move to top

Sump

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / religion / chain

Ako správne interpretovať knihu Kazateľ

entries
52
shows
18 823
uniques
1 811
theme was created 18.08.2018 by Alexander
46

45. Alexander 19.08.2018, 15:28

Tí, čo sú v hrobe Boha skutočne neoslavujú. Tam totiž zostalo nehybne ležať ich mŕtve telo, ktoré sa rozkladá. Nová Zmluva však odhaľuje, že vedomá existencia jedinca v hrobe nezostala, ale pokračuje na iné miesto: "Ten chudák umrel a anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. Potom v pekle v mukách pozdvihol oči a zďaleka uzrel Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal: Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň konček prsta vo vode a ovla...

19.08.2018, 15:37
Nepíše sa že telá nechvália Boha v podsvetí, ale tí čo tam zostupujú, teda mŕtvi ako takí, už nemôžu velebiť Boha. A to, žeby sa duch po smrti oddelil od tela a išiel do neba či na miesto múk, to v starozákonných textoch nenachádzam. Každý človek ide len do podsvetia. Aj Kristus tam zostúpil, ale Boh ho navrátil do života tým že ho vzkriesil z mŕtvych. Takú nádej majú aj spravodlivý, že budú vzriesený k životu ako Kristus.
as response to :
45

44. Ludwig 19.08.2018, 15:01

Rovnako ako "Obráť sa, Pane, zachráň mi dušu. Spas ma, veď si milosrdný. Veď medzi mŕtvymi nik nemyslí na teba. A kto ťa môže chváliť v podsvetí?" "Veď podsvetie Ti nemôže ďakovať, ani smrť Ťa neoslavuje; tí, čo zostupujú do hrobu, nedúfajú viac v Tvoju vernosť." "Ako slepí ohmatávame múr, tápeme ako ľudia bez očí, potkýname sa na poludnie ako za súmraku, ako mŕtvi v pustom podsvetí." "Otvor si oči a viď, veď nie mŕtvi v podsvetí, ktorým bol z útrob odňatý duch, budú vzdávať Pánovi chválu a ...

19.08.2018, 15:28
Tí, čo sú v hrobe Boha skutočne neoslavujú. Tam totiž zostalo nehybne ležať ich mŕtve telo, ktoré sa rozkladá. Nová Zmluva však odhaľuje, že vedomá existencia jedinca v hrobe nezostala, ale pokračuje na iné miesto:

"Ten chudák umrel a anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. Potom v pekle v mukách pozdvihol oči a zďaleka uzrel Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal: Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň konček prsta vo vode a ovlaží mi jazyk, lebo sa v tomto plameni hrozne trápim."

Dokonca jeden z tvojich citátov túto skutočnosť objasňuje:

"Otvor si oči a viď, veď nie mŕtvi v podsvetí (šeol = v hrobe), ktorým bol z útrob odňatý duch, budú vzdávať Pánovi chválu a oslavu"

...Duch bol teda odňatý. A to mŕtve telo čo zostalo v hrobe Boha nechaváli.

as response to :
44

43. Alexander 19.08.2018, 14:14

Áno, "mŕtvi o ničom nevedia" rovnako, ako "nebuď príliš spravodlivý" a "nepočínaj si príliš bezbožne". Tieto odpovede si už dostal.

19.08.2018, 15:01
Rovnako ako "Obráť sa, Pane, zachráň mi dušu. Spas ma, veď si milosrdný. Veď medzi mŕtvymi nik nemyslí na teba. A kto ťa môže chváliť v podsvetí?"

"Veď podsvetie Ti nemôže ďakovať, ani smrť Ťa neoslavuje; tí, čo zostupujú do hrobu, nedúfajú viac v Tvoju vernosť."

"Ako slepí ohmatávame múr, tápeme ako ľudia bez očí, potkýname sa na poludnie ako za súmraku, ako mŕtvi v pustom podsvetí."

"Otvor si oči a viď, veď nie mŕtvi v podsvetí, ktorým bol z útrob odňatý duch, budú vzdávať Pánovi chválu a oslavu"

"Či mŕtvym budeš robiť zázraky? A vari ľudské tône vstanú ťa chváliť? Či v hrobe bude dakto rozprávať o tvojej dobrote a na mieste zániku o tvojej vernosti? Či sa v ríši tmy bude hovoriť o tvojich zázrakoch a v krajine zabudnutia o tvojej spravodlivosti?"

Kto môže nech pochopí, čo je to šeol-podsvetie-hrob a či v ňom niekto existuje...
as response to :
43

41. Ludwig 19.08.2018, 08:05

Nemusím sa pýtať na to, na čo som už odpoveď dostal. Mŕtvi o ničom nevedia, zostupujú do hrobu, spia v prachu zeme a k životu budú znovu privedení pri vzriesení mŕtvych.

19.08.2018, 14:14
Áno, "mŕtvi o ničom nevedia" rovnako, ako "nebuď príliš spravodlivý" a "nepočínaj si príliš bezbožne". Tieto odpovede si už dostal.
as response to :
41

38. Alexander 19.08.2018, 00:30

Spýtaj sa Boha. Určite existuje rozdiel v tom keď osoba telo má a nemá. Aj Kristus kedysi bol bez tela, prv než ho dostal pri narodení na zem. Teraz ho má. Aký je medzi tým rozdiel biblia nepopisuje, lebo nie je to našou vecou vedieť.

19.08.2018, 08:05
Nemusím sa pýtať na to, na čo som už odpoveď dostal. Mŕtvi o ničom nevedia, zostupujú do hrobu, spia v prachu zeme a k životu budú znovu privedení pri vzriesení mŕtvych.
as response to :
38

28. Ludwig 18.08.2018, 16:21

Tam sa píše že sú v nebi a čakajú na telá? A k čomu tie telá vôbec potrebujú, keď podla vás mŕtvi dokážu existovať aj bez nich, dokonca môžu sedieť Abrahámovi v lone?

19.08.2018, 00:30
Spýtaj sa Boha. Určite existuje rozdiel v tom keď osoba telo má a nemá. Aj Kristus kedysi bol bez tela, prv než ho dostal pri narodení na zem. Teraz ho má. Aký je medzi tým rozdiel biblia nepopisuje, lebo nie je to našou vecou vedieť.
as response to :
28

27. Zuzka 18.08.2018, 16:10

1.Tes.4, 15-17. ..verš 16 píše o tých, čo zomreli v Kristovi. Tam patrí aj Jób.

18.08.2018, 16:21
Tam sa píše že sú v nebi a čakajú na telá? A k čomu tie telá vôbec potrebujú, keď podla vás mŕtvi dokážu existovať aj bez nich, dokonca môžu sedieť Abrahámovi v lone?
as response to :
27

25. Ludwig 18.08.2018, 16:00

Síce v Biblii nič také nevidím, ale ako myslíš...

18.08.2018, 16:10
1.Tes.4, 15-17. ..verš 16 píše o tých, čo zomreli v Kristovi. Tam patrí aj Jób.
as response to :
25

24. Zuzka 18.08.2018, 15:56

Ludwig, čaká, no teraz je v nebi bez tela, potom,keď príde Kristus, vzkriesiť všetkých, aj spravodlivých, aj nespravodlivých, tak sa mu dá telo. ... Teraz v nebi má telo iba Kristus, On je vo všetkom prvý. ...

18.08.2018, 16:00
Síce v Biblii nič také nevidím, ale ako myslíš...
as response to :
24

22. Ludwig 18.08.2018, 15:46

Ani na vzkriesenie nemusí čakať?

18.08.2018, 15:56
Ludwig, čaká, no teraz je v nebi bez tela, potom,keď príde Kristus, vzkriesiť všetkých, aj spravodlivých, aj nespravodlivých, tak sa mu dá telo. ... Teraz v nebi má telo iba Kristus, On je vo všetkom prvý. ...
consents: Alexander
as response to :
22

20. Zuzka 18.08.2018, 15:41

Hm, keď ho Boh nazval spravodlivým, to znamená, že je teraz v nebi.

18.08.2018, 15:46
Ani na vzkriesenie nemusí čakať?
as response to :
20

15. Alexander 18.08.2018, 15:17

Áno, Boh mu dal 7x viac, ako mal predtým. Ako je to s Jóbom po smrti nevieme. Iba vieme, že o pár storočí neskôr Boh prorokovi Ezechielovi stavia Jóba na špičku jedného z troch spravodlivých. Ezechiel 14,14+20 http://obohu.cz/bible/index.php?styl=SEP&k=Ez&kap=14

18.08.2018, 15:41
Hm, keď ho Boh nazval spravodlivým, to znamená, že je teraz v nebi.
as response to :
15

12. Zuzka 18.08.2018, 15:07

Hm, v prípade Jóba, by som povedala, že Boh dopustil veľa. .. Asi si to čítal, nie? Začiatok Jóba. ... Dokonca falošný tešitelia prišli za ním. Dosť nepríjemné v tom utrpení. .. ale na konci knihy ho Boh odmenil (v tomto živote, nie po smrti).

18.08.2018, 15:17
Áno, Boh mu dal 7x viac, ako mal predtým. Ako je to s Jóbom po smrti nevieme. Iba vieme, že o pár storočí neskôr Boh prorokovi Ezechielovi stavia Jóba na špičku jedného z troch spravodlivých. Ezechiel 14,14+20 link
as response to :
12

7. Alexander 18.08.2018, 14:47

Vzhľadom na vtedajší okolitý svet bol spravodlivý. Dá sa povedať najlepší. Ale vzhľadom na Božiu spravodlivosť bol nedokonalý a mal more chýb. Problém bol/je v tom, že na Zemi vládne Satan. Preto má právo si vo svojom teritóriu o čokoľvek požiadať. (To samozrejme neznamená, že vo všetkom mu bude vyhovené. Ani v prípade Joba mu nebolo dovolené urobiť hocičo.)

18.08.2018, 15:07
Hm, v prípade Jóba, by som povedala, že Boh dopustil veľa. .. Asi si to čítal, nie? Začiatok Jóba. ... Dokonca falošný tešitelia prišli za ním. Dosť nepríjemné v tom utrpení. .. ale na konci knihy ho Boh odmenil (v tomto živote, nie po smrti).


as response to :
7

4. Fénix 18.08.2018, 14:09

A čo kniha Jóbova? Jób bol spravodlivý a dostalo sa mu súženia. V čom bol problém? Vari spravodliví majú znášať hriechy sveta? Potom načo je človeku spravodlivosť? Všetko je to márnosť tu na zemi, ale má to skrytý zmysel v nebi.

18.08.2018, 14:47
Vzhľadom na vtedajší okolitý svet bol spravodlivý. Dá sa povedať najlepší. Ale vzhľadom na Božiu spravodlivosť bol nedokonalý a mal more chýb.

Problém bol/je v tom, že na Zemi vládne Satan. Preto má právo si vo svojom teritóriu o čokoľvek požiadať. (To samozrejme neznamená, že vo všetkom mu bude vyhovené. Ani v prípade Joba mu nebolo dovolené urobiť hocičo.)
as response to :
4

1. Alexander 18.08.2018, 13:33

Kto túto knihu čítal si mohol všimnúť, že je obsahovo celkom odlišná od zvyšku biblie. Autor sa v nej veľmi často uchyľuje k popisu pohľadu človeka bez Boha na svet. Napríklad: Pritom som videl bezbožných, ktorých pochovávali, ktorí došli pokoja, kým zo svätého miesta odchádzali, a v meste upadli do zabudnutia tí, čo správne konali. Aj to je márnosť. Keby niekto splodil aj sto detí, žil by mnoho rokov a jeho roky by mali mnoho dní, ale jeho duša by sa dobra nenasýtila, ba ani pohrebu by sa mu ...

18.08.2018, 14:09
A čo kniha Jóbova? Jób bol spravodlivý a dostalo sa mu súženia. V čom bol problém? Vari spravodliví majú znášať hriechy sveta? Potom načo je človeku spravodlivosť? Všetko je to márnosť tu na zemi, ale má to skrytý zmysel v nebi.
as response to :
1
18.08.2018, 13:33
Kto túto knihu čítal si mohol všimnúť, že je obsahovo celkom odlišná od zvyšku biblie. Autor sa v nej veľmi často uchyľuje k popisu pohľadu človeka bez Boha na svet. Napríklad:

Pritom som videl bezbožných, ktorých pochovávali, ktorí došli pokoja, kým zo svätého miesta odchádzali, a v meste upadli do zabudnutia tí, čo správne konali. Aj to je márnosť.

Keby niekto splodil aj sto detí, žil by mnoho rokov a jeho roky by mali mnoho dní, ale jeho duša by sa dobra nenasýtila, ba ani pohrebu by sa mu nedostalo, tak o ňom hovorím: Mŕtvy plod je na tom lepšie ako on.

Lebo čo má viacej múdry ako blázon, čo chudobný, ktorý vie ako chodiť pred živými?

Preto nie celkom rozumiem ľuďom, ktorí budujú svoju vierouku na výrokoch z tejto knihy. Napr. Svedkovia Jehovovi vs. posmrtná existencia. Snažil som sa na túto skutočnosť poukázať jednému nemenovanému tunajšiemu nicku. Snáď už na to prišiel.

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 115 946 Bgenerated in : 0.086 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 086 206 xunique displays : 1 239 461 xip address : 52.90.49.108

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...