none dzio.sk
new "Jerusalem"
sk
|
en
|
tT

announcement of the day

Esays of Adam Roman at dzio.sk ;)

28.04.2024 15:38

I've imported essays of Adam Roman from adamroman.sk at dzio.sk 😉

all announcments hide announcement
for correct function of this site, i need to use cookies...

Simulátor všetkého
na počiatku bol objekt, ktorý bol určitej triedy a tá trieda bola Boh...
07.03.2022 09:16

none
Úvod
Som fascinovaný vetou : NA POČIATKU BOLO SLOVO, KTORÉ BOLO BOH A KTORÉ BOLO U BOHA ;)

Som taktiež programátor a preto som sa na túto (ale nie len na túto) vetu pozrel z programátorského pohľadu ;)

A tu je výsledok ;)
Každý systém by mal byť popísateľný...
Aj systém fungovania vecí...

A preto som sa pustil do náročného projektu...

Popísať systém v ktorom žijeme...
Malý úvod do programovania...
V dnešnej dobe sme dospeli k objektovému programovaniu.

Systém (aplikácia), ktorý programátor stvorí obsahuje objekty, ktoré majú určité vlastnosti (premenné = môžu sa meniť) a môžu vykonávať určité aktivity.

Taktiež môžno povedať, že objekty môžu v systéme určitým spôsobom interagovať...

Nato aby sme zadefinovali ako objekt vyzerá a čo môže robiť definujeme takzvanú triedu (typ) objektu.

Je to vlastne akási špecifikácia, ktorá popisuje objekt...

Základné prostredie zabezpečí, že na základe definície triedy vznikne objekt podľa toho ako bol špecifikovaný...
Stavový systém
Stavový systém je taký, ktorý sa skladá z elementov a tieto elementy nadobúdajú určité stavy...

To je moja súčasná predstava sveta...

Teda je to stavový systém, ktorého stavy sa v čase menia...

Simulátor takéhoto sveta je cieľom tohto projektu...
Hierarchia
V živote to už tak chodí. Na počiatku sú veci jednoduché a postupom času sa stávajú zložitejšími...

Tak fungujeme i my programátori...

Stvoríme niečo, čo je jednoduché a postupne k tomu pribaľujeme nové a nové funkčnosti...

Systém sa tak stáva komplexnejším...

Hierarchia vecí teda funguje tak, že na vrchole je niečo a z tohto niečoho je odvodené niečo iné a z toho niečoho zas niečo iné atď...

Preto i ja som zadefinoval základnú triedu tohto systému, ktorá by bola na vrchole hierarchie tried...

Nechcel som vymýšľať nejaké nové pojmy a staval som na tom čo poznám...

Základná trieda systému je teda pomenovaná Boh...

Vychádzam z kresťanstva, lebo o tomto náboženstve viem najviac...
Aký je Boh?
Boh je veľmi jednoduchá trieda. Nechcel som ho veľmi komplikovať a preto som mu dal len základné vlastnosti ako je meno, popis a stav.

Stav je tu preto aby som mohol ovplyvňovať zvyšok systému. Nadobúda 2 hodnoty : ŽIJE alebo NEŽIJE.

Funkcie ktoré má Boh sú BIG BANG keď nežije, ktorá ho "oživí" a KONIEC keď žije, ktorá ho "umrie".
Život je zmena
Aby systém obsahoval dynamiku (teda aby v ňom prebiehali zmeny), tak ďalšou triedou, ktorú potrebujeme je niečo čo by tieto zmeny zabezpečilo.

Touto triedou je trieda Čas.

Je odvodená od triedy Boh, teda dedí špecifikáciu toho aké vlastnosti má (meno, popis, stav), pričom mu pridáme ďalšie vlastnosti.

Z pohľadu systému Čas bude ten ktorý bude prechádzať po krokoch a pri prechode na ďalší krok bude systém meniť.

Preto čas bude vedieť na akom kroku sa nachádza a zároveň bude mať funkcie : STOJ a CHOĎ (aby sme ho mohli ovplyvniť).

Funkcia CHOĎ spustí krokovač času, teda zabezpečí aby čas "kráčal" = vykonával kroky.

Funkcia STOJ zastaví krokovač času.

Objekty triedy Čas budú deťmi objektu triedy Boh a preto objekty triedy Boh budú obsahovať rererencie na objekty triedy Čas, ktoré boli "pod ním" vytvorené.

Zároveň sme upravili funkcie BIG BANG a STOJ triedy Boh následovne:

- funkcia BIG BANG vynuluje počet krokov všetkých podriadených časov a spustí na nich funkciu CHOĎ

- funkcia KONIEC spustí funkciu STOJ na všetkých podriadených časoch
Dôsledok
Boh je od času nezávislý...
Miesto pre realizovanie
Posledným krokom v tomto behu je vytvorenie triedy Priestor.

Trieda Priestor je odvodená od triedy Čas a teda sa jedná o časopriestor.

Objekty triedy Priestor sú deťmi objektu triedy Čas...
A teda
Stvoril som týmto základnú infraštruktúru...
none
Aktuálny progres
Si môžeš pozrieť na svojom android zariadení.

Aplikáciu nájdeš v obchode Google Play.
Ak chceš aby sa tento simulátor stal realitou, tak pomôž...
xxx
size 244 421 B
generated in 0.09420 s
created by dzI/O 2015 - 2024
this site needs to use cookies to work properly...
displayed 144 x
all 2 066 880 x
ip 3.230.154.90

support

page has income only from voluntary donaters
for month 2024 / 5, was on ads clicked 4,22 € (18 clicks), thanks...
please, support the creator
by account transfer:
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
account name:
Dziak Maroš, Ing.
bank:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
none
by paypal:
by viamo:
none
by donater:
by mail:
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated:
madzi @ facebook
madzi @ facebook
lipka @ facebook
lipka @ facebook
pomoc @ facebook
pomoc @ facebook
zmysel @ facebook
zmysel @ facebook
kniha života @ facebook
kniha života @ facebook
documentor @ facebook
documentor @ facebook
univerozum @ facebook
univerozum @ facebook
share
statistics
TOPlist TOPlist TOPlist