for correct function of this site, i need to use cookies...

Kto sa teda môže nazývať kresťanom

samé nálepky v tomto svete...

v1.09 16.06.2018 09:33

Ježiš na kríži vyhlásil :
Odpusť im, lebo nevedia čo činia...
Na inom mieste zas hovorí, že nie 7x ale 77x treba odpustiť svojmu bratovi...
Preto sa pýtam vás čo sa nazývate kresťanmi...
Dokedy budete súdiť svojich bratov?
Kedy sa stanete pokornými a budete nasledovať Krista?
V odpúšťani?
Keď si došiel až sem, môžeš sa rozhodnúť čo ďalej...
 
xxx
created by dzI/O 2015 - 2022
size 191 495 B
generated in 0.03061 s
this site needs to use cookies to work properly...
displayed 337 x
all 883 842 x
ip 3.236.121.117

support

page has income only from voluntary donaters...
please support the creator...
by account transfer:
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by paypal:
by viamo:
by donater:
and now look, who contributed: