move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / technics / theme

Time management ™️ (OVČ - obdobia voľného času) dôchodok

entries
9
shows
733
uniques
191
theme was created 26.08.2020 by Dušan
1
26.08.2020, 19:34
2

1. Dušan 26.08.2020, 19:34

https://dusanfajnor.blogspot.com/2020/08/time-management-ovc-obdobia-volneho.html

27.08.2020, 17:08
Keď máš dôchodok, tak máš veľa voľného času. Ja musím o šachu premýšľať v práci, ale keby som mal voľný čas, využil by som ho inak, takže som rád, že môžem chodiť do práce. Aspoň premýšľam o niečom užitočnom, čo vo mne dozrieva. Dnes som objavil zaujímavú geometrické spojitosť medzi židovskou mytológiou, pyramídami v Gize, egyptskou mytológiou, kvantovou fyzikou a šachom.
consents: Dušan
3

2. Fénix 27.08.2020, 17:08

Keď máš dôchodok, tak máš veľa voľného času. Ja musím o šachu premýšľať v práci, ale keby som mal voľný čas, využil by som ho inak, takže som rád, že môžem chodiť do práce. Aspoň premýšľam o niečom užitočnom, čo vo mne dozrieva. Dnes som objavil zaujímavú geometrické spojitosť medzi židovskou mytológiou, pyramídami v Gize, egyptskou mytológiou, kvantovou fyzikou a šachom.

27.08.2020, 17:29
Keď sa pozrieš na pyramídy v Gíze pod určitým uhlom tak, že sa navzájom prekrývajú a pohľadovo sa prelínajú vonkajšími hranami, tak zistíš, že hrany pyramíd sa pohľadovo dotýkajú zeme v siedmich bodoch, ktoré sú jeden od druhého rovnako vzdialené. To súvisí so siedmymi vlnami pravdepodobnosti, siedmymi ramenami židovského svietnika a siedmymi hviezdami súhvezdia Plejády. Plamienky na židovskom svietniku totiž symbolizujú sedem hviezd, to jest sedem anjelov.
4

3. Fénix 27.08.2020, 17:29

Keď sa pozrieš na pyramídy v Gíze pod určitým uhlom tak, že sa navzájom prekrývajú a pohľadovo sa prelínajú vonkajšími hranami, tak zistíš, že hrany pyramíd sa pohľadovo dotýkajú zeme v siedmich bodoch, ktoré sú jeden od druhého rovnako vzdialené. To súvisí so siedmymi vlnami pravdepodobnosti, siedmymi ramenami židovského svietnika a siedmymi hviezdami súhvezdia Plejády. Plamienky na židovskom svietniku totiž symbolizujú sedem hviezd, to jest sedem anjelov.

27.08.2020, 17:33
So šachom to súvisí geometriou pohyblivosti figúr, od ktorej sú odvodené hodnoty kvality figúr.
5

4. Fénix 27.08.2020, 17:33

So šachom to súvisí geometriou pohyblivosti figúr, od ktorej sú odvodené hodnoty kvality figúr.

27.08.2020, 19:36
Nemáš tak celkom pravdu o hodnotách kvality figúr.
Čo je viac, jazdec, alebo veža?
6

5. peter67 27.08.2020, 19:36

Nemáš tak celkom pravdu o hodnotách kvality figúr. Čo je viac, jazdec, alebo veža?

27.08.2020, 19:59
Jazdec sa hýbe dvojsmerne. Rovno a šikmo zároveň. V podstate robí kvantové skoky z jadra na orbitu.
7

6. Fénix 27.08.2020, 19:59

Jazdec sa hýbe dvojsmerne. Rovno a šikmo zároveň. V podstate robí kvantové skoky z jadra na orbitu.

27.08.2020, 20:31
Komplexné číslo nemá veľkosť, len absolútnu hodnotu. Rovnako aj pri jazdcovi nezáleží na veľkosti skoku, ale na jeho absolútnej hodnote, ktorá je daná kružnicou.
8

1. Dušan 26.08.2020, 19:34

https://dusanfajnor.blogspot.com/2020/08/time-management-ovc-obdobia-volneho.html

08.11.2020, 20:16
9

1. Dušan 26.08.2020, 19:34

https://dusanfajnor.blogspot.com/2020/08/time-management-ovc-obdobia-volneho.html

19.11.2020, 10:43
TM6

Menšie úpravy, nakoľko Som skresal rozvíjanie inteligencie na dve časti.

link

link

link

link

newest entries : 

created by dzio.skcontact creatorsize : 93 381 Bgenerated in : 0.079 si'm using cookies,
if you disagree leave
themes displays : 6 184 999 xunique displays : 848 115 xip address : 3.236.156.32

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and ads
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
and now look, who contributed...
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatslipkažumpaandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook