move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / theme

Svet naruby

entries
1
shows
407
uniques
171
theme was created 11.02.2021 by Fénix
1
11.02.2021, 09:02
V psychickej realite je všetko naopak. Všetko je zamerané samé na seba. Strach sa bojí sám seba, viera verí sama v seba, hanba sa hanbí sama seba, skromnosť je skromná sama na seba, agresivita je agresívna sama k sebe. Psychický život sa žije sám. Je to večný život. Smrť mu neublíži, lebo sa žije mimo nás. Môžeme stratiť telo, môžeme stratiť vedomie, ale tam niekde v hĺbke stále zostane kúsok nevedomej psyché, kde sa život bude žiť sám.
consents: Dušan

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 67 856 Bgenerated in : 0.103 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 655 855 xunique displays : 1 204 933 xip address : 3.236.51.151

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...