move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / culture / theme

Zmysel života

entries
11
shows
741
uniques
173
theme was created 06.12.2021 by vrana
1
06.12.2021, 16:51
Nejeden budhista odpovedá na otázky laikom a svojim učencom na otázku, čo je zmyslom života človeka? A tou jeho odpoveďou je veľmi (pre)kvapujúca odpoveď.

Tou odpoveďou je jedno velké

"NIČ"Keď si to (ro)zobereme, budhizmus ide proti , alebo (roz)púšťa (ne)čisté... myšlienky a (ne)čisté telo. Keď si laik, učenec, človek položí túto otázku, tak sa povediac nad ňou veľa natrápi a (ne)dosiahne tak úplnej pravdy, nakoľko sa mu nahrabú kadejaké iné, poddružné odpovede.

Budhizmus má na toto jednoznačnú odpoveď. Toto jedno veľké

"NIČ"

, (u)končuje veškeré trápenie sa nad jej úvahou. Táto myšlienka a emócie s ňou spojené, sú u budhistu považované za (ne)čisté, pretože pri nich (pre)bieha (u)trpenie, vzniká (u)trpenie... Ale ak budhista pozná štyri vznešené pravdy:

1. vznešená prvda o (u)trpení.
2. vznešená prvda o vzniku (u)trpenia.
3. vznešená prvda o zániku (u)trpenia.
4. vznešená prvda o ceste vedúcej k zániku (u)trpenia.

Tak sa vlastne nad touto otázkou ani (ne)zaoberá, pretože vie, že nič touto úvahou (ne)dosiahne, len niekoľkoročné (u)trpenie sa zaoberaním nad otázkou, čo je zmyslom života človeka.

Odpoveď, jedno veľké

"NIČ"

, je ďalšou bránou (o)čistenia, (o)slobodenia, (o)liečenia, (o)zdravenia, (o)svietenia duše mojej a tela môjho, mysle a emočného tela bolesti.
2

1. vrana 06.12.2021, 16:51

Nejeden budhista odpovedá na otázky laikom a svojim učencom na otázku, čo je zmyslom života človeka? A tou jeho odpoveďou je veľmi (pre)kvapujúca odpoveď. Tou odpoveďou je jedno velké "NIČ" Keď si to (ro)zobereme, budhizmus ide proti , alebo (roz)púšťa (ne)čisté... myšlienky a (ne)čisté telo. Keď si laik, učenec, človek položí túto otázku, tak sa povediac nad ňou veľa natrápi a (ne)dosiahne tak úplnej pravdy, nakoľko sa mu nahrabú kadejaké iné, poddružné odpovede. Budhizmus má na toto jed...

06.12.2021, 17:17
Zmyslom života je dobre žiť. Hlavne spokojne, šťastne. Väčšina ľudí sa o to snaží.
consents: tomas12345
3

2. Lemmy 06.12.2021, 17:17

Zmyslom života je dobre žiť. Hlavne spokojne, šťastne. Väčšina ľudí sa o to snaží.

06.12.2021, 19:48
Ale to sú základné veci žitia a Bytia. Celkovým zmyslom života je nezaoberať sa touto myšlienkou, bo sa tam človek (ne)dostane a ostane iba pri túžbach.

To

NIČ

znamená tu a teraz! Prítomný oKamih.
4

3. vrana 06.12.2021, 19:48

Ale to sú základné veci žitia a Bytia. Celkovým zmyslom života je nezaoberať sa touto myšlienkou, bo sa tam človek (ne)dostane a ostane iba pri túžbach. To NIČ znamená tu a teraz! Prítomný oKamih.

06.12.2021, 20:41
Keď pracuješ na tom, aby si bol spokojný, tak vieš, ako to dosiahnuť.
5

4. Lemmy 06.12.2021, 20:41

Keď pracuješ na tom, aby si bol spokojný, tak vieš, ako to dosiahnuť.

06.12.2021, 21:37
Prečo by Som mal pracovať na tom, aby Som bol spokojný a dosiahol niečo?! Ja Som teraz spokojný a dosiahol Som toho, čo Som chcel.

(Ne)robím si (ne)zmyselné starosti, plány do budúcej prítomnosti. Sú to (ne)naplniteľné plány a ciele. (Psycho)logický čas do minulosti a budúcnosti.

Žijem tu a teraz! To, čo je. Je to len zlomok toho, čoho mám naplánované. Tomuto sa hovorí merateľný čas, čo bolo, bolo, už (ne)bude! Bola to len bývalá prítomnosť. Čo bude, to bude! Bude to len budúca prítomnosť založená na prítomnom oKamihu.

(Ne)robím si veľké plány a ani ciele. Čo životná situácia prinesie, to prinesie. Môže sa satať milión vecí, ktoré nijak (ne)ovplyvním. Môže byť jak istota, tak aj (ne)istota.
8

5. vrana 06.12.2021, 21:37

Prečo by Som mal pracovať na tom, aby Som bol spokojný a dosiahol niečo?! Ja Som teraz spokojný a dosiahol Som toho, čo Som chcel. (Ne)robím si (ne)zmyselné starosti, plány do budúcej prítomnosti. Sú to (ne)naplniteľné plány a ciele. (Psycho)logický čas do minulosti a budúcnosti. Žijem tu a teraz! To, čo je. Je to len zlomok toho, čoho mám naplánované. Tomuto sa hovorí merateľný čas, čo bolo, bolo, už (ne)bude! Bola to len bývalá prítomnosť. Čo bude, to bude! Bude to len budúca prítomnosť zalo...

07.12.2021, 14:27
A nemáš nejaké plány ktoré by si chcel v živote dosiahnut ? Co by si vlastne chcel v živote dosiahnut ?
6

1. vrana 06.12.2021, 16:51

Nejeden budhista odpovedá na otázky laikom a svojim učencom na otázku, čo je zmyslom života človeka? A tou jeho odpoveďou je veľmi (pre)kvapujúca odpoveď. Tou odpoveďou je jedno velké "NIČ" Keď si to (ro)zobereme, budhizmus ide proti , alebo (roz)púšťa (ne)čisté... myšlienky a (ne)čisté telo. Keď si laik, učenec, človek položí túto otázku, tak sa povediac nad ňou veľa natrápi a (ne)dosiahne tak úplnej pravdy, nakoľko sa mu nahrabú kadejaké iné, poddružné odpovede. Budhizmus má na toto jed...

07.12.2021, 03:22
V jungiánskej psychológii je zmyslom života libido. Je to ovocie stromu života, ktoré robí človeka dočasne nesmrteľným. Smrteľnosť je len v našich hlavách. Zomiera len ten, kto ešte nenašiel svoje životné poslanie, alebo zišiel z cesty jeho napĺňania, alebo ho už naplnil a je unavený životom aby hľadal nové. To je prípad budhistov, ktorí sa dobrovoľne rozhodli zomrieť. Prijali nič za svoje jediné životné poslanie. Protikladom libida je poslanie poznania, ktoré robí človeka dočasne neomylným. Nesmrteľnosť prechádza z markízy za na ženu a z matky na syna. Neomylnosť prechádza zo ženy na muža a z otca na dcéru. Otcom je Slnko, matkou je Zem, synom je Mesiac, dcérou je tieň.
7

6. Fénix 07.12.2021, 03:22

V jungiánskej psychológii je zmyslom života libido. Je to ovocie stromu života, ktoré robí človeka dočasne nesmrteľným. Smrteľnosť je len v našich hlavách. Zomiera len ten, kto ešte nenašiel svoje životné poslanie, alebo zišiel z cesty jeho napĺňania, alebo ho už naplnil a je unavený životom aby hľadal nové. To je prípad budhistov, ktorí sa dobrovoľne rozhodli zomrieť. Prijali nič za svoje jediné životné poslanie. Protikladom libida je poslanie poznania, ktoré robí človeka dočasne neomylným. Nes...

07.12.2021, 10:44
Nesúhlasím. Zomierajú všetci ľudia, bez ohľadu na to, či si myslia, že po smrti ešte nejako inak budú žiť.
consents: tomas12345
10

6. Fénix 07.12.2021, 03:22

V jungiánskej psychológii je zmyslom života libido. Je to ovocie stromu života, ktoré robí človeka dočasne nesmrteľným. Smrteľnosť je len v našich hlavách. Zomiera len ten, kto ešte nenašiel svoje životné poslanie, alebo zišiel z cesty jeho napĺňania, alebo ho už naplnil a je unavený životom aby hľadal nové. To je prípad budhistov, ktorí sa dobrovoľne rozhodli zomrieť. Prijali nič za svoje jediné životné poslanie. Protikladom libida je poslanie poznania, ktoré robí človeka dočasne neomylným. Nes...

07.12.2021, 23:56
6

Libido ako túžby a impulsy, či (psy)chická energia sú prejavom (ne)vedomej psyché, (ne)vedomím (psy)chickým obsahom. Človek, ktorý je tímto ovládaný a riadený je vlastne (ne)vedomý, (ne)uvedomuje si (u)trpenie. Jeho vedomie, duša a telo sú tak (ne)čisté a človek sa tak po zvačša dňa trápi.

(Ne)ustále je hladný, smadný, túži po sexuálnej slasti, túži (ne)ustále mať viac a via jak po materiálnych veciach tak aj po viacej viery, viacej sily a viac vedomostiach...

Toto libido patrí do obsahu a štruktúry mysle a tela a ega. Budhisti sa tohoto všetkého vzdali a odovzdali sa tomu. Ostali žiť v samote ako samotár v lese alebo v kláštoroch, či cestovaním po krajine so žebracou miskou, jedlom na jeden deň, celodenným meditovaním a kontemplovaním, bdelým spánkom a meditatívnymi prácami okolo kláštora.
11

10. vrana 07.12.2021, 23:56

6 Libido ako túžby a impulsy, či (psy)chická energia sú prejavom (ne)vedomej psyché, (ne)vedomím (psy)chickým obsahom. Človek, ktorý je tímto ovládaný a riadený je vlastne (ne)vedomý, (ne)uvedomuje si (u)trpenie. Jeho vedomie, duša a telo sú tak (ne)čisté a človek sa tak po zvačša dňa trápi. (Ne)ustále je hladný, smadný, túži po sexuálnej slasti, túži (ne)ustále mať viac a via jak po materiálnych veciach tak aj po viacej viery, viacej sily a viac vedomostiach... Toto libido patrí do obsahu a ...

08.12.2021, 02:01
Pred pár rokmi som čítal tibetskú knihu mŕtvych Bardo Todol. Píše sa v nej, že najvyšší lámovia sa sami rozhodujú o svojom odchode zo sveta. Dokážu si navodiť smrť počas meditácie. Rozhodujú sa zomrieť preto, lebo už naplnili svoje životné poslanie a sú unavení životom. Životné poslanie je naplnením života, dáva životu zmysel. Človek by mohol žiť tak dlho, ako sa mu chce napĺňať život. Človeka to robí nesmrteľným. Nemôžeš totiž zomrieť, keď ma tvoj život zmysel.
consents: vrana
9

1. vrana 06.12.2021, 16:51

Nejeden budhista odpovedá na otázky laikom a svojim učencom na otázku, čo je zmyslom života človeka? A tou jeho odpoveďou je veľmi (pre)kvapujúca odpoveď. Tou odpoveďou je jedno velké "NIČ" Keď si to (ro)zobereme, budhizmus ide proti , alebo (roz)púšťa (ne)čisté... myšlienky a (ne)čisté telo. Keď si laik, učenec, človek položí túto otázku, tak sa povediac nad ňou veľa natrápi a (ne)dosiahne tak úplnej pravdy, nakoľko sa mu nahrabú kadejaké iné, poddružné odpovede. Budhizmus má na toto jed...

07.12.2021, 20:05
Tu je zopár desiatok zmyslov života, ktoré SOM identifikoval

link
consents: Lemmy

newest entries : 

[show chain]yesterday
created by dzI/O 2015 - 2022size : 155 682 Bgenerated in : 0.409 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 11 035 751 xunique displays : 1 316 071 xip address : 54.224.133.198

please, support the creator

page has income only from voluntary donaters...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...