move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / theme

Variačný počet.

entries
5
shows
1 408
uniques
331
theme was created 06.09.2020 by Fotón
1
06.09.2020, 18:18
Je to skvelá výzva pre programátorov, ktorí chcú optimalizovať svoje programy simulujúce realitu. Tento integrál je skutočne bomba. Lagrándžián. Tu je krátke 14 minútové video z ktorého to na krásnom príklade pochopí každý. Rybník a záchrana topiaceho:

link

2

1. Fotón 06.09.2020, 18:18

Je to skvelá výzva pre programátorov, ktorí chcú optimalizovať svoje programy simulujúce realitu. Tento integrál je skutočne bomba. Lagrándžián. Tu je krátke 14 minútové video z ktorého to na krásnom príklade pochopí každý. Rybník a záchrana topiaceho: https://youtu.be/iYSED_Tg-Qk

06.09.2020, 18:19
3

2. Fotón 06.09.2020, 18:19

https://www.youtube.com/watch?v=iYSED_Tg-Qk

06.09.2020, 18:31
Vyzývam každého, aby sa venoval týmto úžasným veciam. Stojí to za to. Je to nádherný popis prírody a jej fungovania. ...A ten, kto vie programovať má bonus naviac, pretože si ľahko vytvorí diferenčnú schému a nemusí sa trápiť hľadaním partikulárneho riešenia dif. rovníc.
4

2. Fotón 06.09.2020, 18:19

https://www.youtube.com/watch?v=iYSED_Tg-Qk

06.09.2020, 18:43
5

2. Fotón 06.09.2020, 18:19

https://www.youtube.com/watch?v=iYSED_Tg-Qk

06.09.2020, 18:51
....Ak by niekto niečomu z toho videa nerozumel, nech sa spýta. Rád vysvetlím.

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2022size : 76 125 Bgenerated in : 0.081 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 830 780 xunique displays : 1 306 219 xip address : 75.101.211.110

please, support the creator

page has income only from voluntary donaters...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...