Kto sa teda môže nazývať kresťanom

samé nálepky v tomto svete...

v1.09 16.06.2018 09:33

Ježiš na kríži vyhlásil :
Odpusť im, lebo nevedia čo činia...
Na inom mieste zas hovorí, že nie 7x ale 77x treba odpustiť svojmu bratovi...
Preto sa pýtam vás čo sa nazývate kresťanmi...
Dokedy budete súdiť svojich bratov?
Kedy sa stanete pokornými a budete nasledovať Krista?
V odpúšťani?
Keď si došiel až sem, môžeš sa rozhodnúť čo ďalej...
 
 
created by dzI/O 2015 - 2021
size 190 409 B
generated in 0.02694 s
i use cookies, if you disagree, leave
displayed 63 x
all 338 421 x
ip 35.175.107.77

support

please support the creator...
page has income only from voluntary contributors...
account transfer:
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
paypal:
viamo:
donater:
and now look, who contributed: