move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / theme

Niet hriechu, ktorý by SOM neodpustil ;)

entries
2
shows
1 016
uniques
334
theme was created 24.04.2020 by Ježiš Kristus
1
24.04.2020, 00:04
Prišiel SOM súdiť svet

Nu, nemám to ľahké, súdiť živých aj mŕtvych

Žeby?

Nie, robím si srandu

Vychádzam z faktu, že všetko zlé je na niečo dobré

A tak existujú len dobré a "dobré" veci

Preto vám všetkým odpúšťam vaše previnenia

Vyhlasujem vás za svätých

Dokonané jest, už zas
2

1. Ježiš Kristus 24.04.2020, 00:04

Prišiel SOM súdiť svet Nu, nemám to ľahké, súdiť živých aj mŕtvych Žeby? Nie, robím si srandu Vychádzam z faktu, že všetko zlé je na niečo dobré A tak existujú len dobré a "dobré" veci Preto vám všetkým odpúšťam vaše previnenia Vyhlasujem vás za svätých Dokonané jest, už zas

24.04.2020, 00:08
Preto ma volajú spasiteľom, spasil SOM zas a znova celý svet

newest entries : 

created by dzI/Osize : 70 196 Bgenerated in : 0.079 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 8 220 819 xunique displays : 1 068 069 xip address : 3.215.79.116

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and from ads...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...