Sliepka či vajce?

len taký jednoduchý algoritmus...

v1.09 15.06.2018 22:38

Algoritmus, ktorý zčasti ponúka riešenie tejto zdanlivo neriešiteľnej otázky.
Ako analytik-programátor musím veriť, že každá úloha (zadanie, problém) je riešiteľná = popísateľná. Riešenie úlohy, spočíva v popísaní jednotlivých krokov, vedúcich k želanému (požadovanému) výsledku, pri zohľadnení vstupných podmienok. Postupnosť takýchto krokov znalí problematiky nazývajú šialeným slovom že algoritmus. Postup pre stanovenie algoritmu je možné aplikovať na akúkoľvek úlohu, nemusí sa preto týkať len takej vysokošpecifickej činnosti akou je tvorba software pre IT priemysel.
Zadanie úlohy:
Odpovedať na otázku, čo bolo skôr: sliepka alebo vajce?
Vstupné podmienky:
Neznáme - náš (ale v podstate každý) algoritmus sa musí snažiť pokryť všetky mysliteľné možnosti, ktoré môžu (mohli) nastať.
Výstupné podmienky:
Odpoveď na zadanú otázku musí byť podložená logickým zdôvodnením.
Riešenie:
[ začiatok algoritmu ]
som kreacionista?
áno)
Odpoveď: Sliepka

Zdôvodnenie: Keďže verím, že všetko stvoril Boh, teda aj vesmír, zem, človeka a zvieratá stvoril Boh, tým pádom i sliepku stvoril Boh. Sliepka preto bola skôr ako vajce.

[ koniec algoritmu ]
nie)
som evolucionista?
áno)
Odpoveď: Vajce

Zdôvodnenie: Keďže verím v evolúciu, musím predpokladať určitý okamih v histórii, kedy daný živočích ešte nebol sliepka, ale ďalšiu generáciu už za sliepku považujeme. Počiatok novej generácie charakterizuje vajce.

[ koniec algoritmu ]
nie)
verím, že žijeme v matrixe?
áno)
Odpoveď: Otázka nemá zmysel

Zdôvodnenie: Keďže žijeme v matrixe, nič z toho čo vidíme v skutočnosti neexistuje. Neexistujeme ani my, všetko je len virtuálna realita. Tým pádom neexistuje ani sliepka či vajce a otázka nemá zmysel.

[ koniec algoritmu ]
nie)
som stúpencom Chucka Norrisa?
áno)
Odpoveď: Najprv bol Chuck Norris

Zdôvodnenie: Stúpenec Chucka Norrisa nemusí tento fakt zdôvodňovať, keďže je považovaný za dogmu. Chuck Norris neskôr vyčúral sliepku, z ktorej sa vyliahlo vajce.

[ koniec algoritmu ]
inak)
Odpoveď: Na otázku nie je možné odpovedať

Zdôvodnenie: Pravdepodobne neviem v čo verím, takže nie som schopný zodpovedať položenú otázku.

[ koniec algoritmu ]
Záver:
Možno si prekvapený, že algoritmus môže vyhodnotiť uvedenú otázku (zadanie) viacerými spôsobmi, teda že odpovede sa líšia na základe predpokladu, ktorý je splnený. Tento fakt je spôsobený skutočnosťou, že nie sú zadefinované vstupné podmienky. Pokiaľ by ale boli zadefinované (poznali by sme, ktorá z možností je tá pravá), snáď by ani nebolo potrebné riešiť takýto algoritmus, že?
Keď si došiel až sem, môžeš sa rozhodnúť čo ďalej...
 
 
created by dzI/O 2015 - 2021
size 175 848 B
generated in 0.02481 s
i use cookies, if you disagree, leave
displayed 225 x
all 329 027 x
ip 35.175.107.77

support

please support the creator...
page has income only from voluntary contributors...
account transfer:
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
paypal:
viamo:
donater:
and now look, who contributed: