move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / theme

Problém s druhmi ;)

entries
6
shows
249
uniques
119
theme was created 26.09.2021 by EnaXnaY
1
26.09.2021, 22:19
Nie je mi jasné ako evolúcia zabezpečí že vzniknú miliardy jedincov toho istého druhu

Lebo pri rozmnožovaní dochádza k mutáciám a vývoju, tak druhy ako také by nemali existovať
2

1. EnaXnaY 26.09.2021, 22:19

Nie je mi jasné ako evolúcia zabezpečí že vzniknú miliardy jedincov toho istého druhu Lebo pri rozmnožovaní dochádza k mutáciám a vývoju, tak druhy ako také by nemali existovať

27.09.2021, 11:28
Myslíš to že ked milion zebier porodí, tak porodí dalšých milion zebier ?
Večšina mutácii je neškodných. Zopár % zebier zomrie. Tak napríklad z 1 miliona porodených zebier, 3% chytia nejakú mutáciu a zomru. Zvyšok 97% prežije.
3

1. EnaXnaY 26.09.2021, 22:19

Nie je mi jasné ako evolúcia zabezpečí že vzniknú miliardy jedincov toho istého druhu Lebo pri rozmnožovaní dochádza k mutáciám a vývoju, tak druhy ako také by nemali existovať

27.09.2021, 11:30
Prírodný výber sa postará o to aby zlé mutácie vymreli. Tie zebri ktoré zdedia negatívne mutácie zomrú, tie ktoré zdedia pozitívne mutácie prežijú.
4

1. EnaXnaY 26.09.2021, 22:19

Nie je mi jasné ako evolúcia zabezpečí že vzniknú miliardy jedincov toho istého druhu Lebo pri rozmnožovaní dochádza k mutáciám a vývoju, tak druhy ako také by nemali existovať

27.09.2021, 16:57
Podľa tradičnej, tzv. biologickej definície druhu, druh predstavuje skupinu prírodných populácií, ktoré sa môžu navzájom krížiť vo voľnej prírode a sú reprodukčne izolované od ostatných skupín. Ak sú druhy od seba oddelené geografickou alebo biologickou bariérou, po dlhom čase sa začnú vyvíjať odlišným spôsobom až postupne dospejú do štádia, v ktorom kríženie medzi nimi nie je možné a vznikajú nové druhy (tieto už nereagujú napr. na sexuálne správanie druhu, z ktorého vznikli).

link
5

1. EnaXnaY 26.09.2021, 22:19

Nie je mi jasné ako evolúcia zabezpečí že vzniknú miliardy jedincov toho istého druhu Lebo pri rozmnožovaní dochádza k mutáciám a vývoju, tak druhy ako také by nemali existovať

27.09.2021, 17:54
Tak nejako vyzeral predok človeka.

link

link
6

5. Lemmy 27.09.2021, 17:54

Tak nejako vyzeral predok človeka. https://zoobojnice.sk/zviera/kosmac-trpaslici/ https://www.zoobratislava.sk/nase-zvierata/lexikon-zvierat/cicavce/kosmac-trpaslici/

28.09.2021, 09:10
Boli časy, kedy na Zemi vedľa seba žilo viacero druhov rodu homo.

link

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 83 130 Bgenerated in : 0.137 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 563 869 xunique displays : 1 198 062 xip address : 3.236.232.99

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...