move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / mystery / theme

slovné druhy

entries
7
shows
1 295
uniques
310
theme was created 05.09.2020 by Fénix
1
05.09.2020, 14:12
Vnímanie nám hovorí, že niečo alebo niekto je.
Myslenie nám hovorí, čo alebo kto to je.
Cítenie nám hovorí, aký, aká alebo aké to je.
Intuícia nám hovorí, ako, kedy alebo kde to je.
2

1. Fénix 05.09.2020, 14:12

Vnímanie nám hovorí, že niečo alebo niekto je. Myslenie nám hovorí, čo alebo kto to je. Cítenie nám hovorí, aký, aká alebo aké to je. Intuícia nám hovorí, ako, kedy alebo kde to je.

05.09.2020, 17:25
Intuícia je fascinujúca. Je to uvedomovanie si ako veci fungujú a ako sa ľudia správajú. Ako prší dážď, ako rastie tráva, ako fúka vietor, ako tečie rieka. Keď sa niečo v tom súkolí zmení, intuícia človeku napovie, aké to bude mať následky.
3

2. Fénix 05.09.2020, 17:25

Intuícia je fascinujúca. Je to uvedomovanie si ako veci fungujú a ako sa ľudia správajú. Ako prší dážď, ako rastie tráva, ako fúka vietor, ako tečie rieka. Keď sa niečo v tom súkolí zmení, intuícia človeku napovie, aké to bude mať následky.

06.09.2020, 10:43
Intuitívny človek si nemusí uvedomovať tigra, ktorého má pred očami a predsa vytuší krysu 10 km ďaleko.
4

3. Fénix 06.09.2020, 10:43

Intuitívny človek si nemusí uvedomovať tigra, ktorého má pred očami a predsa vytuší krysu 10 km ďaleko.

12.09.2020, 09:14
Predstavme si rovnicu. Na jednu stranu dáme otázku kto, čo, a na druhú stranu dáme otázku aký, aká, aké.

Každú emóciu dáme do rovnosti s ekvivalentnou myšlienkou.

Keď je niečo také, musí to byť to. Keď je niečo to, musí to byť také. Dostaneme tak reálne vnímanie sveta.

Keď potom sčítame otázku kto, čo, s ekvivalentnou otázkou aký, aká, aké, výsledkom bude otázka či niekto alebo niečo existuje.

Otázka ako, kedy, kde, prečo, sa potom bude rovnať otázke či.

Všetko, čo vedome potlačíme do nevedomia, prejaví sa patologicky v inštinktoch.

Keby sme potlačili otázku ako, kedy, kde, prečo, odpoveďou neviem, prejavila by sa ako psychická porucha, jasnozrivé vnuknutie.
5

4. Fénix 12.09.2020, 09:14

Predstavme si rovnicu. Na jednu stranu dáme otázku kto, čo, a na druhú stranu dáme otázku aký, aká, aké. Každú emóciu dáme do rovnosti s ekvivalentnou myšlienkou. Keď je niečo také, musí to byť to. Keď je niečo to, musí to byť také. Dostaneme tak reálne vnímanie sveta. Keď potom sčítame otázku kto, čo, s ekvivalentnou otázkou aký, aká, aké, výsledkom bude otázka či niekto alebo niečo existuje. Otázka ako, kedy, kde, prečo, sa potom bude rovnať otázke či. Všetko, čo vedome potlačíme do n...

12.09.2020, 16:06
Keď sčítame otázku ako, kedy, kde, prečo, s otázkou či, dostaneme otázku, ktorú človek nedokáže vedome vysloviť. Je to otázka komplexného vnímania sveta, otázka na všetko. Algoritmus dokonalého výberu je otázka na všetko.
6

5. Fénix 12.09.2020, 16:06

Keď sčítame otázku ako, kedy, kde, prečo, s otázkou či, dostaneme otázku, ktorú človek nedokáže vedome vysloviť. Je to otázka komplexného vnímania sveta, otázka na všetko. Algoritmus dokonalého výberu je otázka na všetko.

12.09.2020, 22:34
Algoritmus dokonalého výberu je zrkadlo, cez ktoré vnímame svet. Svet má nekonečne veľa rozmerov, ale my ho vnímame ako trojrozmerný, lebo algoritmus je trojrozmerný. V každom rozmere sveta sa zrkadlí momentálny stav sveta podľa algoritmu. Čo vnímame ako svet je zrkadlový odraz nás samých.
7

6. Fénix 12.09.2020, 22:34

Algoritmus dokonalého výberu je zrkadlo, cez ktoré vnímame svet. Svet má nekonečne veľa rozmerov, ale my ho vnímame ako trojrozmerný, lebo algoritmus je trojrozmerný. V každom rozmere sveta sa zrkadlí momentálny stav sveta podľa algoritmu. Čo vnímame ako svet je zrkadlový odraz nás samých.

12.09.2020, 22:53
Človek je rámom zrkadla, svietnikom hviezdy. Boh je algoritmus, svetlo sveta, zrkadlo sveta, preto ho nikto na svete nevidel, lebo zrkadlo sa nedá vidieť, iba odraz v ňom. Svetlo sa nedá vidieť, iba odraz v ňom.

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 89 184 Bgenerated in : 0.079 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 488 101 xunique displays : 1 190 610 xip address : 3.234.211.61

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...