move to top

Sump

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Halucinácie - Sacks (TEDx)

entries
68
shows
27 165
uniques
1 961
theme was created 21.07.2018 by Nadja
58

57. Nadja 23.07.2018, 16:55

Možno, keďže som ten článok nedala celý, sa tam nedostalo vysvetlenie, že na ineligencii v tom zmanipulovanom dave vôbec nezáleží, bolo to tam spomenuté :) skrátka rovnako manipulovatelný je človek s IQ 80 ako aj 160... :) takže rozhodne to nie je hlupák :)

23.07.2018, 19:02
Prečo by musel byť každý taký svedok zákonite zmanipulovaný? Zrejme len preto, lebo autor sa proste rozhodol, že žiadne zjavenia neexistujú a bodka...A preto bolo potrebné urobiť každého z tisícov svedkov zmanipulovaného jedinca...
as response to :
57

56. Ludwig 23.07.2018, 16:08

Pokojne mohol autor použiť konkrétne príklady. Denohenstácia takýchto svedectiev spočíva v tom, ako sú vykreslovaní ľudia čo tie svedectvá vydávajú. Zdá sa, že každý kto kedy svedčil o podobnom jave je vždy bez výnimku zmanipulovaný hlupák...

23.07.2018, 16:55
Možno, keďže som ten článok nedala celý, sa tam nedostalo vysvetlenie, že na ineligencii v tom zmanipulovanom dave vôbec nezáleží, bolo to tam spomenuté :) skrátka rovnako manipulovatelný je človek s IQ 80 ako aj 160... :) takže rozhodne to nie je hlupák :)
as response to :
56

50. Nadja 22.07.2018, 11:13

Všimni si, že zámerne nie je použitý ani jeden príklad náboženských zjavení práve preto, aby sa vyhnuli označeniu "dehonestácia", resp. aby neuráz´žali náboženské cítenie veriacich. Aké slová by mali použiť, ak sa v ich skúmaných udalostiach neobjavil nijaký fenomén poukazujúci na vyššiu moc? To, že aj keby nikdy sme nezistili nijakú nadprirodzenú moc, ona existovať môže, vyplýva z logiky vecí, najznámejší príklad je z oblasti biologie, či už ide o čiernu labuť, alebo latimeriu... :)

23.07.2018, 16:08
Pokojne mohol autor použiť konkrétne príklady. Denohenstácia takýchto svedectiev spočíva v tom, ako sú vykreslovaní ľudia čo tie svedectvá vydávajú. Zdá sa, že každý kto kedy svedčil o podobnom jave je vždy bez výnimku zmanipulovaný hlupák...
as response to :
50

49. Ludwig 22.07.2018, 11:02

Lenže to čo si skopírovala vyznieva inak než čo teraz píšeš. Tam som nevidel žiadne pripustenie toho, že zjavenia mohli byť aj skutočné. Vidím tam len dehonestáciu akýchkoľvek svedectiev o takýchto javoch...

22.07.2018, 11:13
Všimni si, že zámerne nie je použitý ani jeden príklad náboženských zjavení práve preto, aby sa vyhnuli označeniu "dehonestácia", resp. aby neuráz´žali náboženské cítenie veriacich. Aké slová by mali použiť, ak sa v ich skúmaných udalostiach neobjavil nijaký fenomén poukazujúci na vyššiu moc?
To, že aj keby nikdy sme nezistili nijakú nadprirodzenú moc, ona existovať môže, vyplýva z logiky vecí, najznámejší príklad je z oblasti biologie, či už ide o čiernu labuť, alebo latimeriu... :)
as response to :
49

47. Nadja 22.07.2018, 10:16

Nie že nevyhovujú, ale tieto javy sú dokázané. Nesčetnekrát. :) To neznamená, že sa nejaké zjavenia stať nemohli, ale že k ich svedectvám treba pristupovať s najvyššou opatrnosťou. Dokázaný je zatial iba opak. Dokonca aj cirkev pristupuje k takým javom veľmi opatrne.

22.07.2018, 11:02
Lenže to čo si skopírovala vyznieva inak než čo teraz píšeš. Tam som nevidel žiadne pripustenie toho, že zjavenia mohli byť aj skutočné. Vidím tam len dehonestáciu akýchkoľvek svedectiev o takýchto javoch...
as response to :
47

46. Ludwig 22.07.2018, 10:02

Dlho som nečítal takú demagógiu. Takže svedectvá ktoré vám nevyhovujú sú vždy svedectvá zhlúpnutého davu bez inteligencie a vlastného názoru, ktorý je manipulovaný nejakým hypnotizérom...A to vždy a bez výnimky. No čo k tomu dodať?

22.07.2018, 10:16
Nie že nevyhovujú, ale tieto javy sú dokázané. Nesčetnekrát. :)
To neznamená, že sa nejaké zjavenia stať nemohli, ale že k ich svedectvám treba pristupovať s najvyššou opatrnosťou. Dokázaný je zatial iba opak. Dokonca aj cirkev pristupuje k takým javom veľmi opatrne.
as response to :
46

45. Nadja 22.07.2018, 09:48

Veľmi správna pripomienka :) "Charakteristické známky davu jsou následovné: Ztráta uvědomělé osobnosti, zaměření citů a myšlenek týmž směrem. Logické uvažování a inteligence davu klesá na úroveň primitivního jedince, zatímco tendence a schopnost k uskutečňování činů je obrovská. Nejnápadnější jev, kterým se projevuje psychologický dav, je tento: ať jsou jedinci, ze kterých se skládá, jacíkoliv, ať jejich způsob života, jejich zaměstnání, jejich povahy nebo inteligence se jakkoliv shodují nebo l...

22.07.2018, 10:02
Dlho som nečítal takú demagógiu. Takže svedectvá ktoré vám nevyhovujú sú vždy svedectvá zhlúpnutého davu bez inteligencie a vlastného názoru, ktorý je manipulovaný nejakým hypnotizérom...A to vždy a bez výnimky. No čo k tomu dodať?
as response to :
45

44. Ludwig 22.07.2018, 09:13

To môžeš aplikovať na jednotlivcov. Ale ako vysvetlíš ak celé spoločenstvá videli či počuli niečo čo je zjavne zásahom z duchovných sfér? Aj tu môžeš hovoriť o halucinovaní?

22.07.2018, 09:48
Veľmi správna pripomienka :)

"Charakteristické známky davu jsou následovné:
Ztráta uvědomělé osobnosti, zaměření citů a myšlenek týmž směrem. Logické uvažování a inteligence davu klesá na úroveň primitivního jedince, zatímco tendence a schopnost k uskutečňování činů je obrovská. Nejnápadnější jev, kterým se projevuje psychologický dav, je tento: ať jsou jedinci, ze kterých se skládá, jacíkoliv, ať jejich způsob života, jejich zaměstnání, jejich povahy nebo inteligence se jakkoliv shodují nebo liší, nabývají prostě tím faktem, že jsou přetvořeni v dav, jakousi kolektivní duši. Tato duše způsobuje, že cítí, myslí a jednají naprosto odlišně než by každý z nich cítil, myslil a jednal, kdyby byl sám. Nedochází k pouhému sčítání prvků, ale k jejich kombinaci a utvoření nových vlastností."
"Třetí příčina je zdaleka nejdůležitější, poněvadž podmiňuje v davovém jedinci zvláštní vlastnosti, naprosto odporující vlastnostem osamoceného jedince. Tím je sugestibilita, jejímž následkem je ostatně i výše uvedená nákaza.
Pečlivá pozorování svědčí o tom, že jedinec, který je nějakou dobu uprostřed jednajícího davu, je brzo přiveden - působením proudění, které z davu vychází nebo z jakékoliv jiné nám neznámé příčiny - do zvláštního stavu. Le Bon tento stav přirovnává stavu, který je podoben onomu, do něhož se dostane hypnotizovaný v rukou hypnotizéra. "Jelikož život mozku je u hypnotizovaného paralyzován, stává se tento otrokem všech svých nevědomých činností, které hypnotizér ovládá podle své libosti. Vědomá osobnost zmizela a vůle a úsudek jsou ztraceny. City a myšlenky jsou zaměřeny směrem, určeným hypnotizérem."
"Cestou sugesce a nákazy bývá často tak zvaný zázrak spatřený zprvu jen jedním člověkem, přijat ihned všemi. Takový je průběh těchto, v dějinách tak často se vyskytujících hromadných halucinací, které mají na první pohled všechny klasické známky pravosti, protože jde o jevy potvrzované tisíci lidmi. Této zásadě neodporuje duševní kvalita jedinců, kteří dav tvoří. Tato kvalita je bezvýznamná. Nevzdělanec i vědec se stávají stejně neschopnými pozorování, jakmile jsou v davu.

Následující příklad patří k nejlepším, poněvadž jde o hromadný přelud řádící v davu, ve kterém byli jedinci všech druhů, nejprostší i nejvzdělanější. Vypravuje ho námořní důstojník Julien Félix ve své knize o mořských proudech.
Fregata La Belle-Poule kroužila po moři, aby vyhledala korvetu Le Berceau, od které byla odtržena prudkou bouří. Byl jasný, slunečný den. Náhle stráž hlásí plavidlo bez stožárů. Mužstvo se zadívá určeným směrem a skutečně všichni, plavčíci i důstojníci, vidí zřetelně vor přetížený lidmi a vlečený čluny, na kterých vlají tísňové signály. Admirál Desfossés rozkázal spustit člun, aby spěchal ztroskotaným na pomoc. Blížící se plavčíci i důstojníci, kteří do něho vstoupili, "viděli zmítající se zástup lidí spínajících ruce a slyšeli tlumený a zmatený šum velkého množství hlasů". Když však člun dorazil k domnělému voru, spatřili pouze několik větví, pokrytých listím a urvaných ze sousedního pobřeží. Před tak hmatatelným důkazem ovšem přelud zmizel.
Na tomto případě jasně vidíme mechanismus kolektivního přeludu tak, jak jsme ho právě vyložili. Na jedné straně byl dav v pozorném očekávání, na druhé straně sugesce, způsobená stráží, hlásící ztroskotanou loď na moři, sugesce, která cestou nákazy byla přijata všemi přítomnými plavčíky i důstojníky.
Dalším příkladem, jež Le Bon uvádí ve své knize, je novinová zpráva o dvou utopených děvčátkách vytažených ze Seiny. Tyto děti byly nejprve zcela určitě poznány asi tuctem svědků, všechna jejich tvrzení byla tak shodná, že vyšetřující soudce neměl nejmenších pochybností. Dal tedy vystavit úmrtní listy. Ale zrovna, když se mělo přikročit k pohřbu, vyšlo náhodou najevo, že obě domnělé oběti jsou spokojeně živy a že se jen velmi málo podobají utopeným děvčátkům. Opět tvrzení prvního svědka, který se stal obětí mylné představy, stačilo k ovlivnění všech ostatních.
Takovýchto a jím podobných příkladů bychom mohli uvést spoustu, nicméně pojďme dál. Hromadná pozorování davem jsou ze všech nejklamnějších a zpravidla prostě představují iluze jednotlivce, který pak cestou nákazy působil na ostatní. Nespočetná řada faktů dokazuje, že k svědectvím davů je třeba mít naprostou nedůvěru. Logika zařazuje souhlasná svědectví četných svědků do kategorie nejpřesvědčivějších důkazů, kterých se můžeme dovolávat, chceme-li přesně rekonstruovat nějakou událost. Ale to, co známe z psychologie davů, nám ukazuje, jak se v tomto směru mýlí. Nejpochybnější jsou beze sporu ty události, jež byly pozorovány největším počtem lidí: říci, že nějaká událost byla souhlasně zjištěna tisícem svědků, znamená, že skutečnost se podstatně liší od podané zprávy."

as response to :
44

43. Nadja 22.07.2018, 08:15

Ludwig, ospravedlnenie nehľadám, tak, ako ty nehľadáš ospravedlnenie toho, že veríš niečomu, čo neexistuje (podľa mňa). Ja hľadám len vysvetlenie toho, ako táto viera mohla vzniknúť, veď čo už človek si má myslieť o tom, čo vidí a počuje na vlastné zmysly... jedine skálopevné presvedčenie, že to nemôže byť pravda, mu dá silu o tom pochybovať. To je u piatich trpazlíkov, poskakujúcich po vankúši asi ľahšie, ako ked halucinuješ o veciach, o ktorých si presvedčený, že sú zásahom z duchovných sfér :...

22.07.2018, 09:13
To môžeš aplikovať na jednotlivcov. Ale ako vysvetlíš ak celé spoločenstvá videli či počuli niečo čo je zjavne zásahom z duchovných sfér? Aj tu môžeš hovoriť o halucinovaní?
as response to :
43

10. Ludwig 21.07.2018, 21:11

Zase budem nepríjemne uprimný...Nadja, a nehládáš si, ako mnohí ateisti, skôr ospravedlnenie pre svoju nevieru, o ktorej správnosti podvedome pochybuješ, než žeby ťa podobné články skutočne viedli k nejakému hlbšiemu poznaniu?

22.07.2018, 08:15
Ludwig, ospravedlnenie nehľadám, tak, ako ty nehľadáš ospravedlnenie toho, že veríš niečomu, čo neexistuje (podľa mňa). Ja hľadám len vysvetlenie toho, ako táto viera mohla vzniknúť, veď čo už človek si má myslieť o tom, čo vidí a počuje na vlastné zmysly... jedine skálopevné presvedčenie, že to nemôže byť pravda, mu dá silu o tom pochybovať. To je u piatich trpazlíkov, poskakujúcich po vankúši asi ľahšie, ako ked halucinuješ o veciach, o ktorých si presvedčený, že sú zásahom z duchovných sfér :)
as response to :
10

1. Nadja 21.07.2018, 11:03

https://www.ted.com/talks/oliver_sacks_what_hallucination_reveals_about_our_minds?language=sk#t-556045 Pripadá mi to fascinujúce. A považujem to za vysvetlenie rôznych zjavení, a vznik ídeí o náboženstve a duchovnom svete.

21.07.2018, 21:11
Zase budem nepríjemne uprimný...Nadja, a nehládáš si, ako mnohí ateisti, skôr ospravedlnenie pre svoju nevieru, o ktorej správnosti podvedome pochybuješ, než žeby ťa podobné články skutočne viedli k nejakému hlbšiemu poznaniu?
as response to :
1
21.07.2018, 11:03
link

Pripadá mi to fascinujúce. A považujem to za vysvetlenie rôznych zjavení, a vznik ídeí o náboženstve a duchovnom svete.

newest entries : 

[show chain]yesterday
[show chain]yesterday
created by dzI/O 2015 - 2022size : 102 014 Bgenerated in : 0.076 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 958 224 xunique displays : 1 312 049 xip address : 107.21.85.250

please, support the creator

page has income only from voluntary donaters...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...