for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Discussion Forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  religion  /  theme

Novéna k Duchu Svätému ❤️‍🔥

entries
131
shows
971
uniques
120
theme was created 2.6.2022 00:20 by omega
1
02.06.2022, 00:20
NOVENA K DUCHU SVÄTÉMU

KRALOVNA NOVIEN

sv. Alfonz

7. Láska spôsobuje, ze Boh prebyva v nasich dusiach

Duch Sväty sa nazyva „sladky Host duse". Toto je velky príslub, ktory urobil Jezis Kristus tym, ktorí ho milujú, ked povedal: „Ak ma milujete, budete zachovávat moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tesitela, aby zostal s vami naveky" (Jn 14:15).

Duch Sväty nikdy neopustí dusu, hovorí Tridentsky Koncil, ak z nej nie je vyhnany: „Neopustí, iba ak by bol on prvy opusteny" (Sess. 5, c. 11).

Nuz Boh prebyva v dusi, ktorá ho miluje, ale ziada nás, aby sme ho milovali z celého svojho srdca. Neznesie ziadnych rivalov. Takto píse sv. Jakub: „Alebo si myslíte, ze Písmo nadarmo hovorí: «Takmer ziarlivo túzi po nás Duch, ktory v nás prebyva»?" (Jak 4:5).

Divíme sa, ci si Jezis zasluhuje celú nasu lásku? „Dal sa ti cely," hovorí sv. Ján Zlatoústy, „nic si pre seba nenechal." Dal ti vsetku svoju krv a svoj zivot; neostalo mu nic viac, co by ti mohol dat.
none
2

1. omega 02.06.2022, 00:20

NOVENA K DUCHU SVÄTÉMU KRALOVNA NOVIEN sv. Alfonz 7. Láska spôsobuje, ze Boh prebyva v nasich dusiach Duch Sväty sa nazyva „sladky Host duse". Toto je velky príslub, ktory urobil Jezis Kristus tym, ktorí ho milujú, ked povedal: „Ak ma milujete, budete zachovávat moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tesitela, aby zostal s vami naveky" (Jn 14:15). Duch Sväty nikdy neopustí dusu, hovorí Tridentsky Koncil, ak z nej nie je vyhnany: „Neopustí, iba ak by bol on prvy opusteny" (Ses...

02.06.2022, 01:19
the modlitba za Ukrajínú a jej utrpenijnééééééééééééééé
none
3

1. omega 02.06.2022, 00:20

NOVENA K DUCHU SVÄTÉMU KRALOVNA NOVIEN sv. Alfonz 7. Láska spôsobuje, ze Boh prebyva v nasich dusiach Duch Sväty sa nazyva „sladky Host duse". Toto je velky príslub, ktory urobil Jezis Kristus tym, ktorí ho milujú, ked povedal: „Ak ma milujete, budete zachovávat moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tesitela, aby zostal s vami naveky" (Jn 14:15). Duch Sväty nikdy neopustí dusu, hovorí Tridentsky Koncil, ak z nej nie je vyhnany: „Neopustí, iba ak by bol on prvy opusteny" (Ses...

02.06.2022, 08:28
Veľmi pekné sú katechézy pápeža Františka na tému darov Ducha Svätého. Napríklad o dare múdrosti:

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes začíname cyklus katechéz o daroch Ducha Svätého. Viete o tom, že Duch Svätý tvorí dušu, životnú miazgu Cirkvi a každého jednotlivého veriaceho. Je Božou láskou, ktorá si v našom srdci robí svoj príbytok a vstupuje do spoločenstva s nami. Duch Svätý je vždy s nami, je vždy v nás, je v našom srdci.

Sám Duch Svätý je najdokonalejší Boží dar (porov. Jn 4,10), je darom Boha a tomu, kto ho prijme, odovzdáva rozličné duchovné dary. Cirkev ich uvádza sedem, počet, ktorý symbolicky naznačuje plnosť, celistvosť. Sú to tie dary, s ktorými sa oboznamujeme pri príprave na sviatosť birmovania a ktoré zvolávame starobylou modlitbou nazvanou „sekvencia k Duchu Svätému“. Dary Ducha Svätého sú tieto: dar múdrosti, dar rozumu, dar rady, dar sily, dar poznania, dar nábožnosti a dar bázne voči Bohu.

Prvým darom Ducha Svätého podľa toho zoznamu je teda múdrosť. Nejde však len o ľudskú múdrosť, to nie, pretože takáto ľudská múdrosť je ovocím poznatkov a skúseností. Vo Svätom písme sa hovorí o tom, že Šalamún si vo chvíli svojej korunovácie za kráľa Izraela žiadal dar múdrosti. Múdrosť spočíva práve v tomto: je milosťou smieť vidieť každú vec Božími očami. Ide práve o to: vidieť svet, vnímať situácie, okolnosti, ťažkosti, všetko, Božím pohľadom. Toto je múdrosť. Niekedy vidíme veci podľa našej chuti alebo podľa rozpoloženia nášho srdca, či už s láskou alebo s nenávisťou, so závisťou… Nie, toto nie je Boží pohľad. Múdrosť je to, čo v nás koná Duch Svätý, aby sme videli všetky veci Božími očami. Toto je dar múdrosti. Je zrejmé, že tento dar pochádza z dôvernosti s Bohom, z intímneho vzťahu, ktorý s ním máme, zo vzťahu detí s Otcom. A Duch Svätý, vtedy, keď máme tento vzťah, nám dáva dar múdrosti. Keď sme v spoločenstve s Pánom, Duch Svätý akoby premieňal naše srdce a umožňoval mu vnímať všetko svoje teplo a
priazeň.

Duch Svätý robí kresťana „múdrym človekom“. Nie však v zmysle vlastnenia hotovej odpovede na každú vec, ako taký, ktorý vie všetko. Človek naozaj múdry v Božom zmysle toto nevlastní. Avšak vo význame, že „vie“ o Bohu, vie, ako Boh pôsobí, rozoznáva, kedy je nejaká vec od Boha a kedy nie je od Boha; chápe to prostredníctvom tej múdrosti, ktorú Boh dáva našim srdciam. Srdce múdreho človeka má v tomto zmysle „chuť pre Boha“. Aké je dôležité, aby v našich spoločenstvách boli takíto kresťania! Všetko v nich hovorí o Bohu a stáva sa nádherným a živým znamením jeho prítomnosti a lásky! Je to skutočnosť, ktorú nemôžeme improvizovať, ktorú si nemôžeme zabezpečiť sami; je darom, ktorý Boh dáva tým, ktorí sú poddajní Duchu Svätému. V našom vnútri, v srdci máme Ducha Svätého, môžeme mu načúvať a môžeme mu nenačúvať. Ak mu načúvame, Duch Svätý nás učí ceste múdrosti, obdarúva nás múdrosťou, ktorá znamená vidieť Božími očami, počuť Božími ušami, milovať Božím srdcom, posudzovať veci Božím úsudkom. Takáto je múdrosť, ktorú nám dáva Duch Svätý a všetci ju môžeme mať. Stačí o ňu prosiť Ducha Svätého. Veď si len pomyslite na mamu v domácnosti s deťmi. Keď jedno dieťa urobí to, a ďalšie vymýšľa niečo iné, úbohá mama lieta z jednej strany na druhú, boriac sa s problémami svojich detí. A keď sa mamy unavia a nakričia na svoje deti, je to múdrosť? Vykričať sa na deti, pýtam sa vás, je múdre? Čo poviete: je to múdrosť alebo nie? Nie! Avšak, keď matka vezme dieťa, láskavo ho napomenie a povie mu: „ale, toto sa predsa nerobí…“ a vysvetlí mu to s veľkou trpezlivosťou, je toto Božia múdrosť? Áno! To je to, čo nám dáva Duch Svätý do života!

Tiež v manželstve, napríklad, keď sa dvaja manželia – manžela a manželka – hádajú a potom sa na seba ani nepozrú, a ak sa pozrú, tak so zamračenou tvárou: je toto Božia múdrosť? Nie! Avšak, keď povie: „Búrka prešla, udobrime sa“ a znova urobia ústretový krok smerom k zmiereniu: je toto múdrosť? (zhromaždení odpovedajú: „áno“!). Áno, toto je dar múdrosti. Nech príde do našich domovov, nech príde k deťom, nech príde k nám všetkým! A toto sa nenadobúda učením, je to dar Ducha Svätého. Preto máme prosiť Pána, aby nám dal Ducha Svätého, aby nám dal dar múdrosti, tej Božej múdrosti, ktorá nás učí hľadieť Božími očami, cítiť Božím srdcom, hovoriť Božími slovami. S touto múdrosťou poďme vpred, budujme rodinu, budujme Cirkev a všetci sa posvätíme. Prosme dnes o
milosť múdrosti. Poprosme o ňu Pannu Máriu, ktorá je sídlom múdrosti, tohto daru. Nech nám ona daruje túto milosť. Ďakujem.”

(zdroj: sk.radiovaticana.va)
none
4

3. Patrick 02.06.2022, 08:28

Veľmi pekné sú katechézy pápeža Františka na tému darov Ducha Svätého. Napríklad o dare múdrosti:

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes začíname cyklus katechéz o daroch Ducha Svätého. Viete o tom, že Duch Svätý tvorí dušu, životnú miazgu Cirkvi a každého jednotlivého veriaceho. Je Božou láskou, ktorá si v našom srdci robí svoj príbytok a vstupuje do spoločenstva s nami. Duch Svätý je vždy s nami, je vždy v nás, je v našom srdci.

Sám Duch Svätý je najdokonalejší Boží dar (p...

02.06.2022, 08:43
Len tak na okraj - Sedem nie je číslo plnosti. Plnosť je dvanásť.
👎: Patrick
none
5

4. era 02.06.2022, 08:43

Len tak na okraj - Sedem nie je číslo plnosti. Plnosť je dvanásť.

02.06.2022, 10:22
V biblickom myslení v a kresťanstve je číslo 7 číslo plnosti a dokonalosti.
none
6

5. Patrick 02.06.2022, 10:22

V biblickom myslení v a kresťanstve je číslo 7 číslo plnosti a dokonalosti.

02.06.2022, 10:24
Tak to máte trochu pomýlené.
none
7

6. era 02.06.2022, 10:24

Tak to máte trochu pomýlené.

02.06.2022, 10:47
Alebo/skôr to máš ty pomýlené
none
9

7. Patrick 02.06.2022, 10:47

Alebo/skôr to máš ty pomýlené

02.06.2022, 11:08
Prečo bolo apoštolov dvanásť? A keď sa Judáš zmárnil, prečo sa potrebovali zas doplniť na dvanásť?
none
14

9. era 02.06.2022, 11:08

Prečo bolo apoštolov dvanásť? A keď sa Judáš zmárnil, prečo sa potrebovali zas doplniť na dvanásť?

02.06.2022, 13:42
Aj dvanástka má svoju symboliku. Apoštolov bolo dvanásť, podobne ako kmeňov Izraela, vyvoleného národa. Znamená to, že Cirkev je nový vyvolený národ. "Číslom dvanásť sa označuje obnovená prirodzenosť vecí a oslávená Cirkev ako duchovný Izrael"
none
8

3. Patrick 02.06.2022, 08:28

Veľmi pekné sú katechézy pápeža Františka na tému darov Ducha Svätého. Napríklad o dare múdrosti:

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes začíname cyklus katechéz o daroch Ducha Svätého. Viete o tom, že Duch Svätý tvorí dušu, životnú miazgu Cirkvi a každého jednotlivého veriaceho. Je Božou láskou, ktorá si v našom srdci robí svoj príbytok a vstupuje do spoločenstva s nami. Duch Svätý je vždy s nami, je vždy v nás, je v našom srdci.

Sám Duch Svätý je najdokonalejší Boží dar (p...

02.06.2022, 10:51
FRANTISEK MA LEN TAKE RECI, PRECO NEROZDA MAJETOK VATIKANU CHUDOBNYM ?? On len vodu káže ale šampanské PIJE !!!! DOKONCA ANI NAVSTEVU SLOVENSKA NEVEDEL ZAPLATIT, ALE MI CHUDOBNA SLOVAC SME TO MUSELI Z VLASTNEHO PLATIT, A ON CO SA TOPI V BOHATSTVE..... ACH...
none
10

8. tomas12345 02.06.2022, 10:51

FRANTISEK MA LEN TAKE RECI, PRECO NEROZDA MAJETOK VATIKANU CHUDOBNYM ?? On len vodu káže ale šampanské PIJE !!!! DOKONCA ANI NAVSTEVU SLOVENSKA NEVEDEL ZAPLATIT, ALE MI CHUDOBNA SLOVAC SME TO MUSELI Z VLASTNEHO PLATIT, A ON CO SA TOPI V BOHATSTVE..... ACH...

02.06.2022, 11:17
Nezáviď.
none
11

10. era 02.06.2022, 11:17

Nezáviď.

02.06.2022, 11:22
Po závit
none
12

10. era 02.06.2022, 11:17

Nezáviď.

02.06.2022, 12:44
Era, podla teba by mal byť kresťan bohatý ?
none
13

12. tomas12345 02.06.2022, 12:44

Era, podla teba by mal byť kresťan bohatý ?

02.06.2022, 12:46
Ak použije svoje bohatstvo na dobré skutky a pomôže tým mnohým, tak môže byť.
👎: tomas12345
none
15

13. era 02.06.2022, 12:46

Ak použije svoje bohatstvo na dobré skutky a pomôže tým mnohým, tak môže byť.

02.06.2022, 14:13
Ciže ak boháč ktorí vlastní miliardu rozdá chudobným 10%, a teda 100 milionov, a 900 milionov eur si nechá na svoj mega luxusný život, je toto kresťan ktorí splna biblické kritéria a ktorý je na ceste spásy ?

Hmm, Nejako mi ale potom nedochádza, ako sa takýto kresťan dá zladiť s tým čo hovoril o kresťanovi Ježiš, aby si nezhromaždoval poklady na Zemi Mt 6:19 ? Alebo vlastnenie 1 miliardy eur nie je zhromaždovanie ? A vari takýto človek neslúži mamome Lk 16:13 ? A vari takýto človek sa všetkého čo mal vzdal a rozdal chudobným Lk 18:22. A vari takýto človek nie boháč Lk 18:25 ?

Evanjelium podľa Matúša 6:19
Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú.

Evanjelium podľa Lukáša 16:13
Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone.“

Evanjelium podľa Lukáša 18:22
Keď to Ježiš počul, povedal mu: „Ešte ti jedno chýba. Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma.“
Evanjelium podľa Lukáša 18:25
Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.“
none
16

15. tomas12345 02.06.2022, 14:13

Ciže ak boháč ktorí vlastní miliardu rozdá chudobným 10%, a teda 100 milionov, a 900 milionov eur si nechá na svoj mega luxusný život, je toto kresťan ktorí splna biblické kritéria a ktorý je na ceste spásy ?

Hmm, Nejako mi ale potom nedochádza, ako sa takýto kresťan dá zladiť s tým čo hovoril o kresťanovi Ježiš, aby si nezhromaždoval poklady na Zemi Mt 6:19 ? Alebo vlastnenie 1 miliardy eur nie je zhromaždovanie ? A vari takýto človek neslúži mamome Lk 16:13 ? A vari takýto človek sa vš...

02.06.2022, 14:22
Podľa seba súdim teba? 🙂

Prečo nie je v tvojej schopnosti si predstaviť človeka, ktorý síce podľa papierov "vlastní" milióny, ale sám pritom žije skromne a používa "svoj" majetok len na to, aby dal ľuďom prácu vo svojej továrni, aby mali čím živiť svoje rodiny, napríklad?

Je to preto, lebo máš pred očami len toho pápeža z Vatikánu a vidí sa ti, že by nemal "mať" to, čo "má"?
none
17

16. era 02.06.2022, 14:22

Podľa seba súdim teba? 🙂

Prečo nie je v tvojej schopnosti si predstaviť človeka, ktorý síce podľa papierov "vlastní" milióny, ale sám pritom žije skromne a používa "svoj" majetok len na to, aby dal ľuďom prácu vo svojej továrni, aby mali čím živiť svoje rodiny, napríklad?

Je to preto, lebo máš pred očami len toho pápeža z Vatikánu a vidí sa ti, že by nemal "mať" to, čo "má"?

02.06.2022, 14:51
Nevidím síce, čo tomáš vypisuje, ale pravdepodobne zase nedokáže pochopiť koľko a na aké účely má cirkev peniaze. Pri tých jeho intelektuálnych výkonoch, ktoré tu predvádza to však vôbec nie je prekvapivé
none
57

17. Patrick 02.06.2022, 14:51

Nevidím síce, čo tomáš vypisuje, ale pravdepodobne zase nedokáže pochopiť koľko a na aké účely má cirkev peniaze. Pri tých jeho intelektuálnych výkonoch, ktoré tu predvádza to však vôbec nie je prekvapivé

04.06.2022, 10:51
Patrick, kde dáva Vatikán peniaze, napríklad tu :
Priemerný mesačný plat vo Vatikáne 3151 eur ( V Ríme je len 1450 eur )
link
Plat kardinálov 4-5 tisíc eur
link
Cenová hodnota Petrovej baziliky 5 miliard eur
link
Vatikánske šperky čo nosia pápeži o hodnote milionov eur
link
Obrovské peniaze idú teda predovšetkým samim sebe, a na stavbu svojich monumentálnych stavieb.... Ano, občas dá Vatikán nejaké to percento chudobným, a tí si tu potom z toho celý unesený že Vatikán dal nejaký milion eur chudobným.... Pravda je však taká, že 99% Vatikán dáva sám sebe, a len 1% dáva chudobným.... Vatikán slúži majetku, miluje peniaze viac než chudobných.

👎: Patrick
58

57. Jano125 04.06.2022, 10:51

Patrick, kde dáva Vatikán peniaze, napríklad tu :
Priemerný mesačný plat vo Vatikáne 3151 eur ( V Ríme je len 1450 eur )
https://www.salaryexpert.com/salary/area/italy/vatican-rome
Plat kardinálov 4-5 tisíc eur
https://www.nytimes.com/2021/03/25/world/europe/vatican-pope-pay-cuts.html
Cenová hodnota Petrovej baziliky 5 miliard eur
https://www.quora.com/How-expensive-was-St-Peters-Basilica-to-build
Vatikánske šperky čo nosia pápeži o hodnote milionov eur
https://thejewele...

04.06.2022, 10:59
A ty koľko rozdávaš chudobným?

Hlavnou úlohou RKC je šíriť evanjelium a nie rozdávať peniaze chudobným.
👍: Patrick
none
59

58. era 04.06.2022, 10:59

A ty koľko rozdávaš chudobným?

Hlavnou úlohou RKC je šíriť evanjelium a nie rozdávať peniaze chudobným.

04.06.2022, 11:07
Tomáško sa zase zinkarnoval? Len aby mohol do Patricka (ktorý ho zaignoroval) rýpať.
A preto z mojej strany nasleduje obligátne......
consents: era
👍: Patrick
71

59. peter67 04.06.2022, 11:07

Tomáško sa zase zinkarnoval? Len aby mohol do Patricka (ktorý ho zaignoroval) rýpať.
A preto z mojej strany nasleduje obligátne......

04.06.2022, 15:11
žeby to bol on? veru podobnosť tam je
none
72

71. Patrick 04.06.2022, 15:11

žeby to bol on? veru podobnosť tam je

04.06.2022, 15:17
Podobnosť je nepodstatná ,
Ide o merítko veci ( nehladieť na tvrdšie reakcie ako na urážku či poníženie)
consents: ninka
none
60

58. era 04.06.2022, 10:59

A ty koľko rozdávaš chudobným?

Hlavnou úlohou RKC je šíriť evanjelium a nie rozdávať peniaze chudobným.

04.06.2022, 13:11
Iste, ale pokial sa hlásia ku kresťanstvu mali by sa riadiť kresťanskými hodnotami a slúžiť Bohu a nie mamone....a teda nie hromadiť majetky, stavať si luxusné stavby, mať veľké výplaty a byť ovešaný zlatom ?
61

60. Jano125 04.06.2022, 13:11

Iste, ale pokial sa hlásia ku kresťanstvu mali by sa riadiť kresťanskými hodnotami a slúžiť Bohu a nie mamone....a teda nie hromadiť majetky, stavať si luxusné stavby, mať veľké výplaty a byť ovešaný zlatom ?

04.06.2022, 13:16
Oni neslúžia mamone. Oni využívajú hmotné statky na to, aby mohli lepšie slúžiť Bohu a Kristovi.
consents: Patrick
👎: tomas12345
none
62

61. era 04.06.2022, 13:16

Oni neslúžia mamone. Oni využívajú hmotné statky na to, aby mohli lepšie slúžiť Bohu a Kristovi.

04.06.2022, 13:44
Ako prosím ťa oni využívajú hmotné statky na to aby mohli lepšie slúžiť Bohu ? Tým že sa ovešajú zlatom, dajú 3500 tisícový plat a postavia budovu za 5 miliard eur ??
none
63

62. tomas12345 04.06.2022, 13:44

Ako prosím ťa oni využívajú hmotné statky na to aby mohli lepšie slúžiť Bohu ? Tým že sa ovešajú zlatom, dajú 3500 tisícový plat a postavia budovu za 5 miliard eur ??

04.06.2022, 13:49
No predsa zariadia všetko potrebné plus spokojnosť kňazov, aby sa nerušene mohli venovať hlásaniu evanjelia v kostoloch, na púťach a pri iných príležitostiach - aby boli na všetko dostatočne vybavení a netrpeli núdzou.
none
64

63. era 04.06.2022, 13:49

No predsa zariadia všetko potrebné plus spokojnosť kňazov, aby sa nerušene mohli venovať hlásaniu evanjelia v kostoloch, na púťach a pri iných príležitostiach - aby boli na všetko dostatočne vybavení a netrpeli núdzou.

04.06.2022, 14:00
K hlásaniu evanjelia však netreba mať postavený palác za 5 miliardy eur, nie je k tomu treba byť predsa ovešaný zlatom a v ruchach z hodvábu ktorých hodnota je jedného slováka mesačná výplata.... Tiež k tomu netreba 3500 tisíc eurový plat, ved Ježiš a apoštoli predsa neboli boháči, a hlásali evanjelium.... Kresťania ktorí by mali byť podla evanjelia skromní predsa stačí k prežitiu aj minimálna mzda, tá je v Ríme okolo 870 eur, a nie 3500 a viac ......
none
65

64. tomas12345 04.06.2022, 14:00

K hlásaniu evanjelia však netreba mať postavený palác za 5 miliardy eur, nie je k tomu treba byť predsa ovešaný zlatom a v ruchach z hodvábu ktorých hodnota je jedného slováka mesačná výplata.... Tiež k tomu netreba 3500 tisíc eurový plat, ved Ježiš a apoštoli predsa neboli boháči, a hlásali evanjelium.... Kresťania ktorí by mali byť podla evanjelia skromní predsa stačí k prežitiu aj minimálna mzda, tá je v Ríme okolo 870 eur, a nie 3500 a viac ......

04.06.2022, 14:03
Každá organizácia si zvolí svoj spôsob, ako chce fungovať.
A ak má výsledky, tak to znamená potvrdenie jej spôsobu priamo praxou.
none
66

65. era 04.06.2022, 14:03

Každá organizácia si zvolí svoj spôsob, ako chce fungovať.
A ak má výsledky, tak to znamená potvrdenie jej spôsobu priamo praxou.

04.06.2022, 14:09
Byť celosvetovo rozšírený sa dá predsa aj bez toho aby si bol ultra bohatý.... Predstav si v mysli RKC tak ako je teraz rozšírená po svete, a odmysli si od toho šperky, 3500 tisícove platy, a budovy RKC nahrad obyčajnými skromnými budovami a hned sa ti hodnota RKC prepadne z 15 miliárd na zopár milionov
none
67

66. tomas12345 04.06.2022, 14:09

Byť celosvetovo rozšírený sa dá predsa aj bez toho aby si bol ultra bohatý.... Predstav si v mysli RKC tak ako je teraz rozšírená po svete, a odmysli si od toho šperky, 3500 tisícove platy, a budovy RKC nahrad obyčajnými skromnými budovami a hned sa ti hodnota RKC prepadne z 15 miliárd na zopár milionov

04.06.2022, 14:11
Ale oni celosvetovo šíria, že Boh Kristus sa stal človekom, aby sa obetoval za naše hriechy, trpel, bol ukrižovaný a na tretí deň vstal z mŕtvych, aby premohol smrť a vydobyl pre ľudí kráľovstvo nebeské.
A v tomto majú naozaj úspechy.
none
68

67. era 04.06.2022, 14:11

Ale oni celosvetovo šíria, že Boh Kristus sa stal človekom, aby sa obetoval za naše hriechy, trpel, bol ukrižovaný a na tretí deň vstal z mŕtvych, aby premohol smrť a vydobyl pre ľudí kráľovstvo nebeské.
A v tomto majú naozaj úspechy.

04.06.2022, 14:16
Ved ok, ale to by predsa dokázali aj bez tých ultradrahých stavieb, bez šperkov a 4000 tisíc eurových platov... no nie ?
none
69

68. tomas12345 04.06.2022, 14:16

Ved ok, ale to by predsa dokázali aj bez tých ultradrahých stavieb, bez šperkov a 4000 tisíc eurových platov... no nie ?

04.06.2022, 14:17
Hypoteticky áno, ale prečo riskovať nevyskúšané spôsoby, keď tento očividne funguje?
none
70

69. era 04.06.2022, 14:17

Hypoteticky áno, ale prečo riskovať nevyskúšané spôsoby, keď tento očividne funguje?

04.06.2022, 15:03
A prečo riskujú aby ich ľudia posudzovali pre ich majetky?
none
74

70. djjaro 04.06.2022, 15:03

A prečo riskujú aby ich ľudia posudzovali pre ich majetky?

04.06.2022, 15:43
Nech budeš taký alebo onaký, vždy sa nájde niekto, komu sa nebudeš páčiť.

Vždy sa nájdu veční nespokojenci, ktorí budú frfľať a kritizovať. Tomu sa nedá vyhnúť.
👍: djjaro
none
75

74. era 04.06.2022, 15:43

Nech budeš taký alebo onaký, vždy sa nájde niekto, komu sa nebudeš páčiť.

Vždy sa nájdu veční nespokojenci, ktorí budú frfľať a kritizovať. Tomu sa nedá vyhnúť.

04.06.2022, 15:49
Mám to brať tak že sa ti niečo nepáči?????
none
76

75. djjaro 04.06.2022, 15:49

Mám to brať tak že sa ti niečo nepáči?????

04.06.2022, 16:48
Môžeš.
none
77

69. era 04.06.2022, 14:17

Hypoteticky áno, ale prečo riskovať nevyskúšané spôsoby, keď tento očividne funguje?

04.06.2022, 17:41
Lebo takýto sposob nekázal Kristus, je to v rozpore s tým čo on písal !

Navyše, 15 miliárd eur je len aktuálne bohatstvo Vatikánu, ak by sa malo spočítať kolko vlastnil Vatikán bohatstva počas celej svojej historie, boli by to desiatky miliárd.... a ked sme pritom rozhlasovaní evanjelia, mnoho ludí sa dodnes nestretlo s kresťanstvom, takže aj napriek tomu že RKC v súčastnosti vlastní 15 miliárd, ani s touto sumou penazí nedokázala krestanské evanjelium rozšíriť do celého sveta do každého kúta Zeme....

Za stotinovú cenu by som ti dokázal rozšíriť krestanské evanjelium do celého sveta a do každého domu.... samozrejme, nemohol by som pritom mať drahé budovy, šperky a 3500 eurový plat....
none
78

77. tomas12345 04.06.2022, 17:41

Lebo takýto sposob nekázal Kristus, je to v rozpore s tým čo on písal !

Navyše, 15 miliárd eur je len aktuálne bohatstvo Vatikánu, ak by sa malo spočítať kolko vlastnil Vatikán bohatstva počas celej svojej historie, boli by to desiatky miliárd.... a ked sme pritom rozhlasovaní evanjelia, mnoho ludí sa dodnes nestretlo s kresťanstvom, takže aj napriek tomu že RKC v súčastnosti vlastní 15 miliárd, ani s touto sumou penazí nedokázala krestanské evanjelium rozšíriť do celého sveta do každého...

04.06.2022, 17:46
Kristus nezakázal žiaden spôsob, ktorým by sa akože nesmelo šíriť Jeho evanjelium.none
79

78. era 04.06.2022, 17:46

Kristus nezakázal žiaden spôsob, ktorým by sa akože nesmelo šíriť Jeho evanjelium.04.06.2022, 17:55
Kristus nám len prikázal šíriť evanjelium, avšak zakázal nám hromadiť majetky, žiť v prepychu, takže z toho lahko plynie záver, že správny kresťan má žiť skromne a šíriť evanjelium. Ved tak to robili aj apoštoli, a ranni krestania, žili skromne a šírili evanjelium.
none
81

79. tomas12345 04.06.2022, 17:55

Kristus nám len prikázal šíriť evanjelium, avšak zakázal nám hromadiť majetky, žiť v prepychu, takže z toho lahko plynie záver, že správny kresťan má žiť skromne a šíriť evanjelium. Ved tak to robili aj apoštoli, a ranni krestania, žili skromne a šírili evanjelium.

04.06.2022, 17:56
A koho zaujíma nejaký pojašený Kristus? 😉
none
82

81. EnaXnaY 04.06.2022, 17:56

A koho zaujíma nejaký pojašený Kristus? 😉

04.06.2022, 17:58
Pojašený Kristus naozaj nikoho 🙂
none
83

82. era 04.06.2022, 17:58

Pojašený Kristus naozaj nikoho 🙂

04.06.2022, 17:59
Už mu dajte pokoj chudákovi, 2000 rokov mŕtvy a furt si ho beriete do huby 😉
none
80

77. tomas12345 04.06.2022, 17:41

Lebo takýto sposob nekázal Kristus, je to v rozpore s tým čo on písal !

Navyše, 15 miliárd eur je len aktuálne bohatstvo Vatikánu, ak by sa malo spočítať kolko vlastnil Vatikán bohatstva počas celej svojej historie, boli by to desiatky miliárd.... a ked sme pritom rozhlasovaní evanjelia, mnoho ludí sa dodnes nestretlo s kresťanstvom, takže aj napriek tomu že RKC v súčastnosti vlastní 15 miliárd, ani s touto sumou penazí nedokázala krestanské evanjelium rozšíriť do celého sveta do každého...

04.06.2022, 17:55
Ale inak uznávam tvoj naozaj kvalitný diabolský plán, ako napádať to, čo funguje v prospech šírenia evanjelia - nasmerovať pohľad na peniaze. Peniazom diabol vždy dobre rozumel.
none
84

80. era 04.06.2022, 17:55

Ale inak uznávam tvoj naozaj kvalitný diabolský plán, ako napádať to, čo funguje v prospech šírenia evanjelia - nasmerovať pohľad na peniaze. Peniazom diabol vždy dobre rozumel.

04.06.2022, 18:04
Ale ty stále nechápeš tomu, že na šírenie evanjelia RKC vynakladá len 1% ??? Co myslíš kolko dnes existuje katolíckych misionárov, no extrémne málo, dnes už takmer žiadny..... a čo aj sú katolícke noviny, či katolicke TV, tak to Vatikán nesponzoruje, to sa sponzoruje z cirkevných zbierok v danom štáte a zo súkromných darov... 99% RKC dáva na svoje platy, na svoje stavby, na svoje šperky....
none
85

84. tomas12345 04.06.2022, 18:04

Ale ty stále nechápeš tomu, že na šírenie evanjelia RKC vynakladá len 1% ??? Co myslíš kolko dnes existuje katolíckych misionárov, no extrémne málo, dnes už takmer žiadny..... a čo aj sú katolícke noviny, či katolicke TV, tak to Vatikán nesponzoruje, to sa sponzoruje z cirkevných zbierok v danom štáte a zo súkromných darov... 99% RKC dáva na svoje platy, na svoje stavby, na svoje šperky....

04.06.2022, 18:06
Veď ti píšem: Nezáviď.
none
87

85. era 04.06.2022, 18:06

Veď ti píšem: Nezáviď.

04.06.2022, 18:19
To nie je na závidenie, že ten kto toto robí skončí v pekle.
none
88

87. tomas12345 04.06.2022, 18:19

To nie je na závidenie, že ten kto toto robí skončí v pekle.

04.06.2022, 18:26
To nechajme na Stvoriteľa kto skončí v pekle
👍: era
none
89

88. djjaro 04.06.2022, 18:26

To nechajme na Stvoriteľa kto skončí v pekle

04.06.2022, 18:27
Tomáško ,už zase ťa chytila horlivost v súdení?
consents: era
none
90

89. djjaro 04.06.2022, 18:27

Tomáško ,už zase ťa chytila horlivost v súdení?

04.06.2022, 18:28
Lepšie spravíš keď odpustíš katolíkom
consents: era
none
111

88. djjaro 04.06.2022, 18:26

To nechajme na Stvoriteľa kto skončí v pekle

04.06.2022, 20:22
Boh o tom hovorí v biblii
none
112

111. tomas12345 04.06.2022, 20:22

Boh o tom hovorí v biblii

04.06.2022, 20:25
Tomu never, biblia je kniha plná bludov 😉
consents: Lemmy
none
86

80. era 04.06.2022, 17:55

Ale inak uznávam tvoj naozaj kvalitný diabolský plán, ako napádať to, čo funguje v prospech šírenia evanjelia - nasmerovať pohľad na peniaze. Peniazom diabol vždy dobre rozumel.

04.06.2022, 18:19
Počuj, jeden leták A4 stojí dnes 3 centy. Domácnosti dnes existuje cca 2 miliardy. Kebyže si dám vytlačiť 2 miliárd letákov A4 tak by ma to stálo 60 milionov eur.

link

Jeden človek dokáže za den rozniesť letáky dajme tomu že do 250 schránok. Za 25 rokov je to 2,28 miliona !! Stačilo by teda výlučne 877 apoštolov, ktorí by za 25 rokov rozniesli A4 leták o tom kto sme, kde sme, čomu veríme, s odkazom na internetovú stránku, po celom svete.....

Ak dáš jednému apoštolovi plat 500 eur, tak by si dal na platy 79 milionov eur.... Ciže rozhlásiť evanjelium do CELEHO sveta by stálo okolo 139 milionov eur....
none
91

86. tomas12345 04.06.2022, 18:19

Počuj, jeden leták A4 stojí dnes 3 centy. Domácnosti dnes existuje cca 2 miliardy. Kebyže si dám vytlačiť 2 miliárd letákov A4 tak by ma to stálo 60 milionov eur.

https://www.printy.sk/letak-a4/

Jeden človek dokáže za den rozniesť letáky dajme tomu že do 250 schránok. Za 25 rokov je to 2,28 miliona !! Stačilo by teda výlučne 877 apoštolov, ktorí by za 25 rokov rozniesli A4 leták o tom kto sme, kde sme, čomu veríme, s odkazom na internetovú stránku, po celom svete.....

Ak dá...

04.06.2022, 18:33
Tomáš je Judáš. Pohoršuje sa nad olejom, ktorý vraj miesto Kristovi mali rozdať chudobným.
👎: tomas12345
none
92

91. omega 04.06.2022, 18:33

Tomáš je Judáš. Pohoršuje sa nad olejom, ktorý vraj miesto Kristovi mali rozdať chudobným.

04.06.2022, 18:34
Aj ty sa ukľudni
Lebo si vás podám po svojom
none
93

92. djjaro 04.06.2022, 18:34

Aj ty sa ukľudni
Lebo si vás podám po svojom

04.06.2022, 18:34
Myslite na obetu kristovu a nech vás spája nie rozdeľuje
none
94

93. djjaro 04.06.2022, 18:34

Myslite na obetu kristovu a nech vás spája nie rozdeľuje

04.06.2022, 18:36
Kacír je to. 😉
none
95

94. omega 04.06.2022, 18:36

Kacír je to. 😉

04.06.2022, 18:37
Nech je ,treba mu to odpustiť ako Kristus odpustil nám
consents: omega
none
96

94. omega 04.06.2022, 18:36

Kacír je to. 😉

04.06.2022, 18:39
Pre Krista treba tie najkrajšie chrámy, až potom sú chudobní.
👎: tomas12345
none
97

96. omega 04.06.2022, 18:39

Pre Krista treba tie najkrajšie chrámy, až potom sú chudobní.

04.06.2022, 18:46
Svetské chrámy niesu podstatné
Duchovné sú lepšie
none
116

97. djjaro 04.06.2022, 18:46

Svetské chrámy niesu podstatné
Duchovné sú lepšie

04.06.2022, 21:06
Máš pravdu, ale povedz si to keď ti bude pršať na hlavu. Duša je v hmotnom tele a Boh v hmotnom chráme. 🙂
none
117

116. omega 04.06.2022, 21:06

Máš pravdu, ale povedz si to keď ti bude pršať na hlavu. Duša je v hmotnom tele a Boh v hmotnom chráme. 🙂

04.06.2022, 21:25
Nádhera (aj keď toto je najmä umenie):

link
👍: Patrick
none
118

117. omega 04.06.2022, 21:25

Nádhera (aj keď toto je najmä umenie):

https://www.vatican.va/various/basiliche/san_pietro/vr_tour/Media/VR/St_Peter_Nave/index.html

04.06.2022, 21:33
Alebo

link
none
119

117. omega 04.06.2022, 21:25

Nádhera (aj keď toto je najmä umenie):

https://www.vatican.va/various/basiliche/san_pietro/vr_tour/Media/VR/St_Peter_Nave/index.html

04.06.2022, 22:10
Byť tam naživo je zážitok na celý život 🙂
consents: omega
none
104

96. omega 04.06.2022, 18:39

Pre Krista treba tie najkrajšie chrámy, až potom sú chudobní.

04.06.2022, 19:37
Kde v Novom Zákone hovorí Kristus aby mu stavali drahé chrámy ? Kristus sa narodil v maštali a vyrastal v chudobných pomerov, takže On si na bohatstvo nepotrpel....

Na druhej strane o tom ako nezhromazdovat majetok a rozdať peniaze chudobnym hovoril sa príliš často.... Takže Ježiš vyrastal v chudobe, nedal ani slovo o stavbe dráhych chrámov, kázal peniaze rozdať chudobnym, a ty tu stále hlásaš že prvoradé sú drahé chrámy a až potom chudobní ????? To je snáď zlý vtip
none
105

104. tomas12345 04.06.2022, 19:37

Kde v Novom Zákone hovorí Kristus aby mu stavali drahé chrámy ? Kristus sa narodil v maštali a vyrastal v chudobných pomerov, takže On si na bohatstvo nepotrpel....

Na druhej strane o tom ako nezhromazdovat majetok a rozdať peniaze chudobnym hovoril sa príliš často.... Takže Ježiš vyrastal v chudobe, nedal ani slovo o stavbe dráhych chrámov, kázal peniaze rozdať chudobnym, a ty tu stále hlásaš že prvoradé sú drahé chrámy a až potom chudobní ????? To je snáď zlý vtip

04.06.2022, 19:38
Presne ,ber to ako fťip
👎: tomas12345
none
107

105. djjaro 04.06.2022, 19:38

Presne ,ber to ako fťip

04.06.2022, 19:44
To je ale potom dosť zlý vtip
none
98

91. omega 04.06.2022, 18:33

Tomáš je Judáš. Pohoršuje sa nad olejom, ktorý vraj miesto Kristovi mali rozdať chudobným.

04.06.2022, 18:58
Chcel by všetkým dávať "tie pravé" rozumy, samozrejme pre "ich dobro" 🙂

Tak rád by bol k niečomu užitočný, rád by bol úspešným a žiadaným manažérom, ale zatiaľ nikto neberie jeho rady. Hmmm

👎: tomas12345
none
99

98. era 04.06.2022, 18:58

Chcel by všetkým dávať "tie pravé" rozumy, samozrejme pre "ich dobro" 🙂

Tak rád by bol k niečomu užitočný, rád by bol úspešným a žiadaným manažérom, ale zatiaľ nikto neberie jeho rady. Hmmm

04.06.2022, 19:03
Možno to nemyslí zle ,len sa na jeho slová treba pozrieť aj z iného uhla než sme zvyknutí
none
100

99. djjaro 04.06.2022, 19:03

Možno to nemyslí zle ,len sa na jeho slová treba pozrieť aj z iného uhla než sme zvyknutí

04.06.2022, 19:07
Určite to nemyslí zle, ale na tom vôbec nezáleží. 🙂
none
101

100. era 04.06.2022, 19:07

Určite to nemyslí zle, ale na tom vôbec nezáleží. 🙂

04.06.2022, 19:09
Tak potom nezáleží na ničom
none
102

101. djjaro 04.06.2022, 19:09

Tak potom nezáleží na ničom

04.06.2022, 19:18
A s tým by som zas nesúhlasil, ak dovolíš.
consents: ninka
none
103

102. era 04.06.2022, 19:18

A s tým by som zas nesúhlasil, ak dovolíš.

04.06.2022, 19:21
Všetko ti dovoľujem
consents: ninka
none
108

98. era 04.06.2022, 18:58

Chcel by všetkým dávať "tie pravé" rozumy, samozrejme pre "ich dobro" 🙂

Tak rád by bol k niečomu užitočný, rád by bol úspešným a žiadaným manažérom, ale zatiaľ nikto neberie jeho rady. Hmmm

04.06.2022, 19:47
Mňa to trápiť nemusí, ja nepotrebujem byť nejakým úspešným pred vami, pre mňa je dôležité byť úspešný pred Bohom.

A to že neocenujete moje rady, to nie je na moju škodu, je to na vašu škodu lebo sa neobratite, a nebudetr spaseni, a skončíte v pekle....

none
113

108. tomas12345 04.06.2022, 19:47

Mňa to trápiť nemusí, ja nepotrebujem byť nejakým úspešným pred vami, pre mňa je dôležité byť úspešný pred Bohom.

A to že neocenujete moje rady, to nie je na moju škodu, je to na vašu škodu lebo sa neobratite, a nebudetr spaseni, a skončíte v pekle....

04.06.2022, 20:41
Keď ťa to netrápi, tak prestaň písať na tú tému. 😉
none
120

113. era 04.06.2022, 20:41

Keď ťa to netrápi, tak prestaň písať na tú tému. 😉

05.06.2022, 10:59
Mna nemusí trápiť či si to vy zoberiete k svedomiu, avšak je moja povinnosť vás o tom informovať.
none
124

120. tomas12345 05.06.2022, 10:59

Mna nemusí trápiť či si to vy zoberiete k svedomiu, avšak je moja povinnosť vás o tom informovať.

05.06.2022, 13:43
Áno, to je v poriadku. Ak cítiš takú povinnosť, tak podľa nej konaj.

A trp, že tvoje informácie vnímame, ale nevidíme pádny dôvod ich aplikovať do našich životov.
none
106

91. omega 04.06.2022, 18:33

Tomáš je Judáš. Pohoršuje sa nad olejom, ktorý vraj miesto Kristovi mali rozdať chudobným.

04.06.2022, 19:44
Jeden krát za život si dal Kristus drahším olejom pomazat nohy a už vám to stačí na odôvodnenie stavieb za miliardy eur ?

Sranda ako si všímate smietku a brvno nevidíte, a to brvno je celý Ježišov život ktorý prežil v chudobe, ale to už samozrejme vy katolíci nijako nevidíte.....
none
114

106. tomas12345 04.06.2022, 19:44

Jeden krát za život si dal Kristus drahším olejom pomazat nohy a už vám to stačí na odôvodnenie stavieb za miliardy eur ?

Sranda ako si všímate smietku a brvno nevidíte, a to brvno je celý Ježišov život ktorý prežil v chudobe, ale to už samozrejme vy katolíci nijako nevidíte.....

04.06.2022, 21:04
Tie obvinenia sú samé protiklady. Jeden tvrdí, že katolíci sú extrémne bohatí a druhí, že katolíci sú prevažne babky dôchodkyne. Tak sú bohatí či chudobní? 🙂
none
115

114. omega 04.06.2022, 21:04

Tie obvinenia sú samé protiklady. Jeden tvrdí, že katolíci sú extrémne bohatí a druhí, že katolíci sú prevažne babky dôchodkyne. Tak sú bohatí či chudobní? 🙂

04.06.2022, 21:04
Sú aj bohatí, a sú aj dôchodkyne. Oboje platí.
none
121

114. omega 04.06.2022, 21:04

Tie obvinenia sú samé protiklady. Jeden tvrdí, že katolíci sú extrémne bohatí a druhí, že katolíci sú prevažne babky dôchodkyne. Tak sú bohatí či chudobní? 🙂

05.06.2022, 11:00
Hovoríme tu teraz o Vatikáne, a ten bohatý je a extrémne....
none
109

91. omega 04.06.2022, 18:33

Tomáš je Judáš. Pohoršuje sa nad olejom, ktorý vraj miesto Kristovi mali rozdať chudobným.

04.06.2022, 19:50
Ok, tak konajte ako Ježiš. Nech Vatikán celu svoju existenciu žije v chudobe tak ako Ježiš, a pre mňa za mňa nech si jeden krát dajú kardináli aj s pápežom namastit nohy drahším olejom Tak budete žiť život ako žil Ježiš. Vy si však celoživotný život v chudobe a jednorazové namastenie nôh olejom odovodnujete ako celoživotný život v extrémnom bohatstve a denno denne stavanie chrámov ktoré milión krát prevyšujú hodnotu jedneho oleja
none
110

109. tomas12345 04.06.2022, 19:50

Ok, tak konajte ako Ježiš. Nech Vatikán celu svoju existenciu žije v chudobe tak ako Ježiš, a pre mňa za mňa nech si jeden krát dajú kardináli aj s pápežom namastit nohy drahším olejom Tak budete žiť život ako žil Ježiš. Vy si však celoživotný život v chudobe a jednorazové namastenie nôh olejom odovodnujete ako celoživotný život v extrémnom bohatstve a denno denne stavanie chrámov ktoré milión krát prevyšujú hodnotu jedneho oleja

04.06.2022, 20:03
A prečo by sme mali žiť ako ten čudák Ježiš? 😉
👎: tomas12345
none
122

110. EnaXnaY 04.06.2022, 20:03

A prečo by sme mali žiť ako ten čudák Ježiš? 😉

05.06.2022, 13:27
1. Jánov list 2:4-6
"Kto hovorí: „Poznám ho,“ a nezachováva jeho prikázania, je luhár a niet v ňom pravdy...Kto hovorí, že ostáva v ňom, má aj sám žiť, ako žil on."

Lebo tak káže biblia, a biblia je od Boha


none
123

122. tomas12345 05.06.2022, 13:27

1. Jánov list 2:4-6
"Kto hovorí: „Poznám ho,“ a nezachováva jeho prikázania, je luhár a niet v ňom pravdy...Kto hovorí, že ostáva v ňom, má aj sám žiť, ako žil on."

Lebo tak káže biblia, a biblia je od Boha


05.06.2022, 13:42
Biblia je od primitívnych židovských kozomrdov 😉
👎: tomas12345
none
125

123. EnaXnaY 05.06.2022, 13:42

Biblia je od primitívnych židovských kozomrdov 😉

05.06.2022, 13:52
Hehe ty si kozomrd 🙂
126

123. EnaXnaY 05.06.2022, 13:42

Biblia je od primitívnych židovských kozomrdov 😉

05.06.2022, 14:28
Jedine v kresťanstve sa Boh prejavuje zázrakmi a znameniami... To je teda dokazom existencie Boha, a toho krestanskeho, a teda aj biblie.. Takže by si sa mal zmieriť s Bohom, lebo Ježiš čoskoro príde vo svojej sláve :

link

A tí čo si nahovárali "červy ma spasia" budú vzkriesení

link

A zhromaždení pred Ježišov súd

link

Odsúdení

link

A skončiaci v ohnivom jazere na veky vekov

link

none
127

126. tomas12345 05.06.2022, 14:28

Jedine v kresťanstve sa Boh prejavuje zázrakmi a znameniami... To je teda dokazom existencie Boha, a toho krestanskeho, a teda aj biblie.. Takže by si sa mal zmieriť s Bohom, lebo Ježiš čoskoro príde vo svojej sláve :

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/285551925_574296064059585_7710712459248304577_n.png?_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=UyKdVxJPE9YAX8E4xZH&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=03_AVIsII4A9N47P33KXpGNAWBGZCiBYD50wgZkm3uRiUrPYg&oe=62C12625

A tí čo si n...

05.06.2022, 14:33
"Jedine v kresťanstve sa Boh prejavuje zázrakmi a znameniami"

To je čistá sprostosť, sorry.
👍: djjaro
none
129

127. era 05.06.2022, 14:33

"Jedine v kresťanstve sa Boh prejavuje zázrakmi a znameniami"

To je čistá sprostosť, sorry.

05.06.2022, 14:38
A kde inde ešte ? Uved aj príklady.
none
131

129. tomas12345 05.06.2022, 14:38

A kde inde ešte ? Uved aj príklady.

05.06.2022, 14:41
Všade. Celý svet je Boží zázrak a zjavenie. Lebo všetko vzišlo z neho a nič z toho, čo vzniklo, nevzniklo bez neho.
👍: djjaro
none
128

126. tomas12345 05.06.2022, 14:28

Jedine v kresťanstve sa Boh prejavuje zázrakmi a znameniami... To je teda dokazom existencie Boha, a toho krestanskeho, a teda aj biblie.. Takže by si sa mal zmieriť s Bohom, lebo Ježiš čoskoro príde vo svojej sláve :

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/285551925_574296064059585_7710712459248304577_n.png?_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=UyKdVxJPE9YAX8E4xZH&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=03_AVIsII4A9N47P33KXpGNAWBGZCiBYD50wgZkm3uRiUrPYg&oe=62C12625

A tí čo si n...

05.06.2022, 14:36
A teraz tú o červenej čiapočke 😉
👍: djjaro
none
130

128. EnaXnaY 05.06.2022, 14:36

A teraz tú o červenej čiapočke 😉

05.06.2022, 14:39
Bola raz jedna červená čiapočka ktorú si dáva kardinál na hlavu aby zakryl svoje hriechy pred ludmi
none
18

16. era 02.06.2022, 14:22

Podľa seba súdim teba? 🙂

Prečo nie je v tvojej schopnosti si predstaviť človeka, ktorý síce podľa papierov "vlastní" milióny, ale sám pritom žije skromne a používa "svoj" majetok len na to, aby dal ľuďom prácu vo svojej továrni, aby mali čím živiť svoje rodiny, napríklad?

Je to preto, lebo máš pred očami len toho pápeža z Vatikánu a vidí sa ti, že by nemal "mať" to, čo "má"?

02.06.2022, 14:59
Nie!! Nie!!!! Klasik predsa napísal, že podľa seba súdim seba a to na Tomáška sedí ako riť na šerbeľ.
👎: Lemmy
19

16. era 02.06.2022, 14:22

Podľa seba súdim teba? 🙂

Prečo nie je v tvojej schopnosti si predstaviť človeka, ktorý síce podľa papierov "vlastní" milióny, ale sám pritom žije skromne a používa "svoj" majetok len na to, aby dal ľuďom prácu vo svojej továrni, aby mali čím živiť svoje rodiny, napríklad?

Je to preto, lebo máš pred očami len toho pápeža z Vatikánu a vidí sa ti, že by nemal "mať" to, čo "má"?

02.06.2022, 18:21
Tak rovno povedz akého človeka si predstavuješ, lebo všetko ide z teba jak z chlpatej deky.... Ak hovoríme o boháčovi tak ako ho ty opisuješ, ktorí nežije v honosnom paláci a nežije si vysoko nad pomery, tak potom je to ok.
none
20

19. tomas12345 02.06.2022, 18:21

Tak rovno povedz akého človeka si predstavuješ, lebo všetko ide z teba jak z chlpatej deky.... Ak hovoríme o boháčovi tak ako ho ty opisuješ, ktorí nežije v honosnom paláci a nežije si vysoko nad pomery, tak potom je to ok.

02.06.2022, 19:08
A v tvojej vete:
"Ak hovoríme o boháčovi tak ako ho ty opisuješ, ktorí nežije v honosnom paláci a nežije si vysoko nad pomery, tak potom je to ok."
je aj odpoveď na tvoju otázku:
"Era, podla teba by mal byť kresťan bohatý ?"

= Za istých podmienok môže byť.
👍: djjaro
none
21

20. era 02.06.2022, 19:08

A v tvojej vete:
"Ak hovoríme o boháčovi tak ako ho ty opisuješ, ktorí nežije v honosnom paláci a nežije si vysoko nad pomery, tak potom je to ok."
je aj odpoveď na tvoju otázku:
"Era, podla teba by mal byť kresťan bohatý ?"

= Za istých podmienok môže byť.

02.06.2022, 19:35
Mal by byť bohatý v láske
👍: era
none
22

21. djjaro 02.06.2022, 19:35

Mal by byť bohatý v láske

02.06.2022, 19:36
Myslíš, že to ide aj nacvičiť?
👍: era
none
23

22. ninka 02.06.2022, 19:36

Myslíš, že to ide aj nacvičiť?

02.06.2022, 19:40
Neviem ti na to presne odpovedať
Klamal by som seba a aj teba
consents: ninka
none
24

23. djjaro 02.06.2022, 19:40

Neviem ti na to presne odpovedať
Klamal by som seba a aj teba

02.06.2022, 19:43
Skús sa spýtať inak
none
25

23. djjaro 02.06.2022, 19:40

Neviem ti na to presne odpovedať
Klamal by som seba a aj teba

02.06.2022, 19:43
Niektoré knihy ponúkajú návod, ako žiť, stať sa úspešným, tak možno jestvuje niečo ako manuál práve na to.
👍: djjaro
none
26

25. ninka 02.06.2022, 19:43

Niektoré knihy ponúkajú návod, ako žiť, stať sa úspešným, tak možno jestvuje niečo ako manuál práve na to.

02.06.2022, 19:46
Manuál nieje problém
Problém je neprepadnút z lásky
none
27

26. djjaro 02.06.2022, 19:46

Manuál nieje problém
Problém je neprepadnút z lásky

02.06.2022, 19:48
Láska je večná......
consents: era
none
28

27. ninka 02.06.2022, 19:48

Láska je večná......

02.06.2022, 19:51
Ak je niečo ( láska) večná,to neznamená že nemôžem prepadnúť z lásky a
consents: era
none
29

28. djjaro 02.06.2022, 19:51

Ak je niečo ( láska) večná,to neznamená že nemôžem prepadnúť z lásky a

02.06.2022, 19:53
Napíšem to po svojom
Kain zabil Ábela
Zabil bratovu lásku a aj svoju lásku v sebe
To jest- ak zabíjame lásku akúže lásku máme?
Zabiť nemusíš len ako kain...dá sa myšlienkami , pohľadmi
none
31

29. djjaro 02.06.2022, 19:53

Napíšem to po svojom
Kain zabil Ábela
Zabil bratovu lásku a aj svoju lásku v sebe
To jest- ak zabíjame lásku akúže lásku máme?
Zabiť nemusíš len ako kain...dá sa myšlienkami , pohľadmi

02.06.2022, 19:55
Už len keď sa na niekoho hneváme už lásky nemáme, a aj keď sa hneváme právom,
none
32

31. djjaro 02.06.2022, 19:55

Už len keď sa na niekoho hneváme už lásky nemáme, a aj keď sa hneváme právom,

02.06.2022, 19:56
Prepadnúť z lásky ku vlastnej chtivosti,
none
33

31. djjaro 02.06.2022, 19:55

Už len keď sa na niekoho hneváme už lásky nemáme, a aj keď sa hneváme právom,

02.06.2022, 19:57
Ja keď sa i pohnevám, necítim, žeby som prepadla.
consents: era
none
34

33. ninka 02.06.2022, 19:57

Ja keď sa i pohnevám, necítim, žeby som prepadla.

02.06.2022, 19:59
Netrápi ťa keď sa na niekoho hneváš alebo keď sa niekto hnevá na teba?
none
35

34. djjaro 02.06.2022, 19:59

Netrápi ťa keď sa na niekoho hneváš alebo keď sa niekto hnevá na teba?

02.06.2022, 20:02
Chcem ťa dostať do momentu keď sa začneš hnevať v Tom momente zabiješ lásku a dávaš prednosť hnevu,pýche egu
consents: ninka
none
37

35. djjaro 02.06.2022, 20:02

Chcem ťa dostať do momentu keď sa začneš hnevať v Tom momente zabiješ lásku a dávaš prednosť hnevu,pýche egu

02.06.2022, 20:04
Láska príde naspäť,ale trvá to tak dlho ako si to láska praje
consents: era
none
38

37. djjaro 02.06.2022, 20:04

Láska príde naspäť,ale trvá to tak dlho ako si to láska praje

02.06.2022, 20:05
Ja som sebe neodpustil ale zmieril som sa
consents: ninka
none
39

38. djjaro 02.06.2022, 20:05

Ja som sebe neodpustil ale zmieril som sa

02.06.2022, 20:07
Tak toto ja iste nikdy nedokážem. Ale potlačiť to ide.
none
40

39. ninka 02.06.2022, 20:07

Tak toto ja iste nikdy nedokážem. Ale potlačiť to ide.

02.06.2022, 20:08
Čo máš z potláčania ?
Jednoducho si príznaj a zmier sa
Nemôžeš potlačiť niečo čo ti na druhej strane aj otvorilo oči
none
41

40. djjaro 02.06.2022, 20:08

Čo máš z potláčania ?
Jednoducho si príznaj a zmier sa
Nemôžeš potlačiť niečo čo ti na druhej strane aj otvorilo oči

02.06.2022, 20:13
Dobre, stačí.
none
42

40. djjaro 02.06.2022, 20:08

Čo máš z potláčania ?
Jednoducho si príznaj a zmier sa
Nemôžeš potlačiť niečo čo ti na druhej strane aj otvorilo oči

02.06.2022, 20:13
Ale asi neprišiel pravý čas,
Nepredbiehaj
none
45

42. djjaro 02.06.2022, 20:13

Ale asi neprišiel pravý čas,
Nepredbiehaj

02.06.2022, 20:13
V pohode
none
43

40. djjaro 02.06.2022, 20:08

Čo máš z potláčania ?
Jednoducho si príznaj a zmier sa
Nemôžeš potlačiť niečo čo ti na druhej strane aj otvorilo oči

02.06.2022, 20:13
Moja vec.
consents: era , djjaro
none
36

34. djjaro 02.06.2022, 19:59

Netrápi ťa keď sa na niekoho hneváš alebo keď sa niekto hnevá na teba?

02.06.2022, 20:03
Keď ma to trápi, uvedomujem si to, uvažujem predsa nad tým. Odpúšťať je súčasťou bytia. Len odpustiť sebe, s tým sú problémy.
none
44

36. ninka 02.06.2022, 20:03

Keď ma to trápi, uvedomujem si to, uvažujem predsa nad tým. Odpúšťať je súčasťou bytia. Len odpustiť sebe, s tým sú problémy.

02.06.2022, 20:13
Je úplne zbytočné sám sebe odpúšťať ak človek vie, že trest ho aj tak neminie.
Skôr by bolo fajn zdvihnúť hlavu a ísť do budúcnosti v zmysle "nabudúce sa pokúsim to urobiť lepšie". 🙂
none
46

44. era 02.06.2022, 20:13

Je úplne zbytočné sám sebe odpúšťať ak človek vie, že trest ho aj tak neminie.
Skôr by bolo fajn zdvihnúť hlavu a ísť do budúcnosti v zmysle "nabudúce sa pokúsim to urobiť lepšie". 🙂

03.06.2022, 07:37
Ono sa to zvykne všelijako vrstviť a nabaľovať.
consents: era
none
47

46. ninka 03.06.2022, 07:37

Ono sa to zvykne všelijako vrstviť a nabaľovať.

03.06.2022, 07:45
Dôležité je vyhnúť sa "zacykleniu", kedy sa človek ponorí len do minulosti a stratí sa mu výhľad do budúcnosti
none
48

47. era 03.06.2022, 07:45

Dôležité je vyhnúť sa "zacykleniu", kedy sa človek ponorí len do minulosti a stratí sa mu výhľad do budúcnosti

03.06.2022, 08:28
Preto sa pohýna ďalej len naoko. Veď pre život je pohyb dôležitý. Niektoré veci už nezmeníš, horou sa pokúšali pohnúť iní siláci, ale ako radíš vyššie, poučiť sa je možné - od vôle, ako to ja tiež nejako vidím. A vyvarovať sa chybám, ktoré človek opakuje.
Nie sa dávať na odpor. Mne sa to tak furt bravúrne zadarí.
Chce to čas. Možno.
consents: era
none
49

48. ninka 03.06.2022, 08:28

Preto sa pohýna ďalej len naoko. Veď pre život je pohyb dôležitý. Niektoré veci už nezmeníš, horou sa pokúšali pohnúť iní siláci, ale ako radíš vyššie, poučiť sa je možné - od vôle, ako to ja tiež nejako vidím. A vyvarovať sa chybám, ktoré človek opakuje.
Nie sa dávať na odpor. Mne sa to tak furt bravúrne zadarí.
Chce to čas. Možno.

03.06.2022, 08:36
Ale aj odpor v primeranej miere je možný. 🙂
Ak teda nepreceníme svoje sily.
none
50

49. era 03.06.2022, 08:36

Ale aj odpor v primeranej miere je možný. 🙂
Ak teda nepreceníme svoje sily.

03.06.2022, 09:35
Z tolerancie odporu hodnoty, a však uvidíme. ^}
Ale neboj, v tom uvidíme, nie je flegma ani bezmocná apatia.
Ak preceníme svoje sily, môžeme si dolámať hnáty a bársčwo inšie...
consents: era
none
51

50. ninka 03.06.2022, 09:35

Z tolerancie odporu hodnoty, a však uvidíme. ^}
Ale neboj, v tom uvidíme, nie je flegma ani bezmocná apatia.
Ak preceníme svoje sily, môžeme si dolámať hnáty a bársčwo inšie...

03.06.2022, 09:38
Ale zas na druhej strane - získame skúsenosť, ktorú by sme inak nemali.
consents: ninka
none
30

28. djjaro 02.06.2022, 19:51

Ak je niečo ( láska) večná,to neznamená že nemôžem prepadnúť z lásky a

02.06.2022, 19:55
Ako prepadnúť? Kam...
none
52

30. ninka 02.06.2022, 19:55

Ako prepadnúť? Kam...

03.06.2022, 09:39
Prepadnúť ako v škole - opakovať ročník 🙂
none
53

52. era 03.06.2022, 09:39

Prepadnúť ako v škole - opakovať ročník 🙂

03.06.2022, 09:41
To sa tiež nedá donekonečna.
consents: era
none
54

53. ninka 03.06.2022, 09:41

To sa tiež nedá donekonečna.

03.06.2022, 09:46
To je fakt. Do nekonečna nie. 🙂
none
55

54. era 03.06.2022, 09:46

To je fakt. Do nekonečna nie. 🙂

03.06.2022, 09:50
Možno prepadnúť ako také uvrhnutie do temnoty, bezútešnosti a sklamania.
none
56

55. ninka 03.06.2022, 09:50

Možno prepadnúť ako také uvrhnutie do temnoty, bezútešnosti a sklamania.

03.06.2022, 09:56
V behu prírody je to však tak, že aj to, čo sa stane odpadom, býva použité - buď ako hnojivo, alebo ako základ niečoho iného.
none
73

56. era 03.06.2022, 09:56

V behu prírody je to však tak, že aj to, čo sa stane odpadom, býva použité - buď ako hnojivo, alebo ako základ niečoho iného.

04.06.2022, 15:26
Väčšinou to padne na úrodnú pôdu. Ako slovo tak podklad pre cyklus ďalšej existencie.
Asi hej. . .
consents: era
none
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 421 293 B generated in : 0.321 s this site needs to use cookies, to work properly... themes displays : 22 086 085 x unique displays : 2 539 396 x ip address : 3.238.174.191

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 4, donaters clicked me on ads 1,72 € (16 clicks), for today 0,12 € (1 click), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
account name:
Dziak Maroš, Ing.
bank:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated