for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Discussion Forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  technics  /  theme

Rýchle a pomalé myslenie

entries
3
shows
1 252
uniques
421
theme was created 6.8.2021 21:19 by rebelVrana
1
06.08.2021, 21:19
Ak sa chcete stať expertom v šachu, čiže veľmajstrom s titulom GM musíte mať odohraných a z analyzovaných 10 000 hodín šachu šesť rokov po 5hod/denne.

Prečo človek dáva prednosť intuicii namiesto pravdepodobnosti? Je to systemom2 - pomalým myslením. Tento systém je po zväčša dňa lenivý. Predstavuje tak mentálne usilie ako zložité výpočty, kakulacie a pod. Ide o system2 ktorého da týka (seba) kontrola, kognitívne uvažovanie, vyčerpanie, čoho následkom je horšia nálada, zamračenie, nepríjemné pocity. Logika tu predstavuje pravdepodobnosť a súčty.

Systém 1 - je tak rýchle myslenie, predvidavé z rýchlymi závermi. Casto ide o "halo efekt" prvý dojem. Ide aj o automatické fungovanie systému bez mentálneho usilia, bez pocitov umyselnej kontroly. Symtem1 ide o kognitivnu ľahkosť ako žiadne hrozby, či žiadna potreba presúvať pozornosť a mobilizovať usile. Sytem1 tak predstavuje dobrú náladu, usmev a príjemné pocity. Intuície tu predstavujú reprezentatívnosť, priemery a steteotypy.

Daniel Kahneman - rýchle a pomalé myslenie
consents: ninka
2

1. rebelVrana 06.08.2021, 21:19

Ak sa chcete stať expertom v šachu, čiže veľmajstrom s titulom GM musíte mať odohraných a z analyzovaných 10 000 hodín šachu šesť rokov po 5hod/denne. Prečo človek dáva prednosť intuicii namiesto pravdepodobnosti? Je to systemom2 - pomalým myslením. Tento systém je po zväčša dňa lenivý. Predstavuje tak mentálne usilie ako zložité výpočty, kakulacie a pod. Ide o system2 ktorého da týka (seba) kontrola, kognitívne uvažovanie, vyčerpanie, čoho následkom je horšia nálada, zamračenie, nepríjemné po...

08.08.2021, 09:35
Systému 2 hovorím dozrievanie k pochopeniu ako myslím. Systém myslenia je rovnaký ako systém šachu. Na jeho pochopenie je potrebný intuitívny nadhľad nad myslením.

Systém 1 je podmnožinou systému 2. Keď už poznám systém myslenia, môžem začať analyzovať v rámci najpravdepodobnejších možností analýzy.

Keď nemám zvládnutý systém 2, nemá cenu začínať analýzu systémom 1. Keď nepoznám systém dokonalého výberu, tak môžem analyzovať len podľa databáz minulých hier, ale nie podľa logických axióm dokonalého výberu. Logika je viera v Logos.
consents: rebelVrana , ninka
3

1. rebelVrana 06.08.2021, 21:19

Ak sa chcete stať expertom v šachu, čiže veľmajstrom s titulom GM musíte mať odohraných a z analyzovaných 10 000 hodín šachu šesť rokov po 5hod/denne. Prečo človek dáva prednosť intuicii namiesto pravdepodobnosti? Je to systemom2 - pomalým myslením. Tento systém je po zväčša dňa lenivý. Predstavuje tak mentálne usilie ako zložité výpočty, kakulacie a pod. Ide o system2 ktorého da týka (seba) kontrola, kognitívne uvažovanie, vyčerpanie, čoho následkom je horšia nálada, zamračenie, nepríjemné po...

13.08.2021, 22:11
Základ myslenia poznáme. Schopnosť využiť ho, obohacuje možnosti nášho poznania. Joojha, ale toto je príjemná téma.
none
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 66 902 B generated in : 0.275 s this site needs to use cookies, to work properly... themes displays : 21 511 621 x unique displays : 2 527 909 x ip address : 34.236.134.129

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 2, donaters clicked me on ads 2,71 € (25 clicks), for today 0,08 € (1 click), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated