Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / theme
move to top

Odlíšite fašistu od iného fašistu?

entries
6
shows
1 215
uniques
330
theme was created 16.06.2017 by Dwesa
1
16.06.2017, 20:01
Kvíz: Povedal tieto výroky Kotleba, Tiso alebo Hitler?
Nie je to také jednoduché, ako to vyzerá.

link
consents: Lemmy
2

1. Dwesa 16.06.2017, 20:01

Kvíz: Povedal tieto výroky Kotleba, Tiso alebo Hitler? Nie je to také jednoduché, ako to vyzerá. https://fici.sme.sk/c/20166852/kviz-povedal-tieto-vyroky-kotleba-tiso-alebo-hitler.html

16.06.2017, 23:16
Výborný kvíz. Posúvam informáciu o kvíze ďalej: link
3

2. Lemmy 16.06.2017, 23:16

Výborný kvíz. Posúvam informáciu o kvíze ďalej: http://forum.humanisti.sk/viewtopic.php?p=11129#11129

16.06.2017, 23:17
Viem si domyslieť, ako sa budú kresťania vykrúcať, že podľa ovocia poznáš katolíka.
5

3. Lemmy 16.06.2017, 23:17

Viem si domyslieť, ako sa budú kresťania vykrúcať, že podľa ovocia poznáš katolíka.

17.06.2017, 18:03
"obecný fašizmus čerpá svoju internú kohéziu i citovú hnaciu silu z mýtického jadra, podľa ktorého vnímané obdobie dekadencie a degenerácie bezprostredne alebo časom ustúpi a dá priestor obdobiu znovuzrodenia a regenerácie v post-liberálnom novom svetovom poriadku"

to by sa páčilo aj kadejakým veriacim
6

5. Dwesa 17.06.2017, 18:03

"obecný fašizmus čerpá svoju internú kohéziu i citovú hnaciu silu z mýtického jadra, podľa ktorého vnímané obdobie dekadencie a degenerácie bezprostredne alebo časom ustúpi a dá priestor obdobiu znovuzrodenia a regenerácie v post-liberálnom novom svetovom poriadku" to by sa páčilo aj kadejakým veriacim

17.06.2017, 18:30
Si proste zakomplexovaný neprispôsobivý občan. Povedzme si to na rovinu, aká je pravda.
4

1. Dwesa 16.06.2017, 20:01

Kvíz: Povedal tieto výroky Kotleba, Tiso alebo Hitler? Nie je to také jednoduché, ako to vyzerá. https://fici.sme.sk/c/20166852/kviz-povedal-tieto-vyroky-kotleba-tiso-alebo-hitler.html

17.06.2017, 01:28
Dwesa mi povahovo hodne pripomína tú ružomberčanku, čo pomočila a spálila korán. Možno je to aj ona: link

newest entries : 

please, support author of the page

this is non-profit project
page has income only from ads and voluntary contributions
you may contribute...
by bank transfer
SK 41 1100
000 000
261 872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by PayPal
by Viamo
by Donater
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatsandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook
provided by dzio.sk...
contact creator...
i'm using cookies, if you disagree, then leave...
you are accessing this site from ip address : 3.214.184.124
size : 73 205 B, generated in : 0.077 s