for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Žumpa

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  religion  /  theme

Posolstvo Cirkvi chorým

entries
2
shows
56
uniques
25
theme was created 12.2.2023 14:38 by omega
1
12.02.2023, 14:38
Pre vás všetkých, bratia a sestry, čo prechádzate skúškou utrpenia v tisícorakých podobách, má koncil osobitné posolstvo.
Koncil si je vedomý, že sa naň obraica váš prosebný zrak, zapálený horúčkou a zakalený únavou, zrak plný otázok, zrak, čo bezvýsledne hľadá odpoveď na problém, prečo má človek, trpieť a odkiaľ dostane posilu.
Drahý bratia a sestry, ako duchovní otcovia a pastieri, v hĺbke svojho srdca počujeme ozvenu vašich vzychaní a vašich sĺz. Srdce sa nám zviera bolesťou nad tým, čím viac si uvedomujeme, že nie je v našej moci vrátiť vám telesné zdravie ani umenšiť vaše bolesti. Lekári, ošetrovatelia a všetci tí, čo sa venujú chorým, usilujú sa vám uľahčiť, ako len môžu.
Máme však čosi hlbšie a vzácnejšie, čo vám môžeme povedať: pravdu, ktorá je
schopná dať vám odpoveď na otázku, prečo má človek trpieť; pravdu, ktorá je schopná dať vám útechu bez ilúzií. Je to viera a spojenie s Mužom bolesti, s Božím Synom, Ježišom Kristom, ktorý bol ukrižovaný za naše hriechy a pre našu spásu.
Kristus nezničil bolesť, ani nám naplno nezjavil jej tajomstvo. No vzal ju na seba a to nám stačí, aby sme pochopili jej hodnotu.
Vzmužte sa teda všetci, čo viac ako iní cítite ťarchu kríža, vy, chudobní a opustení, vy, prenasledovaní pre spravodlivosť, vy, zabudnutí, vy, čo znášate bolesť a nik nevie o vás. Vy ste uprednostnení v Božom kráľovstve, v kráľovstve nádeje, šťastia a života. Vy ste bratmi trpiaceho Krista. S ním, ak chcete, môžete zachrániť svet.
Hľa, toto je kresťanské umenie trpieť, jediné, čo prinesie pravý pokoj. Vedzte, že nie ste sami, že nie ste opustení, ani zabudnutí, ani neužitoční. Veď vás Kristus vyvolil, aby ste boli jeho živým priezračným obrazom. Koncil vás pozdravuje v Kristovom mene, ďakuje vám, uisťuje vás o svojom priateľstve, sľubuje vám pomoc celej Cirkvi a žehná vám.

(V Ríme 8.decembra 1965)
none
2

1. omega 12.02.2023, 14:38

Pre vás všetkých, bratia a sestry, čo prechádzate skúškou utrpenia v tisícorakých podobách, má koncil osobitné posolstvo. Koncil si je vedomý, že sa naň obraica váš prosebný zrak, zapálený horúčkou a zakalený únavou, zrak plný otázok, zrak, čo bezvýsledne hľadá odpoveď na problém, prečo má človek, trpieť a odkiaľ dostane posilu. Drahý bratia a sestry, ako duchovní otcovia a pastieri, v hĺbke svojho srdca počujeme ozvenu vašich vzychaní a vašich sĺz. Srdce sa nám zviera bolesťou nad tým, čím viac...

12.02.2023, 14:45
(Včera bol Svetový deň chorých)
none
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 64 294 B generated in : 0.252 s this site needs to use cookies, to work properly... themes displays : 21 507 762 x unique displays : 2 527 885 x ip address : 3.237.34.21

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 2, donaters clicked me on ads 2,69 € (25 clicks), for today 0,06 € (1 click), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated