for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Discussion Forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  mystery  /  theme

slovné druhy

entries
7
shows
2 873
uniques
596
theme was created 5.9.2020 14:12 by Fénix
1
05.09.2020, 14:12
Vnímanie nám hovorí, že niečo alebo niekto je.
Myslenie nám hovorí, čo alebo kto to je.
Cítenie nám hovorí, aký, aká alebo aké to je.
Intuícia nám hovorí, ako, kedy alebo kde to je.
2

1. Fénix 05.09.2020, 14:12

Vnímanie nám hovorí, že niečo alebo niekto je. Myslenie nám hovorí, čo alebo kto to je. Cítenie nám hovorí, aký, aká alebo aké to je. Intuícia nám hovorí, ako, kedy alebo kde to je.

05.09.2020, 17:25
Intuícia je fascinujúca. Je to uvedomovanie si ako veci fungujú a ako sa ľudia správajú. Ako prší dážď, ako rastie tráva, ako fúka vietor, ako tečie rieka. Keď sa niečo v tom súkolí zmení, intuícia človeku napovie, aké to bude mať následky.
3

2. Fénix 05.09.2020, 17:25

Intuícia je fascinujúca. Je to uvedomovanie si ako veci fungujú a ako sa ľudia správajú. Ako prší dážď, ako rastie tráva, ako fúka vietor, ako tečie rieka. Keď sa niečo v tom súkolí zmení, intuícia človeku napovie, aké to bude mať následky.

06.09.2020, 10:43
Intuitívny človek si nemusí uvedomovať tigra, ktorého má pred očami a predsa vytuší krysu 10 km ďaleko.
4

3. Fénix 06.09.2020, 10:43

Intuitívny človek si nemusí uvedomovať tigra, ktorého má pred očami a predsa vytuší krysu 10 km ďaleko.

12.09.2020, 09:14
Predstavme si rovnicu. Na jednu stranu dáme otázku kto, čo, a na druhú stranu dáme otázku aký, aká, aké.

Každú emóciu dáme do rovnosti s ekvivalentnou myšlienkou.

Keď je niečo také, musí to byť to. Keď je niečo to, musí to byť také. Dostaneme tak reálne vnímanie sveta.

Keď potom sčítame otázku kto, čo, s ekvivalentnou otázkou aký, aká, aké, výsledkom bude otázka či niekto alebo niečo existuje.

Otázka ako, kedy, kde, prečo, sa potom bude rovnať otázke či.

Všetko, čo vedome potlačíme do nevedomia, prejaví sa patologicky v inštinktoch.

Keby sme potlačili otázku ako, kedy, kde, prečo, odpoveďou neviem, prejavila by sa ako psychická porucha, jasnozrivé vnuknutie.
5

4. Fénix 12.09.2020, 09:14

Predstavme si rovnicu. Na jednu stranu dáme otázku kto, čo, a na druhú stranu dáme otázku aký, aká, aké.

Každú emóciu dáme do rovnosti s ekvivalentnou myšlienkou.

Keď je niečo také, musí to byť to. Keď je niečo to, musí to byť také. Dostaneme tak reálne vnímanie sveta.

Keď potom sčítame otázku kto, čo, s ekvivalentnou otázkou aký, aká, aké, výsledkom bude otázka či niekto alebo niečo existuje.

Otázka ako, kedy, kde, prečo, sa potom bude rovnať otázke či.

Vš...

12.09.2020, 16:06
Keď sčítame otázku ako, kedy, kde, prečo, s otázkou či, dostaneme otázku, ktorú človek nedokáže vedome vysloviť. Je to otázka komplexného vnímania sveta, otázka na všetko. Algoritmus dokonalého výberu je otázka na všetko.
6

5. Fénix 12.09.2020, 16:06

Keď sčítame otázku ako, kedy, kde, prečo, s otázkou či, dostaneme otázku, ktorú človek nedokáže vedome vysloviť. Je to otázka komplexného vnímania sveta, otázka na všetko. Algoritmus dokonalého výberu je otázka na všetko.

12.09.2020, 22:34
Algoritmus dokonalého výberu je zrkadlo, cez ktoré vnímame svet. Svet má nekonečne veľa rozmerov, ale my ho vnímame ako trojrozmerný, lebo algoritmus je trojrozmerný. V každom rozmere sveta sa zrkadlí momentálny stav sveta podľa algoritmu. Čo vnímame ako svet je zrkadlový odraz nás samých.
7

6. Fénix 12.09.2020, 22:34

Algoritmus dokonalého výberu je zrkadlo, cez ktoré vnímame svet. Svet má nekonečne veľa rozmerov, ale my ho vnímame ako trojrozmerný, lebo algoritmus je trojrozmerný. V každom rozmere sveta sa zrkadlí momentálny stav sveta podľa algoritmu. Čo vnímame ako svet je zrkadlový odraz nás samých.

12.09.2020, 22:53
Človek je rámom zrkadla, svietnikom hviezdy. Boh je algoritmus, svetlo sveta, zrkadlo sveta, preto ho nikto na svete nevidel, lebo zrkadlo sa nedá vidieť, iba odraz v ňom. Svetlo sa nedá vidieť, iba odraz v ňom.
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 75 997 B generated in : 0.274 s this site needs to use cookies, to work properly... version : 1.02 ( 17.4.2024 9:00 ) themes displays : 22 198 507 x unique displays : 2 541 777 x ip address : 3.234.244.181

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 4, donaters clicked me on ads 2,54 € (32 clicks), for today 0,03 € (0 clicks), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
account name:
Dziak Maroš, Ing.
bank:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated