move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / theme

Staroveké myslenie ;)

entries
4
shows
1 648
uniques
410
theme was created 14.12.2019 by EnaXnaY
1
14.12.2019, 18:59
Ten, kto číta a prijíma bibliu, zamrzol myslením v staroveku 
2

1. EnaXnaY 14.12.2019, 18:59

Ten, kto číta a prijíma bibliu, zamrzol myslením v staroveku 

15.12.2019, 01:18
Máme zaužívané merať kvalitu života výkonom ekonomík, minimálnymi, či priemernými mzdami, ale za pojmom "kvalita života" sa ukrýva ďaleko viac a spomínané zaužívané pojmy sú skôr matúce.

"HDP, teda hodnota tovarov a služieb krajiny, je zastarané meranie výkonnosti ekonomiky, musíme nájsť náhradu zodpovedajúcu súčasnosti. Potrebujeme nielen údaje o agregovanej ponuke a dopyte, ale aj údaje o činnosti mimo tradičných trhov. Musíme tiež brať do úvahy nerovnosť, udržateľnosť a celkový blahobyt."

link

"Hrubý domáci produkt ako indikátor ekonomickej úrovne krajiny vznikol počas hospodárskej krízy v tridsiatych rokoch 20. storočia. HDP je súčtom hodnoty všetkých obchodovaných statkov (tovary a služby), ktoré sa v krajine za rok vyprodukovali.

Európska komisia sa prikláňa k tvrdeniu viacerých expertov, že samotné HDP nemôže vypovedať o výkone a úrovni modernej krajiny. Nezohľadňuje totiž sociálny a environmentálny aspekt spoločnosti. Navyše, väčšina bohatstva, ktoré krajina tvorí, sa často sústreďuje v rukách menšinovej elity."

link

Kým si neokúsil život druhého, nevieš, ako žiješ sám.
3

2. Boris 15.12.2019, 01:18

Máme zaužívané merať kvalitu života výkonom ekonomík, minimálnymi, či priemernými mzdami, ale za pojmom "kvalita života" sa ukrýva ďaleko viac a spomínané zaužívané pojmy sú skôr matúce. "HDP, teda hodnota tovarov a služieb krajiny, je zastarané meranie výkonnosti ekonomiky, musíme nájsť náhradu zodpovedajúcu súčasnosti. Potrebujeme nielen údaje o agregovanej ponuke a dopyte, ale aj údaje o činnosti mimo tradičných trhov. Musíme tiež brať do úvahy nerovnosť, udržateľnosť a celkový blahobyt." ...

15.12.2019, 01:21
V podstate naozaj stále žijeme v starovekom myslení vzhľadom k našemu ekonomickému zriadeniu. V spoločenských otázkach sme predsa len pokročili.
Aj zhŕňanie, autoritárstvo a majetníctvo si mnohí ospravedlňujú až a aj biblickým písmom.

In God we trust"
Čo ti to hovorí?
4

1. EnaXnaY 14.12.2019, 18:59

Ten, kto číta a prijíma bibliu, zamrzol myslením v staroveku 

15.12.2019, 09:14
V čase písania Biblie mali ľudia primitívnejšie myslenie než dnes. Obetovali baránka, lebo bol najslabší. Potom prišiel syn človeka, ktorý sa obetoval sám. Priniesol novú morálku. Dnes majú ľudia moderné abstraktné myslenie. Morálka dneška je o obetovaní boha za človeka, inak sa na Zemi navzájom pozabíjame.

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 79 954 Bgenerated in : 0.106 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 081 943 xunique displays : 1 239 012 xip address : 52.23.219.12

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...