for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Žumpa

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  philosophy  /  theme

Neprejavené

entries
44
shows
12 988
uniques
833
theme was created 25.10.2020 22:02 by Dušan
1
25.10.2020, 22:02
Konečná úprava tohto (ne)zmyslu. Totiž, ak je doma konkrétny člen rodiny, najmä cez výkend, tak vypisujem takéto konini. Dajte mi pokoj! Povedal Som si, že už viacej nikdy!!!


Nemám to za potreby, jednak vypisovať a jednak sa touto koninou zaoberať. Tak ako pominulé príspevky tohto typu na FB, Blogu, One Note, fórach Som vymazal, pravdepodobne ani tento príspevok nevydrží viac ako dva dni.

Čo si milý čitatelia tohto blogu myslíte o tejto mojej aktivite? Je to normálne? Podľa mňa je to choré!!!

link

link

Blog:
link
none
2

1. Dušan 25.10.2020, 22:02

Konečná úprava tohto (ne)zmyslu. Totiž, ak je doma konkrétny člen rodiny, najmä cez výkend, tak vypisujem takéto konini. Dajte mi pokoj! Povedal Som si, že už viacej nikdy!!! Nemám to za potreby, jednak vypisovať a jednak sa touto koninou zaoberať. Tak ako pominulé príspevky tohto typu na FB, Blogu, One Note, fórach Som vymazal, pravdepodobne ani tento príspevok nevydrží viac ako dva dni. Čo si milý čitatelia tohto blogu myslíte o tejto mojej aktivite? Je to normálne? Podľa mňa je to choré!!...

26.10.2020, 17:56
V obrázku sa píše: (ne)hmota prázdny vesmír

Mám s prázdnym priestorom problém. Neviem si vo vesmíre predstaviť prázdny priestor, všade vidím hmotu. Prázdny pre mňa znamená, že tam nie je nič.
none
3

2. Lemmy 26.10.2020, 17:56

V obrázku sa píše: (ne)hmota prázdny vesmír

Mám s prázdnym priestorom problém. Neviem si vo vesmíre predstaviť prázdny priestor, všade vidím hmotu. Prázdny pre mňa znamená, že tam nie je nič.

26.10.2020, 18:28
No Lenny, pod pojmom prázdny priestor, prázdny vesmír, chápem (ne)hmotu.

(ne)Hmota to je prázdny priestor medzi časticami.
Definícia hmoty je pohyb častíc okolo jadra
none
4

3. Dušan 26.10.2020, 18:28

No Lenny, pod pojmom prázdny priestor, prázdny vesmír, chápem (ne)hmotu.

(ne)Hmota to je prázdny priestor medzi časticami.
Definícia hmoty je pohyb častíc okolo jadra

26.10.2020, 18:30
Tú (ne)hmotu si neviem predstaviť. Všade vidím hmotný priestor, i vo vákuu.
none
5

4. Lemmy 26.10.2020, 18:30

Tú (ne)hmotu si neviem predstaviť. Všade vidím hmotný priestor, i vo vákuu.

26.10.2020, 20:02
Predstav si, že nazeráš s dostupne možným nanoskopom na nejaký predmet, objekt. Neustálym prehlbovaním narážaš na hmotu "pohybujúce sa častice, atomy, molekuly... ktoré tvoria hmotu", ale aj na prázdny priestor, ktorý v tomto prípade je nekonečný proces toho prehlbovania.

(Ne)hmota je nekonečné rozplývanie, rozpúštanie hmoty, v (ne)formu a v ničotu, v prázdnotu, je to priestor medzi pohybujúcimi sa časticami, atómami a molekulami.

Je to, ako nekonečne scvrkávanie a rozpínanie vesmíru pred kolapsom.

Jednoducho si predstav (ne)hmotu ako vzduch, v ktorom nič nieje. Prázdny priestor, si predstav ako možnosť v ňom sa prejaviť. Čo ja viem, preletíš cez neho, a tak.

Prazdný priestor sa nedá uchopiť, nedá sa cítiť a pociťovať. Je ako neviditeľný duch, priehladný duch, cez ktorého aj vystrelený šíp z luku preletí a jeho sa ani len nedotkne.

(Ne)Hmota je niečo, čo sa nedá uchopiť. To je prázdny priestor. Môžeš doň naukladať hmotné veci a predmety.

Hmota má v sebe a naokolií seba, prázdne priestory, vesmíry. Je to ako Bytie, ktoré má v sebe a naokolí (neBytia)
none
6

5. Dušan 26.10.2020, 20:02

Predstav si, že nazeráš s dostupne možným nanoskopom na nejaký predmet, objekt. Neustálym prehlbovaním narážaš na hmotu "pohybujúce sa častice, atomy, molekuly... ktoré tvoria hmotu", ale aj na prázdny priestor, ktorý v tomto prípade je nekonečný proces toho prehlbovania.

(Ne)hmota je nekonečné rozplývanie, rozpúštanie hmoty, v (ne)formu a v ničotu, v prázdnotu, je to priestor medzi pohybujúcimi sa časticami, atómami a molekulami.

Je to, ako nekonečne scvrkávanie a rozpínanie vesmí...

26.10.2020, 20:47
5-
Dušan, Lemmy je tvrdý ateista - humanista.
Duchovno je pre neho vlastnosť hmoty, takže ak neexistuje hmota, neexistuje ani duchovno.
Ak povieš priestor, tak to je hmota.
Podľa Einsteina existuje hmota a čas v jednote - v časopriestore.
Ani čas a ani priestor nemôžu existovať samostatne.
Vesmír - celý je v čase a priestore. Tam, kde už vesmír nesahá, tam nie je existencia. Zainteresovaní vravia, že vesmír je konečný, ale bez hraníc.
Vesmír sa rozpína a tam kde "narastie" tam je vesmír a tam kde ešte nie je tam nie je existencia - teda ani prázdno.
Mimo hmotu však existuje duchovná oblasť t.z.v. Nevedomie, ktoré tu bolo skorej ako hmota. Nevedomie preto, lebo si ho z vlastnej vôle nie sme schopní uvedomiť. Podrobnejšie viď C,G.Jung - analytická psychológia. napr. link
consents: Dušan
none
7

6. kntsz 26.10.2020, 20:47

5-
Dušan, Lemmy je tvrdý ateista - humanista.
Duchovno je pre neho vlastnosť hmoty, takže ak neexistuje hmota, neexistuje ani duchovno.
Ak povieš priestor, tak to je hmota.
Podľa Einsteina existuje hmota a čas v jednote - v časopriestore.
Ani čas a ani priestor nemôžu existovať samostatne.
Vesmír - celý je v čase a priestore. Tam, kde už vesmír nesahá, tam nie je existencia. Zainteresovaní vravia, že vesmír je konečný, ale bez hraníc.
Vesmír sa rozpína a tam kde "narastie" t...

26.10.2020, 21:08
Ahoj kntz

Ono stou existenciou je tak, časopriestor, prítomnosť, prítomný okamih, tu a teraz, a neexistencia je vlastne minulosť a budúcnosť, psychologický čas.
Existencia je tak merateľný čas, sú to zrealizovatelne plány a ciele...

A k Jungovi. Jeho chápanie (ne)Vedomia je vlastne postavené na jeho skúmaní. Hneď potom ako sme si prešli všetkými úrovňami vedomia, sa nám otvára (ne)vedomie.

Opýtam sa ťa takto. Chceš byť vedomý a sebavedomý, to znamená, že si budeš neustále seba pripomínať, budeš si neustále klásť dôraz na seba a budeš sledovanou osobnosťou, alebo (ne)Vedomý, kde si staviaš do popredia iba sebauvedomenie, čo znamená, že si sám, nikto o tebe nevie, si nikto, nie si prenasledovaný.

Prikladám deväť stavov bytostí na ukážku:
Deväť stavov Bytosti:
1. Kozmická nadvedomá myseľ - Nirvána, pravda, nebo
2. Kolektívna nadvedomá myseľ - Boh, náboženstvo
3. Nadvedomá integrovaná myseľ (osvietenie), krištáľové jasné vnímanie
4. Skutočná vedomá myseľ - meditácie
5. Vedomá myseľ - tvorivá, iskrička, semienko, vedomie, vedomý človek
6. (Pod)vedomá myseľ - subjektívny duch, služobníci, spoločníci, sprievodcovia, prostredníci...
7. Individuálne (ne)vedomá myseľ - sny, drogy, potlačované prejavovanie sa spoločnosťou, (ne)vedomie, (ne)vedomý človek sa rovná stavu človeka, ktorý už bol vedomým človekom, má skúsenosť s vedomým, úmyselné (ne)vedomie
8. Kolektívna (ne)vedomá myseľ - skumanie (ne)vedomej mysle, porážka, smrť a poparava vlastného eGa a mysle
9. Kozmická (ne)vedomá myseľ - priroda, zem, odvracanie zraku od ľudí, stavanie sa im chrbtom, vstupovanie do prírody

link
none
8

7. Dušan 26.10.2020, 21:08

Ahoj kntz

Ono stou existenciou je tak, časopriestor, prítomnosť, prítomný okamih, tu a teraz, a neexistencia je vlastne minulosť a budúcnosť, psychologický čas.
Existencia je tak merateľný čas, sú to zrealizovatelne plány a ciele...

A k Jungovi. Jeho chápanie (ne)Vedomia je vlastne postavené na jeho skúmaní. Hneď potom ako sme si prešli všetkými úrovňami vedomia, sa nám otvára (ne)vedomie.

Opýtam sa ťa takto. Chceš byť vedomý a sebavedomý, to znamená, že si budeš neustále...

30.10.2020, 11:46
Neviem či správne chápem, takže neber ma príliš vážne.
Ja sa otázkami vedomia, nevedomia či spiritualitou ako celku zaoberám asi 10-15 rokov (vo voľných chvíľach) a to iba v súvislosti s možným vedeckým dokazovaním existencie Boha. Dostal som sa k tomu náhodou cez youtube, kde ma zaujal jeden dlhý rozhovor s doc. M. Králom - inak s trochu oplašeným novinárom.
Mojim nosným záujmom je teda vedecký dôkaz existencie Boha.
Je to veľmi široká oblasť, so spústou nových pojmov, nových mien vedcov prakticky od Platóna a Aristotela cez Descartesa, Newtona, Darvina, Einsteina, Junga.... až po súčasné najnovšie poznatky z kvantovej fyziky.
Áno, sú rôzne náboženstvá po celej Zemi a sú rôzne zoskupenia ako New age ..... až po sekty. Každý niečo tvrdí a často úplne protichodne.
Pri hľadaní pravdy je nevyhnutné sa držať metódy vedeckého poznávania zadefinovanej R. Popperom všeobecne uznanej, ale aj doplnenej o metódy poznávania G.Junga, lebo skúmanie v oblasti duchovna je predsa len o niečo odlišné ako skúmanie hmoty - nie však menej platné.
Vzhľadom k zložitosti celej problematiky je tiež potrebné abstrahovať od často falošných údajov a preto sa držím schémy, ktorú de facto založil doc. Král na údajoch vedeckých dôkazov z celej histórie vedy, doplnenej o údaje Junga a iných minulých a súčasných vedcov z oblasti analytickej psychológie, hlbinnej psychológie a psychológie ľudského nevedomia, ktoré áno, poväčšine vychádzajú z Jungových zistení.
Ak by som mal uviesť kostru toho, k čomu som dospel po cca 15 rokoch, tak je to táto schéma:
Na počiatku bolo Slovo - informácia o všetkom a touto informáciou bol Boh alebo ak si skeptik kľudne použi slovo Kozmická pamäť.
Informácia je predchodca energie a energia je hmota.
V jednoduchej logike - ak vieš ako, tak to urobíš s podstatne menšou energiou ako keď ju nemáš a limitou tohto stavu je čistá a dokonalá informácia, ktorá ak vie ako, tak si hmotu vytvorí akú chce - aj živú.
Nebudem písať prečo, lebo je to na dlhšie.
Konečným dielom Informácie je človek, ktorý nielen dokáže s informáciami pracovať, ale ich dokáže aj vytvárať a to nielen, ale hlavne v oblasti duchovnej, čím napĺňa hlavný Boží zámer: Človek na obraz Stvoriteľa.
Vytváranie informácií v duchovnej oblasti je naše poslanie a nie je to nič jednoduché. Jung preukázateľne t.j. testovateľne zistil existenciu štyroch oblastí duchovna:
* Vedomá oblasť, v ktorej sa denne pohybujeme, pracujeme s ňou podľa vlastnej slobodnej vôle a vytvárame informácie dobré aj zlé pre ďalšie tri duchovné oblasti, ktoré spoločne môžeme nazvať Nevedomie t.j. oblasti, do ktorých z vlastnej vôle sa nie sme schopný dostať, to však neznamená, že sa do týchto oblasti človek nedostáva:
1. oblasť je Osobné nevedomie, v ktorej sú všetky informácie nášho života a všetky informácie v línii našich predkov.
2. oblasť je Kolektívne nevedomie, ktoré zahŕňa v sebe informácie zo životov všetkých ľudí a to počnúc okamihom kedy sa človek stal človekom. Odhaduje sa čas 3 až 5 milionov rokov späť.
3. oblasť je oblasť o ktorej Jung píše, že sa v nej všetko akoby strácalo či nie je možné vystopovať výskumom niečo človekom uchopiteľné, ale napriek tomu to zreteľne existuje. Túto oblasť je možné nazvať aj Bohom.
Všetky oblasti sú v neustálom prepojení včítane oblasti vedomej aj keď si to neuvedomujeme.
Je tam istý princíp: Ak zlo v nevedomej oblasti začína prevažovať, tak sa vracia na ľudstvo ako psychická epidémia okrem prebiehajúcej väzby na človeka ako jednotlivca z dôvodu jeho redukovania v Nevedomí.
V tejto logike sa dajú vystopovať aj mnohé opakujúce sa tragédie jednotlivých ľudí a aj dôvod obrovských tragédií ako sú vojny.

Sám som až zhrozený, ako všetko so všetkým súvisí a aký je to obrovský priestor, pri ktorom sú prírodné vedy zanedbateľnými informáciami aj keď pre poznanie celého súcna človekom t.j. aj s celou spiritualitou potrebnými.
consents: Dušan
none
9

8. kntsz 30.10.2020, 11:46

Neviem či správne chápem, takže neber ma príliš vážne.
Ja sa otázkami vedomia, nevedomia či spiritualitou ako celku zaoberám asi 10-15 rokov (vo voľných chvíľach) a to iba v súvislosti s možným vedeckým dokazovaním existencie Boha. Dostal som sa k tomu náhodou cez youtube, kde ma zaujal jeden dlhý rozhovor s doc. M. Králom - inak s trochu oplašeným novinárom.
Mojim nosným záujmom je teda vedecký dôkaz existencie Boha.
Je to veľmi široká oblasť, so spústou nových pojmov, nových mien vedc...

30.10.2020, 15:08
Ahoj kntz

Neviem, čo viac dodať. Len tak ďalej v bádaní (ne)Vedomia.
none
10

9. Dušan 30.10.2020, 15:08

Ahoj kntz

Neviem, čo viac dodať. Len tak ďalej v bádaní (ne)Vedomia.

30.10.2020, 15:21
Nerozumiem téme.
none
11

10. Lemmy 30.10.2020, 15:21

Nerozumiem téme.

30.10.2020, 15:54
To nevadí, ani autor jej nerozumie 😉
consents: Dušan
none
14

11. EnaXnaY 30.10.2020, 15:54

To nevadí, ani autor jej nerozumie 😉

30.10.2020, 16:47
11-
ja si myslím, že autor má predpoklady pochopiť.
Zase ten starý známy Jungov výrok:
Ak niekto obdrží viacej informácií asi o 10-15% ako je jeho doterajšie poznanie, tak zaútočí na informátora a v lepšom prípade začne z neho robiť blázna.
Autor témy nezaútočil, čo je dobrý signál, ty immane ma už poznáš a počkáme si na Lemmyho akého vola začne zo mňa robiť.
none
15

14. kntsz 30.10.2020, 16:47

11-
ja si myslím, že autor má predpoklady pochopiť.
Zase ten starý známy Jungov výrok:
Ak niekto obdrží viacej informácií asi o 10-15% ako je jeho doterajšie poznanie, tak zaútočí na informátora a v lepšom prípade začne z neho robiť blázna.
Autor témy nezaútočil, čo je dobrý signál, ty immane ma už poznáš a počkáme si na Lemmyho akého vola začne zo mňa robiť.

30.10.2020, 16:50
JA reagujem podľa toho ako to nazval autor, koniny 😉
none
12

10. Lemmy 30.10.2020, 15:21

Nerozumiem téme.

30.10.2020, 16:38
10-
čo na tom nerozumieš Lemmy.
Vysvetľujem ti to už 4 roky
none
13

12. kntsz 30.10.2020, 16:38

10-
čo na tom nerozumieš Lemmy.
Vysvetľujem ti to už 4 roky

30.10.2020, 16:39
Asi niekde robíš chybu 😉
none
16

13. EnaXnaY 30.10.2020, 16:39

Asi niekde robíš chybu 😉

30.10.2020, 16:55
13-
inak sa nedá.
Zase odcitujem Junga:
Ak sa niekto dostane výraznejšie ďalej v poznaní ako jeho okolie, tak osamotnie.
Nie že by som sa zrovnával s Jungom a Einsteinom, ale oni dvaja ako rovesníci (2 roky rozdiel) a dobrí priatelia sa takto navzájom sťažovali, že nik z kolegov ich nechápe, majú ich za bláznov a cítia sa osamotení aj keď majú okolo seba spústu známych ľudí.
none
17

16. kntsz 30.10.2020, 16:55

13-
inak sa nedá.
Zase odcitujem Junga:
Ak sa niekto dostane výraznejšie ďalej v poznaní ako jeho okolie, tak osamotnie.
Nie že by som sa zrovnával s Jungom a Einsteinom, ale oni dvaja ako rovesníci (2 roky rozdiel) a dobrí priatelia sa takto navzájom sťažovali, že nik z kolegov ich nechápe, majú ich za bláznov a cítia sa osamotení aj keď majú okolo seba spústu známych ľudí.

30.10.2020, 16:56
To je výhovorka 😉

Neexistuje zlyhanie, len nedostatočná snaha 😉
none
18

17. EnaXnaY 30.10.2020, 16:56

To je výhovorka 😉

Neexistuje zlyhanie, len nedostatočná snaha 😉

30.10.2020, 17:08
Nevyhováram sa, ale pravdou je, že už si z toho robím aj srandu.
Dá sa vysvetľovať niekomu, kto chce pochopiť.
Na presviedčanie je zbytočné plytvať energiou, takže asi máš pravdu - nemám snahu.
none
19

18. kntsz 30.10.2020, 17:08

Nevyhováram sa, ale pravdou je, že už si z toho robím aj srandu.
Dá sa vysvetľovať niekomu, kto chce pochopiť.
Na presviedčanie je zbytočné plytvať energiou, takže asi máš pravdu - nemám snahu.

30.10.2020, 17:11
A kto chce pochopiť? 😉

Každý sa snaží presadiť tú svoju pravú orechovú "pravdu" 😉

SOM to dnes písal fotónovi 😉

Hovorím ti, že je to skurweta súťaž a vyhráva ten, kto najviac kričí 😉
none
20

19. EnaXnaY 30.10.2020, 17:11

A kto chce pochopiť? 😉

Každý sa snaží presadiť tú svoju pravú orechovú "pravdu" 😉

Už SOM to dnes písal fotónovi 😉

Hovorím ti, že je to skurweta súťaž a vyhráva ten, kto najviac kričí 😉

30.10.2020, 18:17
VSETCI PROTESTANTI len kričia že oni majú tú jedinú pravdu, a ked chceš po nich dokaz, tak ti neposkytnu nič iné, než svoje PSEUDO vyklady Biblie.

U katolíkov to máš však iné, oni nedokazuju svoju PRAVDU HULAKANIM a pseudo výkladmi Biblie, oni ti budu pravdu dokazovať ZAZRAKMI a HISTORIOU, a ZAZRAKY a HISTORIA sa prekrútiť nedá.

Takže Enaxnay, neverím hulakajucim pseudo "odborníkom", ale ver ZAZRAKOM a HISTORII.
none
21

20. tomas12345 30.10.2020, 18:17

VSETCI PROTESTANTI len kričia že oni majú tú jedinú pravdu, a ked chceš po nich dokaz, tak ti neposkytnu nič iné, než svoje PSEUDO vyklady Biblie.

U katolíkov to máš však iné, oni nedokazuju svoju PRAVDU HULAKANIM a pseudo výkladmi Biblie, oni ti budu pravdu dokazovať ZAZRAKMI a HISTORIOU, a ZAZRAKY a HISTORIA sa prekrútiť nedá.

Takže Enaxnay, neverím hulakajucim pseudo "odborníkom", ale ver ZAZRAKOM a HISTORII.

30.10.2020, 18:21
Si zabudol, že históriu píšu víťazi 😉

Preto je dnes Hitler zloduchom 😉

Kebyže vyhral, tak je hrdinom 😉
none
22

21. EnaXnaY 30.10.2020, 18:21

Si zabudol, že históriu píšu víťazi 😉

Preto je dnes Hitler zloduchom 😉

Kebyže vyhral, tak je hrdinom 😉

30.10.2020, 18:52
Historiu píše každý, ako aj ty, a preto aj o 300 rokov možno niekto v archívoch internetu narazí na toto forum, a bude si podla neho selektovať ako vyzeral svet v roku 2020.
none
23

22. tomas12345 30.10.2020, 18:52

Historiu píše každý, ako aj ty, a preto aj o 300 rokov možno niekto v archívoch internetu narazí na toto forum, a bude si podla neho selektovať ako vyzeral svet v roku 2020.

30.10.2020, 18:56
Skor sa obávam toho, čo si nejaký mimozemštania pomyslia, ked navštívia našu planétu a ako prvé sa nabúrajú do nášho počítačové priestoru a ťuknú na túto stránku, a uvidia tu komentáre VRIESKAJUCEHO pseudo "odborníka" Fotona.

V lepšom prípade sa nad tým len zasmejú, no v horšom prípade s nami prerušia kontakt alebo nás zničia.
none
25

23. tomas12345 30.10.2020, 18:56

Skor sa obávam toho, čo si nejaký mimozemštania pomyslia, ked navštívia našu planétu a ako prvé sa nabúrajú do nášho počítačové priestoru a ťuknú na túto stránku, a uvidia tu komentáre VRIESKAJUCEHO pseudo "odborníka" Fotona.

V lepšom prípade sa nad tým len zasmejú, no v horšom prípade s nami prerušia kontakt alebo nás zničia.

30.10.2020, 18:59
Mimozemšťania si pomyslia to čo JA, že sa tu s fotónom zbytočne naťahovať 😉
consents: tomas12345
none
24

22. tomas12345 30.10.2020, 18:52

Historiu píše každý, ako aj ty, a preto aj o 300 rokov možno niekto v archívoch internetu narazí na toto forum, a bude si podla neho selektovať ako vyzeral svet v roku 2020.

30.10.2020, 18:58
300 rokov toto fórum nevydrží 😉

Keď umriem, už nikto nebude platiť za webhosting a stránka zanikne 😉

A nemám dosah na to čo sa budú deti učiť v dejepise 😉
none
42

24. EnaXnaY 30.10.2020, 18:58

300 rokov toto fórum nevydrží 😉

Keď umriem, už nikto nebude platiť za webhosting a stránka zanikne 😉

A nemám dosah na to čo sa budú deti učiť v dejepise 😉

01.11.2020, 08:49
To isté sa mi už stalo.
none
38

19. EnaXnaY 30.10.2020, 17:11

A kto chce pochopiť? 😉

Každý sa snaží presadiť tú svoju pravú orechovú "pravdu" 😉

Už SOM to dnes písal fotónovi 😉

Hovorím ti, že je to skurweta súťaž a vyhráva ten, kto najviac kričí 😉

31.10.2020, 21:31
19-
ale to nemáš pravdu.
To je skepticizmus až rezignácia.
Asi máš smolu na svoje okolie.
Nie, že by niekto hltal moje názory v okolí, to nie, ale nie je to preto, že by si presadzovali svoju pravdu. Majú len inú sféru záujmu.
A ja si so svojou pravdou, ktorá ma svojim spôsobom napĺňa a dáva logiku do mojej existencie iba vyčkávam, až sa moje okolie dostane do podobnej potreby poznania akú mám ja.
Viem aj, že cesta do večnosti nie je len jedna a existuje nielen pre tých čo si ju vedia zdôvodniť, ale a hlavne aj pre tých čo v ňu iba veria. A to stačí. Dobrý úmysel a viera naozaj stačia.......
none
39

38. kntsz 31.10.2020, 21:31

19-
ale to nemáš pravdu.
To je skepticizmus až rezignácia.
Asi máš smolu na svoje okolie.
Nie, že by niekto hltal moje názory v okolí, to nie, ale nie je to preto, že by si presadzovali svoju pravdu. Majú len inú sféru záujmu.
A ja si so svojou pravdou, ktorá ma svojim spôsobom napĺňa a dáva logiku do mojej existencie iba vyčkávam, až sa moje okolie dostane do podobnej potreby poznania akú mám ja.
Viem aj, že cesta do večnosti nie je len jedna a existuje nielen pre tých čo si...

31.10.2020, 21:35
Mám pravdu 😉

Aj na fórach je pekne vidieť ako sa každý snaží o to isté 😉

Presadiť svoje videnie sveta 😉
none
26

16. kntsz 30.10.2020, 16:55

13-
inak sa nedá.
Zase odcitujem Junga:
Ak sa niekto dostane výraznejšie ďalej v poznaní ako jeho okolie, tak osamotnie.
Nie že by som sa zrovnával s Jungom a Einsteinom, ale oni dvaja ako rovesníci (2 roky rozdiel) a dobrí priatelia sa takto navzájom sťažovali, že nik z kolegov ich nechápe, majú ich za bláznov a cítia sa osamotení aj keď majú okolo seba spústu známych ľudí.

30.10.2020, 19:04
Pravda je tá, ktorú zažiješ, pocítiš na vlastnej koži, uvidíš vlastníma očami...

Pravda je tak nekonečné poznanie a nekonečný proces. Preto pravde nedávať nálepky a škatuľky... pokiaľ ju neokúsiš....

Zober si napr. história, dejiny ľudstva. Čo je na tom pravdy? No len to, že ju zažli iný ľudia, ale mi nie.

Pokiaľ pravdu nezažijem, tak to nieje pravda.
none
27

26. Dušan 30.10.2020, 19:04

Pravda je tá, ktorú zažiješ, pocítiš na vlastnej koži, uvidíš vlastníma očami...

Pravda je tak nekonečné poznanie a nekonečný proces. Preto pravde nedávať nálepky a škatuľky... pokiaľ ju neokúsiš....

Zober si napr. história, dejiny ľudstva. Čo je na tom pravdy? No len to, že ju zažli iný ľudia, ale mi nie.

Pokiaľ pravdu nezažijem, tak to nieje pravda.

30.10.2020, 19:08
Ako schizofrenik ťa vystríham, never ani svojim zážitkom 😉

Psychiater by ti to vysvetlil 😉
none
28

27. EnaXnaY 30.10.2020, 19:08

Ako schizofrenik ťa vystríham, never ani svojim zážitkom 😉

Psychiater by ti to vysvetlil 😉

30.10.2020, 19:34
To máš na mysli, aké zažitky?
none
29

28. Dušan 30.10.2020, 19:34

To máš na mysli, aké zažitky?

30.10.2020, 19:37
Halucinácie 😉
none
31

29. EnaXnaY 30.10.2020, 19:37

Halucinácie 😉

30.10.2020, 19:39
No ale to sú psycho zážitky. Ja Som mal na mysli tie existenčné, v prítomnosti, v prítomnom okamihu, nie psycho...
none
32

31. Dušan 30.10.2020, 19:39

No ale to sú psycho zážitky. Ja Som mal na mysli tie existenčné, v prítomnosti, v prítomnom okamihu, nie psycho...

30.10.2020, 19:41
Sú to zážitky ako každé iné, akurát je problém, že ty individuálne nemáš šancu posúdiť, či sú reálne alebo len výplodom tvojho mozgu 😉
none
33

32. EnaXnaY 30.10.2020, 19:41

Sú to zážitky ako každé iné, akurát je problém, že ty individuálne nemáš šancu posúdiť, či sú reálne alebo len výplodom tvojho mozgu 😉

30.10.2020, 19:48
Fúha, tak na tom až tak zle nie Som, nenol a ani nebudem. Vždy Som vedel čo je moja realita a čo je psycho realita.
none
34

33. Dušan 30.10.2020, 19:48

Fúha, tak na tom až tak zle nie Som, nenol a ani nebudem. Vždy Som vedel čo je moja realita a čo je psycho realita.

30.10.2020, 19:53
MNE sa raz realita dokonca stratila, bol SOM len JA 😉
consents: Dušan
none
40

26. Dušan 30.10.2020, 19:04

Pravda je tá, ktorú zažiješ, pocítiš na vlastnej koži, uvidíš vlastníma očami...

Pravda je tak nekonečné poznanie a nekonečný proces. Preto pravde nedávať nálepky a škatuľky... pokiaľ ju neokúsiš....

Zober si napr. história, dejiny ľudstva. Čo je na tom pravdy? No len to, že ju zažli iný ľudia, ale mi nie.

Pokiaľ pravdu nezažijem, tak to nieje pravda.

31.10.2020, 22:26
26-
no v istom zmysle môžeš mať pravdu, ale nie je to pravda celá.
Skúmanie reality iba na podklade zmyslov je už dávno prekonané a v ďalekej minulosti slúžilo iba na prežitie človeka. Na hľadanie skutočnej pravdy je potrebná napr. technológia. Bez nej by sme ani nevedeli prečo niečo vidíme a niečo nevidíme, alebo počujeme či nepočujeme.
Naše zmysly sú obmedzené a veľmi - veľmi nepresné. Napr. nie sme schopní vnímať magnetizmus, kmitočty mimo spektra cca 30 až 18000Hz. Nevidíme v tme, nevidíme rádiové vlny, či mikrosvet až po úroveň povedzme kvarkov, nemáme bez vyspelých technológií ani šancu zistiť, že niečo také existuje.....
Aj to čo prežívame tiež vôbec nemusí byť pravda. Často sa bojíme, tešíme, smútime, alebo aj milujeme na podklade úplne falošných vnemov.
Spoznávať skutočnú pravdu je veľmi ťažké.
Ak budem abstrahovať od vedeckého poznávania a je jedno či materiálneho alebo duchovného súcna, tak dospejem k základnej pravde, ktorú nám tu zanechal Kristus. Ten Kristus, ktorý je považovaný až za abstraktnú a vymyslenú bytosť, v ktorú veria len veriaci v Boha:
".....všetko vám bude odpustené, ale rúhanie proti Duchu sa vám neodpustí ........ani v tomto a ani v budúcom veku.....:" V preklade do dnešnej sociokultúrnej úrovne to znamená, že klamstvo, úmyselne nie celá pravda sa nikdy neodpustí a to z jednoduchého dôvodu: Je to falošný, neexistujúci život. Život v klamstve je chiméra. Kto žije takýto život, tak nežije......
Nemusíme pri tom podávať nejaké expertné výkony. Stačí ak na našej bežnej, dennej úrovni budeme žiť v pravde nech je akákoľvek.
Horšie je to na vedeckej úrovni, kde v súčasnosti niektorí aj vysoko uznávaní vedci v prírodných vedách vydávajú bez pokory svoju pravdu za pravdu celú, naviac s tvrdením (napr. Dawkins), že pravda o duchu neexistuje, lebo duch je len produktom hmoty (či génov).
Celá história je len o tom istom - čo je pravda.
Aj dnešná politika je len o tom, čo je pravdou....... čo je hriech proti Duchu......
none
41

40. kntsz 31.10.2020, 22:26

26-
no v istom zmysle môžeš mať pravdu, ale nie je to pravda celá.
Skúmanie reality iba na podklade zmyslov je už dávno prekonané a v ďalekej minulosti slúžilo iba na prežitie človeka. Na hľadanie skutočnej pravdy je potrebná napr. technológia. Bez nej by sme ani nevedeli prečo niečo vidíme a niečo nevidíme, alebo počujeme či nepočujeme.
Naše zmysly sú obmedzené a veľmi - veľmi nepresné. Napr. nie sme schopní vnímať magnetizmus, kmitočty mimo spektra cca 30 až 18000Hz. Nevidíme v tme, ...

01.11.2020, 08:33
Pravda má mať takéto pojmy, výrazy.

Može to byť toto, a aj môže to byť aj tamto.
Nemusí to byť toto a aj nemusí to byť tamto.

Chcem tým povedať, že je dobré si nehať pootvorené dvierka do poznania bez akéhokoľvek súdu, nálepky, či záveru. Pravda má byť ako nekonečné poznanie a nekonečný proces.

Nekonečným procesom je tu jej nekonečné odhaľovanie, objavovanie.
none
43

41. Dušan 01.11.2020, 08:33

Pravda má mať takéto pojmy, výrazy.

Može to byť toto, a aj môže to byť aj tamto.
Nemusí to byť toto a aj nemusí to byť tamto.

Chcem tým povedať, že je dobré si nehať pootvorené dvierka do poznania bez akéhokoľvek súdu, nálepky, či záveru. Pravda má byť ako nekonečné poznanie a nekonečný proces.

Nekonečným procesom je tu jej nekonečné odhaľovanie, objavovanie.

01.11.2020, 21:47
41-
Dušan, zjavne si sa nestretol s exaktnou definíciou pravdy, ktorú zadefinoval R. Popper, ale obdivujem, že tvoje úvahy nie sú až tak chybné a ideš správnym smerom.
Ja sa to pokúsim tak laicky, ale Popper to má celkom slušne rozpracované a čo je hlavné, jeho definície sú vedcami všeobecne uznané.
Podľa neho pri hľadaní pravdy, nie je najdôležitešia verifikovateľnosť poznaného, ale falzifikovateľnosť poznaného.
Pod falzifikovateľnosťou myslí takú definíciu poznaného, aby poznané tvrdenie bolo možné falzifikovať a to nielen, že sa falzifikácia zakáže pod trestom ako to robili komunisti ale hlavne správnou overiteľnou formuláciou, ktorú je možné v budúcnosti falzifikovať, ako sú napr. Newtonove pohybové zákony, ktoré upresňuje teória relativity a tú upresňuje kvantova fyzika.....

Plynie z toho pre bežný život ponaučenie:
Nič, aj keď sme o tom vnútorne presvedčený, nemusí byť konečná pravda. Všetko môže byť aj inak a to dokonca úplne inak.
Počúvajme preto aj iné názory a konfrontujme si ich s našimi a ak zistíme, že sú pravdivejšie, že falzifikujú našu pravdu, nemali by sme mať problém s korekciami, alebo aj so zmenou názoru.
consents: Dušan
none
44

43. kntsz 01.11.2020, 21:47

41-
Dušan, zjavne si sa nestretol s exaktnou definíciou pravdy, ktorú zadefinoval R. Popper, ale obdivujem, že tvoje úvahy nie sú až tak chybné a ideš správnym smerom.
Ja sa to pokúsim tak laicky, ale Popper to má celkom slušne rozpracované a čo je hlavné, jeho definície sú vedcami všeobecne uznané.
Podľa neho pri hľadaní pravdy, nie je najdôležitešia verifikovateľnosť poznaného, ale falzifikovateľnosť poznaného.
Pod falzifikovateľnosťou myslí takú definíciu poznaného, aby poznané t...

01.11.2020, 22:03
43

kntsz

Nemám problém hájiť poznanie druhých, vzdelanejších, než Som ja. Sám Som nositeľom niekoľko téz a hypotéz, názorovým systémom druhého a mám na nich postavenú svoju filozofiu.

A keď sa know-how zhoduje s ostatnými zdieľajúcimi názormy, Som tomu rád a viem, že pravda je čoraz jasnejšia a jasnejšia. Ale, ako hovorím, nehávam si dvierka poznania pootvorené, pre prípad, že sa niečo nové a neznáme vyklíči.
consents: kntsz
none
30

10. Lemmy 30.10.2020, 15:21

Nerozumiem téme.

30.10.2020, 19:37
Netreba rozumieť, stačí keď budeš chápať (ne)Prejavenému ako človeku, ktorý v živote neznamená nič. Je nikto. Nikto ho neotravuje. nikto sa oňho nezaújíma. Má svatý pokoj a kľud od celeho sveta. Žije si svojim životom a nikto, či nič mu nechýba. Skoro nemá žiadne problémy. Užíva si prítomný okamih.
none
35

30. Dušan 30.10.2020, 19:37

Netreba rozumieť, stačí keď budeš chápať (ne)Prejavenému ako človeku, ktorý v živote neznamená nič. Je nikto. Nikto ho neotravuje. nikto sa oňho nezaújíma. Má svatý pokoj a kľud od celeho sveta. Žije si svojim životom a nikto, či nič mu nechýba. Skoro nemá žiadne problémy. Užíva si prítomný okamih.

30.10.2020, 19:54
Lemmy, (ne)Vedomý človek, (ne)Vedomie sa snaží o jednotu, o porážku, smrť a popravu vlastného eGa, mysle, vedomia a emocií.

Totiž (ne)Prejavené ako NIKTO nebol, nieje a nebude súčasťou tohto parazitného sveta, ktoý ho neustále bombarduje, denno denne, svojima škodlivými a parazitnými myšlienkami.

Jeho svet je svet, bez otrávených a jedovatých myšlienok. Je to svet bez potreby dobíjať vlastné eGo, myseľ, vedomie a emócie.

Je to svet ticha, Nirvány - pokoja, kľudu, ticha, jednoty, mieru a prázdnoty.
Tento svet v ktorom Som jeho súčasťou je otrava, jed, výrus, rakovina...
none
36

35. Dušan 30.10.2020, 19:54

Lemmy, (ne)Vedomý človek, (ne)Vedomie sa snaží o jednotu, o porážku, smrť a popravu vlastného eGa, mysle, vedomia a emocií.

Totiž (ne)Prejavené ako NIKTO nebol, nieje a nebude súčasťou tohto parazitného sveta, ktoý ho neustále bombarduje, denno denne, svojima škodlivými a parazitnými myšlienkami.

Jeho svet je svet, bez otrávených a jedovatých myšlienok. Je to svet bez potreby dobíjať vlastné eGo, myseľ, vedomie a emócie.

Je to svet ticha, Nirvány - pokoja, kľudu, ticha, jedn...

30.10.2020, 22:25
Ja tomu nerozumiem.
consents: Dušan
none
37

36. Lemmy 30.10.2020, 22:25

Ja tomu nerozumiem.

31.10.2020, 08:19
(Ne)treba si lámať hlavu nad týmto. Vždy tvrdím "(ne)Treba chápať!"
none
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 186 866 B generated in : 0.318 s this site needs to use cookies, to work properly... version : 1.05 ( 27.4.2024 21:45 ) themes displays : 22 766 564 x unique displays : 2 556 044 x ip address : 44.221.70.232

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 5, donaters clicked me on ads 4,22 € (18 clicks), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
account name:
Dziak Maroš, Ing.
bank:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated

facebook

MaDzi
Lipka
Help
Zmysel života
Kniha života
Documentor
Univerozum
share this page

statistics

TOPlist