move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / philosophy / theme

Poznanie

entries
1
shows
89
uniques
65
theme was created 24.08.2021 by Nikto a nič
1
24.08.2021, 21:50
(Ne)dávno z @EnaxNay Som viedol dialóg, v ktorom mi povedal, že spájam do kopy múdrosť a vedomosti. Tak Som sa trochu zamyslel a urobil pár úprav v mozgovni.

Poznanie:

Pravda:
Zažiť a pocítiť pravdu

Múdrosť:
Perfekcioniszmus
Laska k rozumu a umu
Filozofovanie
Bytostné "ja"
Zmysel života

Know-How:
Rozširovať si vedomosti
Obklopiť sa tímom odborníkov

link

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 72 312 Bgenerated in : 0.112 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 482 720 xunique displays : 1 190 109 xip address : 3.234.211.61

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...