for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Discussion Forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

meaning of life of the day :

you are here : 

main page  /  politics  /  theme

THIERRY MEYSSAN francouzský filosof a publicista odhaluje tajnou historii banderovců

entries
17
shows
190
uniques
48
theme was created 11.9.2022 14:22 by Kasafran
1
11.09.2022, 14:22
THIERRY MEYSSAN francouzský filosof a publicista odhaluje tajnou historii, která spojuje Anglosasy s ukrajinskými banderovci od pádu Třetí říše a dokládá, že současná ukrajinská "imigrantská invaze" je kromě jiného také metodou masového rozsevu nacismu na Západ

Už třicet let nechceme vidět obnovení nacistického rasismu na Ukrajině a v pobaltských
státech. A nyní o to více. Úzkostlivě mlčíme o tom, že mnozí z ukrajinských civilistů, které tak
dojemně vítáme, jsou nasáklí banderovskou ideologií. Na co čekáme? Probudíme se teprve, až začnou nacistické útoky v západní Evropě?

Masivní podpora Spojených států a jejich spojenců jednotkám ukrajinských banderovců proti
Rusku je srovnatelná s jejich podporou v prvních dnech útoku hitlerovského Německa proti
SSSR. Ostatně i tehdy naprosto všechny západní státy bez výjimky dlouho věřily, že nacisté jsou řešením hospodářské krize z roku 1929. Jedině oni se zdáli nabízet věrohodnou alternativu ke kapitalismu. Názor změnily až když se nacistické nebezpečí obrátilo proti nim.

Joachim Ribbentrop a Georges Bonnet podepisují francouzsko-německý závazek k mírové
spolupráci (1938)
Opravdu jsme už zapomněli?

Francouzský ministr zahraničí Georges Bonnet, okouzlený židovskou politikou Třetí říše, navrhl svému německému protějšku Joachimu von Ribbentropovi deportaci francouzských, polských a německých Židů do vzdálené kolonie na Madagaskaru. Tentýž Georges Bonnet podepsal 6. prosince 1938 s říšským ministrem zahraničí Joachimem Ribbentropem francouzsko-německý pakt o mírové spolupráci.

Britský premiér Neuville Chamberlain zorganizoval 30. září 1938 Mnichovskou dohodu, která
zlikvidovala Československo ve prospěch Říše, přičemž guvernér Anglické banky Montagu
Norman ukradl 27 tun československého zlata, aby pomohl posílit nacistické armády.

Prescot Bush, otec prezidenta George H. Bushe a dědeček prezidenta George W. Bushe, investoval v roce 1940 do továren vězeňského tábora v Osvětimi (vyhlazovacím táborem
se stal až v roce 1942). Po pádu nacismu nebyli tito lidé postaveni před soud. Naopak se snažili tyto případy zamést pod koberec a nechat na tyto zločiny zapomenout (což jak vidíme, se skvěle podařilo). Musíme opakovat stejné chyby?

Role Ukrajinců během studené války
Za druhé světové války pověřil teoretik nacismu Alfred Rosenberg a ministr pro Východ
(Ostminister) Lotyše Gerharda von Mendeho, aby organizoval sjednocení národů SSSR na
podporu Adolfa Hitlera. K tomu vypracoval "manuál" manipulace s menšinami, který po pádu
Třetí říše převzala CIA. S pomocí velkého jeruzalémského muftího Amína al-Husajního vytvořil von Mende školy pro mulláhy v Göttingenu a Drážďanech, nechal jmenovat velkého muftího na Krymu a získal východní pluky SS. Byl také spojkou ukrajinského „nacionalisty“ Stepana Bandery.

Prezidenti Truman a Eisenhower se rozhodli zaměřit nejprve na psychologickou válku proti
Sovětům. CIA vytvořila AmComLib (Americký výbor pro osvobození národů SSSR), který kromě jiného z Mnichova provozoval Rádio Svoboddná Evropa. V podstatě recyklovali Gerharda von Mendeho. Právě on navrhl zřízení mešity v Mnichově, kterou byl nakonec pověřen Said Ramadan (zeť zakladatele Bratrstva Hasana el-Banny) Byl to právě on, kdo současně vyřešil problémy Stepana Bandery a recykloval ho pro MI6 a CIA.

Rádio Liberty v Mnichově. Ve stejné době tam působili Stepan Bandera, vůdce ukrajinských
nacistických kolaborantů, a Said Ramadan, dědic Hassana el-Banny v čele Muslimského
bratrstva

Pokračování SS Divize Das Reich
Bývalý náměstek Stepana Bandery a nacisty dosazený ukrajinský premiér Jaroslav Štětko byl za druhé světové války na pokyn Třetí říše jedním ze zakladatelů Antibolševického bloku národů (ABN). V ABN pokračoval i během studené války, jen tentokrát změnil šéfa: místo Hitlera ve prospěch Spojených států. V této pozici se stal pilířem Světové antikomunistické ligy (WACL) vytvořené CIA.
Velitelství ABN sídlilo v Mnichově, odkud Stepan Bandera a Jaroslav Štětko řídili sabotážní akce v SSSR. Předsedou ABN byl Dán Ole Bjorn Kraft, bývalý předseda Severoatlantické rady (civilní orgán, který velel spojeneckým silám). Mnoho operací bylo plánováno ve spolupráci se CIA a MI6, tedy pod dohledem Franka Wisnera (dědečka pozdějšího prezidenta Nicolase Sarkozyho) a Kima Philbyho. Ten však spolek zradil a předal informace KGB.

Jeden ze spolupracovníků Jaroslava Stetska, Lev Dobriansky, se stal velvyslancem USA na
Bahamách, zatímco jeho dcera Paula Dobrianská působila jako náměstkyně ministra zahraničí pro demokracii (sic!) ve vládě George W. Bushe.

Znak Divize SS Das Reich

Rádio Liberty v Mnichově. Ve stejné době tam působili Stepan Bandera, vůdce ukrajinských
nacistických kolaborantů, a Said Ramadan, dědic Hassana el-Banny v čele Muslimského
bratrstva.

Pokračování SS Divize Das Reich
Bývalý náměstek Stepana Bandery a nacisty dosazený ukrajinský premiér Jaroslav Štětko byl za druhé světové války na pokyn Třetí říše jedním ze zakladatelů Antibolševického bloku národů (ABN). V ABN pokračoval i během studené války, jen tentokrát změnil šéfa: místo Hitlera ve prospěch Spojených států. V této pozici se stal pilířem Světové antikomunistické ligy (WACL) vytvořené CIA.
Velitelství ABN sídlilo v Mnichově, odkud Stepan Bandera a Jaroslav Štětko řídili sabotážní akce v SSSR. Předsedou ABN byl Dán Ole Bjorn Kraft, bývalý předseda Severoatlantické rady (civilní orgán, který velel spojeneckým silám). Mnoho operací bylo plánováno ve spolupráci se CIA a MI6, tedy pod dohledem Franka Wisnera (dědečka pozdějšího prezidenta Nicolase Sarkozyho) a Kima Philbyho. Ten však spolek zradil a předal informace KGB.

Jeden ze spolupracovníků Jaroslava Stetska, Lev Dobriansky, se stal velvyslancem USA na
Bahamách, zatímco jeho dcera Paula Dobrianská působila jako náměstkyně ministra zahraničí pro demokracii (sic!) ve vládě George W. Bushe.

Znak Divize SS Das Reich

Prezident Ronald Reagan a viceprezident George H. Bush přivítali banderovce, včetně Jaroslava Stetska, v roce 1983 v Bílém domě Anglosaská podpora džihádistů Nehceme vědět, že v roce 1979 schválil americký prezident Jimmy Carter operaci „Hurikán“, jejímž záměrem bylo vyslat do Afghánistánu arabské džihádisty, členy Muslimského bratrstva,
aby bojovali proti komunistické vládě? Tehdy se z této malé teroristické organizace stala skutečná armáda. Jedna chyba vedla k druhé: od válek v Afghánistánu k válkám v
Jugoslávii a Čečensku a nakonec k Daeši v Iráku a Sýrii.

Pokračovanie...

Po čtyřicet let byly všechny členské státy NATO vyzývány, aby poskytovaly „politický azyl“
džihádistům „pronásledovaným“ arabskými diktaturami. Na „operaci Timber Sycamore“ se
podílelo nejméně 17 spojeneckých států, které džihádistům dodávaly zbraně za miliardy
dolarů - s nimž pak začali odhrožovat Západ. Právě se pokoušíme o totéž s Banderovci.
Prezident Eisenhower přivítal delegaci Muslimského bratrstva v Bílém domě 23. září 1953.
Teroristická organizace nyní měla podporu CIA.

Odměna za kolaboraci
Mladí Ukrajinci, členové OUN-B (Organizace ukrajinských banderovských nacionalistů)
absolvovali sabotážní kurzy na základně NATO v Estonsku (2006). Školení bylo zakončeno
uctěním památky německých, estonských a finských vojáků, kteří padli za nacistickou Třetí říši. I to má dlouho tradici.

Během studené války začlenily Spojené státy do svého protisovětského aparátu bývalé
specialisty na nacistické represe. Vzpomeňme například na „řezníka z Lyonu“ Klause Barbieho, který se stal šéfem represí v Bolívii, nebo na Aloise Brunera, který vyhlazoval Židy v Rakousku, Řecku a Francii. Zdálo se však, že s rozpadem SSSR toto úsilí přestalo. Omyl:
S rozpuštěním Varšavské smlouvy a osamostatněním bývalých sovětských států se ve veřejném prostoru náhle objevily banderovské, ustašovské a nacistické milice. Získaly podporu anglosaských zemí jako odměnu za kolaboraci svých rodičů během studené války.
Mladí Ukrajinci, členové OUN-B (tj. Organizace ukrajinských nacionalistů s banderovskou
tendencí), absolvují sabotážní kurzy na základně NATO v Estonsku (2006). Výcvik byl zakončen poctou německým, estonským a finským vojákům, kteří zemřeli za Třetí říši.

Nacisté s plnou podporou "demokratů"
V Estonsku to začalo v roce 2009 navrácením popela plukovníka SS Alfonse Rebaneho
(“estonského Rommela“) a následným položením pamětní desky, pokaždé s výraznou podporou prezidenta Toomase Hendrika Ilvese (přišel "posílit estonskou demokraci" z USA). Ministr obrany Urmas Reinsalu navštívil v roce 2012 ostrov Saaremaa, aby se zúčastnil slavnostního ceremoniálu „Svazu estonských bojovníků za svobodu“ (organizace kolaborantů s nacisty) a poblahopřál bývalým esesákům k „osvobození vlasti“.

Lotyšská prezidentka Vaira Vike-Freiberga (1999-2007) tvrdí, že „esesáci byli hrdiny
protisovětského boje“. Nechala změnit školní učebnice dějepisu a povolila akce oslavující tyto „hrdiny“. Lotyšsko, kde čtvrtina obyvatelstva jsou Rusové, zakázalo používání ruštiny na
středních školách a nedává Rusům občanská práva. To ale zapřisáhlým demokratům v Bruselu nevadí - a nesmí se o tom veřejně mluvit. A nakonec Lotyšsko spolu s Estonskem postavilo v roce 2018 na své hranici s Ruskem zeď (maďarský plot proti imigrantské invazi byl naproti tomu předmětem sankcí vůči Orbánovi).
18. listopadu 2020 přijal výbor Valného shromáždění OSN rezoluci o „boji proti glorifikaci
nacismu, neonacismu a dalším praktikám, které přispívají k podněcování současných forem
rasismu, rasové diskriminace, xenofobie a související nesnášenlivosti“ (UN A/C.3/75/L.49).
Všichni členové OSN hlasovali „pro“, pouze Spojené státy a Ukrajina hlasovaly „proti“. No a jak jinak - všichni členové NATO a Evropské unie se zdrželi hlasování.

Báječní bojovníci
8. května 2007 v Ternopolu (západní Ukrajina) vytvořily nacistické a islamistické skupiny
„Antiimperialistickou frontu“, aby společně bojovaly proti Rusku. Zúčastnily se jí organizace z
Litvy, Polska, Ukrajiny a Ruska, včetně islamistických separatistů z Krymu, Adygeji, Dagestánu, Ingušska, Kabardino-Balkarie, Karačajevsko-Čerkeska, Osetie a Čečenska. Čečenský emír Dokka Umarov, kterého OSN považuje za člena Al-Káidy, se nemohl zúčastnit kvůli mezinárodním sankcím.
Frontě předsedá Dmytro Jaroš, který odešel bojovat do Čečenska. Spolu s Andrijem Bileckým, „bílým vůdcem“, vytvořil Pravý sektor, který vedl krvavý převrat na Euromajdanu, a později prapor Azov. Od 2. listopadu 2021 je poradcem vrchního velitele ukrajinské armády generála Valerije Zálužného.
7. dubna 2022 vystoupil prezident Zelenskyj v řeckém parlamentu. Během projevu přehrál krátké video: Ukrajinec řeckého původu se na něm představil jako příslušník pluku Azov a pochválil boj své frakce proti Rusům.

Stejné příčiny vedou ke stejným následkům
Po rozpadu SSSR se na Ukrajině oživili staří démoni. Školní učebnice dějepisu byly změněny. Již třicet let se děti ve škole učí že jejich země získala nezávislost jen díky nacistům a že s Rusy, tou podřadnou rasou, nemají žádné společné geny.
Desetitisíce dětí a dospívajících se každoročně účastní „letních táborů“ banderovců, stejně jako to dělala Hitlerjugend. Skandují jejich heslo: „Sláva Ukrajině“. A právě tito mladí lidé, dívky a chlapci, dnes nacházejí azyl v Evropské unii. Až tam někteří z nich, stejně jako jejich spojenci z Muslimského bratrstva, začnou páchat teroristické útoky, budou se všichni "demokraté" divit, kde že se to vzalo. Ale ono se to šíří jako rakovina.

Mladí neonacisté nesoucí při mohutné demonstraci v Kyjevě portrét Stepana Bandery
Banderovci již nabírají kadety v Kanadě, Francii, Německu, Polsku, Velké Británii a Spojených státech a nyní i důstojníky na vojenských akademiích těchto zemí. Za tímto účelem vytvořili v roce 2019 tajný řád Centuria, který šíří jejich ideologii. Tento řád se kromě jiného staví proti demokratickým postupům a všeobecnému volebnímu právu. Ani to tajné služby zjevně nezajímá. Zajímají se však intenzivně o ty, kdo na to upozorňují.
Členové Centurie recitují „Modlitbu ukrajinských nacionalistů“, kterou v meziválečném období
sepsal Josef Maščák. Vystavují dánský Sluneční kříž a množí odkazy na řád Thule, k němuž
patřili vysocí nacističtí hodnostáři Třetí říše. Tato ideologie, podobně jako ideologie Muslimského bratrstva na Blízkém východě, se šíří jako požár. Tváříme se, že o tom nevíme.
Ale ta odporná bestie už je tady, mezi námi.
2

1. Kasafran 11.09.2022, 14:22

THIERRY MEYSSAN francouzský filosof a publicista odhaluje tajnou historii, která spojuje Anglosasy s ukrajinskými banderovci od pádu Třetí říše a dokládá, že současná ukrajinská "imigrantská invaze" je kromě jiného také metodou masového rozsevu nacismu na Západ Už třicet let nechceme vidět obnovení nacistického rasismu na Ukrajině a v pobaltských státech. A nyní o to více. Úzkostlivě mlčíme o tom, že mnozí z ukrajinských civilistů, které tak dojemně vítáme, jsou nasáklí banderovskou ideologií. ...

11.09.2022, 14:55
To všetko je iba dymová clona.
none
3

2. era 11.09.2022, 14:55

To všetko je iba dymová clona.

11.09.2022, 16:52
A čo nám clonia?
consents: Kasafran
4

3. peter67 11.09.2022, 16:52

A čo nám clonia?

11.09.2022, 17:03
Realitu v pozadí 🙂
👍: Kasafran
none
5

4. era 11.09.2022, 17:03

Realitu v pozadí 🙂

11.09.2022, 17:52
A kovid bol tiež len clona?
6

5. peter67 11.09.2022, 17:52

A kovid bol tiež len clona?

11.09.2022, 17:53
To bola už záclona.
none
13

5. peter67 11.09.2022, 17:52

A kovid bol tiež len clona?

11.09.2022, 18:50
Kovid ako choroba? Nie, to bolo reálne.
Kovid ako celosvetový strašiak? Nie, myslím, že to nebola clona, ale priamo akcia.
consents: peter67 , Kasafran
none
7

4. era 11.09.2022, 17:03

Realitu v pozadí 🙂

11.09.2022, 18:38
(4) Era,
buď taký láskavý a popíš mi/nám, kto a čím nám cloní tú realitu nielen v "pozadí", ale aj tú v "popredí"...
Lebo tých akýchkoľvek clôn vôkol nás vidíme a aj cítime každý až-až...
8

7. Kasafran 11.09.2022, 18:38

(4) Era,
buď taký láskavý a popíš mi/nám, kto a čím nám cloní tú realitu nielen v "pozadí", ale aj tú v "popredí"...
Lebo tých akýchkoľvek clôn vôkol nás vidíme a aj cítime každý až-až...

11.09.2022, 18:44
...n0,ked si r0bis selfie,tak t0 fsetk0 v p0zadi je realita...)
none
9

8. d0d0...best 11.09.2022, 18:44

...n0,ked si r0bis selfie,tak t0 fsetk0 v p0zadi je realita...)

11.09.2022, 18:45
Aj to vpredu ?
none
11

9. Milaníčko 11.09.2022, 18:45

Aj to vpredu ?

11.09.2022, 18:46
...t0 v predu mam rad,pekne r0zbalene..
consents: Milaníčko , Kasafran
none
12

11. d0d0...best 11.09.2022, 18:46

...t0 v predu mam rad,pekne r0zbalene..

11.09.2022, 18:48
Aj so stužkou ?
none
10

8. d0d0...best 11.09.2022, 18:44

...n0,ked si r0bis selfie,tak t0 fsetk0 v p0zadi je realita...)

11.09.2022, 18:45
...0fsem,t0tk0 neplati na amerikanskich k0zm0nautil0v na mesiaci...t0 b0l h0llyw00d.
consents: Kasafran
none
14

7. Kasafran 11.09.2022, 18:38

(4) Era,
buď taký láskavý a popíš mi/nám, kto a čím nám cloní tú realitu nielen v "pozadí", ale aj tú v "popredí"...
Lebo tých akýchkoľvek clôn vôkol nás vidíme a aj cítime každý až-až...

11.09.2022, 18:52
Nuž, kto? Samozrejme tí, ktorí o tom pozadí dobre vedia.

A že cítite zrovna tú clonu a necítite to, čo je v pozadí? Nuž, každému podľa jeho priorít.
consents: Kasafran
none
15

7. Kasafran 11.09.2022, 18:38

(4) Era,
buď taký láskavý a popíš mi/nám, kto a čím nám cloní tú realitu nielen v "pozadí", ale aj tú v "popredí"...
Lebo tých akýchkoľvek clôn vôkol nás vidíme a aj cítime každý až-až...

11.09.2022, 18:56
(5) Peter67,
tých rôznych clôn už poznáme veľa a rôznych - clonu na kočík, okno, auto, balkón a aj na fotoaparáte. Každá z nich má svoju funkciu a je užitočná...
No clony rôznych druhov kovidu, prasačích a iných chrípkových pandémií/epidémií sú vyrábané a šírené kvôli ovládaniu, okrádaniu a redukovaniu počtu ľudí strachom...!
consents: peter67
16

15. Kasafran 11.09.2022, 18:56

(5) Peter67,
tých rôznych clôn už poznáme veľa a rôznych - clonu na kočík, okno, auto, balkón a aj na fotoaparáte. Každá z nich má svoju funkciu a je užitočná...
No clony rôznych druhov kovidu, prasačích a iných chrípkových pandémií/epidémií sú vyrábané a šírené kvôli ovládaniu, okrádaniu a redukovaniu počtu ľudí strachom...!

11.09.2022, 19:04
Kaso správne, škoda, že si zabudol na o**** kiaheň. To bola hrozba tiež preveliká, jeho Múdrosť uvažoval o nákupe očkovacej látky. Sa zistilo, že je to z riti, alebo Afriky? Tak sa na to vyprdol.
consents: Kasafran
17

16. peter67 11.09.2022, 19:04

Kaso správne, škoda, že si zabudol na o**** kiaheň. To bola hrozba tiež preveliká, jeho Múdrosť uvažoval o nákupe očkovacej látky. Sa zistilo, že je to z riti, alebo Afriky? Tak sa na to vyprdol.

11.09.2022, 21:30
(16) Peter67,
ďakujem za doplnenie, viem aj nielen o tých o****ch kiahňach, ale aj o ich liahňach...
Spomeňme si na 10 starozákonných egyptských morových rán a hneď si môžeme uvedomiť, čo všetko na nás ešte chystá boh "vyvoleného národa"...
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 112 199 B generated in : 0.346 s this site needs to use cookies, to work properly... version : 1.05 ( 27.4.2024 21:45 ) themes displays : 23 847 472 x unique displays : 2 650 575 x ip address : 100.28.0.143

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 7, donaters clicked me on ads 5,80 € (15 clicks), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
account name:
Dziak Maroš, Ing.
bank:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated

facebook

MaDzi
Lipka
Help
Zmysel života
Kniha života
Documentor
Univerozum
share this page

statistics

TOPlist