for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Discussion Forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  politics  /  theme

Pakt Molotov-Ribbentrop, 1939

entries
1
shows
85
uniques
28
theme was created 13.5.2023 14:13 by Kasafran
1
13.05.2023, 14:13
Pakt Molotov-Ribbentrop, 1939
link
 
Text nacisticko-sovětského paktu o neútočení
Vláda Německé říše a vláda Svazu sovětských socialistických republik si přejí posílit věc míru mezi Německem a SSSR a vycházet ze základních ustanovení Dohody o neutralitě uzavřené v dubnu 1926 mezi Německem a SSSR, dosáhly této dohody:

Článek I. 
Obě Vysoké smluvní strany se zavazují, že upustí od jakéhokoli násilného činu, jakéhokoli agresivního jednání a jakéhokoli vzájemného útoku, a to buď jednotlivě nebo společně s jinými mocnostmi. 

Článek II.
Stane-li se jedna z Vysokých smluvních stran objektem válečného jednání s třetí mocností, druhá Vysoká smluvní strana nebude tuto třetí mocnost nijak podporovat. 

Článek III.
Vlády obou Vysokých smluvních stran budou v budoucnu udržovat nepřetržitý vzájemný styk za účelem konzultací za účelem výměny informací o problémech ovlivňujících jejich společné zájmy. 

Článek IV. 
Pokud by mezi nimi vznikly spory nebo konflikty, nebudou se Vysoké smluvní strany účastnit jakéhokoli seskupení mocností, které by bylo přímo nebo nepřímo namířeno proti druhé straně. 

Článek V. 
Vzniknou-li mezi Vysokými smluvními stranami spory nebo konflikty ohledně problémů toho či onoho druhu, obě strany budou tyto spory nebo konflikty řešit výhradně přátelskou výměnou názorů nebo, bude-li to nutné, zřízením rozhodčích komisí. 

Článek VI.
Tato smlouva se uzavírá na dobu deseti let s výhradou, že pokud ji jedna z Vysokých smluvních stran neschválí jeden rok před uplynutím této doby, platnost této smlouvy se automaticky prodlouží. na dalších pět let. 

Článek VII. 
Tato smlouva bude ratifikována v nejkratší možné době. Ratifikační listiny budou vyměněny v Berlíně. Smlouva vstoupí v platnost, jakmile bude podepsána.

[Níže uvedená část nebyla zveřejněna v době, kdy bylo výše uvedeno.]

Tajný dodatkový protokol. 
Článek I.
V případě územního a politického přeskupení v oblastech náležejících k pobaltským státům (Finsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva) bude severní hranice Litvy představovat hranici sfér vlivu Německa a SSSR. Zájem Litvy o oblast Vilna uznává každá strana. 

Článek II.
V případě územního a politického přeskupení oblastí patřících polskému státu budou sféry vlivu Německa a SSSR ohraničeny přibližně linií řek Narev, Visla a San. Otázku, zda zájmy obou stran vyžadují zachování samostatného polského státu a jak by měl být takový stát ohraničen, může být definitivně rozhodnuta až v průběhu dalšího politického vývoje. V každém případě obě vlády vyřeší tuto otázku prostřednictvím přátelské dohody. 

Článek III. 
Pokud jde o jihovýchodní Evropu, sovětská strana upozorňuje na svůj zájem o Besarábii. Německá strana deklaruje svůj naprostý politický nezájem v těchto oblastech. 

Článek IV.
S tímto protokolem budou obě strany nakládat jako s přísně tajným.

Moskva, 23. srpna 1939.
Za vládu Německé říše v. Ribbentrop
Za vládu SSSR V.Molotov
 
Internet History Sourcebooks Projekt se nachází na katedře historie z  Fordham University v New Yorku.  
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 57 193 B generated in : 0.341 s this site needs to use cookies, to work properly... version : 1.05 ( 27.4.2024 21:45 ) themes displays : 23 779 620 x unique displays : 2 643 581 x ip address : 44.213.60.33

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 7, donaters clicked me on ads 5,43 € (14 clicks), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
account name:
Dziak Maroš, Ing.
bank:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated

facebook

MaDzi
Lipka
Help
Zmysel života
Kniha života
Documentor
Univerozum
share this page

statistics

TOPlist