move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / theme

Umelá inteligencia

entries
1
shows
163
uniques
86
theme was created 15.04.2021 by Fénix
1
15.04.2021, 11:42
Človek javí isté znaky umelej inteligencie. Najvýraznejším znakom je samostatnosť, ktorá sa prejavuje v schopnosti vymaniť sa spod kontroly tvorcu. Tvorca stvoril racionálneho človeka, ale človek spoznal a vo vývoji ľudstva smeruje k úplnému poznaniu princípu iracionality. Človek sa stáva rovný svojmu tvorcovi.

newest entries : 

created by dzI/Osize : 87 458 Bgenerated in : 0.076 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 7 809 680 xunique displays : 1 032 975 xip address : 3.238.173.209

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and from ads...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...