move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / theme

príčina a riešenie všetkých problémov ľudí na svete

entries
1
shows
390
uniques
194
theme was created 18.03.2021 by Fénix
1
18.03.2021, 22:48
Príčinou všetkých problémov ľudí je to, že z produktov robíme tovar. Aby sa tovar predával, musí byť produkt kazový, nekvalitný. To vedie k plytvaniu surovinami, znečisťovaniu planéty a všetkým problémom ľudí. Keby sme pochopili, že produkty produkujeme pre seba, mali by sme záujem na tom, aby boli kvalitné. Namiesto tovaru by sme zo všetkých produktov urobili celospoločenské zásoby, z ktorých by si každý jednotlivec vyberal zadarmo to, čo práve potrebuje. K tomu je nevyhnutný komunikačný systém. Ľudia by si objednávali čo potrebujú a posúvali ďalej to, čo práve nevyužívajú. Aby to fungovalo, je potrebné vyvolať dôveru ľudí v tento systém tak, ako teraz veria systému peňazí. Dôvera sa dá získať poznaním a skúsenosťou. Ak viem, že to funguje, a mám to vyskúšané, tak tomu dôverujem. Myslím, že to je systém, ktorý vyrieši všetky problémy ľudí na svete.

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 76 570 Bgenerated in : 0.078 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 140 732 xunique displays : 1 245 847 xip address : 52.205.167.104

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...