for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Discussion Forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  philosophy  /  theme

Prebudenie a vzkriesenie

entries
4
shows
2 436
uniques
479
theme was created 21.11.2020 20:56 by Dušan
1
21.11.2020, 20:56
Prvý krát Som umrel, prebudil sa a povstal z mŕtvych na vojne.
Druhý krát v rodičovskom byte.
A tretí krát v novom útočisku.

Chcem tým povedať, že človek pred spánkom, (od)počinkom umiera, teda umiera jeho vlastná myseľ, eGo, vedomie a emočné telo bolesti. Počas spánku myseľ, vedomie a emočné telo bolesti (ne)Existujú. Je len vnímanie, (ne)myseľ, (ne)vedomie a jemné krehké energetické telo. Toto celé je (pod)vedomie.

Komunikácia s podvedomou mysľou v spánku prebieha iba za pomoci obrazov a symbolov. Čiže spánok je tak (pod)vedomá myseľ. Počas prebúdzania a povstania z mŕtvych sme čisté a číre Bytie.

Škoda len, že počas dňa myseľ, eGo, vedomie, emočné telo bolesti naberá na vedomí a tak povediac prítomný okamih, Bytie... zahaľuje prachom. Preto je veľmi dôležité si tejto činnosti, skutku mysle... byť uvedomujúci. Byť vneustálom strehu, byť bdelý, prítomný... pozorovateľ..

Neustále byť v (ne)istote, čo znamená objavovať nové a (ne)známe. (Ne)istota je tak merateľný čas, prítomnosť, prítomný okamih, tu a teraz!!! Mať radosť z (ne)bezpečného života. Merateľný čas, to jest merané a uskutočniteľné ciele, plány...

Istota je tak psychologický čas, minulosť a budúcnosť v ktorej myseľ...sa (ne)ústále vŕta, fantazíruje... Istota je tak bezbečný život, ktorý sa točí kolom dookola. Istota je tak staré a známe.

Radšej budem žiť v (ne)istote, kde mám nové a neznáme možnosti, mať radosť z (ne)bezpečného života, byť merateľný napriek tomu, aby sa mi život každým prebudeným dňom opakoval.

none
2

1. Dušan 21.11.2020, 20:56

Prvý krát Som umrel, prebudil sa a povstal z mŕtvych na vojne. Druhý krát v rodičovskom byte. A tretí krát v novom útočisku. Chcem tým povedať, že človek pred spánkom, (od)počinkom umiera, teda umiera jeho vlastná myseľ, eGo, vedomie a emočné telo bolesti. Počas spánku myseľ, vedomie a emočné telo bolesti (ne)Existujú. Je len vnímanie, (ne)myseľ, (ne)vedomie a jemné krehké energetické telo. Toto celé je (pod)vedomie. Komunikácia s podvedomou mysľou v spánku prebieha iba za pomoci obrazov a sym...

21.11.2020, 21:08
none
3

1. Dušan 21.11.2020, 20:56

Prvý krát Som umrel, prebudil sa a povstal z mŕtvych na vojne. Druhý krát v rodičovskom byte. A tretí krát v novom útočisku. Chcem tým povedať, že človek pred spánkom, (od)počinkom umiera, teda umiera jeho vlastná myseľ, eGo, vedomie a emočné telo bolesti. Počas spánku myseľ, vedomie a emočné telo bolesti (ne)Existujú. Je len vnímanie, (ne)myseľ, (ne)vedomie a jemné krehké energetické telo. Toto celé je (pod)vedomie. Komunikácia s podvedomou mysľou v spánku prebieha iba za pomoci obrazov a sym...

22.11.2020, 17:11
Keď sa prebudí ego, vedomie sa stáva sebavedomím.
consents: Dušan
4

3. Fénix 22.11.2020, 17:11

Keď sa prebudí ego, vedomie sa stáva sebavedomím.

22.11.2020, 19:40
Áno, (seba)vedomie znamená klásť na seba dôraz, (ne)ustále si seba pripomínať. Je to choroba. Stavia do poredia vedomie. Uvedomenie si seba ako eGo. Vedomý človek t.j. tak odtlačok z filmu, fotografická doska...

none
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 70 634 B generated in : 0.339 s this site needs to use cookies, to work properly... version : 1.03 ( 23.4.2024 10:00 ) themes displays : 22 286 395 x unique displays : 2 543 196 x ip address : 44.200.27.215

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 4, donaters clicked me on ads 3,13 € (36 clicks), for today 0,00 € (0 clicks), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
account name:
Dziak Maroš, Ing.
bank:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated