move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / science / theme

Záhada magnetického poľa.

entries
8
shows
1 768
uniques
337
theme was created 18.09.2020 by Fotón
1
18.09.2020, 12:18
Čo sa stane s dvoma nábojmi pohybujúcimi sa v priestore rovnobežne rovnakou rýchlosťou? Pretože sa pohybujú, budú sa chovať ako dva prúdy a každý z nich bude mať svoje magnetické pole. Pozorovateľ, ktorý by sa pohyboval spolu s nábojmi, by ich však vnímal ako stojace a tvrdil by, že žiadne magnetické pole nie je. Ako je to teda s magnetickým poľom a jeho silovým pôsobením?

Stojaci pozorovateľ vidí magnetické pôsobenie medzi takýmito nábojmi avšak pohybujúci sa spolu s nimi nevidí magnetické pôsobenie medzi nimi. Toto je krutý paradox a vyžaduje si vysvetlenie.
2

1. Fotón 18.09.2020, 12:18

Čo sa stane s dvoma nábojmi pohybujúcimi sa v priestore rovnobežne rovnakou rýchlosťou? Pretože sa pohybujú, budú sa chovať ako dva prúdy a každý z nich bude mať svoje magnetické pole. Pozorovateľ, ktorý by sa pohyboval spolu s nábojmi, by ich však vnímal ako stojace a tvrdil by, že žiadne magnetické pole nie je. Ako je to teda s magnetickým poľom a jeho silovým pôsobením? Stojaci pozorovateľ vidí magnetické pôsobenie medzi takýmito nábojmi avšak pohybujúci sa spolu s nimi nevidí magnetické pô...

18.09.2020, 15:17
Z pohľadu pohybujúceho sa pozorovateľa sú v každom okamihu náboje statické a bez magnetického poľa, ale okolitý priestor je v pohybe a generuje elektrické silové pole, ktoré mení postavenie nábojov voči sebe navzájom.
3

2. Fénix 18.09.2020, 15:17

Z pohľadu pohybujúceho sa pozorovateľa sú v každom okamihu náboje statické a bez magnetického poľa, ale okolitý priestor je v pohybe a generuje elektrické silové pole, ktoré mení postavenie nábojov voči sebe navzájom.

18.09.2020, 15:20
Vzniká dojem, že priestor medzi nábojmi pribúda ako medzi galaxiami.
4

3. Fénix 18.09.2020, 15:20

Vzniká dojem, že priestor medzi nábojmi pribúda ako medzi galaxiami.

18.09.2020, 15:34
Možno je celý vesmír v pohybe, preto sa rozpína.
5

2. Fénix 18.09.2020, 15:17

Z pohľadu pohybujúceho sa pozorovateľa sú v každom okamihu náboje statické a bez magnetického poľa, ale okolitý priestor je v pohybe a generuje elektrické silové pole, ktoré mení postavenie nábojov voči sebe navzájom.

18.09.2020, 18:19
Predstav si, že si vo vesmíre, vo vákuu a pohybuješ sa rovnakou rýchlosťou s tými nábojmi. Elektrické pole je teda iba v okolí tých nábojov a potom široko-ďaleko nič. Áno, elektrické pole tých nábojov na zdroje tých nábojov tiež pôsobí. Ale predstav si, že jeden z tých nábojov držíš v jednej ruke a druhý v druhej, v konštantnej vzdialenosti od seba. A potom je tam z tebou ešte druhý človek, ktorý sa v jednom prípade pohybuje spolu s tebou (=magnetické silové účinky nepozoruje) a v druhom prípade sa voči tebe pohybuje, a teda by mal pozorovať dodatočnú silu pôsobiacu medzi tvojimi rukami pochádzajúcu z magnetizmu (ktorú však ty nepozoruješ, lebo vzhľadom k tebe sa oba náboje nepohybujú.
6

5. Fotón 18.09.2020, 18:19

Predstav si, že si vo vesmíre, vo vákuu a pohybuješ sa rovnakou rýchlosťou s tými nábojmi. Elektrické pole je teda iba v okolí tých nábojov a potom široko-ďaleko nič. Áno, elektrické pole tých nábojov na zdroje tých nábojov tiež pôsobí. Ale predstav si, že jeden z tých nábojov držíš v jednej ruke a druhý v druhej, v konštantnej vzdialenosti od seba. A potom je tam z tebou ešte druhý človek, ktorý sa v jednom prípade pohybuje spolu s tebou (=magnetické silové účinky nepozoruje) a v druhom prípade...

18.09.2020, 18:38
Nehovorím o elektrickom poli nábojov, ale o elektrickom poli priestoru. Je to pritiahnuté za vlasy, ale ide o imaginárne elektrické pole. Je to len vytvorenie ilúzie, že priestor má elektrické pole ako keď vedci tvrdia, že priestor medzi galaxiami pribúda, ako keby bol priestor niečo, čo sa dá chytiť do ruky. Pointa je v tom, že v subjektívnom pohľade pohybujúceho sa pozorovateľa náboje stoja a priestor sa imaginárne hýbe. Je to ako ilúzia pribúdania priestoru medzi galaxiami. Keby sa celý pozorovateľný vesmír pohyboval jedným smerom, pozorovali by sme ilúziu pribúdania priestoru medzi galaxiami.
7

6. Fénix 18.09.2020, 18:38

Nehovorím o elektrickom poli nábojov, ale o elektrickom poli priestoru. Je to pritiahnuté za vlasy, ale ide o imaginárne elektrické pole. Je to len vytvorenie ilúzie, že priestor má elektrické pole ako keď vedci tvrdia, že priestor medzi galaxiami pribúda, ako keby bol priestor niečo, čo sa dá chytiť do ruky. Pointa je v tom, že v subjektívnom pohľade pohybujúceho sa pozorovateľa náboje stoja a priestor sa imaginárne hýbe. Je to ako ilúzia pribúdania priestoru medzi galaxiami. Keby sa celý pozor...

18.09.2020, 22:58
Skús si predstaviť, že vo vesmíre nie je okrem teba a tvojej rakety žiadna ďalšia hmota. Ako zistíš, akou rýchlosťou sa pohybuješ? Voči čomu budeš svoj pohyb merať?
8

7. Fotón 18.09.2020, 22:58

Skús si predstaviť, že vo vesmíre nie je okrem teba a tvojej rakety žiadna ďalšia hmota. Ako zistíš, akou rýchlosťou sa pohybuješ? Voči čomu budeš svoj pohyb merať?

19.09.2020, 04:44
Ved práve o to ide, že keď sa hýbe jedným smerom celý pozorovateľný vesmír, tak to nemáme podľa čoho merať, iba ak podľa zdanlivého pribúdania priestoru medzi galaxiami.

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 91 891 Bgenerated in : 0.157 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 212 314 xunique displays : 1 252 285 xip address : 54.198.139.112

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...