move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / philosophy / theme

Rozdvojená osobnost

entries
4
shows
452
uniques
178
theme was created 15.08.2020 by Dušan
1
15.08.2020, 21:17
Ahoj
Čo sa vám vybaví pod pojmom, rozdvojená osobnost, rozdvojená myseľ alebo rozštiepenà mysel?
2

1. Dušan 15.08.2020, 21:17

Ahoj Čo sa vám vybaví pod pojmom, rozdvojená osobnost, rozdvojená myseľ alebo rozštiepenà mysel?

16.08.2020, 18:12
Ahoj,
niečo ako, že človek nevie, čo chce, že chce viac vecí naraz.
3

2. Skapala mačka 16.08.2020, 18:12

Ahoj, niečo ako, že človek nevie, čo chce, že chce viac vecí naraz.

16.08.2020, 21:23
Jedna inteligencia patrí do spoločnosti označovaná eGo (Ja), disociatíva a tá druhá mimo spoločnosť označovaná Bytie (Som), asociatíva. Jedna je onálepkovaná dualitou a tá druhá sa považuje za individualitu. Jednej inteligencie sa všetko týka a dotýka, ktorá potom reaguje, chová sa, správa sa na eGo ďalších ľudí, či reaguje na emočné telo a tá druhá inteigencia nereaguje...Jednej osobnosti sa týka a dotýka okraj (prejavené, eGo), tej druhej sa nič netýka a nedotýka jeho stredu (neprejeveného, Bytie.).

Druhá inteligencia ako individualita je oslobodená od vlastnej osobnosti (faloše, pretvárky, fasády). Ten, kto vie čo je individualita, aj vie čo je jeho pravou podstatou Ja.
4

3. Dušan 16.08.2020, 21:23

Jedna inteligencia patrí do spoločnosti označovaná eGo (Ja), disociatíva a tá druhá mimo spoločnosť označovaná Bytie (Som), asociatíva. Jedna je onálepkovaná dualitou a tá druhá sa považuje za individualitu. Jednej inteligencie sa všetko týka a dotýka, ktorá potom reaguje, chová sa, správa sa na eGo ďalších ľudí, či reaguje na emočné telo a tá druhá inteigencia nereaguje...Jednej osobnosti sa týka a dotýka okraj (prejavené, eGo), tej druhej sa nič netýka a nedotýka jeho stredu (neprejeveného, B...

16.08.2020, 21:25
Čo myslíte, aký má rozdvojená osobnosť súvis s hlasmy a slovamy, alebo emočným telom? Ako nastoliť harmóniu (zdravie, jednotu) a aká je to diagnóza?

newest entries : 

created by dzio.skcontact creatorsize : 77 542 Bgenerated in : 0.065 si'm using cookies,
if you disagree leave
themes displays : 6 185 173 xunique displays : 848 128 xip address : 3.236.156.32

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and ads
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
and now look, who contributed...
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatslipkažumpaandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook