for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Discussion Forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  other  /  theme

Vyhlasujem nadbytočnosť boha ;)

entries
61
shows
50 009
uniques
2 377
theme was created 28.1.2019 21:38 by EnaXnaY
1
28.01.2019, 21:38
Vesmír AK je sebestačný a nepotrebuje pre svoje fungovanie zásahy zvonku 😉

To je predpoklad 😉

Ak je splnený potom je boh nadbytočný 😉

Zvyšok je len o vysvetlení toho, ako vesmír funguje 😉
none
2

1. EnaXnaY 28.01.2019, 21:38

Vesmír AK je sebestačný a nepotrebuje pre svoje fungovanie zásahy zvonku 😉

To je predpoklad 😉

Ak je splnený potom je boh nadbytočný 😉

Zvyšok je len o vysvetlení toho, ako vesmír funguje 😉

28.02.2019, 19:51
Boha potrebujú ľudia, nie Vesmír 🙂
none
3

2. Nadja 28.02.2019, 19:51

Boha potrebujú ľudia, nie Vesmír 🙂

01.03.2019, 15:54
Niektorí ľudia sú ako vesmír, tiež nepotrebujú boha.
none
4

3. Lemmy 01.03.2019, 15:54

Niektorí ľudia sú ako vesmír, tiež nepotrebujú boha.

01.03.2019, 17:51
NO, prísne brané, jedni si myslia, že boha potrebujú, a druhí si myslia, že ho nepotrebujú.
none
5

3. Lemmy 01.03.2019, 15:54

Niektorí ľudia sú ako vesmír, tiež nepotrebujú boha.

02.03.2019, 18:49
Dospelí ľudia nepotrebujú boha, otázne je, či po ňom túžia. V dospelosti je dôležité mať nesplniteľné túžby.
25

5. Fénix 02.03.2019, 18:49

Dospelí ľudia nepotrebujú boha, otázne je, či po ňom túžia. V dospelosti je dôležité mať nesplniteľné túžby.

10.03.2019, 10:04
Myslela som to tak, že ľudia, resp. akákoľvek komunita je silnejšia, ak má nejakú zjednocujúcu myšlienku. Môže to byť náboženstvo, ale aj nejaká politická alebo spoločenská idea, vlastenectvo, morálne ponaučenie, a pod. Dokonca ani nemusí byť morálne, môže to byť napríklad nenávisť. To pomáha víťaziť, prežiť. Dôkazov v historii je veľa.

Problémom je, že takéto aj dobré idey sú zväčša zneužité v prospech niekoho alebo nejakej úzkej skupiny ľudí, ktorá z nej profituje na úkor ostatných.
none
26

25. Nadja 10.03.2019, 10:04

Myslela som to tak, že ľudia, resp. akákoľvek komunita je silnejšia, ak má nejakú zjednocujúcu myšlienku. Môže to byť náboženstvo, ale aj nejaká politická alebo spoločenská idea, vlastenectvo, morálne ponaučenie, a pod. Dokonca ani nemusí byť morálne, môže to byť napríklad nenávisť. To pomáha víťaziť, prežiť. Dôkazov v historii je veľa.

Problémom je, že takéto aj dobré idey sú zväčša zneužité v prospech niekoho alebo nejakej úzkej skupiny ľudí, ktorá z nej profituje na úkor ostatných.

10.03.2019, 10:06
... a keď si to ostatní uvedomia, oslabuje a ohrozuje to existenciu komunity...
none
28

26. Nadja 10.03.2019, 10:06

... a keď si to ostatní uvedomia, oslabuje a ohrozuje to existenciu komunity...

10.03.2019, 10:25
Zjednocujúce myšlienky sú dobré pre rast a vývoj jednotlivca alebo spoločnosti. Rast a vývoj však vedú k dospelosti a samostatnosti, čo je opak zjednotenia. Pravda tejto doby sa mení s dobou a platí v dobe, v ktorej vznikla. Je určená na zánik spolu so zanikajúcou dobou. Je to zomierajúci boh. Pravda hlbiny sa nemení s dobou, v každej dobe je rovnaká, je to živý boh.
29

28. Fénix 10.03.2019, 10:25

Zjednocujúce myšlienky sú dobré pre rast a vývoj jednotlivca alebo spoločnosti. Rast a vývoj však vedú k dospelosti a samostatnosti, čo je opak zjednotenia. Pravda tejto doby sa mení s dobou a platí v dobe, v ktorej vznikla. Je určená na zánik spolu so zanikajúcou dobou. Je to zomierajúci boh. Pravda hlbiny sa nemení s dobou, v každej dobe je rovnaká, je to živý boh.

10.03.2019, 14:24
S tým zásadne nesúhlasím.
Zjednocujúce myšlienky potrebuje skupina, nie jednotlivec, toho môže naopak brzdiť, preňho jew dôležitá skôr individualita. Ako by napríklad spoločná, všeobecná nenávisť vôči niekomu mohla byť dobrá pre vývoj jednotlivca? On by skôr degradoval... ale spoločnosť, tú to posiľňuje.
none
30

29. Nadja 10.03.2019, 14:24

S tým zásadne nesúhlasím.
Zjednocujúce myšlienky potrebuje skupina, nie jednotlivec, toho môže naopak brzdiť, preňho jew dôležitá skôr individualita. Ako by napríklad spoločná, všeobecná nenávisť vôči niekomu mohla byť dobrá pre vývoj jednotlivca? On by skôr degradoval... ale spoločnosť, tú to posiľňuje.

10.03.2019, 17:17
Dieťa potrebuje jednotu s rodičom, minimálne s matkou.
32

30. Fénix 10.03.2019, 17:17

Dieťa potrebuje jednotu s rodičom, minimálne s matkou.

10.03.2019, 17:33
Na jednotu matky s dieťaťom nepotrebuješ nijakú ideu, ona je vrodená, vynútená potrebou prežitia.
none
33

32. Nadja 10.03.2019, 17:33

Na jednotu matky s dieťaťom nepotrebuješ nijakú ideu, ona je vrodená, vynútená potrebou prežitia.

10.03.2019, 19:35
Krkavčie matky by vedeli veľa rozprávať 😉
none
34

33. EnaXnaY 10.03.2019, 19:35

Krkavčie matky by vedeli veľa rozprávať 😉

10.03.2019, 22:25
Krkavec: Stavbu a úpravy vykonáva samica, zatiaľ čo samec prináša stavebný materiál – vetvičky, trávu, mach. Do hniezda znáša 5 až 6 modrozelených čierno-hnedo, sivo-hnedo a sivo škvrnitých vajec, ktoré zahrieva samica. Samica sedí väčšinou sama, doba sedenia je 20 až 21 dní. Kŕmia obaja rodičia.
none
35

34. Nadja 10.03.2019, 22:25

Krkavec: Stavbu a úpravy vykonáva samica, zatiaľ čo samec prináša stavebný materiál – vetvičky, trávu, mach. Do hniezda znáša 5 až 6 modrozelených čierno-hnedo, sivo-hnedo a sivo škvrnitých vajec, ktoré zahrieva samica. Samica sedí väčšinou sama, doba sedenia je 20 až 21 dní. Kŕmia obaja rodičia.

11.03.2019, 08:55
Prečo potom ľudia krkavčiu samičku tak ohovárajú? 🙂 To bude mať nejakú príčinu. Napadlo ma, že možno opúšťa mladé dosť skoro a potom to tak vyzerá, akoby sa nestarala...
39

32. Nadja 10.03.2019, 17:33

Na jednotu matky s dieťaťom nepotrebuješ nijakú ideu, ona je vrodená, vynútená potrebou prežitia.

11.03.2019, 11:50
Každá potreba je prirodzená. Každá idea je racionálna. Dieťa sa učí od rodičov, to nie je prirodzené ale racionálne. Dieťa bez rodičov sa učí od adoptívnych rodičov.
41

39. Fénix 11.03.2019, 11:50

Každá potreba je prirodzená. Každá idea je racionálna. Dieťa sa učí od rodičov, to nie je prirodzené ale racionálne. Dieťa bez rodičov sa učí od adoptívnych rodičov.

11.03.2019, 15:57
Každá idea nie je racionálna. Sú aj nezmyselné idey. Napríklad, že nejaký boh vybral Adamovi rebro, a z neho vytvoril Evu.
none
42

41. Lemmy 11.03.2019, 15:57

Každá idea nie je racionálna. Sú aj nezmyselné idey. Napríklad, že nejaký boh vybral Adamovi rebro, a z neho vytvoril Evu.

11.03.2019, 16:03
Aj nezmyselné idey nás dovedú do zákopu.
43

42. Fénix 11.03.2019, 16:03

Aj nezmyselné idey nás dovedú do zákopu.

11.03.2019, 16:06
Veď netvrdím, že ľudia sa správajú len racionálne.
none
44

43. Lemmy 11.03.2019, 16:06

Veď netvrdím, že ľudia sa správajú len racionálne.

11.03.2019, 17:20
Ako napríklad šľachetní humanisti 😉
none
45

43. Lemmy 11.03.2019, 16:06

Veď netvrdím, že ľudia sa správajú len racionálne.

12.03.2019, 12:26
Skutky závisia od vôle. Vôľou meníme realitu. Správanie ľudí nie je racionálne, ale reálne. Skutočnosť je realita.
46

45. Fénix 12.03.2019, 12:26

Skutky závisia od vôle. Vôľou meníme realitu. Správanie ľudí nie je racionálne, ale reálne. Skutočnosť je realita.

12.03.2019, 14:32
Nesúhlasím. Niektoré naše správania sú racionálne [rozumné], iné iracionálne [nerozumné]. Obe sú reálne, skutočné, len raz správanie vnímame ako rozumne, inokedy ako nerozumné.
none
47

46. Lemmy 12.03.2019, 14:32

Nesúhlasím. Niektoré naše správania sú racionálne [rozumné], iné iracionálne [nerozumné]. Obe sú reálne, skutočné, len raz správanie vnímame ako rozumne, inokedy ako nerozumné.

12.03.2019, 16:08
Myslíme rozumne, racionálne a emočne, iracionálne. Konáme reálne, skutočne.
48

47. Fénix 12.03.2019, 16:08

Myslíme rozumne, racionálne a emočne, iracionálne. Konáme reálne, skutočne.

12.03.2019, 20:44
Škoda, že nepoznáš rozumné a nerozumné správania. Škoda pre teba, lebo ich nevieš rozlíšiť, nakoľko rozumné i nerozumné je skutočné.
none
49

48. Lemmy 12.03.2019, 20:44

Škoda, že nepoznáš rozumné a nerozumné správania. Škoda pre teba, lebo ich nevieš rozlíšiť, nakoľko rozumné i nerozumné je skutočné.

13.03.2019, 09:40
Poznám iba rozumné a emočné myslenie.
50

49. Fénix 13.03.2019, 09:40

Poznám iba rozumné a emočné myslenie.

13.03.2019, 10:44
Veď ja ťa chápem. Si menej rozumný, preto poznáš tak málo.

rozumný príd.

1. spravujúci sa podľa rozumu, uplatňujúci v konaní rozum, múdry: rozumný človek, rozumné dieťa

2. podložený rozumovou úvahou, vychádzajúci z nej: rozumné slová, rozumná reč, rozumný návrh, rozumná rada;

rozumne prísl.: rozumne sa správať, rozumne hospodáriť;

link
none
51

50. Lemmy 13.03.2019, 10:44

Veď ja ťa chápem. Si menej rozumný, preto poznáš tak málo.

rozumný príd.

1. spravujúci sa podľa rozumu, uplatňujúci v konaní rozum, múdry: rozumný človek, rozumné dieťa

2. podložený rozumovou úvahou, vychádzajúci z nej: rozumné slová, rozumná reč, rozumný návrh, rozumná rada;

rozumne prísl.: rozumne sa správať, rozumne hospodáriť;

http://slovniky.juls.savba.sk/?w=rozumn%C3%BD&s=exact

13.03.2019, 19:48
nadrozumný

1. správajúci sa podľa rozumového myslenia, uplatňujúci v konaní rozumové myslenie

2. podložený rozumovou úvahou, vychádzajúci z nej
52

51. Fénix 13.03.2019, 19:48

nadrozumný

1. správajúci sa podľa rozumového myslenia, uplatňujúci v konaní rozumové myslenie

2. podložený rozumovou úvahou, vychádzajúci z nej

13.03.2019, 20:28
54

52. Fénix 13.03.2019, 20:28

https://www.youtube.com/watch?v=JUNEB4FQBH4

13.03.2019, 21:30
Poviem ti otvorene, že tvoje ponúkané video nesúvisí s racionalizmom, s rozumovým správaním. Je od veci!
none
56

54. Lemmy 13.03.2019, 21:30

Poviem ti otvorene, že tvoje ponúkané video nesúvisí s racionalizmom, s rozumovým správaním. Je od veci!

14.03.2019, 09:03
To video hovorí o tom, ako pasívne prijímame skutočnosť.
53

51. Fénix 13.03.2019, 19:48

nadrozumný

1. správajúci sa podľa rozumového myslenia, uplatňujúci v konaní rozumové myslenie

2. podložený rozumovou úvahou, vychádzajúci z nej

13.03.2019, 21:29
Prečo na moje podložené argumenty reaguješ takým mrzáckym balastom? Už ti nejde o diskusiu? Už len potrebuješ kopať ako slepý kôň?
none
55

53. Lemmy 13.03.2019, 21:29

Prečo na moje podložené argumenty reaguješ takým mrzáckym balastom? Už ti nejde o diskusiu? Už len potrebuješ kopať ako slepý kôň?

14.03.2019, 09:02
Ja ti argumentujem plychologicky, ty mne lingvisticky. Žiješ v lingvistickej realite, tvojim vesmírom je slovník.
57

55. Fénix 14.03.2019, 09:02

Ja ti argumentujem plychologicky, ty mne lingvisticky. Žiješ v lingvistickej realite, tvojim vesmírom je slovník.

14.03.2019, 22:18
Ako doteraz, len táraš nezmysly. Škoda reči.
none
58

57. Lemmy 14.03.2019, 22:18

Ako doteraz, len táraš nezmysly. Škoda reči.

15.03.2019, 08:18
Nezmysel je tieňom nadzmyslu.
59

58. Fénix 15.03.2019, 08:18

Nezmysel je tieňom nadzmyslu.

15.03.2019, 15:23
Tieň je len optický klam, a teda nadzmysel je blud, fikcia, trpí ňou mnoho pacientov. Škoda, že odmietajú liečbu: racionálne myslenie.
none
60

59. Lemmy 15.03.2019, 15:23

Tieň je len optický klam, a teda nadzmysel je blud, fikcia, trpí ňou mnoho pacientov. Škoda, že odmietajú liečbu: racionálne myslenie.

15.03.2019, 18:25
To bol citát od Junga.
61

60. Fénix 15.03.2019, 18:25

To bol citát od Junga.

16.03.2019, 02:22
Citát od táraja.
none
6

1. EnaXnaY 28.01.2019, 21:38

Vesmír AK je sebestačný a nepotrebuje pre svoje fungovanie zásahy zvonku 😉

To je predpoklad 😉

Ak je splnený potom je boh nadbytočný 😉

Zvyšok je len o vysvetlení toho, ako vesmír funguje 😉

03.03.2019, 20:35
Boha najviacej potrebujú ateisti.
Dokazuje to ich účasť vo všetkých témach DF, kde sa meno Boh len spomenie.

Aj tu sa vyrojili hneď traja
none
7

6. kntsz 03.03.2019, 20:35

Boha najviacej potrebujú ateisti.
Dokazuje to ich účasť vo všetkých témach DF, kde sa meno Boh len spomenie.

Aj tu sa vyrojili hneď traja

03.03.2019, 20:58
Asi ťažko. Ateisti reagujú na teistov (ako si ty). A vieš prečo? Lebo teisti sú otravní. Obťažujú normálnych ľudí svojimi rozprávkami, vyhrážajú sa peklom, a nenechajú slušných ľudí na pokoji.
none
8

7. Lemmy 03.03.2019, 20:58

Asi ťažko. Ateisti reagujú na teistov (ako si ty). A vieš prečo? Lebo teisti sú otravní. Obťažujú normálnych ľudí svojimi rozprávkami, vyhrážajú sa peklom, a nenechajú slušných ľudí na pokoji.

04.03.2019, 12:21
Ty máš strach z pekla?
10

8. Fénix 04.03.2019, 12:21

Ty máš strach z pekla?

04.03.2019, 16:47
Nie. Mám strach z ľudí, ktorí veria v peklo. Raz dva pošlú heretika, bezbožníka… do horúcich pekiel. Zrejme si zabudol na inkvizíciu, a jej vražedné besnenie.
none
12

10. Lemmy 04.03.2019, 16:47

Nie. Mám strach z ľudí, ktorí veria v peklo. Raz dva pošlú heretika, bezbožníka… do horúcich pekiel. Zrejme si zabudol na inkvizíciu, a jej vražedné besnenie.

05.03.2019, 09:53
Takže problémom je viera. A čo ľudia, ktorí poznajú peklo? Tí už v peklo neveria.
13

12. Fénix 05.03.2019, 09:53

Takže problémom je viera. A čo ľudia, ktorí poznajú peklo? Tí už v peklo neveria.

06.03.2019, 06:46
Omyl. Nehovorím, že problém je viera, ale dôsledky konania ľudí, ktorí na základe svojich myšlienok ubližujú druhým ľuďom. Ľudia si nech veria, čomu chcú. Na OSACR.cz je napríklad kresťan Bela Lugosi, ktorý verí v matrix. Trepe síce aj iné bludy, ale ten matrix je dobrý matroš.
none
14

13. Lemmy 06.03.2019, 06:46

Omyl. Nehovorím, že problém je viera, ale dôsledky konania ľudí, ktorí na základe svojich myšlienok ubližujú druhým ľuďom. Ľudia si nech veria, čomu chcú. Na OSACR.cz je napríklad kresťan Bela Lugosi, ktorý verí v matrix. Trepe síce aj iné bludy, ale ten matrix je dobrý matroš.

06.03.2019, 06:47
Čiže Bela Lugosi je svojou vierou neškodný.
none
15

13. Lemmy 06.03.2019, 06:46

Omyl. Nehovorím, že problém je viera, ale dôsledky konania ľudí, ktorí na základe svojich myšlienok ubližujú druhým ľuďom. Ľudia si nech veria, čomu chcú. Na OSACR.cz je napríklad kresťan Bela Lugosi, ktorý verí v matrix. Trepe síce aj iné bludy, ale ten matrix je dobrý matroš.

06.03.2019, 08:22
Keď rodič pokarhá dieťa, ubližuje mu tým na základe svojich myšlienok?
16

15. Fénix 06.03.2019, 08:22

Keď rodič pokarhá dieťa, ubližuje mu tým na základe svojich myšlienok?

06.03.2019, 08:33
Ako pokarhá? Na základe svojej ideológie ho pokarhá, že používa kritické myslenie? Áno, určite tým rodič ubližuje svojmu dieťaťu!!! Určite! Jednoznačne! Je mnoho zlých a bezcitných rodičov, ktorí nútia svoje deti veriť hlúpostiam, aj keď samotné deti si to neprajú.
none
17

16. Lemmy 06.03.2019, 08:33

Ako pokarhá? Na základe svojej ideológie ho pokarhá, že používa kritické myslenie? Áno, určite tým rodič ubližuje svojmu dieťaťu!!! Určite! Jednoznačne! Je mnoho zlých a bezcitných rodičov, ktorí nútia svoje deti veriť hlúpostiam, aj keď samotné deti si to neprajú.

06.03.2019, 13:12
Keď rodič vysvetľuje dieťaťu, že sa nemá hrať so zápalkami a dieťa sa rozplače, ubližuje mu rodič na základe svojich myšlienok?
18

17. Fénix 06.03.2019, 13:12

Keď rodič vysvetľuje dieťaťu, že sa nemá hrať so zápalkami a dieťa sa rozplače, ubližuje mu rodič na základe svojich myšlienok?

06.03.2019, 14:02
Fénix, už táraš z cesty. Si mimo tému. Reč je o náboženskej ideológii, ak si si to nevšimol.
none
19

18. Lemmy 06.03.2019, 14:02

Fénix, už táraš z cesty. Si mimo tému. Reč je o náboženskej ideológii, ak si si to nevšimol.

07.03.2019, 10:27
Nie, nevšimol som si to.
20

19. Fénix 07.03.2019, 10:27

Nie, nevšimol som si to.

07.03.2019, 11:24
Tak potom sa viac snaž. Prečítaj si celý sled príspevkov, aby si si to všimol. Inak diskusia zamrzne na tom, že si nechápavý, a pletieš si náboženskú vieru, o ktorej je tu reč, so všeobecným významom slova veriť (považovať za pravdivé).
none
21

20. Lemmy 07.03.2019, 11:24

Tak potom sa viac snaž. Prečítaj si celý sled príspevkov, aby si si to všimol. Inak diskusia zamrzne na tom, že si nechápavý, a pletieš si náboženskú vieru, o ktorej je tu reč, so všeobecným významom slova veriť (považovať za pravdivé).

07.03.2019, 17:48
Začalo sa to otázkou, či máš strach z pekla. Mal som na mysli peklo ako psychologický symbol. Reaguješ na peklo, lebo ho máš nevyriešené.
22

21. Fénix 07.03.2019, 17:48

Začalo sa to otázkou, či máš strach z pekla. Mal som na mysli peklo ako psychologický symbol. Reaguješ na peklo, lebo ho máš nevyriešené.

08.03.2019, 00:13
Ja ho mám veľmi dobre vyriešené, a bol by som rád, keby teisti to nedokázali zneužiť. A chybne si to mal na mysli, preto si ľahko odbočil od témy.
none
27

22. Lemmy 08.03.2019, 00:13

Ja ho mám veľmi dobre vyriešené, a bol by som rád, keby teisti to nedokázali zneužiť. A chybne si to mal na mysli, preto si ľahko odbočil od témy.

10.03.2019, 10:16
Pre teba je náboženstvo peklom. Bojuješ proti nemu, utekáš pred ním, ale je v tvojej psychike. Keby existoval svet bez náboženstva, ty by si ho mal stále ukryté vo svojom nevedomí.
31

27. Fénix 10.03.2019, 10:16

Pre teba je náboženstvo peklom. Bojuješ proti nemu, utekáš pred ním, ale je v tvojej psychike. Keby existoval svet bez náboženstva, ty by si ho mal stále ukryté vo svojom nevedomí.

10.03.2019, 17:29
Táraš. Práve pre také podlé reči o druhých ľuďoch sú teisti, nábožní, nebezpeční. Buď klamú alebo sa vyhrážajú. Keby existoval svet bez teistov, bolo by viac pokoja na svete. Prečo pre zlepšenie sveta nekonvertuješ na humanizmus? Lebo potrebuješ strašiť? Vyhrážať sa? Toto nábožným robí dobre?
none
36

31. Lemmy 10.03.2019, 17:29

Táraš. Práve pre také podlé reči o druhých ľuďoch sú teisti, nábožní, nebezpeční. Buď klamú alebo sa vyhrážajú. Keby existoval svet bez teistov, bolo by viac pokoja na svete. Prečo pre zlepšenie sveta nekonvertuješ na humanizmus? Lebo potrebuješ strašiť? Vyhrážať sa? Toto nábožným robí dobre?

11.03.2019, 10:02
Pre teistu je peklom sekulárny humanizmus, pre teba je peklom teizmus. Každý máme svoje peklo. Buď ho prijmeme, alebo doň budeme uvrhnutí.
37

36. Fénix 11.03.2019, 10:02

Pre teistu je peklom sekulárny humanizmus, pre teba je peklom teizmus. Každý máme svoje peklo. Buď ho prijmeme, alebo doň budeme uvrhnutí.

11.03.2019, 10:20
Ak je pre teistu peklom humanizmus, mal by sa teista nad sebou zamyslieť.
none
38

37. Lemmy 11.03.2019, 10:20

Ak je pre teistu peklom humanizmus, mal by sa teista nad sebou zamyslieť.

11.03.2019, 11:15
To by sa teda mal.
40

38. Fénix 11.03.2019, 11:15

To by sa teda mal.

11.03.2019, 15:56
Tak sa nad sebou zamysli.
none
11

8. Fénix 04.03.2019, 12:21

Ty máš strach z pekla?

04.03.2019, 17:15
Tento vtip to dobre vystihuje.

link
none
9

6. kntsz 03.03.2019, 20:35

Boha najviacej potrebujú ateisti.
Dokazuje to ich účasť vo všetkých témach DF, kde sa meno Boh len spomenie.

Aj tu sa vyrojili hneď traja

04.03.2019, 12:24
Ktorí traja konkrétne?
23

9. Fénix 04.03.2019, 12:24

Ktorí traja konkrétne?

09.03.2019, 16:40
JA, JA a JA 😉
none
24

23. EnaXnaY 09.03.2019, 16:40

JA, JA a JA 😉

10.03.2019, 08:47
Proste svätá trojica v novom Jeruzaleme.
none
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 206 592 B generated in : 0.344 s this site needs to use cookies, to work properly... version : 1.05 ( 27.4.2024 21:45 ) themes displays : 23 012 997 x unique displays : 2 567 554 x ip address : 100.28.2.72

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 6, donaters clicked me on ads 0,00 € (0 clicks), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
account name:
Dziak Maroš, Ing.
bank:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated

facebook

MaDzi
Lipka
Help
Zmysel života
Kniha života
Documentor
Univerozum
share this page

statistics

TOPlist