-‭ ‬hrozbu zúžení sociální základny podpory speciální operace jak v Rusku,‭ ‬tak na Ukrajině.‭

Vědci také předpověděli skutečný cíl odmítnutí‭ „‬sovětského‭“ – ‬odvrátit pozornost od nevyhnutelné demokratizace a deoligarchizace Ruska.‭ ‬Z naší strany vyjadřujeme naději,‭ ‬že takové ideologické nastavení je jen taktickým manévrem určeným k‭ „‬uklidnění‭“ ‬uprchlých‭ „‬národních zrádců‭“‬:‭ ‬říkají,‭ ‬že po úspěšném dokončení speciální operace se vše vrátí do normálu.‭ … ‬Ano,‭ ‬a výroky o‭ „‬dekomunizaci‭“ ‬je možné považovat za ideologický‭ „‬případ‭“‬.‭ ‬Ponechat jako jediné účinné ideologické jádro historii,‭ ‬jak,‭ ‬jakými prostředky a kým bylo dosaženo‭ ‬Velkého vítězství v letech‭ ‬1941-1945‭ ‬a zároveň mluvit o‭ „‬zlých bolševicích‭“‬,‭ ‬kteří‭ „‬vydali‭" ‬ruská území Ukrajině.‭ ‬Za předpokladu,‭ ‬že prezident prokáže hluboké porozumění minulé i současné realitě,‭ ‬má jistě stejně hlubokou vizi budoucích geo-‭ ‬a vnitropolitických struktur,‭ ‬stojí podle našeho názoru za to věnovat pozornost nedostatku řekněme‭ „‬ideologického názoru‭“ ‬autorů projevů‭ ‬...‭ ‬Absence oné jednoduchosti a jasnosti,‭ ‬která je vlastní slovům čečenského válečníka A.S.‭ ‬Delimčanova,‭ ‬adresovaným uprchlíkům z Mariupolu:‭ „‬Vše obnovíme a budeme žít spolu a šťastně jako dříve‭!" ‬Ze rtů S.F.‭ ‬Chernjachovského také zaznělo objektivní zhodnocení povahy zvláštní operace‭ ‬-‭ ‬Svaté války.‭ ‬S nadějí na kvalitativně nový‭ „‬návrat‭“ ‬do informační a ideologické oblasti dějin‭ ‬Velké vlastenecké války sovětského lidu navrhujeme zavést koncept‭ „‬Druhé Velké vlastenecké války ruského lidu‭“‬.‭ ‬Jsme přesvědčeni,‭ ‬že taková interpretace dnešních událostí na Ukrajině a v Rusku rozhodujícím způsobem posílí sociální základnu speciální operace.‭
Není pochyb o tom,‭ ‬že právě tato charakteristika toho,‭ ‬co se dnes děje na Ukrajině,‭ ‬dodá důvěru této bezpodmínečné většině,‭ ‬kterou v Rusku a sousedním státě podporují občané se sovětskou minulostí,‭ ‬vzděláním a mentalitou.‭ ‬Tedy těch občanů,‭ ‬kteří okusili,‭ ‬co to znamená žít spolu a šťastně.‭ ‬Velkou vlasteneckou válku sovětského lidu v souvislosti s událostmi na Ukrajině není třeba opravovat nebo přepisovat.‭ ‬Historici,‭ ‬kteří získali přístup k většině dokumentů o válce,‭ ‬tento problém úspěšně vyřešili.‭ ‬Obecně platí,‭ ‬že skutečný příběh o triumfu a tragédii sovětského lidu byl vytvořen a je dostupný všem čestným,‭ ‬slušným a svědomitým lidem na světě.‭ ‬Ti,‭ ‬kteří falšují nebo odsouvají tuto pravdu do zapomnění,‭ ‬nemohou být lidmi se svědomím nazýváni.‭ ‬Kdo tuto pravdu nosí v sobě a uchovává ji pro ostatní,‭ ‬má tento skvělý cit,‭ ‬který je vlastní výhradně ruské mentalitě‭ – ‬Svědomí.‭ ‬Proto navrhujeme použít metodu historických analogií pro jasnější pochopení toho,‭ ‬co se nyní na Ukrajině děje.‭
Odhalením podobností mezi jevy a koncepty Velké vlastenecké války sovětského lidu a druhé Velké vlastenecké války ruského lidu proti nacismu,‭ ‬vyvozením závěru o blízkosti těchto jevů a konceptů,‭ ‬ve skutečnosti objasňujeme‭ ‬jasnost dnešního‭ „‬Manifestu vítězství‭“‬.‭ ‬Aby se Manifest proměnil v ideologii Vítězství,‭ ‬je nutné,‭ ‬aby všechny jeho podpůrné a vedlejší struktury byly občanům našeho státu srozumitelné a sdílené.‭ ‬Hlavní otázka pro dnešek zní:‭ ‬s kým bojují ruské ozbrojené síly společně s donbaskými milicemi‭? ‬Na tuto otázku nejlépe odpovídá obsah fašistického plánu‭ „‬Ost‭“‬.‭ ‬Plán počítal s vystěhováním‭ ‬4‭ ‬milionů lidí z Polska,‭ ‬vytvořením imperiálních‭ ‬regionů‭ „‬Západní Prusko‭“ ‬a‭ „‬Poznaň‭“ ‬se zákazem polského jazyka,‭ ‬přeměnou zbytku země na generalgouvernement s hlavním městem v Krakově.‭ ‬Severozápadní oblasti SSSR až po Archangelsk měly být převedeny do Finska.‭ ‬Na okupovaném území SSSR,‭ ‬z něhož mělo být vystěhováno a zlikvidováno‭ ‬31‭ ‬milionů lidí,‭ ‬mělo vzniknout pět‭ ‬Říšských komisariátů.
První,‭ ‬na území Litvy,‭ ‬Lotyšska,‭ ‬Estonska a Běloruska,‭ ‬měl být poněmčen ve dvou generacích.
Moskevská oblast,‭ ‬Turkestán,‭ ‬Kavkaz měly vzniknout bez ropných oblastí,‭ ‬které měli vlastnit Němci,‭ ‬stejně jako Ukrajina.‭ ‬Krym měl být zařazen do Třetí říše,‭ ‬Simferopol se měl proměnit v Göttenborg,‭ ‬Sevastopol‭ ‬-‭ ‬v Theodorichshaven.‭ ‬Jedním slovem,‭ ‬evropský fašismus chtěl zničit SSSR a sovětský lid.‭ ‬Naše vítězství zachránilo nás a naši civilizaci,‭ ‬zachránilo nás před invazí barbarských fašistů.‭ ‬29.‭ ‬dubna‭ ‬1941‭ ‬nacisté schválili‭ „‬Oldenburgský plán‭“‬.‭ ‬Podle tohoto plánu mělo zemědělství poraženého SSSR zásobovat německé ozbrojené síly a také poskytovat potraviny pro německé civilní obyvatelstvo na mnoho dalších let.‭ ‬Po porážce SSSR plánovali nacisté na jeho území organizovat těžbu a export do Německa těch druhů surovin,‭ ‬které měly ekonomický a vojenský význam.‭ ‬A pokud naši dědové zmařili realizaci tohoto plánu,‭ ‬liberálové z ruské vlády jej brilantně provedli a nakrmili německou ekonomiku ruskými zdroji:‭ ‬45‭ ‬%‭ ‬zemního plynu,‭ ‬40‭ ‬%‭ ‬antracitu,‭ ‬25‭ ‬%‭ ‬ropy,‭ ‬23‭ ‬%‭ ‬dřevní hmoty,‭ ‬od‭ ‬10‭ ‬do‭ ‬40‭ ‬%‭ ‬-‭ ‬neželezné kovy,‭ ‬10‭ ‬%‭ ‬-‭ ‬motorová nafta.‭ ‬Němci se o příjmy z prodeje našich zdrojů podělili se svými‭ „‬třídními‭“ ‬partnery‭ – ‬ruskými oligarchy.‭ ‬Vlastně v Rusku v‭ ‬90.‭ ‬letech.‭ ‬v přísném souladu s‭ „‬oldenburgským‭“ ‬plánem byl vytvořen‭ „‬model rozvoje‭“‬,‭ ‬který uvrhl Rusko na historickou periferii a proměnil jeho ekonomiku v surovinový přívěsek jím poražených zemí během Velké vlastenecké války sovětského lidu.‭ ‬Speciální operace zrušila všechny výsledky oldenburgského plánu:‭ ‬nové,‭ ‬neruské zdroje surovin a zdrojů činí celé německé hospodářství nerentabilním,‭ ‬příjmy oligarchů pro ně nebudou fungovat,‭ ‬Rusko bude nuceno obnovit zničené sovětské výrobní hospodářství na nové moderní technologické základně.‭ ‬A Rusové vytvoří nyní novou ekonomiku‭! ‬Nemají jinou možnost,‭ ‬všechny ostatní alternativy jim vzala speciální operace.‭ ‬Mobilizační projekt,‭ ‬který má realizovat ruský lid,‭ ‬byl již úspěšně testován sovětským lidem v letech Velké vlastenecké války.‭ ‬Centralizace zdrojů a ekonomiky umožnily rychle překonat zaostávání ve výrobě zbraní:‭ ‬v druhé polovině roku‭ ‬1941‭ ‬průmysl vyrobil pouze‭ ‬4800‭ ‬tanků a v první polovině roku‭ ‬1942‭ ‬již‭ ‬11200‭ ‬tanků.‭ ‬Během válečných let bylo vyrobeno‭ ‬2krát více zbraní a výkonnějších modelů vojenského vybavení než v nacistickém Německu.‭ ‬V‭ ‬90.‭ ‬letech ruští reformátoři zničili celý průmysl vyrábějící dopravní letouny.‭ ‬Zkušenosti z mobilizačního projektu‭ ‬1941/1945‭ ‬přesvědčují o proveditelnosti řešení tohoto problému:‭ ‬naši prarodiče během válečných let zvládli a uvedli do sériové výroby‭ ‬25‭ ‬nových typů bojových letounů.‭ ‬Ruská armáda se dnes staví proti světovému fašismu.‭ ‬Podstata nacismu spočívá v myšlence nadřazenosti jedné rasy nad ostatními.‭ ‬Hitler řekl:‭ „‬Jedním z hlavních úkolů německé říšské vlády je navždy zabránit rozvoji slovanských ras všemi možnými prostředky.‭" ‬Nacisté vymysleli zvláštní plány pro ruský lid.‭ ‬V‭ „‬Rukověti německého vojáka‭“‬,‭ ‬která se stala jedním z dokumentů obžaloby při norimberských procesech,‭ ‬bylo vyhlášeno kanibalské heslo:‭ „‬Zabijte každého Rusa,‭ ‬nezastavujte se,‭ ‬jestliže je před vámi starý muž nebo žena,‭ ‬dívka nebo kluk‭ ‬...‭“‬.‭ ‬Sovětská armáda zachránila Rusy a další národy před totální genocidou.‭ ‬Genocida národů byla hlavní metodou nacismu.‭
Osud obyvatel obleženého Leningradu během válečných let je toho přímým důkazem.‭ ‬7.‭ ‬října‭ ‬1941‭ ‬fašistický generál A.‭ ‬Jodl,‭ ‬který se řídil Hitlerovými instrukcemi‭ „‬zcela se zbavit obyvatelstva‭“ ‬Moskvy a Leningradu,‭ ‬prohlásil,‭ ‬že v žádném případě nepřijme kapitulaci Leningradu.‭ ‬Strategie genocidy umožnila nacistům bez výstřelů vyhladit asi jeden a půl milionu Leningradců.‭ ‬Při blokádě zemřelo vyčerpáním každý den asi‭ ‬4‭ ‬tisíce lidí.‭ ‬3‭ ‬%‭ ‬lidí zemřelo při bombardování,‭ ‬zbývajících‭ ‬97‭ ‬%‭ ‬hladem.
Dnešní západní sankce jsou rovněž zaměřeny na organizování genocidy národů.‭ ‬A to nemluvíme o národech Afriky,‭ ‬které americké globalistické elity dlouho odepisovaly jako historický‭ „‬šrot‭“‬.‭ ‬Hladomor by mohl propuknout i v Evropě,‭ ‬kde je produkce základních potravin úzce svázána s ruskými a ukrajinskými dodávkami.‭ ‬Sankce primárně nezasáhly ruské elity‭ (‬to je to,‭ ‬co prohlašují západní nacisté v naději,‭ ‬že za půl století vychovali v Rusku významnou vrstvu lidí,‭ ‬kteří myslí žaludkem,‭ ‬nikoli mozkem‭) ‬jsou namířeny proti obyčejným Rusům.‭ ‬Sankce mají za cíl snížit úroveň spotřeby v Rusku,‭ ‬snížit kvalitu a délku života a poškodit zdraví a fyzickou kondici Rusů bez ohledu na pohlaví a věk.‭ ‬No,‭ ‬přečtěte si‭ „‬Rukověť německého vojáka‭" ‬...‭ ‬Ruský voják během bojů na Ukrajině zachraňuje národy a dokonce i kontinenty před genocidou.‭
Dnešní fašismus neodpustil Rusům svou porážku v roce‭ ‬1945.‭ ‬Fašismus neodpustil sovětskému lidu jeho historickou zásluhu,‭ ‬že byl první v boji proti hnědému moru‭ ‬20.‭ ‬století.‭ ‬Před druhou světovou válkou byl SSSR jediným státem,‭ ‬který otevřeně vstoupil do boje s fašismem.‭ ‬Španělé,‭ ‬kteří vstřícně podporovali protiruské sankce,‭ ‬zapomněli,‭ ‬že během občanské války v letech‭ ‬1936-1939‭ ‬ve Španělsku,‭ ‬začal Sovětský svaz bojovat s nacistickým Německem.‭ ‬Od‭ ‬22.‭ ‬června‭ ‬1941‭ ‬do‭ ‬6.‭ ‬června‭ ‬1944‭ ‬bojoval ve skutečnosti sám se sjednocenou první nacistickou Evropskou unií.‭ ‬A co Američané‭? ‬Američtí hegemonisté usoudili,‭ ‬že jejich projekt s nacismem jako prostředkem k získání světové nadvlády selhal,‭ ‬spěchali dobýt svět jinými prostředky:‭ ‬atomovým bombardováním a systémem‭ „‬Bretton Woods‭“‬,‭ ‬vnucením dolaru jako prostředku mezinárodního finančního urovnání.‭ ‬Sovětský svaz naopak navrhl jinou konfiguraci v Jaltě a Postupimi:‭ ‬mírovou soutěž mezi dvěma systémy,‭ ‬kapitalistickým a socialistickým.‭ ‬Právě tuto porážku si američtí imperialisté nemohli odpustit a vedli boj za zničení sovětského systému.‭ ‬Není náhoda,‭ ‬že speciální operace na Donbasu přišla v době,‭ ‬kdy zdánlivě domácí liberálové po začlenění ruských zdrojů do dolarové zóny zcela vyloučili ruskou suverenitu a ruskou identitu.‭ ‬Ruské povstání proti nacismu dělá čáru jak za existencí samotného‭ „‬brettonwoodského systému‭“‬,‭ ‬tak za historií bolestivých pokusů ruských národních zrádců začlenit se do tohoto systému.‭ ‬Rusko na Donbasu dává rostoucím ekonomikám Číny a Indie šanci dokončit úplnou destrukci systému,‭ ‬kterou započalo,‭ ‬a odstranit závislost na dolaru.‭ ‬Liberální fašisté,‭ ‬kteří si ve Spojených státech dováděli kolem rasových předsudků,‭ ‬cynicky nutili celý svět pokleknout před černošskými aktivisty,‭ ‬rozpoutali ve světě zběsilou rusofobní kampaň.‭ ‬Z jediného důvodu‭ – ‬Rusové porážkou evropských nacistů v roce‭ ‬1945‭ ‬rozvrátili samotnou ideologii rasové nadřazenosti a zničili další pokus o nastolení světovlády nacistického státu.‭ ‬Rusové,‭ ‬etnos rozdělený a roztříštěný v důsledku geopolitické katastrofy v roce‭ ‬1991,‭ ‬dokázali povstat a bránit svou identitu před úšklebkem neonacismu.‭ ‬Speciální operace se stala možnou a nevyhnutelnou kvůli etnické mobilizaci Rusů.‭ ‬Poražený fašismus ve druhé generaci dosáhl výrazné pomsty,‭ ‬zničil Sovětský svaz a rozštěpil sovětský lid.‭ ‬Fašismus ve třetí generaci se pokusil zničit velkou ruskou civilizaci,‭ ‬opírající se o zkušenosti druhé generace‭ („‬velkou civilizaci nelze zabít,‭ ‬lze ji rozložit zevnitř tím,‭ ‬že jí vnucujeme svou ideologii‭ – ‬nacismus na Ukrajině,‭ ‬liberalismus v Rusku‭ “)‬.‭ ‬Jedním slovem:‭ ‬vnuk generála SS Scholze pod vedením liberálního fašisty Bidena‭ (‬bombardované Srbsko podle receptů nacistů,‭ ‬nařízeno na Ukrajině jako ve vlastním Reichskommissariátu‭) ‬za pomoci národního zrádce,‭ ‬představitele ukrajinské verze nacismu,‭ ‬Bandery,‭ ‬Zelenskij‭ (‬mimochodem,‭ ‬v nadcházejících trestních procesech je třeba za přitěžující okolnost považovat příbuzenský svazek šaška se Semjonem Ivanovičem Zelenským,‭ ‬držitelem dvou řádů Rudé hvězdy‭) ‬se nás pokusil zničit.‭ ‬Rusko tak bojuje za zachování své civilizační identity,‭ ‬originality a jedinečnosti,‭ ‬tedy za svůj život.‭ ‬V.‭ ‬V.‭ ‬Putin,‭ ‬syn vojáka,‭ ‬který hrdinně bojoval na Něvském prospektu,‭ ‬a bratr dítěte,‭ ‬které zemřelo hladem v obleženém Leningradu,‭ ‬chápe odpovědnost druhé poválečné sovětské generace jako nikdo jiný.‭ ‬Poté,‭ ‬co prohráli bitvu‭ (‬rozpad SSSR‭)‬,‭ ‬byli to dědicové hrdinů Velké vlastenecké války sovětského lidu,‭ ‬kteří zahájili rozhodující bitvu‭ ‬-‭ ‬osvobození a záchranu Velkého Ruska od nacismu.‭ ‬Od nacismu se neosvobozuje ani Evropa,‭ ‬kde již neexistuje křesťanská civilizace,‭ ‬ani samotné Spojené státy,‭ ‬kde liberální globalisté začínají předvídat svůj nevyhnutelný a smutný konec.‭ ‬Z toho vyplývá i takové středověké tmářství v politice,‭ ‬ekonomice a informačním prostředí.
Evropě a Spojeným státům a vlastně celému světu by se mělo donekonečna připomínat,‭ ‬kdo je zachránil před‭ ‬77‭ ‬lety a zachraňuje je dnes.‭ ‬Nad uplakaným Macronem by se měla tyčit postava vynikajícího generála Charlese de Gaulla,‭ ‬který přiznával:‭ „‬Francouzi vědí,‭ ‬co pro ně Sovětské Rusko udělalo,‭ ‬a vědí,‭ ‬že to bylo Sovětské Rusko,‭ ‬kdo hrál hlavní roli v jejich osvobození.‭" ‬Rozcuchaného blonďáka Johnsona v britském veřejném mínění by měl odstrčit monumentální politik Winston Churchill,‭ ‬který prohlásil,‭ ‬že‭ „‬to byla ruská armáda,‭ ‬kdo vysál vnitřnosti z německé vojenské mašinérie‭“‬.‭ ‬Inu,‭ ‬slova moudrého Franklina D.‭ ‬Roosevelta:‭ „‬Rozhodnost a úspěch,‭ ‬s nimiž národy Sovětského svazu zatlačují hordy agresorů,‭ ‬inspirují další národy bojující za zachování své nezávislosti,‭“ ‬znovu zdůrazňují infantilnost a senilní šílenství nejen Bidena,‭ ‬ale celé americké elity.‭ ‬Co Velká vlastenecká válka sovětského lidu připomíná obyčejným Evropanům a Američanům,‭ ‬stejně jako‭ „‬národním zrádcům‭“‬,‭ ‬plačícím,‭ ‬nebo lhostejně mlčícím v postsovětském prostoru‭? ‬Během osvobozování republik SSSR a nyní suverénních evropských států činily ztráty Rudé armády,‭ ‬kterou v lednu‭ ‬1943‭ ‬tvořili ze‭ ‬70,2‭ ‬%‭ ‬Rusové,‭ ‬3,4‭ ‬milionu lidí.‭ ‬Během osvobozování Evropy od fašismu a jejich místních kompliců zemřelo více než‭ ‬1‭ ‬milion sovětských vojáků a‭ ‬2,7‭ ‬milionu lidí bylo zmrzačeno a vážně zraněno.‭ ‬Rudá armáda ztratila ve válce více než‭ ‬16‭ ‬milionů lidí,‭ ‬Třetí říše a spojenci‭ ‬-‭ ‬více než‭ ‬13‭ ‬milionů.‭ ‬Celkové ztráty SSSR činily‭ ‬26,6‭ ‬milionů lidí.‭ ‬Američané a Britové otevřeli druhou frontu teprve‭ ‬6.‭ ‬června‭ ‬1944.‭ ‬Dvouleté zpoždění spojeneckého vylodění v severní Francii‭ (‬od května‭ ‬1942‭ ‬do června‭ ‬1944‭) ‬stálo SSSR více než‭ ‬5‭ ‬milionů životů.‭ ‬Lidé z Kyjeva by se měli‭ „‬chytit za nos‭“‬:‭ „‬partneři‭“ ‬vás budou využívat,‭ ‬dokud to pro ně bude výhodné,‭ ‬a nepřijdou na pomoc vašim fašistům,‭ ‬protože přijdou jen k vítězům‭ – „‬šakalí‭“ ‬taktika‭"‬.‭ ‬Tento příklad potvrzuje existující mýtus o údajně rozhodující pomoci Lend-Leasu.‭ ‬V historiografii byl stanoven názor,‭ ‬že obecně půjčka-pronájem činila‭ ‬4%‭ ‬celkové vojenské produkce v Sovětském svazu,‭ ‬jeho hlavní přínos připadl na závěrečné období války‭ ‬-‭ ‬1944-1945,‭ ‬kdy neexistovala žádná naléhavá potřeba této pomoci.‭ ‬Více než polovina dodávek dodaných v posledním roce války nebyla vůbec využitá.‭ ‬Nemělo by se zapomínat,‭ ‬že Sovětský svaz platil surovinami,‭ ‬nerosty,‭ ‬zlatými zásobami,‭ ‬což přispělo k růstu ekonomiky USA.‭ ‬A dnešní události na Ukrajině jsou pro Američany z ekonomického hlediska nesmírně přínosné.‭ ‬Kradením ruského zlata a devizových zdrojů,‭ ‬trváním na pokračování exportu zdrojů do Spojených států,‭ ‬ale ne do Evropy,‭ ‬hegemoničtí liberálové jednoduše prodlužují agónii svého hnusného ekonomického systému.‭
Ale co Evropa‭? ‬Stejně jako v letech‭ ‬2.‭ ‬světové války neexistovala v Evropě jediná země,‭ ‬která by byla schopna odolat okupačnímu režimu.‭ ‬Národy Evropy čekaly na osvobození:‭ ‬z východu‭ ‬-‭ ‬od Rudé armády,‭ ‬ze západu‭ ‬-‭ ‬od jejích spojenců.‭ ‬Na rozdíl od politiků,‭ ‬kteří rozhodovali o tom,‭ ‬pod koho je výhodnější si‭ „‬lehnout‭“‬,‭ ‬dostali Evropané od SSSR právo na život a svobodu.‭ ‬Na této cestě Rudá armáda osvobodila Evropu od otrokářského způsobu výroby,‭ ‬který se ve‭ ‬20.‭ ‬století podruhé zrodil:‭ ‬miliony sovětských lidí byly zajaty a zotročeny v evropských zemích.‭ ‬Rudá armáda eliminovala nebezpečí jaderné katastrofy v Evropě:‭ ‬do roku‭ ‬1944‭ ‬udělalo Německo velké pokroky ve vývoji balistických střel a atomové bomby.‭ ‬Japonci,‭ ‬kteří zažili všechny hrůzy jaderného bombardování,‭ ‬zcela ztratili historickou paměť.‭ ‬Připojení Japonska k protiruským sankcím ukazuje,‭ ‬jak jsou elity schopny přeformátovat mozky lidí,‭ ‬až po popření skutečnosti,‭ ‬že Hirošimu a Nagasaki zničily americké atomové bomby.‭ ‬Co od nás požadují dnešní cyničtí Evropané a plačící národní zrádci‭? ‬Zastavte‭ „‬válku a krveprolití‭"! ‬Vlastně stejně hodnotí i osvobození Evropy Rudou armádou v letech‭ ‬1944‭–‬1945.‭ ‬Bylo prý nutné zastavit na jejich hranicích.‭ ‬A nechat fašismus na pokoji‭? ‬Dát vítězství tehdejším spojencům‭? ‬No,‭ ‬Rusové jsou obětaví,‭ ‬ale ne v takové míře...
Dějiny Velké vlastenecké války boří ideologická klišé a stereotypy vnucené dnešními západními politickými technology,‭ ‬jejichž cílem je přesvědčit nedostatečně vzdělané,‭ ‬prakticky zombifikované obyvatelstvo zemí kolektivního Západu o agresivní povaze Putinova Ruska.‭ ‬Dnešní americké aspirace na světovládu a úplnou reorganizaci světa jen opakují společné pokusy s Hitlerem o vytvoření nového světa bez SSSR a Rusů ve‭ ‬30.‭ ‬a‭ ‬40.‭ ‬letech‭ ‬20.‭ ‬století.‭ ‬Hlavním bodem zahraniční politiky nacistického Německa byla touha po světovládě a geopolitické reorganizaci světa.‭ ‬Sovětský svaz již v polovině‭ ‬20.‭ ‬let opustil trockistické heslo světové revoluce a přijal doktrínu‭ „‬budování socialismu v jediné zemi‭“‬.‭ ‬SSSR nebyl objektivně ekonomicky ani politicky připraven na rozsáhlou válku,‭ ‬neměl ani regulérní armádu.‭ ‬Sami jsme za třicet let‭ „‬omámení‭“ ‬zapomněli,‭ ‬že v sovětské zemi byl přijat zákon o všeobecné branné povinnosti až‭ ‬1.‭ ‬září‭ ‬1939,‭ ‬v den,‭ ‬kdy začala druhá světová válka.‭ ‬Tato nesporná fakta byla liberální historiografií odsouzena k zapomnění.‭ ‬Na druhé straně liberální historici,‭ ‬včetně ruských,‭ ‬rozdmýchávali mýtus o rozdělení Polska a Evropy nacisty a stalinisty.‭ ‬Ve skutečnosti Británie a Francie v roce‭ ‬1939‭ ‬odmítly podepsat se Sovětským svazem dohodu o vytvoření protihitlerovské koalice.‭ ‬SSSR zůstal sám tváří v tvář hrozbě světové války,‭ ‬a to dokonce i na Východě,‭ ‬kde ve skutečnosti byl ve válečném stavu s Japonskem.‭ ‬Stalin byl nucen dohodnout se s nacisty jen proto,‭ ‬aby měl čas zmobilizovat armádu a vytvořit vojensko-průmyslovou základnu na východě.‭ ‬A je užitečné Polákům připomenout,‭ ‬že text tajných protokolů Molotov-Ribbentrop jasně říká,‭ ‬že otázku zachování samostatného polského státu lze vyřešit až v průběhu dalšího politického vývoje.‭ ‬Mimochodem,‭ ‬tyto analogie obsahují i‭ ‬​​odpověď na otázku,‭ ‬proč ruské vedení‭ ‬8‭ ‬let snášelo nacistické zneužívání obyvatel Donbasu.‭ ‬Bohužel v roce‭ ‬2014‭ ‬tehdejší možnosti,‭ ‬zahraniční i domácí,‭ ‬včetně vojenských,‭ ‬stačily pouze ke znovusjednocení a ochraně Krymu.‭ ‬Ano,‭ ‬to je cena za liberální experiment na Rusech.‭ ‬Je také nutné vzít v úvahu skutečnost,‭ ‬že právě úspěchy Putinovy‭ ‬​​politiky mobilizace země a armády tváří v tvář hrozbě nevyhnutelného úderu ze Západu donutily globalisty a NATO urychlit přípravy na úder z území nacistické Ukrajiny.‭ ‬V roce‭ ‬2022‭ ‬již byla ruská armáda připravena provést preventivní úder.
Před našima očima se začíná hroutit další mýtus vytvořený západními ideology.‭ ‬Hovoříme o šíření četných‭ „‬fejků‭“‬,‭ ‬které mají přesvědčit západního vyděšeného laika,‭ ‬že ruská armáda na Ukrajině ničí města a vyhlazuje civilní obyvatelstvo.‭ ‬Tyto výmysly jsou vyvráceny pevným prohlášením‭ ‬V.‭ ‬V.‭ ‬Putina,‭ ‬že ruská armáda nebojuje s ukrajinským lidem,‭ ‬ale s nacisty,‭ ‬neničí mírumilovná města,‭ ‬ale vojenskou strukturu.‭ ‬Armáda v praxi dokazuje pravdivost slov prezidenta,‭ ‬obchází velká města a ničí nacistické prapory,‭ ‬místa hromadění vojenské techniky a vojenskou infrastrukturu vytvořenou NATO.‭ ‬Ruská armáda nemá žádnou tradici boje s civilisty.‭ ‬Během Velké vlastenecké války přijalo vedení sovětské armády tvrdá opatření proti násilí na německém obyvatelstvu.‭ ‬Známý,‭ ‬ale zapomenutý je příkaz K.‭ ‬K.‭ ‬Rokossovského z‭ ‬21.‭ ‬ledna‭ ‬1945,‭ ‬o trestání za rabování,‭ ‬násilí,‭ ‬loupeže,‭ ‬nesmyslné ničení.‭ ‬Maršál upřímně vyzval vojáky,‭ ‬aby‭ „‬nasměrovali pocit nenávisti k lidem k vyhlazení nepřítele na bojišti‭“‬.‭ ‬Podobné rozkazy byly vydány i na jiných frontách.‭ ‬V rozkazu G.‭ ‬K.‭ ‬Žukova z‭ ‬29.‭ ‬ledna‭ ‬1945‭ ‬bylo sovětským vojákům zakázáno‭ „‬utlačovat německé obyvatelstvo,‭ ‬vykrádat byty a pálit domy‭“‬.‭ ‬Jsme si jisti,‭ ‬že za chvíli budou ruskému lidu předložena všechna čísla a fakta,‭ ‬která svědčí o rozhodující roli ruských ozbrojených sil při porážce nacismu v Evropě v roce‭ ‬2022.‭ ‬Jsme si jisti,‭ ‬že Západ nejprve ostýchavě zamlčí roli Ruska při porážce‭ „‬hnědého moru‭ ‬21.‭ ‬století‭“‬,‭ ‬který díky jeho úsilí znovu ožil‭“‬,‭ ‬a pak s velkou silou i toto očistné a osvobozující poslání a břemeno ruské civilizace bude opět překrouceno a zfalšováno.‭ ‬Jsme přesvědčeni,‭ ‬že možnost takového falšování bude u nás zcela eliminována exodem národních zrádců z Ruska.‭ ‬Jsme si jisti,‭ ‬že v hodinách dějepisu budou ruským školákům nabídnuty srovnávací seriály demonstrující rozhodující přínos Rudé armády ve Velké vlastenecké válce sovětského lidu proti nacismu a ruských ozbrojených sil ve druhé Velké vlastenecké válce ruského lidu proti neonacismu.‭ ‬Jsme si jisti,‭ ‬že studenti budou informováni o hrdinských skutcích v těchto vlasteneckých válkách:‭ ‬o řidiči tanku T-34‭ ‬Fjodoru Ajackovovi,‭ ‬který byl mezi prvními,‭ ‬kdo obdržel Řád vlastenecké války prvního stupně,‭ ‬za úspěšný tankový útok‭; ‬o gardovém poručíkovi Andreji Kljušnikovovi,‭ ‬který byl vážně zraněn při speciální operaci na Donbasu a statečně bojoval proti nacistům.‭ ‬Zatím je napsán první řádek:‭ ‬Rudá armáda porazila‭ ‬607‭ ‬divizí evropských nacistů,‭ ‬zatímco anglo-americké jednotky‭ ‬-‭ ‬pouze‭ ‬170‭; ‬Rudá armáda zničila‭ ‬73‭ ‬%‭ ‬personálu nacistické armády,‭ ‬75‭ ‬%‭ ‬jejích tanků a dělostřelectva,‭ ‬více než‭ ‬75‭ ‬%‭ ‬letectva.‭ ‬Druhý řádek se dnes píše v Donbasu a Chersonské oblasti,‭ ‬poblíž Kyjeva a Charkova,‭ ‬v Mariupolu a Oděse...

Překlad:K.K.
2

1. Kasafran 02.04.2022, 18:56

Pravda o Velké vlastenecké válce jako ideologii vítězství ve speciální operaci na Ukrajině‭ Dmitrij Ajackov‭ 29.‭ ‬března‭ ‬2022 www.izborskij klub.ru ‭ Klíčovou chybu ideologie speciální operace na Ukrajině velmi přesně a přesvědčivě určil člen‭ „‬Izborského klubu‭“ ‬S.‭ ‬F.‭ ‬Chernjachovskij‭ ‬-‭ ‬je to odmítnutí‭ "‬sovětského‭" ‬a‭ "‬komunistického‭"‬.‭ ‬Sergej Felixovič také odhalil důsledky tohoto prohlášení‭ ‬-‭ ‬hrozbu zúžení sociální základny podpory speciální operace jak v Rusku,‭ ‬...

02.04.2022, 19:00
Je to dlhšie čítanie najmä pre tých, ktorí chcú chápať momentálny vývoj na Ukrajine a v Rusku objektívne a v širších geopolitických súvislostiach...
Odporúčam však prečítať si to aj všetkým neoliberálom...
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 91 552 B generated in : 0.312 s this site needs to use cookies, to work properly... themes displays : 21 514 646 x unique displays : 2 527 962 x ip address : 44.192.15.251

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 2, donaters clicked me on ads 2,78 € (25 clicks), for today 0,15 € (1 click), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated