move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / religion / theme

Sú proroctvá v Biblii dôkazom biblickej neomylnosti?

entries
8
shows
2 246
uniques
557
theme was created 26.05.2017 by Dwesa
1
26.05.2017, 11:27
Náboženskí fundamentalisti tvrdia, že ich svätá kniha je neomylná a uznávajú len jej doslovný výklad, akokoľvek protirečí poznatkom z najrozmanitejších vied - napr. geológie a paleontológie, biológie, alebo archeológie, histórie a biblistiky.

Ako sme videli v sérii článkov Biblia vs história, podľa veľkej väčšiny (aj veriacich) archeológov, historikov a biblistov v knihách Biblie nájdete pramálo skutočnej histórie, teda histórie podanej tak, ako sa naozaj odohrala.

Kedže sa fundamentalisti nemôžu oprieť o konsenzus bádateľov, často obracajú pozornosť viac teologickým smerom, a to na údajne naplnené proroctvá. Tie podľa nich dokazujú, že Biblia je inšpirovaná Bohom, čo pre zmenu vraj implikuje jej neomylnosť alebo dokonca doslovnú pravdivosť.

Skutočne možno biblické proroctvá považovať za hodnotný dôkaz?

Ani prinajmenšom.

Podrobnejší pohľad prezradí, že zďaleka nie sú impozantne presné. Väčšina totiž spadá do nasledovných troch kategórií:

nejasné predpovede - najjednoduchší spôsob, ako „vyrobiť“ úspešné proroctvo, je prinášať predpovede, ktoré sú vágne (ako napr. Nostradamove) a poskytujú široké možnosti interpretácie. Vďaka tomu možno za naplnenie proroctva považovať rozmanité udalosti.

nevyhnutné udalosti - predpovede udalostí, ktoré sú veľmi pravdepodobné alebo nevyhnutné, napríklad pád niektorého mesta či pevnosti, prípadne úpadok mocnej ríše. V staroveku bolo prakticky každé významnejšie mesto či pevnosť skôr či neskôr dobyté a každá slávna ríša skôr či neskôr upadala. Pôsobivé by bolo, keby proroctvá predpovedali, kedy presne k niečomu takému dôjde. Ale také proroctvá biblické božstvo neposkytovalo.

retrodikcia - biblistom sa podarilo aspoň približne určiť vek kompozície biblických kníh a dokonca ich konkrétnych pasáží. Ukázalo sa, že mnohé texty opisujúce najdávnejšie udalosti boli skomponované oveľa neskôr ako texty opisujúce nedávnejšie udalosti. To znamená, že v procese tzv. retrodikcie mohli byť do príbehov o dávnych obdobiach vložené proroctvá oveľa neskôr, ako sa ich „predpovede naplnili“. To isté sa mohlo diať dlho po skomponovaní biblických kníh. Vieme totiž, že v priebehu stáročí po svojom vzniku boli výrazne upravované.

Okrem retrodikcie mohlo dochádzať k presne opačnému procesu, a síce „vypadávaniu“ zahanbujúco nenaplnených proroctiev z príbehov v procese ústneho podania či z textov v procese ich editovania a výraznejších tzv. redakčných zásahov. Biblia však napriek tomu obsahuje mnohé nenaplnené poroctvá.

Pozadie niektorých údajne naplnených proroctiev je v skutku kuriózne a dokazuje, že pisatelia textov Nového zákona nie celkom rozumeli písomnostiam Starej zmluvy (čo vážne spochybňuje akékoľvek tvrdenia o jej „nadprirodzenom inšpirovaní“).

Celý článok tu: link
2

1. Dwesa 26.05.2017, 11:27

Náboženskí fundamentalisti tvrdia, že ich svätá kniha je neomylná a uznávajú len jej doslovný výklad, akokoľvek protirečí poznatkom z najrozmanitejších vied - napr. geológie a paleontológie, biológie, alebo archeológie, histórie a biblistiky. Ako sme videli v sérii článkov Biblia vs história, podľa veľkej väčšiny (aj veriacich) archeológov, historikov a biblistov v knihách Biblie nájdete pramálo skutočnej histórie, teda histórie podanej tak, ako sa naozaj odohrala. Kedže sa fundamentalist...

31.05.2017, 09:03
Biblia je rozpravkova knizka pre deti
3

2. EnaXnaY 31.05.2017, 09:03

Biblia je rozpravkova knizka pre deti

31.05.2017, 13:13
Pre dospelé deti. Sú tam totiž vety nevhodné pre maloletých čitateľov.
5

3. Lemmy 31.05.2017, 13:13

Pre dospelé deti. Sú tam totiž vety nevhodné pre maloletých čitateľov.

01.06.2017, 12:41
Napriklad?
4

2. EnaXnaY 31.05.2017, 09:03

Biblia je rozpravkova knizka pre deti

01.06.2017, 11:59
Deti duchom, ale nie vekom.
6

4. Dwesa 01.06.2017, 11:59

Deti duchom, ale nie vekom.

01.06.2017, 12:42
Hej Take prerastene deti

Uz by mali mat rozum ale im stale rozum len po hovoriacich hadoch beha
8

2. EnaXnaY 31.05.2017, 09:03

Biblia je rozpravkova knizka pre deti

04.06.2017, 18:54
Tvrdenie jedného obmedzeného týpka, nič viac.
7

1. Dwesa 26.05.2017, 11:27

Náboženskí fundamentalisti tvrdia, že ich svätá kniha je neomylná a uznávajú len jej doslovný výklad, akokoľvek protirečí poznatkom z najrozmanitejších vied - napr. geológie a paleontológie, biológie, alebo archeológie, histórie a biblistiky. Ako sme videli v sérii článkov Biblia vs história, podľa veľkej väčšiny (aj veriacich) archeológov, historikov a biblistov v knihách Biblie nájdete pramálo skutočnej histórie, teda histórie podanej tak, ako sa naozaj odohrala. Kedže sa fundamentalist...

04.06.2017, 18:53
Tvoja fanatická zanietená ateistická predpojatosť je zdrojom tvojej selektívnej slepoty: link

newest entries : 

created by dzio.skcontact creatorsize : 85 953 Bgenerated in : 0.066 si'm using cookies,
if you disagree leave
themes displays : 5 628 106 xunique displays : 766 245 xip address : 3.220.164.172

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and ads
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatslipkažumpaandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook